Online Aukce 73 / Filatelie / ČSR I. / Letecké 1930

Zobrazení:view_columnview_stream
1414
1 000 
Tip
235780 -  Pof.L7A+L8A, Definitivní vydání 50h a 1Kč, sestava 2ks
+1
Jakost/Jakost/Jakost
Pof.L7A+L8A, Definitivní vydání 50h a 1Kč, sestava 2ks 4-bloků s ŘZ 12¼; svěží, zk. Gi, Kar, Mr
Vyvolávací cena: 1 000  +0,0 %
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 1 000 Kč
1415
800 
237769 -  Pof.L9C, Definitivní vydání 2Kč zelená, I. typ, krajov
+1
Jakost/Jakost/Jakost
Pof.L9C, Definitivní vydání 2Kč zelená, I. typ, krajový 4-blok s bordurou, ŘZ 13¾ : 12¼; svěží, označeno a zk. Gi, Kar
Vyvolávací cena: 800  +0,0 %
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 800 Kč
1416
3 200 
250763 - 1930 DESKOVÁ ČÍSLA / sestava 13ks 4-bloků s DČ hodnot 3
+1
Jakost/Jakost/Jakost
1930 DESKOVÁ ČÍSLA / sestava 13ks 4-bloků s DČ hodnot 30h - 5Kč, různé odstíny, typy; nálepky
Vyvolávací cena: 900  +255,6 %
U:A4 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 3 200 Kč
1417
---- Kč
237444 -  ZT  kompletní sestava 9ks zkusmých tisků hodnot 50h - 20
+1
Jakost/Jakost
ZT kompletní sestava 9ks zkusmých tisků hodnot 50h - 20Kč v definitivních barvách na růžovém makulaturním papíru, pouze hodnota 1Kč na nažloutlém papíru, hodnota 2Kč 2x; hodnota 1Kč se světlinkou v růžku
Vyvolávací cena: 1 200 
U:A5 | Den dražby: SobotaDotaz na položkuOznámit možný padělek
1418
---- Kč
237447 -  ZT  sestava 6ks zkusmých tisků hotových rytin této emis
+1
Jakost/Jakost
ZT sestava 6ks zkusmých tisků hotových rytin této emise, hodnoty 50h a 1Kč vícenásobné tisky na bílém papíru s nepůvodním lepem, hodnoty 2Kč (2x), 3Kč a 10Kč na růžovém makulaturním papíru; bez poškození
Vyvolávací cena: 700 
U:A5 | Den dražby: SobotaDotaz na položkuOznámit možný padělek
1419
---- Kč
236052 -  ZT  sestava 6ks zkusmých tisků této emise, hodnoty 2x 50
+1
Jakost/Jakost
ZT sestava 6ks zkusmých tisků této emise, hodnoty 2x 50h, 1Kč, 3Kč, 4Kč, 20Kč v definitivních barvách na růžovém makulaturním papíru bez lepu; lehké stopy po uložení
Vyvolávací cena: 500 
U:A5 | Den dražby: SobotaDotaz na položkuOznámit možný padělek
1420
---- Kč
235799 -  ZT  hodnoty 3Kč v původní červenofialové barvě, I. ty
+1
Jakost/Jakost/Jakost
ZT hodnoty 3Kč v původní červenofialové barvě, I. typ, levý horní 18-blok na růžovém papíru; v horní části 2 výrazné šmouhy tiskové barvy, bez poškození, zk. Pofis-Beneš, výjimečný celek!
Vyvolávací cena: 3 000 
U:A4 | Den dražby: SobotaDotaz na položkuOznámit možný padělek
1421
---- Kč
221305 - 1931 PRAHA - LIPSKO / Let-dopis do Německa, vyfr. leteckým
+1
Jakost/Jakost
1931 PRAHA - LIPSKO / Let-dopis do Německa, vyfr. leteckými zn. 2+1Kč, podací DR PRAHA 1/ 1.IV.31, přilepená informační nálepka, že zásilka byla vypravena po odletu letadla "Parvenue aprés le départ...", vzadu doplněno DR PRAHA 7 CIZINA (ÉTRANGER) 1.IV.31; bez poškození, malý výskyt
Vyvolávací cena: 300 
U:A5 | Den dražby: SobotaDotaz na položkuOznámit možný padělek
1422
2 200 
249793 - 1934 Let-dopis do Buenos Aires, vyfr. mj. leteckými zn. 5K
+1
Jakost/Jakost
1934 Let-dopis do Buenos Aires, vyfr. mj. leteckými zn. 5Kč a 10Kč, DR JABLONEC, vzadu tranzitní PRAHA 7 / LETECKÁ POŠTA 25.V.34 a příchozí SR; zachovalé
Vyvolávací cena: 600  +266,7 %
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 2 200 Kč
1423
---- Kč
242943 - 1936 BALÓNOVÁ POŠTA / předtištěný lístek přepraven
+1
Jakost/Jakost
1936 BALÓNOVÁ POŠTA / předtištěný lístek přepravený z belgické letecké výstavy do Českého Těšína balónem BELGICA, vyfr. belgickou let. zn. 50c s raz. BRUXELLES 5.7.36 a po přistání dofrankované čs. leteckou zn. 50h s DR ČESKÝ TĚŠÍN 10.VII.36; bez poškození
Vyvolávací cena: 400 
U:A5 | Den dražby: SobotaDotaz na položkuOznámit možný padělek
1424
---- Kč
237334 - 1937 BRUSEL - PRAHA - BRUSEL / propagační let, předtišt
+1
Jakost/Jakost
1937 BRUSEL - PRAHA - BRUSEL / propagační let, předtištěný lístek Meeting d´Aviation Bruxelles, vyfr. 2ks belgických zn. s DR BRUXELLES AEROPORT 19.7.37, dofr. čs. leteckou zn. 2Kč, Pof.L9 s DR PRAHA 82 LETIŠTĚ/ 21.VII.37 a zeleným kašetem propagačního letu
Vyvolávací cena: 400 
U:A5 | Den dražby: SobotaDotaz na položkuOznámit možný padělek

Online Aukce 73 / Filatelie / ČSR I. / Letecké 1930 - Informace

16.12.1930  -  Definitivní vydání

Pro všechny známky tohoto vydání použila poštovní správa techniku fotomontáže upraveného snímku krajiny nebo města a letadla, jména pracovníků tiskárny kteří tyto fotomontáže provedli nejsou známa. Celkovou úpravu 8 leteckých známek v hodnotách 50 h, 1 Kč, 2 Kč, 3 Kč, 4 Kč, 5 Kč, 10 Kč, 20 Kč a jejich rytiny provedl Karel Seizinger. Všechny vytiskla Česká grafická Unie v Praze rotačním ocelotiskem na 2 různých tiskařských strojích, při použití 3 různých tiskařských forem (1 x 100 ks, nebo 1 x 50 ks, nebo 1 x  50 + 100 ks) a 16 tiskových desek. V souvislosti s různými úpravami tiskových desek vznikly u hodnot 50 h a 1 Kč dva různé formáty známek a u hodnot 50 h, 2 Kč, 3 Kč a 4 Kč různé typy. Během poměrně dlouhého období tisku této emise, několika nákladů všech hodnot, odlišného složení barev a dvou různých tiskařských strojů sběratelé specialisté rozlišují celou řadu barevných odstínů od každé hodnoty. Pro tisk leteckých známek byla použita celá škála papírů různé kvality, např. hladký nažloutlý papír, někdy i porézní, slabý průsvitný, ojediněle i tlustý. Lep je bezbarvý až nažloutlý, u většiny hodnot byl nanášen v poměrně silné vrstvě i ručně, takže je často popraskaný. Všechny hodnoty vydané v roce 1930 byly dány do prodeje s řádkovým zoubkováním ŘZ 13¾. Počínaje rokem 1936 nacházeli sběratelé postupně 6 různých hodnot s ŘZ 12 1/4, dvě hodnoty se smíšeným zoubkováním 13¾ : 12 1/4 a hodnotu 1 Kč s ŘZ 12 1/4 : 13¾. Náklady jednotlivých hodnot:  50 h - 1,842 mil., 1 Kč - 1,135 mil., 2 Kč - 932.000, 3 Kč - 720.200, 4 Kč - 262.500, 5 Kč - 565.500, 10 Kč - 344.500, 20 Kč - 575.500. Platnost leteckých známek definitiního vydání byla ukončena v protektorátu 15.12.1939, na Slovensku zůstaly v platnosti hodnoty 2 Kč až 5 Kč do 31.3.1939, ostatné hodnoty až do 31.7.1940.

Kvůli snížení leteckého příplatku pro zásilky v tuzemsku z 50 h na 30 h připravila poštovní správa novou leteckou známku s rozděleným názvem státu Česko - slovensko. K jejímu vydání ale došlo až po okupaci a rozdělení Československa 22. dubna 1939. Tisk byl prodeden 150 kusovou deskou s opravenou původní hodnotou 50 h na 30 h (přepážkové archy 50-kusové a 100-kusové), deskové označení je u 50 ks i 100 ks archu stejné: 1, 2, 3 a 4. Známka byla vytištěna v odlišné fialové barvě na bílém papíru, lep je lesklý, bezbarvý, někdy i slabě nažloutlý. Náklad byl více než 3 miliony kusů, jejich platnost skončila 15.12.1939.