eShop / Filatelie / ČSR I. / Doruční

Zobrazení:view_columnview_stream
140647
100 
140647 - 1938 sestava 2ks pohlednic s použitím Doručních zn., Pof
Jakost
1938 sestava 2ks pohlednic s použitím Doručních zn., Pof. DR1, 2, obě zn. nalepeny při podání, SR PRAHA 16.VIII.38, zřejmý filatelistický záměr

eShop / Filatelie / ČSR I. / Doruční - Informace

1.3.1937  Doruční známky

V souladu s novým Poštovním řádem ze dne 2. ledna 1937 vydala poštovní správa dvě nové poštovní známky se zvláštním určením, vylučující náhradní dodání. Podmínkou v zadání bylo, aby známky měly odlišný, na první pohled nápadný tvar a byly tak optickou pomůckou pracovníkům pošty při doručování listovních zásilek určených "výhradně do vlastních rukou adresáta". Autorem návrhu který byl použit pro obě známky ve tvaru trojúhelníku je grafik Václav Čuban. Vydány byly dvě známky, obě v hodnotě 50 haléřů. Doruční známka výplatní v barvě modré, ve všech rozích s písmenem "V" a doplatní v barvě červené v rozích s písmenem "D". 

Doruční známky byly vytištěny v České grafické unii hlubotiskem z měděných tiskových desek 2x 100 ks (5 řad po 20 známkách, vždy dvojice trojúhelníkových známek v protichůdném uspořádání), ve dvou různých vydáních. U 1. vydání dvojice protichůdných trojúhelníků tvoří obdélník a hřebenové zoubkování  vytváří zkusené rohy. U 2. vydání ze dne 1.7.1937 dvojice známek vytváří čtverec a zoubkování tvoří pravidelné trojúhelníkové obrazce bez zkusených rohů. Upozornění: Obě použité tiskové barvy jsou velmi citlivé na světlo, benzin i vodu! Papír u obou vydání je bílý, lep hladký bezbarvý. Pro 1. vydání bylo použito hřebenové zoubkování 13 3/4 : 13 1/2 : 13 1/2, u 2. vydání je hřebenové zoubkování pravidelné 13 3/4 : 13 3/4. Doruční známky (obě vydání) byly vydány v nákladech 3,15 milionu kusů (výplatní, modrá), resp. 2,72 milionu (doplatní, červená). Doruční známky měly poštovní platnost pouze ve vnitrostátní dopravě, výskyt skutečně poštovně prošlých celistvosti s těmito známkami je dosti ojedinělý, ve smíšené frankatuře s protektorátními známkami zcela výjimečný. Platnost doručních známek byla ukončena 15.12.1939.