Aukce 74 / Autogramy, rukopisy / Šlechta a panovnické rody

Zobrazení:view_columnview_stream
3180
---- Kč
252012 - 1898 BEDŘICH ZE SCHWARZENBERGU (1862-1936), rakouský a če
+1
Jakost
1898 BEDŘICH ZE SCHWARZENBERGU (1862-1936), rakouský a český šlechtic z orlické větve rodu Schwarzenbergů a politik české národnosti, na přelomu 19. a 20. století poslanec Říšské rady, vlastnoručně psaný 3-stránkový dopis s podpisem
Vyvolávací cena: 800 
U:A5 | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3181
---- Kč
253063 - 1850 CSORICH Anton, svobodný pán z Monte Creto (1794-1864)
+1
Jakost
1850 CSORICH Anton, svobodný pán z Monte Creto (1794-1864), rakouský generál, polní zbrojmistr, v letech 1850-1853 ministr války, vlastnoruční podpis na dokumentu se slepotiskovou císařskou pečetí adresovaném na generálmajora Marenzi svobodného pána von Marensfeld; bezvadné a vzácné
Vyvolávací cena: 2 000 
U:A3s| | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3182
---- Kč
Tip
252150 - 1909 FRANTIŠEK JOSEF I. (1830-1916), rakouský císař, če
Jakost
1909 FRANTIŠEK JOSEF I. (1830-1916), rakouský císař, český král, císařský dekret jmenující plukovníka V. Ludviga rytířem Řádu Františka Josefa, vlastnoruční podpis "Franciscus", dáno ve Vídni 7.1. 1909; celkově velmi pěkný stav, hledané
Vyvolávací cena: 15 000 
U:A3v– | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3183
---- Kč
252035 - 1915 HÖTZENDORF Franz hrabě Condrad von (1852-1925), jeden
+1
Jakost
1915 HÖTZENDORF Franz hrabě Condrad von (1852-1925), jeden z nejvýznamnějších rakousko-uherských generálů během I. světové války, náčelník generálního štábu rakousko-uherské armády; vlastnoručně psaný 3-stánkový dopis s podpisem
Vyvolávací cena: 1 000 
U:A5 | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3184
---- Kč
247228 - 1841 KAREL ALBERT SARDINSKÝ (1798-1849), král sardinsko-pi
+1
Jakost
1841 KAREL ALBERT SARDINSKÝ (1798-1849), král sardinsko-piemontský, vévoda savojský, piemontský a aostský, vlastnoruční podpis "Alberto" na dopise adresovaném na knížete Ludvíka Viktora z Rohanu (1766-1849), francouzského šlechtice a majitele sychrovského panství v Čechách, který v letech 1836-1849 často pobýval v Praze a věnoval se výstavbě Rohanského paláce; vzadu stržená pečeť, celkově ale pěkný zachovalý stav, vzácné
Vyvolávací cena: 2 400 
U:A4 | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3185
---- Kč
Tip
251999 - 1775 KAREL EGON kníže FÜRSTENBERG (1729-1787), císařsk
+1
Jakost
1775 KAREL EGON kníže FÜRSTENBERG (1729-1787), císařský komoří, tajný rada a nejvyšší purkrabí Českého království v letech 1771-1872, vlastnoruční podpis na dekretu, velká suchá pečeť; drobná podlepení ve skladech, celkově ale pěkný zachovalý stav, vzácné
Vyvolávací cena: 3 000 
U:A4 | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3186
---- Kč
247230 - 1931 KAREL II. RUMUNSKÝ (1893-1953), rumunský král v lete
+1
Jakost
1931 KAREL II. RUMUNSKÝ (1893-1953), rumunský král v letech 1930-1940 z dynastie Hohenzollernů; vlastnoruční podpis na dekretu k vyznamenání pro JUDr. Ludvíka Pazderku (1868-1951), českého agrárního politika a sekretáře ministerstva zemědělství, spolupodepsán Gheorghe G. Mironescu (1874-1949), rumunský politik a předseda vlády; vpředu stopy po původní adjustaci v exponátu, celkově pěkný zachovalý stav, vzácné!
Vyvolávací cena: 2 600 
U:A3s| | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3187
---- Kč
Tip
252001 - 1727 KAREL JÁCHYM hrabě z BREDY (1663-1740), česko-němec
Jakost
1727 KAREL JÁCHYM hrabě z BREDY (1663-1740), česko-německý šlechtic, majitel panství ve středních Čechách a po roce 1717 královský místodržící v Čechách; vlastnoruční podpis na ručně psaném dopisu s pečetí; přeloženo, zachovalý stav, zajímavé
Vyvolávací cena: 2 000 
U:A4 | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3188
---- Kč
Tip
253433 - 1720 KAREL VI. (1685–1740), císař římský, král česk
+3
Jakost
1720 KAREL VI. (1685–1740), císař římský, král český a uherský, otec císařovny Marie Terezie, vlastnoruční podpis na německy psaném posélacím listu - misivu adresovaném na Leopolda Viktorina z Windischgrätze (1686-1746, diplomat Habsburků v Nizozemí a Francii, později státní ministr a nositel Řádu zlatého rouna, mj. vlastník zámků Červená Lhota a Přerov), přeložený list s filigránem, papírový přebal s císařskou pečetí s papírovým krytem; celkově mimořádně zachovalý stav, velmi malý výskyt!
Vyvolávací cena: 10 000 
U:A3s| | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3189
---- Kč
Tip
253439 - 1691 LEOPOLD I. (1640–1705), císař římský, král čes
+6
Jakost
1691 LEOPOLD I. (1640–1705), císař římský, král český a uherský, vlastnoruční podpis na německy psaném posélacím listu - misivu adresovaném na komoří Jiřího Kryštofa Pruskovského z Pruskova (1629-1701), Františka Josef Šlika (1656-1740) a Jana Maxmiliána Kobylku z Kobylího (1629-1693), připojen spolupodpis místokancléře Karla Maxmiliána Thurn-Valsássiny (1643-1716), 3 přeložené a sešité listy s filigránem, císařská pečeť s papírovým krytem rozpůlena při otevření; celkově velmi pěkně zachovalé, malý výskyt!
Vyvolávací cena: 10 000 
U:A3s| | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3190
---- Kč
Tip
253440 - 1610 RUDOLF II. (1552–1612), římský císař, český a
+1
Jakost
1610 RUDOLF II. (1552–1612), římský císař, český a uherský král, vlastnoruční podpis na česky (!) psaném posélacím listu - misivu adresovaném na purkmistry a konšele Českých Budějovic, dáno v Praze 24. února 1610, připojen mj. podpis prezidenta české královské komory Kašpara Kaplíře ze Sulevic (1535-1621, popraven při Staroměstské exekuci), v textu zmíněn mj. Hanibal z Valdštějna (bratranec Albrechta); přeložený list s filigránem, dekorativní císařská pečeť s papírovým krytem, celkově mimořádně zachovalý stav, všechny listiny s podpisem císaře Rudolfa II. jsou velmi vzácné, česky psané se vyskytují zcela výjimečně!
Vyvolávací cena: 25 000 
U:A3s| | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3191
---- Kč
Tip
251438 - 1583 RUDOLF II. (1576–1611), římský císař, český a
+1
Jakost
1583 RUDOLF II. (1576–1611), římský císař, český a uherský král, vlastnoruční podpis na německy psané tištěné listině zakazující vývoz zlata a stříbra z Českých zemí, dále připojen mj. i podpis Jiřího Popela z Lobkovic (1540/1551-1607/1613, v letech 1582-1584 Nejvyšší zemský sudí Českého království), dáno v Bratislavě 2. 5. 1583, list papíru s filigránem, rozměry cca 37x52cm, dekorativní titulatura; místy skvrnky, profesionálně restaurováno, celkově pěkně zachovalé, velmi vzácné, ojedinělá nabídka!
Vyvolávací cena: 20 000 
U:X | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3192
---- Kč
Tip
252149 - 1558 FERDINAND I. (1503-1564), římský císař, český a
+2
Jakost
1558 FERDINAND I. (1503-1564), římský císař, český a uherský král, listina - udělení léna - panství Muskau v Horní Lužici pro Fabiana von Schoenaich, dáno ve Vídni 23.7. 1558, s vlastnoručním podpisem "Ferdinanduss", doplněno o podpis Jáchyma z Hradce (1526-1565), nejvyšší kancléř českého království; pergamen 61x55cm, velká pečeť; větší stopy stáří, ale bezvadně čitelný text, veškeré dokumenty Ferdinanda I. jsou velmi vzácné a jedná se o nejstarší na trhu dostupné "císařské" listiny!
Vyvolávací cena: 25 000 
U:K | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3193
---- Kč
Tip
253056 - 1786 VÁCLAV ANTONÍN Z KOUNIC-RIETBERGU (1711-1794), moravs
Jakost
1786 VÁCLAV ANTONÍN Z KOUNIC-RIETBERGU (1711-1794), moravský šlechtic, nejvýznamnější osobnost rodu Kouniců a přední postava celoevropských dějin 18. století, politik, kancléř Marie Terezie a jejích nástupců, klíčová osobnost tereziánských reforem, vlastnoruční podpis na kvitanci s pečetí, přeložený arch papíru s filigránem; bezvadné, vzácný podpis významné osobnosti rakouského osvícenství
Vyvolávací cena: 3 000 
U:A3s| | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3194
---- Kč
Tip
253199 - 1933,1945 VIKTOR EMANUEL III. (1869-1947), král italský, h
+1
Jakost
1933,1945 VIKTOR EMANUEL III. (1869-1947), král italský, habešský a albánský + UMBERTO II. (1904-1983), od roku 1944 náměstek-regent a v roce 1946 krátce poslední italský král, vlastnoruční podpisy na úředních dokumentech s hlavičkami; Viktor Emanuel šikmý ohyb, jinak pěkně zachovalé a vzácné
Vyvolávací cena: 3 000 
U:A3s| | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3195
---- Kč
Tip
252146 - 1630 FERDINAND II. (1578-1637), římský císař a český
+1
Jakost
1630 FERDINAND II. (1578-1637), římský císař a český král, dekret povýšení do šlechtického stavu pro bratry Andrease a Simona Stainmayer s udělením erbu, dáno v Řezně 5.9. 1630; pergamen 69x57cm, iluminace 14x14cm ve zlatém rámu, vlastnoruční podpis "Ferdinand", přes stopy stáří pěkný stav, bezvadně čitelný text, atypická zlatá bordura vlevo nahoře; vzácná listina, uvedeno v monografii Frank, Standeserhebungen V/41, mimořádná nabídka!
Vyvolávací cena: 48 000 
U:A3s| | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3196
---- Kč
Tip
252148 - 1918 KAREL I. (1887 – 1922), rakouský císař a posledn
+5
Jakost
1918 KAREL I. (1887 – 1922), rakouský císař a poslední český král, císařský dekret pro Dr. Michaela von Müllnera, povýšení do rytířského řádu "Ritter des Leopold-Ordens" Wien, 6. 7. 1918, s vlastnoručním podpisem císaře "Karl", kontrasignace mj. ministr vnitra Edmund Ritter von Glanz; pergamen, 4 strany, luxusní vyobrazení erbu, desky se zlatou ražbou, velká pečeť v mosazné schránce; uvedeno v monografii: Frank-Döfering, Adelslexikon, č. 6184; mimořádná nabídka, dekrety a diplomy Karla I. jsou řádově vzácnější než například císařské listiny F.J.I. !
Vyvolávací cena: 54 000 
U:Z | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3197
---- Kč
Tip
252147 - 1750 MARIE TEREZIE (1717–1780), římská císařovna, če
+1
Jakost
1750 MARIE TEREZIE (1717–1780), římská císařovna, česká a uherská královna, privilegium pro cech bednářů města Vorau ve Štýrsku, dáno ve Vídni 7. 11. 1750, s vlastnoručním podpisem "Maria Theresia"; pergamen 76x54cm, velká pečeť v dřevěném pouzdře, obvyklé sklady, celkově velmi pěkná kvalita, dokonale čitelný text, vzácné!
Vyvolávací cena: 30 000 
U:K | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek