Písemná aukce 19 / Historické dokumenty, mapy

warning
Prohlížíte si aukci v archivu, v této aukci již nelze dražit!
Zobrazení:view_columnview_stream
70614 - 1795 Formulář Zdravotní prohlášení, tisk s velkou prvn
Jakost
1795 Formulář "Zdravotní prohlášení", tisk s velkou první iniciálou. Essen, 3 suché pečetě. Přeloženo, zachovalé.
Vyvolávací cena:
70099 - 1753 oznámení o přepočtu měn, psáno česky
Jakost
1753 oznámení o přepočtu měn, psáno česky
Vyvolávací cena:
68615 - 1770 listina, Filipp hrabě Kollowrat, formát 20x32cm, psá
Jakost
1770 listina, Filipp hrabě Kollowrat, formát 20x32cm, psáno česky, My Jozeff druhý z Boží Meilosti zwolený Ržimský Cýsař..., krásná hlavička a iniciála
Vyvolávací cena:
70097 - 1771 oznámení o vydání mincí, rozměr 47x37 cm, Maria
+1
Jakost
1771 oznámení o vydání mincí, rozměr 47x37 cm, Maria Theresia a Leopold Graf v. Kollowrat; pouze přehyby
Vyvolávací cena:
51966 - 1787 Hasičský řád na cirkuláři Josefa II.
Jakost
1787 Hasičský řád na cirkuláři Josefa II.
Vyvolávací cena:
70413 - 1801 NAPOLEONSKÉ VÁLKY generální rozkaz pro českomorav
Jakost
1801 NAPOLEONSKÉ VÁLKY generální rozkaz pro českomoravsko-slezský legion, který se na základě mírové smlouvy s Francouzskou rep. rozpouští, vydán - Mor. Budějovice 9.4. 1801, arcivévoda Karel
Vyvolávací cena:
70504 - 1805 NAPOLEONSKÉ VÁLKY  vyhláška obyvatelům Vídně,
Jakost
1805 NAPOLEONSKÉ VÁLKY vyhláška obyvatelům Vídně, kterou hrabě Wrbna oznamuje uzavření míru v Bratislavě mezi Francií a Rakouskem a nechává sloužit Te Deum, Vídeň 28.12., přeloženo
Vyvolávací cena:
U:A5
70421 - 1805 NAPOLEONSKÉ VÁLKY kontribuce stanovené rakouským z
Jakost
1805 NAPOLEONSKÉ VÁLKY kontribuce stanovené rakouským zemím po prohrané bitvě u Slavkova ve výši 100 milionů franků, 15. 12. gen. Berthier, přeloženo.
Vyvolávací cena:
70385 - 1805 NAPOLEONSKÉ VÁLKY Napoleonova proklamace daná ve V
Jakost
1805 NAPOLEONSKÉ VÁLKY Napoleonova proklamace daná ve Vídni po bitvě u Slavkova, archivační sklady
Vyvolávací cena:
70509 - 1805 NAPOLEONSKÉ VÁLKY ohlášení výměny mezi panovni
Jakost
1805 NAPOLEONSKÉ VÁLKY ohlášení výměny mezi panovnickými dvory Vídně, Petrohradu a Paříže týkající se obnovy mírového vyjednávání, dobová brožura, přeloženo
Vyvolávací cena:
70418 - 1805 NAPOLEONSKÉ VÁLKY oznámení zemských orgánů o re
Jakost
1805 NAPOLEONSKÉ VÁLKY oznámení zemských orgánů o reparacích a kdo všechno na ně bude muset přispět po prohrané bitvě u Slavkova, Vídeň 14.12. 1805 hrabě von Wrbna, přeloženo
Vyvolávací cena:
70498 - 1805 NAPOLEONSKÉ VÁLKY příkaz k dodávkám mouky, peči
Jakost
1805 NAPOLEONSKÉ VÁLKY příkaz k dodávkám mouky, pečiva atd. k zásobování francouzské armády, 3. 12. Znojmo, jeden den po bitvě u Slavkova (Austerlitz), přeloženo
Vyvolávací cena:
70415 - 1805 NAPOLEONSKÉ VÁLKY příměří uzavřené mezi Fran
Jakost
1805 NAPOLEONSKÉ VÁLKY příměří uzavřené mezi Francií a Rakouskem po prohrané bitvě u Slavkova (Austerlitz), 3 základní podmínky, které musí Rakousko splnit, Slavkov 5. 12., text ve francouzštině, přeloženo, utržen roh mimo text, skvrny
Vyvolávací cena:
U:A3s|
70382 - 1805 NAPOLEONSKÉ VÁLKY slavné prohlášení Napoleona k
+1
Jakost
1805 NAPOLEONSKÉ VÁLKY slavné prohlášení Napoleona k vojákům po bitvě u Slavkova, vydáno ve voj. táboře u Slavkova 12. Frimaire roku 14
Vyvolávací cena:
70512 - 1806 NAPOLEONSKÉ VÁLKY vyhláška z 1. ledna 1806 upozor
Jakost
1806 NAPOLEONSKÉ VÁLKY vyhláška z 1. ledna 1806 upozorňující na výměnu mírových smluv uzavřených v Bratislavě, von Wrbna, zastřiženo
Vyvolávací cena:
70401 - 1809 NAPOLEONSKÉ VÁLKY  armádní rozkaz ze dne 6. dubna
+1
Jakost
1809 NAPOLEONSKÉ VÁLKY armádní rozkaz ze dne 6. dubna pro rakouskou armádu vydaný arcivévodou Karlem, přeloženo
Vyvolávací cena:
70405 - 1809 NAPOLEONSKÉ VÁLKY  provolání císaře k národům
Jakost
1809 NAPOLEONSKÉ VÁLKY provolání císaře k národům Rakouska upozorňující na ohrožení říše Napoleonem, Vídeň 8. dubna, přeloženo
Vyvolávací cena:
U:A3s|
70539 - 1809 NAPOLEONSKÉ VÁLKY  příprava zemské obrany v rakou
Jakost
1809 NAPOLEONSKÉ VÁLKY příprava zemské obrany v rakouských státech se zvláštním přihlédnutím k Dolnímu Rakousku, vlastenecká občanská nauka, brožura, luxusní stav
Vyvolávací cena:
70531 - 1809 NAPOLEONSKÉ VÁLKY  upozornění na články z Monito
Jakost
1809 NAPOLEONSKÉ VÁLKY upozornění na články z Monitoru (noviny) z 3.3.1809, francouzská brožura s citacemi
Vyvolávací cena:
70519 - 1809 NAPOLEONSKÉ VÁLKY  válečná modlitba při zahájen
Jakost
1809 NAPOLEONSKÉ VÁLKY válečná modlitba při zahájení válečného tažení v roce 1809, na titulní straně rytina Madony s dítětem
Vyvolávací cena:
70410 - 1809 NAPOLEONSKÉ VÁLKY armádní denní rozkaz francouzsk
+1
Jakost
1809 NAPOLEONSKÉ VÁLKY armádní denní rozkaz francouzské armády ze 14.10. oznamující uzavření míru s Rakouskem a přikazující maršálům oznámit tuto novinu dělovými salvami, přeloženo, lehké skvrny
Vyvolávací cena:
U:A3s|
70397 - 1809 NAPOLEONSKÉ VÁLKY denní rozkaz pro francouzskou arm
Jakost
1809 NAPOLEONSKÉ VÁLKY denní rozkaz pro francouzskou armádu v brněnském kraji stanovující žold pro jednotlivé hodnosti a funkce, Brno 23.7.1809
Vyvolávací cena:
70400 - 1809 NAPOLEONSKÉ VÁLKY leták s provoláním k šlechetn
Jakost
1809 NAPOLEONSKÉ VÁLKY leták s provoláním k šlechetným dobrovolníkům Vídně od armádního velitele arcivévody Karla, Vídeň 9.3.1809
Vyvolávací cena:
70389 - 1809 NAPOLEONSKÉ VÁLKY mobilizační vyhláška aktivizuj
Jakost
1809 NAPOLEONSKÉ VÁLKY mobilizační vyhláška aktivizující záložní vojáky, vydáno Vídeň 1. května 1809, přeloženo
Vyvolávací cena:
70543 - 1809 NAPOLEONSKÉ VÁLKY píseň Bůh zachovej císaře Fra
Jakost
1809 NAPOLEONSKÉ VÁLKY píseň Bůh zachovej císaře Františka, měkká růžová vazba, luxusní stav
Vyvolávací cena:
70535 - 1809 NAPOLEONSKÉ VÁLKY písně s melodiemi pro rakouskou
Jakost
1809 NAPOLEONSKÉ VÁLKY písně s melodiemi pro rakouskou zeměbranu, Collin a J. Weigel, brožura, luxusní stav
Vyvolávací cena:
U:A4
70392 - 1809 NAPOLEONSKÉ VÁLKY prohlášení Napoleona k Maďarů
Jakost
1809 NAPOLEONSKÉ VÁLKY prohlášení Napoleona k Maďarům 15.5.1809 před bitvou u Wagramu, kde jim nabízí ústavní svobody za jeho podporu, přeloženo.
Vyvolávací cena:
70394 - 1809 NAPOLEONSKÉ VÁLKY tištěný denní rozkaz z 15.7. p
Jakost
1809 NAPOLEONSKÉ VÁLKY tištěný denní rozkaz z 15.7. pro 4. armádní sbor francouzské armády v Německu nařizující mj. rekvíraci koní, píce atd.
Vyvolávací cena:
70520 - 1809 NAPOLEONSKÉ VÁLKY Vzhůru! Vzhůru! Vlast je v nebez
Jakost
1809 NAPOLEONSKÉ VÁLKY Vzhůru! Vzhůru! Vlast je v nebezpečí! Rakušané! Vídeňané! brožura - leták burcující před Napoleonem, přeloženo
Vyvolávací cena:
U:A4
70524 - 1809 NAPOLEONSKÉ VÁLKY, Rakušané! Maďaři! Češi! Bro
Jakost
1809 NAPOLEONSKÉ VÁLKY, Rakušané! Maďaři! Češi! Brožura - leták burcující při postupu napoleonských vojsk do Rakouska, přehyby
Vyvolávací cena:
U:A4
70528 - 1809 NAPOLEONSKÉ VÁLKY, Poutník, lidový list, nulté č
Jakost
1809 NAPOLEONSKÉ VÁLKY, Poutník, lidový list, nulté číslo novin srovnává události v Tyrolsku v r. 1703 a 1809 a líčí současné válečné události, zdobené záhlaví, přeloženo
Vyvolávací cena:
U:A4
70514 - 1809 NAPOLEONSKÉ VÁLKY  zpráva o bitvě u Aspern na Mora
Jakost
1809 NAPOLEONSKÉ VÁLKY zpráva o bitvě u Aspern na Moravském poli 21. a 22. května mezi Napoleonem a rak. armádou, dobová brožura.
Vyvolávací cena:
U:A4
52003 - 1821 ilustrovaný mistrovský list s vedutou Brna s kolkový
Jakost
1821 ilustrovaný mistrovský list s vedutou Brna s kolkovými razítky a pečetí; sklady a skvrny
Vyvolávací cena:
52245 - 1897 Železniční zřízenec, Orgán rakouského personálu
Jakost
1897 Železniční zřízenec, Orgán rakouského personálu železničního jazyka českého, čís. 33 z 25.11.1897, hezká hlavička novin; dobrý stav
Vyvolávací cena:
U:A5
68219 - 1937 Lidové noviny, In memoriam T.G.M., sestava novin, Lido
+3
Jakost
1937 Lidové noviny, In memoriam T.G.M., sestava novin, Lidové noviny, 3ks výtisků z 14., 17. a 19. září, 2x A-Zet 14. a 15. září, 2x Národní politika z 15. a 17. září 1937, vše v původní papírové sloze, poškozené desky
Vyvolávací cena:
U:O4
68498 - 1942 periodikum Acta Curiae Episcopalis Brunensis, psáno la
Jakost
1942 periodikum Acta Curiae Episcopalis Brunensis, psáno latinsky, německy a česky, na obálce oznámení o úmrtí R. Heydricha, uvnitř například pokyn pro vydávání křestních listů Židům, seznamy osob aj., volné listy formátu 21x34cm, velmi zajímavý dokument
Vyvolávací cena:
70707 - 1841 ozdobný tiskopis, povolení k vandru ve všech zemích
+1
Jakost
1841 ozdobný tiskopis, povolení k vandru ve všech zemích Rakouska, Rotrečice, razítko panství, zasláno poštou DR PILGRAM, příchozí LUNDENBURG, zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A3s|
65964 - 1668 4-stránkový církevní dopis psaný latinsky, adresov
+1
Jakost
1668 4-stránkový církevní dopis psaný latinsky, adresováno do Litoměřic, v textu slovo Znojmo, Krumlov a další názvy měst, sklady, lehké skvrny, natržení v místě papírové pečetě
Vyvolávací cena:
65963 - 1668 4-stránkový církevní dopis psaný latinsky, v textu
+1
Jakost
1668 4-stránkový církevní dopis psaný latinsky, v textu slovo Klatovy, Kutná Hora a další názvy měst, sklady, lehké skvrny
Vyvolávací cena:
70958 - 1694 RAKOUSKO přebal dopisu s pečetí císaře Leopolda I
+1
Jakost
1694 RAKOUSKO přebal dopisu s pečetí císaře Leopolda I., zasláno z Vídně do Brna; zachovalé, dekorativní
Vyvolávací cena:
70354 - 1739 RAKOUSKO obal předznámkového dopisu, zasláno do Pr
+1
Jakost
1739 RAKOUSKO obal předznámkového dopisu, zasláno do Prahy, dlouhé oslovení, na zadní straně zachovalá pečeť, bez obsahu
Vyvolávací cena:
U:A4
69875 - 1779 skládaný dopis s předtištěným textem zaslaný z H
Jakost
1779 skládaný dopis s předtištěným textem zaslaný z Hradce Králové do Olomouce, odesílatel biskup Dominik, neporušené biskupské pečetě; zachovalé
Vyvolávací cena:
68744 - 1913 ŠLECHTICKÁ KORESPONDENCE dopis zaslaný přes PP, ad
Jakost
1913 ŠLECHTICKÁ KORESPONDENCE dopis zaslaný přes PP, adresát Graf Marius von Attems, DR Želetava -2.X.13, dobrý stav
Vyvolávací cena:
66441 - 1915 šlechtická korespondence - lístek FP s vyfr. zn. 10H
Jakost
1915 šlechtická korespondence - lístek FP s vyfr. zn. 10H FJI, zasláno do Švýcarska, adresováno na princeznu Liechtenstein od hr.Thuna, odesláno z FP 606, DR nečitelné, vojenské cenzurní razítko z Klagenfurtu (neúplné), zachovalé
Vyvolávací cena:
68248 - 1953 ministerská pozvánka na besedu a společné sledován
Jakost
1953 ministerská pozvánka na besedu a společné sledování prvního vysílání ČST, účast přislíbila také sovětská a čínská delegace, obálka včetně obsahu, podpis ministra Neumanna, lehké skvrny na obálce, historická zajímavost
Vyvolávací cena:
67205 - 1768 cechovní doporučení tovaryše z 25.5.1768, suchá pe
Jakost
1768 cechovní doporučení tovaryše z 25.5.1768, suchá pečeť, vtištěný kolek 3K, velikost 36x21cm, složeno na menší formát, pod pečetí menší prodření, celkově zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A5
67284 - 1773-1931 sestava 20ks historických písemností z území
+17
Jakost
1773-1931 sestava 20ks historických písemností z území Slovenska, pečetě, razítka; sklady, různý stav, otřepy v okrajích, skvrny, doporučuji prohlídku
Vyvolávací cena:
70741 - 1789 kaligraficky provedená, původně veřejně vyvěšen
Jakost
1789 kaligraficky provedená, původně veřejně vyvěšená listina s kolkem M.Terezie 15 Kr (Koř. 33), suchá pečeť Dietrichstein, úřad v Boskovicích, průsvitka, přeloženo, zachovalé
Vyvolávací cena:
70387 - 1805 generální pardon a propustka pro hraběnku Mníškovo
Jakost
1805 generální pardon a propustka pro hraběnku Mníškovou vydaná v Mor. Budějovicích a podepsaná maršálkem císařství Bernadottem, pečeť, přeloženo.
Vyvolávací cena:
70745 - 1814 MILITARIA tištěná voj. listina s velkou rak. orlic
+1
Jakost
1814 MILITARIA tištěná voj. listina s velkou rak. orlicí, propouštěcí listina J. Loschingera z Dolních Heršpic, suchá pečeť voj. útvaru, rozměr 40x50cm; přeloženo
Vyvolávací cena:
U:A3s|
70618 - 1816 FRANCIE 20-stránkový dokument o původu důstojníka
+7
Jakost
1816 FRANCIE 20-stránkový dokument o původu důstojníka de Bouzet, razítka, suché pečeti, vše na kolkovaných listinách s úředními průsvitkami, vtištěné kolky i tlačené do papíru, ruční vazba
Vyvolávací cena:
U:A5
70747 - 1817 AUSTRIA MILITARIA vojenská listina s rak. orlicí v z
+3
Jakost
1817 AUSTRIA MILITARIA vojenská listina s rak. orlicí v záhlaví, propuštění invalidy po napoleonských válkách z armády, Krems, pečeť, průsvitka, přeloženo, zachovalé
Vyvolávací cena:
69747 - 1820 školní vysvědčení z katechetismu, zdobené a ručn
Jakost
1820 školní vysvědčení z katechetismu, zdobené a ručně kolorované; přehyb + drobná natržení v okrajích
Vyvolávací cena:
70758 - 1823 ozdobný tištěný úmrtní list vojína Jana Drápely
Jakost
1823 ozdobný tištěný úmrtní list vojína Jana Drápely ze Lhoty na Moravě, padl v roce 1800 v Miláně, pěkná suchá pečeť, přeloženo, zachovalé
Vyvolávací cena:
70699 - 1829 předtištěný ozdobný úmrtní list klášterní nem
Jakost
1829 předtištěný ozdobný úmrtní list klášterní nemocnice na Starém Brně, kolek 6 Kr, emise 1818 ( Koř.72 B), kontrolní kolek, suchá pečeť, přeloženo, zachovalé
Vyvolávací cena:
70709 - 1836 prohlášení víry, Brno, velká suchá pečeť, kolek
Jakost
1836 prohlášení víry, Brno, velká suchá pečeť, kolek 15 Kr emise 1836 (Koř.104,T II, BR), přeloženo, zachovalé
Vyvolávací cena:
70733 - 1844 studijní vysvědčení rabína Joachima Altensteina,
Jakost
1844 studijní vysvědčení rabína Joachima Altensteina, Olomoucká univerzita, kolky emise 1836, suchá pečeť, průsvitka
Vyvolávací cena:
70704 - 1846 AUSTRIA listina potvrzení o svatbě vojína L. Veverky
Jakost
1846 AUSTRIA listina potvrzení o svatbě vojína L. Veverky s M. Kovaříkovou z Určic, suchá pečeť voj. útvaru, průsvitka, lehce přeloženo
Vyvolávací cena:
U:A5
66436 - 1849 privátní potvrzenka o úhradě, dobře zachovalé
Jakost
1849 privátní potvrzenka o úhradě, dobře zachovalé
Vyvolávací cena:
68304 - 1905? telegram zaslaný Janu Becherovi do Karlových Varů,
Jakost
1905? telegram zaslaný Janu Becherovi do Karlových Varů, žádost o zaslání 6 lahví do císařské vily v Bad Ischlu, odesílatel hofmistr císaře FJI, přeložené na malý formát, rozpůlená pečetka, silně zažloutlé, textilní podlepení formuláře
Vyvolávací cena:
U:A4

Písemná aukce 19 / Historické dokumenty, mapy - Informace

Historické dokumenty a mapy

Do této kategorie řadíme mimo mapy také historické dokumenty jako různé zakládací listiny, vyhlášky a nařízení ve formě plakátů, letáky atd.