Aukce 74 / Filatelie / ČSR I. - Hradčany - ex Wilhelms / Celiny

Zobrazení:view_columnview_stream
2015
15 000 
Tip
251550 - 1919 CPŘ10, předběžná rakouská zálepka potrubní poš
+2
Jakost
1919 CPŘ10, předběžná rakouská zálepka potrubní pošty Znak 45h, dofrankovaná na správné porto 80h zn. Hradčany 30h a Spěšnou 5h ve funkci výplatní, podací znárodněné DR PRAHA TGF/ 23.III.19, tenký růžový kartón i uvnitř, ex. Rix, včetně okrajů (!); bez poškození, katalog Hirš 30.000Kč, dekorativní a unikátní kus předběžné zálepky pro potrubní poštu!
Vyvolávací cena: 15 000  +0,0 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 15 000 Kč
2016
6 500 
Tip
251551 - 1919 CPŘ56, uherská souběžná zálepka 20f hnědá, pap
+2
Jakost
1919 CPŘ56, uherská souběžná zálepka 20f hnědá, papír "sämisch", vlevo dole s vročením "1918", zaslaná R do Prahy, dofrank. zn. Hračany 10h + 15h(3x), svislá 3-páska Hradčany 15h se spojeným spirálovým typem, Pof.7ASTs, podací uherské DR VERESKÖ 5.Okt.19. (Červená Kameň), včetně okrajů (!); bez poškození, zk. Tribuna, dekorativní souběžná uherská zálepka zaslaná doporučeně, v bezvadném stavu včetně okrajů!
Vyvolávací cena: 5 000  +30,0 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 6 500 Kč
2017
---- Kč
251555 - 1920 CDV20, mezinárodní dopisnice Hradčany 20h, zaslaná
+1
Jakost
1920 CDV20, mezinárodní dopisnice Hradčany 20h, zaslaná v V.TO potrubní poštou, dofr. zn. Hradčany 50h fialová a 50h modrá + OR 2x 20h, podací DR KRÁL. VINOHRADY 1/ 14.XII.20; svislý přehyb v levém okraji - odpovídá přepravě, zachovalé, správná a dekorativní frankatura na celině prošlé potrubní poštou!
Vyvolávací cena: 1 000 
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vráceno
2018
2 000 
Tip
251552 - 1920 CDV11, dvojitá neoddělá dopisnice Hradčany 10h+10h,
+1
Jakost
1920 CDV11, dvojitá neoddělá dopisnice Hradčany 10h+10h, oboustranně prošlá, adresována do Německa, 2x dofrankovaná zn. Hradčany 10h, Pof.6C, podací DR TEPLICE ŠANOV 2/ 6.IV.20, odpovědní část s DR BERLIN W/ 14.4.20; zachovalé, dekorativní, malý výskyt oboustranně prošlých a neoddělených dvojitých dopisnic!
Vyvolávací cena: 2 000  +0,0 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 2 000 Kč
2019
6 500 
Tip
251549 - 1920 ZT  CDV20, jednoduchá dopisnice pro cizinu, zkusmý ti
+1
Jakost
1920 ZT CDV20, jednoduchá dopisnice pro cizinu, zkusmý tisk v zelené barvě, přitištěná zn. 20h Hradčany a s monogramem, česko -francouzský text; bez vady, vzácný výskyt!
Vyvolávací cena: 6 000  +8,3 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 6 500 Kč