Písemná aukce 19 / Ostatní sběratelské obory

warning
Prohlížíte si aukci v archivu, v této aukci již nelze dražit!
Zobrazení:view_columnview_stream
70743 - 1808 NAPOLEONSKÉ VÁLKY, průkaz přijetí do zeměbrany, dvojja
Jakost
1808 NAPOLEONSKÉ VÁLKY, průkaz přijetí do zeměbrany, dvojjazyčný, Námiešť, suchá pečeť, přeloženo, zachovalé
Vyvolávací cena:
70093 - 1824 RAKOUSKO Reisepass - přepsáno na Vanderpass, listina s
+1
Jakost
1824 RAKOUSKO Reisepass - přepsáno na Vanderpass, listina s vtištěným kolkem, vydáno v Litoměřicích se zápisy a razítky policejních ředitelství, např. Teplice, Praha, Mělník atd.; více přehybů
Vyvolávací cena:
U:A5
70695 - 1825 cestovní pas šlechtice, rukopis, kolek 6 Kr(Koř. 72B),
Jakost
1825 cestovní pas šlechtice, rukopis, kolek 6 Kr(Koř. 72B), razítko panství NOVÉ SYROVICE s erbem
Vyvolávací cena:
70694 - 1829 PRUSKO cestovní pas, kolek 5 Gr, vtištěný kontrolní ko
Jakost
1829 PRUSKO cestovní pas, kolek 5 Gr, vtištěný kontrolní kolek, různé záznamy
Vyvolávací cena:
70701 - 1842 cestovní pas, markrabství moravské, na jméno Tomáš Pal
Jakost
1842 cestovní pas, markrabství moravské, na jméno Tomáš Palha, kolek 6 Kr, kontrolní kolek, přeloženo, zachovalé
Vyvolávací cena:
70742 - 1845 AUSTRIA Urlaub-Pass, dovolenkový list k opuštění voj.
Jakost
1845 AUSTRIA Urlaub-Pass, dovolenkový list k opuštění voj. útvaru, tisk, rak orlice, razítko
Vyvolávací cena:
69823 - 1888 legitimační karta vydaná hejtmanstvím v Holešově, vzadu
+1
Jakost
1888 legitimační karta vydaná hejtmanstvím v Holešově, vzadu kolek 15kr, zachovalé
Vyvolávací cena:
67268 - 1928-38 ŽELEZNICE sestava 3ks legitimací, 1x žákovská průka
Jakost
1928-38 ŽELEZNICE sestava 3ks legitimací, 1x žákovská průkazka pro jízdu do školy 1928, 1x okružní jízdenka z r. 1934, 1x poukázka pro zlevněnou jízdu do lázní s potvrzením o pobytu 1937, zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A5
68774 - 1930 cestovní pas vystavený Policejním ředitelstvím v Brně,
Jakost
1930 cestovní pas vystavený Policejním ředitelstvím v Brně, platný do všech evropských států mimo SSSR, dobře zachovalý
Vyvolávací cena:
70137 - 1932 legitimace Kroužku českých šachistů DURAS v Ústí n. L.,
Jakost
1932 legitimace Kroužku českých šachistů "DURAS" v Ústí n. L., použitá; poškozeny okraje
Vyvolávací cena:
66418 - 1933 členské osvědčení Slovenské evangelické jednoty, příčný
Jakost
1933 členské osvědčení Slovenské evangelické jednoty, příčný sklad, velmi lehké skvrny
Vyvolávací cena:
68772 - 1933 legitimace členky sboru Československé filmové unie v P
Jakost
1933 legitimace členky sboru Československé filmové unie v Praze, vzadu potvrzení účasti ve filmech režisérů Friče, Lamače aj., navíc vysvědčení a fotografie z mladších let, zachovalé
Vyvolávací cena:
64508 - 1937 JUDAIKA legitimace členky Svazu Čechů Židů v ČSR, kart
Jakost
1937 JUDAIKA legitimace členky Svazu Čechů Židů v ČSR, kartička malého formátu, velmi dobrý stav
Vyvolávací cena:
70936 - 1941 rybářský lístek, vyplněný protektorátní průkaz s kolkov
+1
Jakost
1941 rybářský lístek, vyplněný protektorátní průkaz s kolkovou zn. a přitištěným kolkem na formuláři; zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A5
66465 - 1941 křestní list, výpis z matriky, Podkarpatská Rus, maďars
Jakost
1941 křestní list, výpis z matriky, Podkarpatská Rus, maďarská okupace, vesnice Obava / Dunkófalva (Обава), dvojjazyčný dokument, 2ks maďarských kolků 50f, razítka, křížový sklad, krátké natržení ve skladu
Vyvolávací cena:
66463 - 1941 křestní list, výpis z matriky, Podkarpatská Rus, maďars
Jakost
1941 křestní list, výpis z matriky, Podkarpatská Rus, maďarská okupace, vesnice Šelestovo / Szelestó (Шелестово), dvojjazyčný dokument, maďarský kolek 1P, razítka, křížový sklad, krátké natržení ve skladu
Vyvolávací cena:
66461 - 1941 oddací list, výpis z matriky, Podkarpatská Rus, maďarsk
Jakost
1941 oddací list, výpis z matriky, Podkarpatská Rus, maďarská okupace, vesnice Obava / Dunkófalva (Обава), dvojjazyčný dokument, 2ks maďarských kolků 50f, razítka, křížový sklad, krátké natržení ve skladu
Vyvolávací cena:
66462 - 1941 oddací list, výpis z matriky, Podkarpatská Rus, maďarsk
Jakost
1941 oddací list, výpis z matriky, Podkarpatská Rus, maďarská okupace, vesnice Šelestovo / Szelestó (Шелестово), dvojjazyčný dokument, maďarský kolek 1P, razítka, křížový sklad, krátké natržení ve skladu
Vyvolávací cena:
66325 - 1943 osvědčení pro účastníka nasazení v protiletecké obraně
Jakost
1943 osvědčení pro účastníka nasazení v protiletecké obraně v Liberci, dole menší natržení, jinak zachovalé
Vyvolávací cena:
70937 - 1944 Grenzausweis, Kleiner Grenzverkehr, vyplněná legitimace
+1
Jakost
1944 Grenzausweis, Kleiner Grenzverkehr, vyplněná legitimace pro malý pohraniční styk, vydáno v Litomyšli; bez poškození
Vyvolávací cena:
U:A5
68767 - 1944 osobní průkaz příslušnice Protiletecké ochrany (Luftsch
+1
Jakost
1944 osobní průkaz příslušnice Protiletecké ochrany (Luftschutz), zařazena jako požární hlídka v domovním družstvu, vystaveno 24.VIII.1944 ve Smiřicích, výborně zachovalé
Vyvolávací cena:
68766 - 1944-50 legitimace opravňující k nošení čs. vojenské pamětní
+1
Jakost
1944-50 legitimace opravňující k nošení čs. vojenské pamětní medaile se štítkem z r. 1944, razítko MNO v Anglii a podpis gen. Ingra, Repatriační průkaz z r. 1945, potvrzení Vojenské akademie o převzetí přihlášky, písemné oznámení MNO o odnětí hodnosti kapitána a přeložení do mužstva jako vojín v záloze, vše jeden důstojník čs. armády v Anglii, různá kvalita
Vyvolávací cena:
U:A5
70054 - 1946 členský průkaz Komunistické strany Rakouska, vedení čes
+2
Jakost
1946 členský průkaz Komunistické strany Rakouska, vedení československých sekcí ve Vídni, vylepeny členské zn. za r. 1948 - 49; zachovalé, ojedinělé!!
Vyvolávací cena:
U:A5
66738 - 1946 přihláška do Svazu české mládeže, dvoudílný tiskopis A4
Jakost
1946 přihláška do Svazu české mládeže, dvoudílný tiskopis A4, nevyplněné, dobře zachovalé
Vyvolávací cena:
69900 - 1946-48 členský průkaz Svazu přátel USA a Členská legitimace
+1
Jakost
1946-48 členský průkaz Svazu přátel USA a Členská legitimace Britské společnosti pro Československo, stejný člen, zakázané po komunistickém puči, zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A5
68763 - 1948-49 legitimace člena Svazu letců RČS, Dekret o propuštěn
Jakost
1948-49 legitimace člena Svazu letců RČS, Dekret o propuštění z činné služby, potvrzení MNO o přeložení mimo službu na vlastní žádost, doklady se týkají npor. Hlavy Vratislava, za války pilota RAF, písemnosti křížem přeloženy do obálky, zachovalé
Vyvolávací cena:
68762 - 1952 letecký průkaz pilota plachtových letadel Jana Východsk
Jakost
1952 letecký průkaz pilota plachtových letadel Jana Východského, letecký fotograf jehož originální fotografie s leteckou tematikou jsou nabízeny v sekci "Fotografie" (4 položky), zachovalé
Vyvolávací cena:
66460 - 1960-83 sestava 3ks průkazek z Velké Británie, Wales, průkaz
Jakost
1960-83 sestava 3ks průkazek z Velké Británie, Wales, průkaz totožnosti pro mladistvé, průkazka člena klubu konzervativců, upomínka pro zaplacení televizních a rozhlasových poplatků, zachovalé
Vyvolávací cena:
66444 - 1968 bumážka (свидет
Jakost
1968 bumážka (свидетельство ), povolení pro vstup a pobyt osoby v Sovětském svazu, zvlněný papír
Vyvolávací cena:
70138 - 1975 faksimile podpisu G.Husáka na průkazu k Pamětní medaili
Jakost
1975 faksimile podpisu G.Husáka na průkazu k Pamětní medaili k 30. výročí SNP s pozvánkou na manifestační setkání příslušníků 3.čs. brigády 1.čs. armádního sboru v SSSR
Vyvolávací cena:
70761 - 1864 AUSTRIA veduta v záhlaví dopisu, továrna na olej v Karl
Jakost
1864 AUSTRIA veduta v záhlaví dopisu, továrna na olej v Karlíně, lithografie Farský, zachovalé
Vyvolávací cena:
70835 - 1837 ozdobný 4-stránkový tiskopis pojišťovny Generali, rakou
Jakost
1837 ozdobný 4-stránkový tiskopis pojišťovny Generali, rakouská orlice v záhlaví, kolek 15 Kr emise 1837 a kontrolní kolek, pečeť, průsvitka, přeloženo
Vyvolávací cena:
70840 - 1845 ozdobný oboustranný tiskopis pojišťovna Terst, v záhlav
Jakost
1845 ozdobný oboustranný tiskopis pojišťovna Terst, v záhlaví velká rakouská orlice se zemskými znaky, kolek 3 Kr emise 1836 a kontrolní kolek, přeloženo
Vyvolávací cena:
70817 - 1858 ozdobný 4-stránkový tiskopis, pojišťovna První rakouská
Jakost
1858 ozdobný 4-stránkový tiskopis, pojišťovna První rakouská, ozdobné záhlaví s rak. orlicí a zemskými znaky Moravy a Slezska, kolek 3 Kr emise 1854, přeloženo, prosvítající inkoust přes papír
Vyvolávací cena:
70841 - 1860 RAKOUSKO ozdobný tiskopis pojišťovna Terst, v záhlaví
Jakost
1860 RAKOUSKO ozdobný tiskopis pojišťovna Terst, v záhlaví rakouská orlice se zemskými znaky, pobočka Brno, kolky 6 a 7 Kr emise 1858, přeloženo, lehce natrženo
Vyvolávací cena:
70824 - 1865 ozdobný tiskopis pojišťovny Terst, záhlaví s rak. orlic
Jakost
1865 ozdobný tiskopis pojišťovny Terst, záhlaví s rak. orlicí a se zemskými znaky, pobočka Brno, přeloženo
Vyvolávací cena:
70799 - 1865-98 USA šek na 4,15USD s vylepeným poplatkovými zn, Doc
Jakost
1865-98 USA šek na 4,15USD s vylepeným poplatkovými zn, Documentary 2x 2c a listiny s ručně evidovanými bankovními pohyby s 5ks ručně znehodnocených poplatkových zn. Bank Check hodnoty 2c
Vyvolávací cena:
70821 - 1874 ozdobný oboustranný tiskopis pojišťovny Donau, pobočka
Jakost
1874 ozdobný oboustranný tiskopis pojišťovny Donau, pobočka Brno, alegorie ochránkyně obchodu v záhlaví, lehce přeloženo
Vyvolávací cena:
67741 - 1876 TURKEY bankovní bon v hodnotě 100?, vzadu oválné regi
+1
Jakost
1876 TURKEY bankovní bon v hodnotě 100?, vzadu oválné registrační razítko banky, přeložený, známky stáří
Vyvolávací cena:
70829 - 1879 ozdobný oboustranný tiskopis pojišťovna Krakow, v záhla
Jakost
1879 ozdobný oboustranný tiskopis pojišťovna Krakow, v záhlaví postava Svatého Floriana, pobočka Brno, přeloženo
Vyvolávací cena:
70832 - 1882 ozdobný oboustranný tiskopis pojišťovna Krakow, v záhla
Jakost
1882 ozdobný oboustranný tiskopis pojišťovna Krakow, v záhlaví postava Sv. Floriana, barevný bezpečnostní podtisk!!!, pobočka Brno, přeloženo
Vyvolávací cena:
70819 - 1882 ozdobný tiskopis pojišťovny Phoenix s ozdobným záhlavím
Jakost
1882 ozdobný tiskopis pojišťovny Phoenix s ozdobným záhlavím s rakouskou orlicí
Vyvolávací cena:
70827 - 1886 ozdobný oboustranný tiskopis Uherské pojišťovny, v záhl
Jakost
1886 ozdobný oboustranný tiskopis Uherské pojišťovny, v záhlaví uherský zemský znak, pobočka Brno, přeloženo
Vyvolávací cena:
70844 - 1916 tiskopis pojišťovací prémie, ozdobně tištěné záhlaví, l
Jakost
1916 tiskopis pojišťovací prémie, ozdobně tištěné záhlaví, lehce přeloženo
Vyvolávací cena:
69877 - 1929 státní dluh republiky Československé - Náhradní renta n
Jakost
1929 státní dluh republiky Československé - Náhradní renta na jméno, 300Kč; přehyby a drobná natržení v okrajích
Vyvolávací cena:
70997 - 1942 část pojišťovací smlouvy banky Slavia s reprodukcí od A
Jakost
1942 část pojišťovací smlouvy banky Slavia s reprodukcí od Alfonze Muchy "Slavie"; 2x přehyb
Vyvolávací cena:
64842 - 1943 životní pojistka banky Slavia s vyobrazením Slavie od A
+1
Jakost
1943 životní pojistka banky Slavia s vyobrazením Slavie od Alfonse Muchy, pouze přehyby, jinak bez vady
Vyvolávací cena:
68602 - 1912-40 ČSR I. sestava 7ks losů, z toho 1x Rakousko-Uhersko,
Jakost
1912-40 ČSR I. sestava 7ks losů, z toho 1x Rakousko-Uhersko, zachovalé
Vyvolávací cena:
69702 - 1921 ČSR I. státní prémiový los hodnoty 500Kč; svislý přehy
Jakost
1921 ČSR I. státní prémiový los hodnoty 500Kč; svislý přehyb, omačkané růžky
Vyvolávací cena:
68707 - 1928 ČSR I. los věcné loterie Výboru pro pořádání Výstavy s
+1
Jakost
1928 ČSR I. los věcné loterie Výboru pro pořádání Výstavy soudobé kultury v Československu v Brně, cena 4Kč, tah 26.9.1928, vzadu 3-jazyčné informace (slovensky, česky, německy), větší formát (20x10,5cm), svisle přeloženo, dobře zachovalé
Vyvolávací cena:
68704 - 1933 ČSR I. los věcné loterie Mezinárodního libereckého vel
+1
Jakost
1933 ČSR I. los věcné loterie Mezinárodního libereckého veletrhu, cena 5Kč, tah 23.2.1933, česko - německá mutace, nepřeložené, dobře zachovalé
Vyvolávací cena:
68603 - 1940-44 ČaM sestava 4ks losů, dobrý stav
Jakost
1940-44 ČaM sestava 4ks losů, dobrý stav
Vyvolávací cena:
68601 - 1950-59 ČSR II. sestava 8ks losů, výborný stav
Jakost
1950-59 ČSR II. sestava 8ks losů, výborný stav
Vyvolávací cena:
66450 - 1974-76 ČSR II. sestava 41ks losů Československé státní lot
+2
Jakost
1974-76 ČSR II. sestava 41ks losů Československé státní loterie
Vyvolávací cena:
66411 - 1921-22 RAKOUSKO sestava 3ks losů Österreichisches Bau-Los,
Jakost
1921-22 RAKOUSKO sestava 3ks losů Österreichisches Bau-Los, 300K a 2x 1200K, v různých barvách
Vyvolávací cena:
66382 - 1912 Olympijské hry Stockholm, propagační nálepka
Jakost
1912 Olympijské hry Stockholm, propagační nálepka
Vyvolávací cena:
68287 - 1920-47 Ochrana matek a dětí ČSR, sestava 20ks různých nálep
Jakost
1920-47 Ochrana matek a dětí ČSR, sestava 20ks různých nálepek
Vyvolávací cena:
66707 - 1930 ČSR sestava 25ks propagačních nálepek českých měst, na
Jakost
1930 ČSR sestava 25ks propagačních nálepek českých měst, např. Hradec Králové, Městec Králové. Moravská Ostrava, Litomyšl, Poděbrady, Hronov, hezká kvalita
Vyvolávací cena:
66578 - 1949-1976 9ks propagačních nálepek z různých států (např. Es
Jakost
1949-1976 9ks propagačních nálepek z různých států (např. Estonsko, Pakistan, Švédsko, Liechtenstein), všechny s námětem skauting, zajímavé
Vyvolávací cena:
70872 - 1873 propagační brožura První pražské kamenomlýnské fabriky,
Jakost
1873 propagační brožura První pražské kamenomlýnské fabriky, ozdobná titulní strana, zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A5