Písemná aukce 16 / Historické dokumenty, mapy

warning
Prohlížíte si aukci v archivu, v této aukci již nelze dražit!
info
Aktuálně běží Aukce 71, kde můžete najít podobné položky a dražit!
Zobrazení:view_columnview_stream
51960 - 1743, 1808 sestava 2ks cirkulářů se zemskými nařízení
Jakost
1743, 1808 sestava 2ks cirkulářů se zemskými nařízeními (Maxmilian Ulrich hrabě z Kounic a Rittbergu, Prokop hrabě Lažanský)
Vyvolávací cena:
50959 - 1767 Avertissement vydaný ve Vídni 28.března 1767 s vyobr
Jakost
1767 Avertissement vydaný ve Vídni 28.března 1767 s vyobrazením, dobře zachovalé
Vyvolávací cena:
51973 - 1773-74 sestava 2ks potvrzenek o zaplacení 1 Zlatky v chrá
Jakost
1773-74 sestava 2ks potvrzenek o zaplacení 1 Zlatky v chrámu sv. Štěpána ve Vídni v době konání církevních svátků
Vyvolávací cena:
51966 - 1787 Hasičský řád na cirkuláři Josefa II.
Jakost
1787 Hasičský řád na cirkuláři Josefa II.
Vyvolávací cena:
51957 - 1800 judaika; potvrzení o zaplacení poplatků židovskou o
Jakost
1800 judaika; potvrzení o zaplacení poplatků židovskou obcí z Lednice (Eisgrub)
Vyvolávací cena:
51979 - 1800-1820? JUDAIKA  kvitance, psáno hebrejsky
Jakost
1800-1820? JUDAIKA kvitance, psáno hebrejsky
Vyvolávací cena:
51963 - 1808 sestava 2ks cirkulářů o zřízení Zemské obrany
Jakost
1808 sestava 2ks cirkulářů o zřízení Zemské obrany
Vyvolávací cena:
52274 - 1809 kopie cirkuláře českého zemského gubernia z 29. le
Jakost
1809 kopie cirkuláře českého zemského gubernia z 29. ledna 1809 ve věci tranzitních poplatků za poštu procházející královstvím Bavorským a císař. a král. zeměmi rakouskými (z a do Francie, Švýcarska, Holandska, atd.), v příloze připojen přehled dohodnutých tarifů, německo - český text, 3 strany
Vyvolávací cena:
U:A5
51985 - 1809 MILITARIA  potvrzení o dodávce proviantu armádě
Jakost
1809 MILITARIA potvrzení o dodávce proviantu armádě
Vyvolávací cena:
51955 - 1809 MILITARIA  ručně psaná rekvírovací potvrzenka fran
Jakost
1809 MILITARIA ručně psaná rekvírovací potvrzenka francouzské kavalerie(!)
Vyvolávací cena:
51997 - 1811 militaria; propouštěcí list z armády
Jakost
1811 militaria; propouštěcí list z armády
Vyvolávací cena:
51998 - 1814 MILITARIA  propouštěcí list z armády, rozměr 38,5x
Jakost
1814 MILITARIA propouštěcí list z armády, rozměr 38,5x36cm, velmi dobrý stav
Vyvolávací cena:
51980 - 1815 BRNO  příkaz zábrdovického rychtáře k robotě
Jakost
1815 BRNO příkaz zábrdovického rychtáře k robotě
Vyvolávací cena:
51937 - 1821 česky psaný císařský dekret k odpírání roboty
Jakost
1821 česky psaný císařský dekret k odpírání roboty
Vyvolávací cena:
52003 - 1821 ilustrovaný mistrovský list s vedutou Brna s kolkový
Jakost
1821 ilustrovaný mistrovský list s vedutou Brna s kolkovými razítky a pečetí; sklady a skvrny
Vyvolávací cena:
51950 - 1822 rozhodnutí tabákového úřadu o daních
Jakost
1822 rozhodnutí tabákového úřadu o daních
Vyvolávací cena:
51975 - 1822, 1842 sestava 2ks recepisů na předplatné novin z brn
Jakost
1822, 1842 sestava 2ks recepisů na předplatné novin z brněnského a vídeňského úřadu
Vyvolávací cena:
51968 - 1823 cirkulář o sledování špiónů (dohliženj na cyzok
Jakost
1823 cirkulář o sledování špiónů (dohliženj na cyzokragane, zdegssi krag procházegjch) včetně předtištěného protokolu; částečně natrženo
Vyvolávací cena:
52004 - 1826 ilustrovaný mistrovský list s vedutou Olomouce s kolk
Jakost
1826 ilustrovaný mistrovský list s vedutou Olomouce s kolkovými razítky a pečetí; otřepené okraje
Vyvolávací cena:
51984 - 1828 MILITARIA  poukaz na přepřahání, Znojmo
Jakost
1828 MILITARIA poukaz na přepřahání, Znojmo
Vyvolávací cena:
51971 - 1828 VINAŘSTVÍ  sklepní kniha evidence vína (Kellerbüch
Jakost
1828 VINAŘSTVÍ sklepní kniha evidence vína (Kellerbüchel)
Vyvolávací cena:
U:A5
52001 - 1841 ilustrovaný mistrovský list s kolkovými razítky a p
Jakost
1841 ilustrovaný mistrovský list s kolkovými razítky a pečetí
Vyvolávací cena:
51993 - 1845 Schluss - Závěry ze zasedání zemského sněmu Markr
Jakost
1845 Schluss - Závěry ze zasedání zemského sněmu Markrabství moravského, ilustrováno erby; lehké skvrny
Vyvolávací cena:
52276 - 1848 historický tisk, sestavený na základě úředního v
Jakost
1848 historický tisk, sestavený na základě úředního vyšetřování, český text, 4 strany; zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A5
51935 - 1848 BRNO  česky psaná brněnská vyhláška Leopolda hrab
Jakost
1848 BRNO česky psaná brněnská vyhláška Leopolda hraběte Lažanského k dělnickým nepokojům
Vyvolávací cena:
52278 - 1848 nařízení císaře Ferdinanda I. ze 7. září 1848 o
+1
Jakost
1848 nařízení císaře Ferdinanda I. ze 7. září 1848 o zrušení poddanství a roboty, česko - německý text, 4 strany; zachovalé
Vyvolávací cena:
52277 - 1848 provolání c. k. guberniálního presidenta hraběte L
Jakost
1848 provolání c. k. guberniálního presidenta hraběte Leo Thuna z 1. července 1848 "Milí venkované!", ve kterém potvrzuje císařem přislíbené zrušení roboty, ale zdůrazňuje, že do konce března 1849 je však robotní práce nutno vykonávati, český text; pokrčené okraje, vzácné
Vyvolávací cena:
51938 - 1849 české vydání úplného textu Ústavy říšské pro
Jakost
1849 české vydání úplného textu Ústavy říšské pro Císařství Rakouské
Vyvolávací cena:
51939 - 1849 české vydání vyhlášky se zkráceným textem ří
Jakost
1849 české vydání vyhlášky se zkráceným textem říšské ústavy
Vyvolávací cena:
51941 - 1849 oznámení Ústavy Ministerskou radou
Jakost
1849 oznámení Ústavy Ministerskou radou
Vyvolávací cena:
51944 - 1849 vyhláška Františka Josefa o Nové ústavě, 56x42cm
Jakost
1849 vyhláška Františka Josefa o Nové ústavě, 56x42cm
Vyvolávací cena:
51951 - 1850 vyhláška Ministerstva financí
Jakost
1850 vyhláška Ministerstva financí
Vyvolávací cena:
51934 - 1851 provolání Řádu milosrdných bratří z Brna, ilustr
Jakost
1851 provolání Řádu milosrdných bratří z Brna, ilustrovaná zbožná žádost o podporu, zachovalé
Vyvolávací cena:
51933 - 1852 provolání Řádu milosrdných bratří, ilustrovaná
Jakost
1852 provolání Řádu milosrdných bratří, ilustrovaná žádost směřovaná k ctihodným pánům rabínům a k evangelicko - křesťanským obcím diecéze Augšpurkského vyznání na Moravě a ve Slezsku; utržený růžek, zachovalé
Vyvolávací cena:
51932 - 1852 provolání Řádu milosrdných bratří, ilustrovaný
Jakost
1852 provolání Řádu milosrdných bratří, ilustrovaný nemocniční výkaz za 3-leté působení, roztřepené okraje
Vyvolávací cena:
50139 - 1852 úmrtní oznámení zesnulého Michala Karla hraběte K
Jakost
1852 úmrtní oznámení zesnulého Michala Karla hraběte Kaunitze, nepřesný ořez, natržení v dolním růžku, jinak čisté, velmi lehce přeložené
Vyvolávací cena:
51969 - 1853 certifikát o vyvázání z roboty
Jakost
1853 certifikát o vyvázání z roboty
Vyvolávací cena:
51952 - 1866 vyhláška o nahlašování válečných škod po prusk
Jakost
1866 vyhláška o nahlašování válečných škod po prusko-rakouské válce; částečně pokrčené okraje
Vyvolávací cena:
52239 - 1879 dobové noviny Neue Illustrirte Zeitung, slavnostní bo
Jakost
1879 dobové noviny Neue Illustrirte Zeitung, slavnostní bohatě ilustrované číslo k 25. výročí svatby Františka Josefa I. a Alžběty, 8 stran velkého formátu; zažloutlé skvrny v papíru
Vyvolávací cena:
52242 - 1889 Pražský denník, mimořádné číslo (příloha Pra
Jakost
1889 Pražský denník, mimořádné číslo (příloha Pražských novin) ze čtvrtka 31. ledna 1889 vydané k úmrtí korunního prince Rudolfa; pouze úvodní list, utržený roh, natržení v okrajích a skladech
Vyvolávací cena:
52245 - 1897 Železniční zřízenec, Orgán rakouského personálu
Jakost
1897 Železniční zřízenec, Orgán rakouského personálu železničního jazyka českého, čís. 33 z 25.11.1897, hezká hlavička novin; dobrý stav
Vyvolávací cena:
U:A5
52243 - 1898 Katolické listy čís. 253 z 15.září 1898, podstatn
Jakost
1898 Katolické listy čís. 253 z 15.září 1898, podstatná část novin věnovaná atentátu na císařovnu Alžbětu, jejímu úmrtí a organizaci pohřbu, 8 stran, novinový kolek; zachovalé, tmavší pruhy v místech skladů
Vyvolávací cena:
51982 - 1898 noty k písni Slavnostní zpěv na oslavu 50 let panov
Jakost
1898 noty k písni "Slavnostní zpěv" na oslavu 50 let panování císaře Františka Josefa I. od F. Cenka; lehké skvrny
Vyvolávací cena:
U:A4
49524 - 1900 soukromý dopis na zdobeném dopisním papíru s veduto
Jakost
1900 soukromý dopis na zdobeném dopisním papíru s vedutou Čáslavi; lehké skvrny
Vyvolávací cena:
52007 - 1905 plakát Spolku válečných veteránů z Valtic (Milit
Jakost
1905 plakát Spolku válečných veteránů z Valtic (Militär-Veteranen-Verein Feldsberg), formát 62,5x94,5cm, natržen v okrajích
Vyvolávací cena:
48553 - 1909 Šlechtická korespondence - pohlednice odeslaná z Has
+1
Jakost
1909 Šlechtická korespondence - pohlednice odeslaná z Hassbachu příslušníkem rodu Thurn-Taxisů na princeznu z Thurn-Taxisů do Hodonína, zásilka osvobozená od poštovného (výsadní právo rodu) podle dohody s poštou z roku 1872, mimořádný doklad
Vyvolávací cena:
48555 - 1910 ŠLECHTICKÁ KORESPONDENCE - pohlednice odeslaná z Ča
+1
Jakost
1910 ŠLECHTICKÁ KORESPONDENCE - pohlednice odeslaná z Častolovic příslušníkem rodu Thurn-Taxisů princezně z Thurn-Taxisů do Jevíčka, zásilka osvobozená od poštovného (výsadní rodové právo) podle dohody s poštou z r. 1872, mimořádný dokument
Vyvolávací cena:
U:A5
52248 - 1918 Klatovské listy, zvláštní vydání z 28. října 19
Jakost
1918 Klatovské listy, zvláštní vydání z 28. října 1918 s titulkem "Rakousko se podrobuje" a informacemi o zasedání NV v Klatovech, 1 list; zažloutlé skvrny v papíru
Vyvolávací cena:
52246 - 1918 Národní listy, čís. 116 z neděle v předvečer vzn
Jakost
1918 Národní listy, čís. 116 z neděle v předvečer vzniku ČSR 27.10.1918 s podobiznami a životopisy T. G. Masaryka a Woodrowa Wilsona na titulní straně, 4 strany, velký formát; dobrý stav
Vyvolávací cena:
52250 - 1918 Národní listy, večerní vydání z 29. října 1918,
Jakost
1918 Národní listy, večerní vydání z 29. října 1918, informace o průběhu událostí v Praze, 2 strany, velký formát, dobrý stav
Vyvolávací cena:
49135 - 1919 Čs. válečný zpravodaj č.4, vydáno v Irkutsku, fot
Jakost
1919 Čs. válečný zpravodaj č.4, vydáno v Irkutsku, fotografie ze života legionářů, fotografie dokumentující bolševiky zničené mosty a nádraží, výborný stav
Vyvolávací cena:
52252 - 1919 Smích republiky, slavnostní číslo humoristického t
Jakost
1919 Smích republiky, slavnostní číslo humoristického týdeníku k 1. výročí vzniku republiky, 16 stran, barevné celostránkové obrázky; otřepené okraje
Vyvolávací cena:
50682 - 1924 Slovenský svět, ročník IV., číslo 20, Slavnosti g
Jakost
1924 Slovenský svět, ročník IV., číslo 20, Slavnosti gen. Štefánika, položení základního kamene památníku na Bradle 4.V.1924
Vyvolávací cena:
U:A5
52255 - 1937 Autoklub, noviny pro motoristy, vydává Autoklub RČS,
Jakost
1937 Autoklub, noviny pro motoristy, vydává Autoklub RČS, zvláštní číslo k úmrtí TGM, 1 strana; zachovalé
Vyvolávací cena:
52253 - 1937 Národní listy, večerník z 26.5.1937, úmrtí Karla
Jakost
1937 Národní listy, večerník z 26.5.1937, úmrtí Karla Kramáře, 8 stran; zachovalé
Vyvolávací cena:
52258 - 1938 A-Zet, ranní vydání ze soboty 24.9.1938, Mobilisace,
Jakost
1938 A-Zet, ranní vydání ze soboty 24.9.1938, "Mobilisace", 4 strany; dobrý stav
Vyvolávací cena:
52262 - 1938 Expres, sobota 1.10.1938, Od půlnoci vyklizujeme prvn
Jakost
1938 Expres, sobota 1.10.1938, "Od půlnoci vyklizujeme první pásmo", cenzurní zásahy do textů, 2 strany; natrženo ve skladu
Vyvolávací cena:
52264 - 1938 Národní politika, čtvrtek 24.11.1938, President Nejv
Jakost
1938 Národní politika, čtvrtek 24.11.1938, "President Nejvyššího správního soudu Dr. E. Hácha kandidátem na presidenta republiky", 4 strany; zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A5
52260 - 1938 Polední list, sobota 1.10.1938, Gen. Syrový oznamuje
Jakost
1938 Polední list, sobota 1.10.1938, "Gen. Syrový oznamuje přijetí podmínek", cenzurní zásahy do komentářů listu, 4 strany; tmavé pruhy v místech skladů
Vyvolávací cena:
52256 - 1938 Rudé právo, zvláštní vydání ze soboty 24.9.1938,
Jakost
1938 Rudé právo, zvláštní vydání ze soboty 24.9.1938, "Mobilisace", 2 strany; natrženo ve skladech
Vyvolávací cena:

Písemná aukce 16 / Historické dokumenty, mapy - Informace

Historické dokumenty a mapy

Do této kategorie řadíme mimo mapy také historické dokumenty jako různé zakládací listiny, vyhlášky a nařízení ve formě plakátů, letáky atd.