Online Aukce 73 / Historické dokumenty, mapy

Zobrazení:view_columnview_stream
2612
11 000 
Tip
251062 - 1685 ČESKÉ ZEMĚ / CHEB / ŘÁD MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ /
+2
Jakost
1685 ČESKÉ ZEMĚ / CHEB / ŘÁD MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ / posélací list (missiv) s ruční poznámkou "8 febr 1685" zaslaný z Chebu do Prahy, adresovaný na císařské rady, komorníky a zemské úředníky v Království českém za vlády Leopolda I., krásné otisky suchých pečetí; korespondence Maltézského řádu je velmi vzácná!
Vyvolávací cena: 10 000  +10,0 %
U:A4 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 11 000 Kč
2613
1 600 
250337 - 1936 JINDŘICHŮV HRADEC / PIVOVARNICTVÍ / ručně kaligraf
+2
Jakost
1936 JINDŘICHŮV HRADEC / PIVOVARNICTVÍ / ručně kaligraficky psaný a bohatě zdobený dokument o jmenování emeritního sládka J. Slavíka čestným členem Společenstva hostinských a sládků v Jindřichově Hradci, dva listy formátu A3 vázané v luxusní kožené vazbě se slepotiskovým zdobením; velmi pěkně zachovalé, unikát
Vyvolávací cena: 1 500  +6,7 %
U:Z | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 1 600 Kč

Online Aukce 73 / Historické dokumenty, mapy - Informace

Historické dokumenty a mapy

Do této kategorie řadíme mimo mapy také historické dokumenty jako různé zakládací listiny, vyhlášky a nařízení ve formě plakátů, letáky atd.