Písemná aukce 19 / Historické dokumenty, mapy

sign_info Prohlížíte si aukci v archivu, v této aukci již nelze dražit!
70614
Jakost
1795 Formulář "Zdravotní prohlášení", tisk s velkou první iniciálou. Essen, 3 suché pečetě. Přeloženo, zachovalé., vyvolávací cena:
70099
Jakost
1753 oznámení o přepočtu měn, psáno česky, vyvolávací cena:
68615
Jakost
1770 listina, Filipp hrabě Kollowrat, formát 20x32cm, psáno česky, My Jozeff druhý z Boží Meilosti zwolený Ržimský Cýsař..., krásná hlavička a iniciála, vyvolávací cena:
70097
+1
Jakost
1771 oznámení o vydání mincí, rozměr 47x37 cm, Maria Theresia a Leopold Graf v. Kollowrat; pouze přehyby, vyvolávací cena:
51966
Jakost
1787 Hasičský řád na cirkuláři Josefa II., vyvolávací cena:
70413
Jakost
1801 NAPOLEONSKÉ VÁLKY generální rozkaz pro českomoravsko-slezský legion, který se na základě mírové smlouvy s Francouzskou rep. rozpouští, vydán - Mor. Budějovice 9.4. 1801, arcivévoda Karel, vyvolávací cena:
70504
Jakost
1805 NAPOLEONSKÉ VÁLKY vyhláška obyvatelům Vídně, kterou hrabě Wrbna oznamuje uzavření míru v Bratislavě mezi Francií a Rakouskem a nechává sloužit Te Deum, Vídeň 28.12., přeloženo, vyvolávací cena:
U:A5
70421
Jakost
1805 NAPOLEONSKÉ VÁLKY kontribuce stanovené rakouským zemím po prohrané bitvě u Slavkova ve výši 100 milionů franků, 15. 12. gen. Berthier, přeloženo., vyvolávací cena:
70385
Jakost
1805 NAPOLEONSKÉ VÁLKY Napoleonova proklamace daná ve Vídni po bitvě u Slavkova, archivační sklady, vyvolávací cena:
70509
Jakost
1805 NAPOLEONSKÉ VÁLKY ohlášení výměny mezi panovnickými dvory Vídně, Petrohradu a Paříže týkající se obnovy mírového vyjednávání, dobová brožura, přeloženo, vyvolávací cena:
70418
Jakost
1805 NAPOLEONSKÉ VÁLKY oznámení zemských orgánů o reparacích a kdo všechno na ně bude muset přispět po prohrané bitvě u Slavkova, Vídeň 14.12. 1805 hrabě von Wrbna, přeloženo, vyvolávací cena:
70498
Jakost
1805 NAPOLEONSKÉ VÁLKY příkaz k dodávkám mouky, pečiva atd. k zásobování francouzské armády, 3. 12. Znojmo, jeden den po bitvě u Slavkova (Austerlitz), přeloženo, vyvolávací cena:
70415
Jakost
1805 NAPOLEONSKÉ VÁLKY příměří uzavřené mezi Francií a Rakouskem po prohrané bitvě u Slavkova (Austerlitz), 3 základní podmínky, které musí Rakousko splnit, Slavkov 5. 12., text ve francouzštině, přeloženo, utržen roh mimo text, skvrny, vyvolávací cena:
U:A3s|
70382
+1
Jakost
1805 NAPOLEONSKÉ VÁLKY slavné prohlášení Napoleona k vojákům po bitvě u Slavkova, vydáno ve voj. táboře u Slavkova 12. Frimaire roku 14, vyvolávací cena:
70512
Jakost
1806 NAPOLEONSKÉ VÁLKY vyhláška z 1. ledna 1806 upozorňující na výměnu mírových smluv uzavřených v Bratislavě, von Wrbna, zastřiženo, vyvolávací cena:
70401
+1
Jakost
1809 NAPOLEONSKÉ VÁLKY armádní rozkaz ze dne 6. dubna pro rakouskou armádu vydaný arcivévodou Karlem, přeloženo, vyvolávací cena:
70405
Jakost
1809 NAPOLEONSKÉ VÁLKY provolání císaře k národům Rakouska upozorňující na ohrožení říše Napoleonem, Vídeň 8. dubna, přeloženo, vyvolávací cena:
U:A3s|
70539
Jakost
1809 NAPOLEONSKÉ VÁLKY příprava zemské obrany v rakouských státech se zvláštním přihlédnutím k Dolnímu Rakousku, vlastenecká občanská nauka, brožura, luxusní stav, vyvolávací cena:
70531
Jakost
1809 NAPOLEONSKÉ VÁLKY upozornění na články z Monitoru (noviny) z 3.3.1809, francouzská brožura s citacemi, vyvolávací cena:
70519
Jakost
1809 NAPOLEONSKÉ VÁLKY válečná modlitba při zahájení válečného tažení v roce 1809, na titulní straně rytina Madony s dítětem, vyvolávací cena:
70410
+1
Jakost
1809 NAPOLEONSKÉ VÁLKY armádní denní rozkaz francouzské armády ze 14.10. oznamující uzavření míru s Rakouskem a přikazující maršálům oznámit tuto novinu dělovými salvami, přeloženo, lehké skvrny, vyvolávací cena:
U:A3s|
70397
Jakost
1809 NAPOLEONSKÉ VÁLKY denní rozkaz pro francouzskou armádu v brněnském kraji stanovující žold pro jednotlivé hodnosti a funkce, Brno 23.7.1809, vyvolávací cena:
70400
Jakost
1809 NAPOLEONSKÉ VÁLKY leták s provoláním k šlechetným dobrovolníkům Vídně od armádního velitele arcivévody Karla, Vídeň 9.3.1809, vyvolávací cena:
70389
Jakost
1809 NAPOLEONSKÉ VÁLKY mobilizační vyhláška aktivizující záložní vojáky, vydáno Vídeň 1. května 1809, přeloženo, vyvolávací cena:
70543
Jakost
1809 NAPOLEONSKÉ VÁLKY píseň Bůh zachovej císaře Františka, měkká růžová vazba, luxusní stav, vyvolávací cena:
70535
Jakost
1809 NAPOLEONSKÉ VÁLKY písně s melodiemi pro rakouskou zeměbranu, Collin a J. Weigel, brožura, luxusní stav, vyvolávací cena:
U:A4
70392
Jakost
1809 NAPOLEONSKÉ VÁLKY prohlášení Napoleona k Maďarům 15.5.1809 před bitvou u Wagramu, kde jim nabízí ústavní svobody za jeho podporu, přeloženo., vyvolávací cena:
70394
Jakost
1809 NAPOLEONSKÉ VÁLKY tištěný denní rozkaz z 15.7. pro 4. armádní sbor francouzské armády v Německu nařizující mj. rekvíraci koní, píce atd., vyvolávací cena:
70520
Jakost
1809 NAPOLEONSKÉ VÁLKY Vzhůru! Vzhůru! Vlast je v nebezpečí! Rakušané! Vídeňané! brožura - leták burcující před Napoleonem, přeloženo, vyvolávací cena:
U:A4
70524
Jakost
1809 NAPOLEONSKÉ VÁLKY, Rakušané! Maďaři! Češi! Brožura - leták burcující při postupu napoleonských vojsk do Rakouska, přehyby, vyvolávací cena:
U:A4
70528
Jakost
1809 NAPOLEONSKÉ VÁLKY, Poutník, lidový list, nulté číslo novin srovnává události v Tyrolsku v r. 1703 a 1809 a líčí současné válečné události, zdobené záhlaví, přeloženo, vyvolávací cena:
U:A4
70514
Jakost
1809 NAPOLEONSKÉ VÁLKY zpráva o bitvě u Aspern na Moravském poli 21. a 22. května mezi Napoleonem a rak. armádou, dobová brožura., vyvolávací cena:
U:A4
52003
Jakost
1821 ilustrovaný mistrovský list s vedutou Brna s kolkovými razítky a pečetí; sklady a skvrny, vyvolávací cena:
52245
Jakost
1897 Železniční zřízenec, Orgán rakouského personálu železničního jazyka českého, čís. 33 z 25.11.1897, hezká hlavička novin; dobrý stav, vyvolávací cena:
U:A5
68219
+3
Jakost
1937 Lidové noviny, In memoriam T.G.M., sestava novin, Lidové noviny, 3ks výtisků z 14., 17. a 19. září, 2x A-Zet 14. a 15. září, 2x Národní politika z 15. a 17. září 1937, vše v původní papírové sloze, poškozené desky, vyvolávací cena:
U:O4
68498
Jakost
1942 periodikum Acta Curiae Episcopalis Brunensis, psáno latinsky, německy a česky, na obálce oznámení o úmrtí R. Heydricha, uvnitř například pokyn pro vydávání křestních listů Židům, seznamy osob aj., volné listy formátu 21x34cm, velmi zajímavý dokument, vyvolávací cena:
70707
+1
Jakost
1841 ozdobný tiskopis, povolení k vandru ve všech zemích Rakouska, Rotrečice, razítko panství, zasláno poštou DR PILGRAM, příchozí LUNDENBURG, zachovalé, vyvolávací cena:
U:A3s|
65964
+1
Jakost
1668 4-stránkový církevní dopis psaný latinsky, adresováno do Litoměřic, v textu slovo Znojmo, Krumlov a další názvy měst, sklady, lehké skvrny, natržení v místě papírové pečetě, vyvolávací cena:
65963
+1
Jakost
1668 4-stránkový církevní dopis psaný latinsky, v textu slovo Klatovy, Kutná Hora a další názvy měst, sklady, lehké skvrny, vyvolávací cena:
70958
+1
Jakost
1694 RAKOUSKO přebal dopisu s pečetí císaře Leopolda I., zasláno z Vídně do Brna; zachovalé, dekorativní, vyvolávací cena:
70354
+1
Jakost
1739 RAKOUSKO obal předznámkového dopisu, zasláno do Prahy, dlouhé oslovení, na zadní straně zachovalá pečeť, bez obsahu, vyvolávací cena:
U:A4
69875
Jakost
1779 skládaný dopis s předtištěným textem zaslaný z Hradce Králové do Olomouce, odesílatel biskup Dominik, neporušené biskupské pečetě; zachovalé, vyvolávací cena:
68744
Jakost
1913 ŠLECHTICKÁ KORESPONDENCE dopis zaslaný přes PP, adresát Graf Marius von Attems, DR Želetava -2.X.13, dobrý stav, vyvolávací cena:
66441
Jakost
1915 šlechtická korespondence - lístek FP s vyfr. zn. 10H FJI, zasláno do Švýcarska, adresováno na princeznu Liechtenstein od hr.Thuna, odesláno z FP 606, DR nečitelné, vojenské cenzurní razítko z Klagenfurtu (neúplné), zachovalé , vyvolávací cena:
68248
Jakost
1953 ministerská pozvánka na besedu a společné sledování prvního vysílání ČST, účast přislíbila také sovětská a čínská delegace, obálka včetně obsahu, podpis ministra Neumanna, lehké skvrny na obálce, historická zajímavost, vyvolávací cena:
67205
Jakost
1768 cechovní doporučení tovaryše z 25.5.1768, suchá pečeť, vtištěný kolek 3K, velikost 36x21cm, složeno na menší formát, pod pečetí menší prodření, celkově zachovalé, vyvolávací cena:
U:A5
67284
+17
Jakost
1773-1931 sestava 20ks historických písemností z území Slovenska, pečetě, razítka; sklady, různý stav, otřepy v okrajích, skvrny, doporučuji prohlídku, vyvolávací cena:
70741
Jakost
1789 kaligraficky provedená, původně veřejně vyvěšená listina s kolkem M.Terezie 15 Kr (Koř. 33), suchá pečeť Dietrichstein, úřad v Boskovicích, průsvitka, přeloženo, zachovalé, vyvolávací cena:
70387
Jakost
1805 generální pardon a propustka pro hraběnku Mníškovou vydaná v Mor. Budějovicích a podepsaná maršálkem císařství Bernadottem, pečeť, přeloženo., vyvolávací cena:
70745
+1
Jakost
1814 MILITARIA tištěná voj. listina s velkou rak. orlicí, propouštěcí listina J. Loschingera z Dolních Heršpic, suchá pečeť voj. útvaru, rozměr 40x50cm; přeloženo, vyvolávací cena:
U:A3s|
70618
+7
Jakost
1816 FRANCIE 20-stránkový dokument o původu důstojníka de Bouzet, razítka, suché pečeti, vše na kolkovaných listinách s úředními průsvitkami, vtištěné kolky i tlačené do papíru, ruční vazba, vyvolávací cena:
U:A5
70747
+3
Jakost
1817 AUSTRIA MILITARIA vojenská listina s rak. orlicí v záhlaví, propuštění invalidy po napoleonských válkách z armády, Krems, pečeť, průsvitka, přeloženo, zachovalé, vyvolávací cena:
69747
Jakost
1820 školní vysvědčení z katechetismu, zdobené a ručně kolorované; přehyb + drobná natržení v okrajích, vyvolávací cena:
70758
Jakost
1823 ozdobný tištěný úmrtní list vojína Jana Drápely ze Lhoty na Moravě, padl v roce 1800 v Miláně, pěkná suchá pečeť, přeloženo, zachovalé, vyvolávací cena:
70699
Jakost
1829 předtištěný ozdobný úmrtní list klášterní nemocnice na Starém Brně, kolek 6 Kr, emise 1818 ( Koř.72 B), kontrolní kolek, suchá pečeť, přeloženo, zachovalé, vyvolávací cena:
70709
Jakost
1836 prohlášení víry, Brno, velká suchá pečeť, kolek 15 Kr emise 1836 (Koř.104,T II, BR), přeloženo, zachovalé, vyvolávací cena:
70733
Jakost
1844 studijní vysvědčení rabína Joachima Altensteina, Olomoucká univerzita, kolky emise 1836, suchá pečeť, průsvitka, vyvolávací cena:
70704
Jakost
1846 AUSTRIA listina potvrzení o svatbě vojína L. Veverky s M. Kovaříkovou z Určic, suchá pečeť voj. útvaru, průsvitka, lehce přeloženo, vyvolávací cena:
U:A5
66436
Jakost
1849 privátní potvrzenka o úhradě, dobře zachovalé , vyvolávací cena:
68304
Jakost
1905? telegram zaslaný Janu Becherovi do Karlových Varů, žádost o zaslání 6 lahví do císařské vily v Bad Ischlu, odesílatel hofmistr císaře FJI, přeložené na malý formát, rozpůlená pečetka, silně zažloutlé, textilní podlepení formuláře, vyvolávací cena:
U:A4
:: © Burda Auction, s.r.o (Filatelie Burda) - Pořádání aukcí, prodej a nákup filatelistického a dalšího sběratelského materiálu (Filatelie, Poštovní známky, Celiny, Celistvosti, Dopisy, Filokratie, Pohlednice a dalších) ::