Písemná aukce 16 / Sbírky, partie

sign_info Prohlížíte si aukci v archivu, v této aukci již nelze dražit!
48756
+1
Jakost
1918 ČSR I. akumulace zn. Hradčany, hodnoty 20h až 200h v 1 velkém 12listovém zásobníku A4 a obálka plná zn. 15h cihlově červená, vyvolávací cena:
48551
+5
Jakost
1918-39 ČSR I. bohatý studijní materiál všech knihtiskových vydání zn. v 5ks velkých 8-listových zásobnících A4 (cca 6200ks známek), výhodné, vyvolávací cena:
48552
+2
Jakost
1923-39 ČSR I. bohatý studijní materiál všech vydání zn. kromě knihtiskových, celkem cca 69000ks známek v balíčcích po 100ks v krabici, velmi výhodné, vyvolávací cena:
51622
Jakost
1920 ČSR I. emise Holubice, vylepeno na stránkách 3ks sešitů A4, celkem cca 7400ks známek, vyvolávací cena:
48411
+2
Jakost
1918-19 ČSR I. Hradčany, Legionářské, PČ1919, sestava zn. v různých variantách, zoubkování, typy, DV, makulatura, vše v 1 zásobníku A4, kat. dle majitele cca 1600Kč, vyvolávací cena:
51637
+2
Jakost
1918-37 ČSR I. Kaplánkovo album známek ČSR do r. 1930, formát A4, z větší části vylepené známky čisté nebo ražené, vhodné k prohlédnutí, vyvolávací cena:
U:A5
48056
+7
Jakost
1918-90 ČSR I. malá neúplná sbírka s dublety ve 3 zásobnících A4, v dubletách část ražená ČSR II; kat. jen čisté ČSR I. cca 3.500Kč, vyvolávací cena:
51022
Jakost
1918-20 ČSR I. malá sestava zn. se zajímavými razítky ( Unter-Polaun, Triebschitz, Wildstein, Wüstsiebersdorf, Késmárk, Léva, Nagytapolcsány), k tomu zn. s vadami perforace, tisku atd., vyvolávací cena:
50237
+1
Jakost
1920-30 ČSR I. malý výběrový sešit s doplatními zn. Výpotřebních vydání, převážně OR, s vybranými a popsanými DV a VV, vyvolávací cena:
48794
Jakost
1918-39 ČSR I. menší neúplná sbírka na volných albových listech, obsahuje mj. horní a dolní kupóny na Jubilejní emisi TGM 1930, II. Leteckou emisi, část Hradčany SO 1920, kupóny a meziarší 30. léta atd., vyvolávací cena:
48840
+2
Jakost
1918-39 ČSR I. neúplná generální sbírka ve starším albu, obsahuje např. Pof.261-64KH, 261-64KD, 283-4, řadu kompletních sérií vč. kupónů, některé běžné zn. přilepeny, vyvolávací cena:
51619
+1
Jakost
1928 ČSR I. obchodní zásoba Doplatních zn. v balíčcích, minimálně 17.000ks známek, z toho alespoň 800ks 20K; uloženo v krabičce, vyvolávací cena:
48517
+1
Jakost
1926 ČSR I. obchodní zásoba některých emisí zn. od Masaryka Pof.187-208, přes Hrady, krajiny a města (Pof.209-224), po Praha, Tatry (Pof.225-228), včetně doplatních Pof.DL42-DL54; utříděno podle průsvitek, zaplňuje 14 listů velkého 20-listového zásobníku, vyvolávací cena:
U:A5
50887
+3
Jakost
1918-22 ČSR I. obchodní zásoba zn. emise Hradčany (velké množství makulatury i v blocích) a dalších knihtiskových vydání, uloženo ve velkém 16listovémzásobníku A3, cca polovina čistých zn. , vyvolávací cena:
49536
+3
Jakost
1918-39 ČSR I. obchodní zásoba zn. ve 4 zásobnících A4, převážně ražené zn., menší část čisté po nálepce, převažuje období 30. let, množství kupónů, pochází od obchodníka ze Švýcarska, kat. jen neražené zn. 5000Kč, výhodné!, vyvolávací cena:
49885
+7
Jakost
1918-39 ČSR I. obchodní zásoba zn., obsahuje i knihtiskové zn., kupóny, DZ, dominantně zastoupena 30. léta, vše na 37ks výmětových listů A4 uložených v pérových deskách; různá kvalita zn., vyvolávací cena:
49527
+2
Jakost
1918-28 ČSR I. plný velký 16listový zásobník zn. z emisí Hradčany, Holubice, OR, TGM aj., velké množství známek, nepřebrané, pochází od obchodníka ze Švýcarska, vyvolávací cena:
47469
+2
Jakost
1918-39 ČSR I. rozpracovaná sbírka, obsahuje převážně ražené známky, např. Pof.7H, 51I., 183-6, K261-4, SO8C, řadu kompletních sérií, na albových listech Stibůrek v pérových deskách, katalog dle majitele přes 12100Kč, čs. předběžné nepočítány, vyvolávací cena:
48409
Jakost
1918-19 ČSR I. sestava 3ks výběrových sešitů A5 s ústřižky a výstřižky z poštovních průvodek, obsahuje DR z čs. zemí za RU, různé Hradčanské frankatury, zajímavá razítka; vyceněno majitelem na cca 3000Kč, vyvolávací cena:
49530
Jakost
1919-20 ČSR I. sestava makulatur emisí Hradčany, Legionářské, Novinové a Doplatní, jednotlivé i bloky, u Doplatní také ZT v černé barvě, uloženo na volných albových listech, zajímavé, vyvolávací cena:
52237
Jakost
1923-25 ČSR I. sestava výstřižků se zn. HaV převážně v hodnotách 100h, celkem cca 1000ks, vylepeno na listy školního sešitu A4, vyvolávací cena:
49822
+1
Jakost
1918-27 ČSR I. sestava zn. převážně Hradčany, známky, celistvosti, ústřižky, vše na 2ks výmětových listů, zajímavá nabídka, vyvolávací cena:
51340
Jakost
1919 ČSR I. sestava zn. s přetiskem PČ 1919, na výmětovém listu A5, obsahuje mj. Pof.48II žilkovaná, 50I, 115 atd., celkem 30ks zn., kat. min. 700Kč, vyvolávací cena:
50928
+2
Jakost
1919-39 ČSR I. sestava zn. samostatně i v blocích s okraji a DČ, obsahuje letecké, PČ1919 (zk. **Pof.55), emise 30. let, doplatní, ověřenou sérii *Pof.180-82, atd., vysoký katalog, vyvolávací cena:
48412
+2
Jakost
1920-38 ČSR I. sestava zn. SO1920, leteckých, doplatních a zn. z 30. let (kupóny, aršíky, DČ), různá kvalita, vše v 1 zásobníku A4, kat. dle majitele cca 4000Kč, vyvolávací cena:
50890
+2
Jakost
1918-39 ČSR I. sestava zn. z emisí Hradčany, Legionářské, PČ1919, ČK a vydání z 30. let, doplněno o 9 stránek ražených Hradčan, uloženo ve velkém 16listovém zásobníku A4, různá kvalita, vyvolávací cena:
51621
+4
Jakost
1918-39 ČSR I. zásoba zn. ve 4 zásobnících A4, obsahuje 1 zásobník čistých zn. a zn. s nátiskem emise Legionářské, lacinější položky PČ 1919, DČ u zn. z 30. let, část ražené zn. emise TGM rytina atd., vyvolávací cena:
48532
+2
Jakost
1918-39 ČSR I. značně kompletní sbírka převážně čistých zn. bez nálepky, obsahuje mj. **Pof.1-26, 55, 81, 83, 90-94, 101-110, 111-116, 119-123, 132-139, 180-182, 183-186, **Pof.L1-L3, L4-L6, DL1-14, **Pof.SO1-SO23 (kromě Pof.SO3, SO4, SO7) atd.; všechny dražší zn. ověřeny znalcem, uloženo v předtištěném albu v pérových deskách, kat. dle majitele cca 40000Kč, vyvolávací cena:
49311
+1
Jakost
1918-19 ČSR I./ HRADČANY menší sbírka nezoubkovaných zn. na volných albových listech, obsahuje různé barevné odstíny jako Pof.7a, 10c, 26a atd., také 2x Pof.6N (1x s okrajem), kompletní 3 základní série nezoubkovaných známek, kat. cca 5000Kč, vyvolávací cena:
47503
Jakost
1918-20 ČSR I./ HRADČANY partie 240ks známek, naprostá většina na výstřižcích s úplnými razítky, zajímavé, vyvolávací cena:
49533
+1
Jakost
1918-20 ČSR I./ HRADČANY sbírka zn. na 114ks volných albových listů, obsahuje také Novinové a Doplatní, zajímavá nabídka, vyvolávací cena:
48782
+1
Jakost
1918 ČSR I./ HRADČANY sbírka zn., část krajové 4-bloky s DZ, krajové zn., obtisky na lepu, vady perforace, makulatura, zajímavé, vyvolávací cena:
48112
+2
Jakost
1918-20 ČSR I./ HRADČANY sestava ražených zn. v 1 zásobníku A4 Pofis s vybranými typy, barevnými odchylkami, zoubkováním, razítky, cca 700ks zn. různých hodnot, vyvolávací cena:
48832
+1
Jakost
1918-19 ČSR I./ HRADČANY sestava samostatných Hradčanských zn., 4-bloků, částí archů a ústřižků poštovních průvodek se smíšenou či vícenásobnou frankaturou, spirálové i příčkové typy, různé výrobní vady, slitý tisk, dvojitý tisk, nedotisk, složka, odstíny, varianty použitého papíru, vady perforace, makulatura; uloženo ve velkém 8listovém zásobníku a kroužkovém bloku A4, kat. cca 20.000Kč, hezky zpracováno, vyvolávací cena:
50888
+1
Jakost
1918-20 ČSR I./ HRADČANY sestava zn. emise Hradčany, kompletní série nezoubkovaných (bez Pof.6, 9, 13), různé zoubkování, barvy, části bloků, část zn. na ústřižcích průvodek, a 80ks ražených zn. Masaryk 1920 1000h, uloženo na 9 strákách zásobníku A4, kat. cca 4000Kč, vyvolávací cena:
47504
+3
Jakost
1918-20 ČSR I./ HRADČANY 1h-1000h rozpracovaná sbírka, obsahuje 2-pásky i vícepásky, barevné odstíny, soukromá zoubkování aj., přes 800ks zn., ve starším 14-listovém zásobníku A4 + 17 albových listů, vyvolávací cena:
U:A5
49531
+1
Jakost
1918-20 ČSR I./ HRADČANY, sbírka zn. na 106ks volných albových listů, obsahuje také Legionářské, Doplatní, části archu Husita; zajímavá nabídka, vyvolávací cena:
49535
Jakost
1919 ČSR I./ PČ1919 neúplná sbírka zn. na 46ks volných listů, dražší zn. neověřeny, část falza, různá kvalita, kat. jen dobré min. 10.000Kč, vyvolávací cena:
49926
+2
Jakost
1938 ČSR I./ SUDETY sbírka neúředních přetisků a falz na čs. známkách, uloženo ve velkém 8listovém zásobníku, vhodné jako studijní materiál, vyvolávací cena:
50935
+2
Jakost
1918-45 ČSR I. sestava zn., převážně ražené Hradčany, část čisté, 3h a 5h meziarší, PČ1919, knihtisková vydání, série Slet, 30. léta, modrý Štefánik, revoluční vydání 1919 i 1945, uloženo ve velkém 12listovém zásobníku, vysoký katalog, vyvolávací cena:
51350
+2
Jakost
1918-50 ČSR I.+II velká sestava zn. v obálkách včetně kupónů, zastoupeny i lepší hodnoty, min. 20.000ks známek, uloženo ve velké krabici, vyvolávací cena:
51309
+1
Jakost
1918-80 ČSR I.+II. obchodní zásoba zn. v obálkách, velké množství dublet, aršíků atd., pochází z pozůstalosti, dosud nezpracováno, dle majitele minimálně 100.000ks známek, vše ve velké krabici cca 9kg, vyvolávací cena:
49844
+2
Jakost
1919-1990 ČSR I.+II. velká obchodní zásoba zn. (převaha ČSR II.) v 5ks přeplněných zásobnících A5, uloženo ve středně velké krabici, vyvolávací cena:
49841
+1
Jakost
1918-85 ČSR I.+II. větší sestava celkem 69ks výběrových sešitů A5, z toho 26ks ČSR I. a z toho ještě 6ks sešitů s čistými zn. obsahuje i zajímavější kusy, uloženo ve středně velké krabici, vyvolávací cena:
48477
+4
Jakost
1918-80 ČSR I.+II. zbytková partie zn. v 7 zásobnících, krabička FDC (některé se skvrnami po nesprávném uložení), 3ks výběrových sešitků A5, 20ks dopisů, 3 obálky skartu, všechno v různé kvalitě, uloženo ve středně velké krabici 9kg těžké, vyvolávací cena:
48824
+1
Jakost
1900-80 ČSR I., RAKOUSKO, OSTATNÍ zásoba zn. částečně v balíčcích, částečně volně sypaných, uložená v krabici od bot, původ z Rakouska, vyvolávací cena:
49529
+4
Jakost
1920-53 ČSR I./ SO1920 sestava zn., doplněno doplatními zn. ČSR I., ČSR II. a zn. Slovenska, uloženo ve velkém zásobníku, pochází od obchodníka ze Švýcarska - neprobrané, vyvolávací cena:
47505
+1
Jakost
1880-1970 ČSR + EVROPA zbytková partie, obsahuje např. cca 800ks výstřižků s razítky z čs. území, smyté známky, FDC, skart, příležitostná raz. aj., v 9 výběrových sešitcích, 5 malých zásobnících a krabici od bonboniéry, vyvolávací cena:
49893
+1
Jakost
1918-2000 ČSR I.+II., ČR sestava ražených zn. roztříděných podle emisí do obálek, uloženo ve středně velké krabici, vyvolávací cena:
49979
Jakost
1918-90 ČSR I.+II., ČR, sestava zn. v obálkách, silně zastoupeny emise Hradčany, OR, Holubice, uloženo ve 2 větších krabicích, vyvolávací cena:
48068
+7
Jakost
1938-45 ČaM dublety ve 4 velkých a 1 malém zásobníku; kat. cca 5.000Kč, vyvolávací cena:
47801
Jakost
1939-45 ČaM generální sbírka vč. služebních a doplatních zn., bez přetiskové série a bez zn. Terezín, velmi dobrý stav, kat. 440Kč, vyvolávací cena:
50456
+2
Jakost
1939-45 ČaM menší značně kompletní sbírka s mírnou specializací na albových listech v pérových deskách, obsahuje mj. zk. Přetiskovou emisi, DČ, kupóny, spojky, Doplatní meziarší 2x + DČ, část se stopou, kat. cca 4500Kč, vyvolávací cena:
48063
+8
Jakost
1939-45 ČaM mírně specializovaná sbírka ve 4 velkých zásobnících A4, obsahuje mj. kompletní Přetiskovou emisi, kupóny, spojky u dalších emisí, DČ a značky, Krajinky, Novinové, Doplatní; dobrý stav, kat. cca 13.000Kč, vyvolávací cena:
48478
+6
Jakost
1939-44 ČaM neúplná sbírka rohových 4-bloků s DZ, meziarší, podkovy apod. ve 3 velkých zásobnících Pofis, kat. dle majitele cca 14000Kč, vyvolávací cena:
U:A5
49564
+1
Jakost
1939-45 ČaM sbírka zn. na volných albových listech v krabici, obsahuje mj. 3x Přetiskovou emisi, Doplatní meziarší, kupóny, atd., kat. minimálně 4000Kč, vyvolávací cena:
48527
+3
Jakost
1939-45 ČaM sestava zn. obsahuje mj. 2x přetiskovou sérii **Pof.1-19, **Pof.17-18 (4Kč a 5Kč) s kupóny, **Pof.20-27 v meziarších, další emise v rohových 4-blocích DZ či kupóny, zn. s okraji, doplatní zn. s DZ v meziarší, **Pof.PZ1 Terezín a jiné; uloženo ve velkém 10listovém zásobníku, kat. dle majitele cca 16000Kč, výhodná nabídka, vyvolávací cena:
49366
+1
Jakost
1939-45 ČaM sestava archů, částí archů a bloků, obsahuje mj. kompletní archy Krajinky, ČK 1942, Postilion, II. služební, Zimní pomoc 43, Wagner, AH 55. narozeniny, B. Smetana, 5. výročí ČaM, AH 4.20K, Novinové II. vydání a množství bloků; různá kvalita, vyvolávací cena:
48858
+2
Jakost
1939-45 ČaM sestava jednotlivých zn., 4-bloků a zn. s okraji a DZ, meziarší a kupóny, obsahuje mj. Pof.NV2 s DZ1-39 ve 4-bloku, přetisková série zk. Gi., zajímavé, vyvolávací cena:
50474
+1
Jakost
1939 ČaM sestava přetiskových zn. v malém zásobníku, obsahuje 2x kompletní sérii, Pof.1-19, doplněno zn. a bloky zn. nižších hodnot, kat. min. 2200Kč, vyvolávací cena:
:: © Burda Auction, s.r.o (Filatelie Burda) - Pořádání aukcí, prodej a nákup filatelistického a dalšího sběratelského materiálu (Filatelie, Poštovní známky, Celiny, Celistvosti, Dopisy, Filokratie, Pohlednice a dalších) ::