Písemná aukce 19 / Ostatní sběratelské obory

warning
Prohlížíte si aukci v archivu, v této aukci již nelze dražit!
info
Aktuálně běží Aukce 71, kde můžete najít podobné položky a dražit!
Zobrazení:view_columnview_stream
70743 - 1808 NAPOLEONSKÉ VÁLKY, průkaz přijetí do zeměbrany,
Jakost
1808 NAPOLEONSKÉ VÁLKY, průkaz přijetí do zeměbrany, dvojjazyčný, Námiešť, suchá pečeť, přeloženo, zachovalé
Vyvolávací cena:
70093 - 1824 RAKOUSKO Reisepass - přepsáno na Vanderpass, listina
+1
Jakost
1824 RAKOUSKO Reisepass - přepsáno na Vanderpass, listina s vtištěným kolkem, vydáno v Litoměřicích se zápisy a razítky policejních ředitelství, např. Teplice, Praha, Mělník atd.; více přehybů
Vyvolávací cena:
U:A5
70695 - 1825 cestovní pas šlechtice, rukopis, kolek 6 Kr(Koř. 72B
Jakost
1825 cestovní pas šlechtice, rukopis, kolek 6 Kr(Koř. 72B), razítko panství NOVÉ SYROVICE s erbem
Vyvolávací cena:
70694 - 1829 PRUSKO cestovní pas, kolek 5 Gr, vtištěný kontroln
Jakost
1829 PRUSKO cestovní pas, kolek 5 Gr, vtištěný kontrolní kolek, různé záznamy
Vyvolávací cena:
70701 - 1842 cestovní pas, markrabství moravské, na jméno Tomá
Jakost
1842 cestovní pas, markrabství moravské, na jméno Tomáš Palha, kolek 6 Kr, kontrolní kolek, přeloženo, zachovalé
Vyvolávací cena:
70742 - 1845 AUSTRIA Urlaub-Pass, dovolenkový list k opuštění v
Jakost
1845 AUSTRIA Urlaub-Pass, dovolenkový list k opuštění voj. útvaru, tisk, rak orlice, razítko
Vyvolávací cena:
69823 - 1888 legitimační karta vydaná hejtmanstvím v Holešově,
+1
Jakost
1888 legitimační karta vydaná hejtmanstvím v Holešově, vzadu kolek 15kr, zachovalé
Vyvolávací cena:
67268 - 1928-38 ŽELEZNICE sestava 3ks legitimací, 1x žákovská
Jakost
1928-38 ŽELEZNICE sestava 3ks legitimací, 1x žákovská průkazka pro jízdu do školy 1928, 1x okružní jízdenka z r. 1934, 1x poukázka pro zlevněnou jízdu do lázní s potvrzením o pobytu 1937, zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A5
68774 - 1930 cestovní pas vystavený Policejním ředitelstvím v B
Jakost
1930 cestovní pas vystavený Policejním ředitelstvím v Brně, platný do všech evropských států mimo SSSR, dobře zachovalý
Vyvolávací cena:
70137 - 1932 legitimace Kroužku českých šachistů DURAS v Ústí
Jakost
1932 legitimace Kroužku českých šachistů "DURAS" v Ústí n. L., použitá; poškozeny okraje
Vyvolávací cena:
66418 - 1933 členské osvědčení Slovenské evangelické jednoty,
Jakost
1933 členské osvědčení Slovenské evangelické jednoty, příčný sklad, velmi lehké skvrny
Vyvolávací cena:
68772 - 1933 legitimace členky sboru Československé filmové unie
Jakost
1933 legitimace členky sboru Československé filmové unie v Praze, vzadu potvrzení účasti ve filmech režisérů Friče, Lamače aj., navíc vysvědčení a fotografie z mladších let, zachovalé
Vyvolávací cena:
64508 - 1937 JUDAIKA legitimace členky Svazu Čechů Židů v ČSR
Jakost
1937 JUDAIKA legitimace členky Svazu Čechů Židů v ČSR, kartička malého formátu, velmi dobrý stav
Vyvolávací cena:
70936 - 1941 rybářský lístek, vyplněný protektorátní průkaz
+1
Jakost
1941 rybářský lístek, vyplněný protektorátní průkaz s kolkovou zn. a přitištěným kolkem na formuláři; zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A5
66465 - 1941 křestní list, výpis z matriky, Podkarpatská Rus, ma
Jakost
1941 křestní list, výpis z matriky, Podkarpatská Rus, maďarská okupace, vesnice Obava / Dunkófalva (Обава), dvojjazyčný dokument, 2ks maďarských kolků 50f, razítka, křížový sklad, krátké natržení ve skladu
Vyvolávací cena:
66463 - 1941 křestní list, výpis z matriky, Podkarpatská Rus, ma
Jakost
1941 křestní list, výpis z matriky, Podkarpatská Rus, maďarská okupace, vesnice Šelestovo / Szelestó (Шелестово), dvojjazyčný dokument, maďarský kolek 1P, razítka, křížový sklad, krátké natržení ve skladu
Vyvolávací cena:
66461 - 1941 oddací list, výpis z matriky, Podkarpatská Rus, maď
Jakost
1941 oddací list, výpis z matriky, Podkarpatská Rus, maďarská okupace, vesnice Obava / Dunkófalva (Обава), dvojjazyčný dokument, 2ks maďarských kolků 50f, razítka, křížový sklad, krátké natržení ve skladu
Vyvolávací cena:
66462 - 1941 oddací list, výpis z matriky, Podkarpatská Rus, maď
Jakost
1941 oddací list, výpis z matriky, Podkarpatská Rus, maďarská okupace, vesnice Šelestovo / Szelestó (Шелестово), dvojjazyčný dokument, maďarský kolek 1P, razítka, křížový sklad, krátké natržení ve skladu
Vyvolávací cena:
66325 - 1943 osvědčení pro účastníka nasazení v protileteck
Jakost
1943 osvědčení pro účastníka nasazení v protiletecké obraně v Liberci, dole menší natržení, jinak zachovalé
Vyvolávací cena:
70937 - 1944 Grenzausweis, Kleiner Grenzverkehr, vyplněná legitima
+1
Jakost
1944 Grenzausweis, Kleiner Grenzverkehr, vyplněná legitimace pro malý pohraniční styk, vydáno v Litomyšli; bez poškození
Vyvolávací cena:
U:A5
68767 - 1944 osobní průkaz příslušnice Protiletecké ochrany (L
+1
Jakost
1944 osobní průkaz příslušnice Protiletecké ochrany (Luftschutz), zařazena jako požární hlídka v domovním družstvu, vystaveno 24.VIII.1944 ve Smiřicích, výborně zachovalé
Vyvolávací cena:
68766 - 1944-50 legitimace opravňující k nošení čs. vojenské
+1
Jakost
1944-50 legitimace opravňující k nošení čs. vojenské pamětní medaile se štítkem z r. 1944, razítko MNO v Anglii a podpis gen. Ingra, Repatriační průkaz z r. 1945, potvrzení Vojenské akademie o převzetí přihlášky, písemné oznámení MNO o odnětí hodnosti kapitána a přeložení do mužstva jako vojín v záloze, vše jeden důstojník čs. armády v Anglii, různá kvalita
Vyvolávací cena:
U:A5
70054 - 1946 členský průkaz Komunistické strany Rakouska, veden
+2
Jakost
1946 členský průkaz Komunistické strany Rakouska, vedení československých sekcí ve Vídni, vylepeny členské zn. za r. 1948 - 49; zachovalé, ojedinělé!!
Vyvolávací cena:
U:A5
66738 - 1946 přihláška do Svazu české mládeže, dvoudílný ti
Jakost
1946 přihláška do Svazu české mládeže, dvoudílný tiskopis A4, nevyplněné, dobře zachovalé
Vyvolávací cena:
69900 - 1946-48 členský průkaz Svazu přátel USA a Členská leg
+1
Jakost
1946-48 členský průkaz Svazu přátel USA a Členská legitimace Britské společnosti pro Československo, stejný člen, zakázané po komunistickém puči, zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A5
68763 - 1948-49 legitimace člena Svazu letců RČS, Dekret o propu
Jakost
1948-49 legitimace člena Svazu letců RČS, Dekret o propuštění z činné služby, potvrzení MNO o přeložení mimo službu na vlastní žádost, doklady se týkají npor. Hlavy Vratislava, za války pilota RAF, písemnosti křížem přeloženy do obálky, zachovalé
Vyvolávací cena:
68762 - 1952 letecký průkaz pilota plachtových letadel Jana Vých
Jakost
1952 letecký průkaz pilota plachtových letadel Jana Východského, letecký fotograf jehož originální fotografie s leteckou tematikou jsou nabízeny v sekci "Fotografie" (4 položky), zachovalé
Vyvolávací cena:
66460 - 1960-83 sestava 3ks průkazek z Velké Británie, Wales, pr
Jakost
1960-83 sestava 3ks průkazek z Velké Británie, Wales, průkaz totožnosti pro mladistvé, průkazka člena klubu konzervativců, upomínka pro zaplacení televizních a rozhlasových poplatků, zachovalé
Vyvolávací cena:
66444 - 1968 bumážka (свидет&#
Jakost
1968 bumážka (свидетельство ), povolení pro vstup a pobyt osoby v Sovětském svazu, zvlněný papír
Vyvolávací cena:
70138 - 1975 faksimile podpisu G.Husáka na průkazu k Pamětní med
Jakost
1975 faksimile podpisu G.Husáka na průkazu k Pamětní medaili k 30. výročí SNP s pozvánkou na manifestační setkání příslušníků 3.čs. brigády 1.čs. armádního sboru v SSSR
Vyvolávací cena:
70761 - 1864 AUSTRIA veduta v záhlaví dopisu, továrna na olej v K
Jakost
1864 AUSTRIA veduta v záhlaví dopisu, továrna na olej v Karlíně, lithografie Farský, zachovalé
Vyvolávací cena:
70835 - 1837 ozdobný 4-stránkový tiskopis pojišťovny Generali,
Jakost
1837 ozdobný 4-stránkový tiskopis pojišťovny Generali, rakouská orlice v záhlaví, kolek 15 Kr emise 1837 a kontrolní kolek, pečeť, průsvitka, přeloženo
Vyvolávací cena:
70840 - 1845 ozdobný oboustranný tiskopis pojišťovna Terst, v z
Jakost
1845 ozdobný oboustranný tiskopis pojišťovna Terst, v záhlaví velká rakouská orlice se zemskými znaky, kolek 3 Kr emise 1836 a kontrolní kolek, přeloženo
Vyvolávací cena:
70817 - 1858 ozdobný 4-stránkový tiskopis, pojišťovna První ra
Jakost
1858 ozdobný 4-stránkový tiskopis, pojišťovna První rakouská, ozdobné záhlaví s rak. orlicí a zemskými znaky Moravy a Slezska, kolek 3 Kr emise 1854, přeloženo, prosvítající inkoust přes papír
Vyvolávací cena:
70841 - 1860 RAKOUSKO ozdobný tiskopis pojišťovna Terst, v záhl
Jakost
1860 RAKOUSKO ozdobný tiskopis pojišťovna Terst, v záhlaví rakouská orlice se zemskými znaky, pobočka Brno, kolky 6 a 7 Kr emise 1858, přeloženo, lehce natrženo
Vyvolávací cena:
70824 - 1865 ozdobný tiskopis pojišťovny Terst, záhlaví s rak.
Jakost
1865 ozdobný tiskopis pojišťovny Terst, záhlaví s rak. orlicí a se zemskými znaky, pobočka Brno, přeloženo
Vyvolávací cena:
70799 - 1865-98 USA šek na 4,15USD s vylepeným poplatkovými zn,
Jakost
1865-98 USA šek na 4,15USD s vylepeným poplatkovými zn, Documentary 2x 2c a listiny s ručně evidovanými bankovními pohyby s 5ks ručně znehodnocených poplatkových zn. Bank Check hodnoty 2c
Vyvolávací cena:
70821 - 1874 ozdobný oboustranný tiskopis pojišťovny Donau, pobo
Jakost
1874 ozdobný oboustranný tiskopis pojišťovny Donau, pobočka Brno, alegorie ochránkyně obchodu v záhlaví, lehce přeloženo
Vyvolávací cena:
67741 - 1876 TURKEY bankovní bon v hodnotě 100?, vzadu oválné
+1
Jakost
1876 TURKEY bankovní bon v hodnotě 100?, vzadu oválné registrační razítko banky, přeložený, známky stáří
Vyvolávací cena:
70829 - 1879 ozdobný oboustranný tiskopis pojišťovna Krakow, v z
Jakost
1879 ozdobný oboustranný tiskopis pojišťovna Krakow, v záhlaví postava Svatého Floriana, pobočka Brno, přeloženo
Vyvolávací cena:
70832 - 1882 ozdobný oboustranný tiskopis pojišťovna Krakow, v z
Jakost
1882 ozdobný oboustranný tiskopis pojišťovna Krakow, v záhlaví postava Sv. Floriana, barevný bezpečnostní podtisk!!!, pobočka Brno, přeloženo
Vyvolávací cena:
70819 - 1882 ozdobný tiskopis pojišťovny Phoenix s ozdobným záh
Jakost
1882 ozdobný tiskopis pojišťovny Phoenix s ozdobným záhlavím s rakouskou orlicí
Vyvolávací cena:
70827 - 1886 ozdobný oboustranný tiskopis Uherské pojišťovny, v
Jakost
1886 ozdobný oboustranný tiskopis Uherské pojišťovny, v záhlaví uherský zemský znak, pobočka Brno, přeloženo
Vyvolávací cena:
70844 - 1916 tiskopis pojišťovací prémie, ozdobně tištěné z
Jakost
1916 tiskopis pojišťovací prémie, ozdobně tištěné záhlaví, lehce přeloženo
Vyvolávací cena:
69877 - 1929 státní dluh republiky Československé - Náhradní r
Jakost
1929 státní dluh republiky Československé - Náhradní renta na jméno, 300Kč; přehyby a drobná natržení v okrajích
Vyvolávací cena:
70997 - 1942 část pojišťovací smlouvy banky Slavia s reprodukc
Jakost
1942 část pojišťovací smlouvy banky Slavia s reprodukcí od Alfonze Muchy "Slavie"; 2x přehyb
Vyvolávací cena:
64842 - 1943 životní pojistka banky Slavia s vyobrazením Slavie o
+1
Jakost
1943 životní pojistka banky Slavia s vyobrazením Slavie od Alfonse Muchy, pouze přehyby, jinak bez vady
Vyvolávací cena:
68602 - 1912-40 ČSR I. sestava 7ks losů, z toho 1x Rakousko-Uhersk
Jakost
1912-40 ČSR I. sestava 7ks losů, z toho 1x Rakousko-Uhersko, zachovalé
Vyvolávací cena:
69702 - 1921 ČSR I. státní prémiový los hodnoty 500Kč; svisl
Jakost
1921 ČSR I. státní prémiový los hodnoty 500Kč; svislý přehyb, omačkané růžky
Vyvolávací cena:
68707 - 1928 ČSR I. los věcné loterie Výboru pro pořádání V
+1
Jakost
1928 ČSR I. los věcné loterie Výboru pro pořádání Výstavy soudobé kultury v Československu v Brně, cena 4Kč, tah 26.9.1928, vzadu 3-jazyčné informace (slovensky, česky, německy), větší formát (20x10,5cm), svisle přeloženo, dobře zachovalé
Vyvolávací cena:
68704 - 1933 ČSR I. los věcné loterie Mezinárodního liberecké
+1
Jakost
1933 ČSR I. los věcné loterie Mezinárodního libereckého veletrhu, cena 5Kč, tah 23.2.1933, česko - německá mutace, nepřeložené, dobře zachovalé
Vyvolávací cena:
68603 - 1940-44 ČaM sestava 4ks losů, dobrý stav
Jakost
1940-44 ČaM sestava 4ks losů, dobrý stav
Vyvolávací cena:
68601 - 1950-59 ČSR II. sestava 8ks losů, výborný stav
Jakost
1950-59 ČSR II. sestava 8ks losů, výborný stav
Vyvolávací cena:
66450 - 1974-76 ČSR II. sestava 41ks losů Československé státn
+2
Jakost
1974-76 ČSR II. sestava 41ks losů Československé státní loterie
Vyvolávací cena:
66411 - 1921-22 RAKOUSKO sestava 3ks losů Österreichisches Bau-Lo
Jakost
1921-22 RAKOUSKO sestava 3ks losů Österreichisches Bau-Los, 300K a 2x 1200K, v různých barvách
Vyvolávací cena:
66382 - 1912 Olympijské hry Stockholm, propagační nálepka
Jakost
1912 Olympijské hry Stockholm, propagační nálepka
Vyvolávací cena:
68287 - 1920-47 Ochrana matek a dětí ČSR, sestava 20ks různých
Jakost
1920-47 Ochrana matek a dětí ČSR, sestava 20ks různých nálepek
Vyvolávací cena:
66707 - 1930 ČSR sestava 25ks propagačních nálepek českých m
Jakost
1930 ČSR sestava 25ks propagačních nálepek českých měst, např. Hradec Králové, Městec Králové. Moravská Ostrava, Litomyšl, Poděbrady, Hronov, hezká kvalita
Vyvolávací cena:
66578 - 1949-1976 9ks propagačních nálepek z různých států (n
Jakost
1949-1976 9ks propagačních nálepek z různých států (např. Estonsko, Pakistan, Švédsko, Liechtenstein), všechny s námětem skauting, zajímavé
Vyvolávací cena:
70872 - 1873 propagační brožura První pražské kamenomlýnské
Jakost
1873 propagační brožura První pražské kamenomlýnské fabriky, ozdobná titulní strana, zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A5

Písemná aukce 19 / Ostatní sběratelské obory - Informace

V této kategorii jsou zastoupeny sběratelské obory:

Akcie, obligace, šeky

Losy

Firemní účty a dopisy s reklamními přítisky

Legitimace

Fotografie

Propagační nálepky a kartičky

Grafika, umění

Knihy, časopisy

Další sběratelské obory