Písemná aukce 19 / Sbírky, partie

sign_info Prohlížíte si aukci v archivu, v této aukci již nelze dražit!
68595
+5
Jakost
1968 FOTOGRAFIE / AKTY Vojíř Miloš, vydal Orbis, Praha, průvodní text a soubor 15ks uměleckých aktů v originální obálce, dobrý stav, vyvolávací cena:
U:O5
66152
+9
Jakost
1929-39 ČSR I. akumulace zn. různých emisí, známky s okraji, 4-bloky, 400ks známek s DZ, meziarší, část zajímavá razítka, převažují emise Znak, Novinové - holubice 4-bloky bez přerušovaného rámu, uloženo ve 12-listovém zásobníku, vyvolávací cena:
U:Z
67968
+72
Jakost
1919-28 ČSR I. část rozpracované sbírky výrobních vad na známkách emisí Doplatní, Novinové a Spěšné, také emisí OR, Holubice, HaV, TGM 1920 a další emise, převážná část razítkovaná, menší část nepoužitá, uspořádáno a popsáno, uloženo na albových listech, celkem 6ks alb (5x pérové desky, 1x 16listový zásobník), pochází z Německa, celkem 13kg materiálu, vyvolávací cena:
67768
+16
Jakost
1918-39 ČSR I. částečná sbírka známek a aršíků, 4-bloky, části archů, kupóny, okraje, DČ, uloženo ve velkém 15-listovém zásobníku A4, vyvolávací cena:
U:A5
70404
+2
Jakost
1938 ČSR I. Dárkové album Ministerstva pošt, vydání příležitostných zn. k X. všesokolskému sletu 1938, formát A4, vyvolávací cena:
68210
+1
Jakost
1920- ČSR I. množství smytých známek a výstřižků se známkami v obálkách, emise OR, Doplatní provizoria, HaV, uloženo v sáčku, vyvolávací cena:
68209
+2
Jakost
1920-38 ČSR I. množství smytých známek v obálkách, různé emise, především knihtisk, vyvolávací cena:
70779
+16
Jakost
1918-39 ČSR I. nekompletní sbírka známek na volných albových listech, částečně popsáno, některé kusy poškozeny špatným uskladněním, vyvolávací cena:
69230
+61
Jakost
1919-39 ČSR I. neúplná sbírka, obsahuje emise Hradčany, HaV, aršíky KDM na nálepkách (zk. Gi.), destičky KDM, Letecké, SO 1920 aj., vysoký katalog 30.000Kč, počítány pouze lepší položky, uloženo na albových listech, ve šroubových deskách, vyvolávací cena:
66123
+16
Jakost
1918-38 ČSR I. obchodní zásoba zn. ve velkém 25listovém zásobníku, k tomu části archů různých známek, vyvolávací cena:
68202
+6
Jakost
1918-23 ČSR I. obchodní zásoba známek emisí Hradčany, Legionářské, PČ 1919, Holubice, OR, HaV, uloženo na 7 stránkách 16-listového zásobníku, vyvolávací cena:
68197
+26
Jakost
1919-39 ČSR I. obchodní zásoba známek různých emisí (bez Hradčan), uloženo ve velkém 24listovém zásobníku, vyvolávací cena:
68203
+7
Jakost
1922-39 ČSR I. obchodní zásoba známek různých emisí od roku 1929, Doplatní aj., 4-bloky, okraje, DČ, uloženo na 10 stránkách 16-listového zásobníku, vyvolávací cena:
U:Z
68198
+15
Jakost
1918-39 ČSR I. obchodní zásoba známek různých emisí, 4-bloky, okraje, DČ, uloženo ve velkém 16listovém zásobníku, vyvolávací cena:
68200
+10
Jakost
1919-26 ČSR I. obchodní zásoba známek různých emisí, obsahuje hlavně Legionářské, Holubice, Krajinky, uloženo ve velkém 15-listovém zásobníku, vyvolávací cena:
U:A5
68285
+4
Jakost
1918-39 ČSR I. obchodní zásoba známek, roztříděno a uloženo v obálkách, vše ve 2ks krabic od bot, vyvolávací cena:
69444
+5
Jakost
1920 ČSR I. sbírka zn. a celistvostí emise OR, na 5 listech vybrané DV, retuše, vícebloky, celistvosti, vysoký katalog, vyvolávací cena:
69438
+46
Jakost
1918-39 ČSR I. sbírka známek na zasklených albových listech v pérových deskách, obsahuje mj. kompletní nezoubkované Hradčany bez Pof.6, 13, PČ 1919 bez Pof.89, 91, 94, Olympijský kongres a Slet, Holubice a OR TB, pečlivě zpracováno, částečně zkoušeno, kat. 34.000Kč, vyvolávací cena:
69109
+2
Jakost
1918 ČSR I. sestava balíčků zn. Hradčany 100h, Pof.20, celkem 12.600ks zn. v krabici, vyvolávací cena:
69469
+1
Jakost
1918-40 ČSR I. sestava ražených a čistých zn. jako např. SO1920, část čisté v blocích, TGM 1920, TGM ocelorytina, ČaM I. služební ve 4-blocích, novinová provizoria, výstřižky s bohatými frankaturami novinových zn. Sokol, doplněno několika výmětovými listy Anglie výplatní; různá kvalita, převažují ražené známky, vyvolávací cena:
70754
+11
Jakost
1920-39 ČSR I. sestava známek na výstřižcích, razítka slovenských poštovních úřadů, poštovny, R-nálepky, uloženo v 8listovém zásobníku, mnoho zajímavých položek, vyvolávací cena:
67789
+13
Jakost
1918-23 ČSR I. sestava známek z emisí Hradčany, TGM 1920, HaV, Holubice, OR, Sokol v letu, uloženo v 8listovém zásobníku A4, vyvolávací cena:
68208
+4
Jakost
1920-30 ČSR I. sestava známek z emisí Husita, Masaryk 1923, Letecké aj., umístěno na 5ks výmětových listů, vyvolávací cena:
68206
+5
Jakost
1920-23 ČSR I. sestava známek z emisí Masaryk 1920 a 1923, uloženo na volných listech A4, vyvolávací cena:
68771
+20
Jakost
1919-39 ČSR I. sestava známek, 4-bloky, okraje, DČ, kupóny, levnější známky, uloženo ve 2ks zásobníků (16-listový a 8-listový), vhodné pro studium, vyvolávací cena:
68571
+2
Jakost
1920-50 ČSR I. zásoba známek, neobsahuje Hradčany, menší část ČSR II., roztříděno a uloženo v obálkách, vše ve středně velké krabici, vyvolávací cena:
68205
+7
Jakost
1919-30 ČSR I. zbytková obchodní zásoba známek emisí Doplatní, SO 1920, Letecké, uloženo v poloprázdném 17listovém zásobníku, vyvolávací cena:
68204
+7
Jakost
1919-38 ČSR I. zbytková obchodní zásoba známek různých emisí, uloženo v poloprázdném 16listovém zásobníku, vyvolávací cena:
68950
+1
Jakost
1918 ČSR I. / HRADČANY sestava známek emise Hradčany, umístěno v 5ks výběrových sešitů a několika obálkách, vhodné jako studijní materiál, vyvolávací cena:
67759
+27
Jakost
1918-20 ČSR I. / HRADČANY sestava známek z emise Hradčany a Doplatní, pásky, bloky, okraje, počitadla, uloženo ve 2ks zásobníků A5, 12listový a 10listový, vyvolávací cena:
68669
+13
Jakost
1918 ČSR I. / HRADČANY sestava známek, hezká razítka, uloženo ve velkém 9-listovém zásobníku, vyvolávací cena:
67787
+19
Jakost
1918-20 ČSR I. / HRADČANY sestava známek, uloženo v 16listovém zásobníku a 2ks výmětových listů, vyvolávací cena:
70027
+24
Jakost
1919-20 ČSR I. / HRADČANY zajímavá sestava známek všech hodnot, zoubkované a nezoubkované, výplatní a přetisk SO 1920, uloženo ve velkém 12listovém zásobníku, různé odstíny základních známek, část zkoušena, kat. min. 29.000Kč, slušná kvalita, velmi zajímavá nabídka, doporučuji, vyvolávací cena:
68207
+1
Jakost
1920-23 ČSR I. / OR množství známek v obálkách, obsahuje také jiné emise, uloženo v papírové sloze, vyvolávací cena:
69243
+9
Jakost
1920 ČSR I. / OR Pof.151-161, specializovaná sbírka známek, všechny hodnoty s DV a retušemi, určeno, popsáno, uloženo na 16ks výmětových listů A4, v kroužkových deskách, obsahuje přes 9.500ks DV a 185ks retuší, mimořádná sestava, doporučuji, vyvolávací cena:
70023
+5
Jakost
1918 ČSR I. / HRADČANY / ZKUSMÉ TISKY sbírka 78ks ZT různých hodnot, část bez lepu, část na kartónovém a makulaturním papíru, zkoušky barev, černotisky, uloženo v 8listovém zásobníku, zajímavá nabídka, vyvolávací cena:
69111
+10
Jakost
1920 ČSR I. / NOVINOVÉ / Sokol v letu sestava zkusmých tisků (2x 4-blok), černotisků (11x 4-blok), nevyčištěná deska, tiskové zkoušky na papírech různých barev (3x 4-blok), makulaturní tisky se známkami jiných hodnot a emisí, uloženo na 10 listech ve sloze, kat. min. 12.000Kč, vyvolávací cena:
70032
+10
Jakost
1925 ČSR I. / OLYMPIJSKÝ KONGRES sbírka na 8ks výstavních listů, obsahuje svěží emisi, použití na prošlých celistvostech, R-dopis, přítiskové celiny, hezky zpracováno, pochází z Německa, kat. cca 15.000Kč, vyvolávací cena:
70022
+34
Jakost
1920 ČSR I. / SO 1920 zajímavá sestava různých emisí, Hradčany, Spěšné, Novinové a Doplatní, obsahuje výrazné DV přetisku, mj. úzké "O", římská "1", číslice odlišného typu aj., jednotlivé známky, okraje, rohy, části bloků, uloženo ve 2ks zásobníků, kat. min. 14.000Kč, velmi zajímavé, doporučuji, vyvolávací cena:
68199
+2
Jakost
1918-34 ČSR I. / DOPLATNÍ sestava známek (zkusmé tisky, černotisky, provizorní, výpotřební, definitivní), spěšných a OT, nalepeno na 12 listech A4, dobrá sestava, stojí za prohlídku, vyšší katalog , vyvolávací cena:
66150
+10
Jakost
1920 ČSR I. / HOLUBICE hodnoty 15h hnědá, 30h fialová a 25h zelená, 4-bloky, pásky, okraje, počitadla, barvy, uloženo v plném 8listovém zásobníku, vhodné pro studijní účely, vyvolávací cena:
66149
+9
Jakost
1920 ČSR I. / HOLUBICE hodnoty 5h, fialová a modrá, 4-bloky, pásky, okraje, počitadla, barvy, uloženo v 8listovém zásobníku (12 stran se známkami), vhodné pro studijní účely, vyvolávací cena:
66151
+15
Jakost
1920 ČSR I. / HOLUBICE sbírka vad, přehledně zpracováno a popsáno, uloženo v 12listovém zásobníku, přes 800ks známek, zajímavé, vyvolávací cena:
68201
+6
Jakost
1919 ČSR I. / LEGIONÁŘSKÉ zbytek obchodní zásoby, uloženo v poloprázdném 10listovém zásobníku, vyvolávací cena:
69317
+13
Jakost
1918-45 ČSR I. + ČaM zbytek sbírky ČSR I., převážně ražené zn. na albových listech v kroužkových deskách, pochází z USA, zajímavé foto z výstavy Words Fair v NY + zbytek sbírky ČSR I. na zasklených albových listech v deskách Leuchturm, obsahuje čisté zn. z 30. let + doplněno zásobníkem A4 s dublety zn. ČaM, vyvolávací cena:
70390
+4
Jakost
1918-20 ČSR I. / NÁVRHY sbírka cca 200ks různých návrhů na zn. a nálepky od Rijáčka, vše ve 4-listovém zásobníku A4, vyvolávací cena:
70393
+2
Jakost
1918-20 ČSR I. / NÁVRHY a ZKUSMÉ TISKY sestava 125ks různých zn., makulatury, ZT, padělky, nepřijaté návrhy zn., propagační nálepky atd., vyvolávací cena:
70772
+10
Jakost
1918-45 ČSR I., ČaM, SLOVENSKO nekompletní sbírka známek na albových listech Kaplánek, ČSR 54 listů, ČaM 8 listů, SŠ 4 listy, zajímavá razítka, vhodné pro další zpracování, vyvolávací cena:
U:Z
70732
+25
Jakost
1939-45 ČaM generální sbírka bez přetiskové emise na Stibůrkových listech v pérových deskách, doplněno 2 zásobníky s přebytky, miniatury, DČ, kupóny atd., část ražených a čistých zn. ČSR I., výhodná nabídka!, vyvolávací cena:
67919
+33
Jakost
1939-45 ČaM sbírka známek na albových listech KA-BE, 4x přetisková emise, z toho 1x ražená, uloženo v pérových deskách, vyvolávací cena:
67766
+19
Jakost
1939-45 ČaM sbírka známek, 4-bloky, kupóny, různé varianty, okraje, DČ, Služební, Doplatní, několik kusů se stopou, uloženo ve velkém 15-listovém zásobníku A4, vyvolávací cena:
U:A5
68296
+2
Jakost
1939-45 ČaM sestava netříděných známek a bloků, část známek na výstřižcích s pamětními razítky, uloženo v krabici od bot, vyvolávací cena:
68167
+5
Jakost
1939-45 ČaM sestava přebytků, obsahuje levnější známky, 4-bloky, kupóny, DČ, DZ, uloženo v 8listovém zásobníku A4, vyvolávací cena:
68317
+12
Jakost
1939-45 ČaM sestava přebytků, uloženo v 8listovém zásobníku A5, kat. cca 2000Kč, vyvolávací cena:
67752
+16
Jakost
1939-45 ČaM sestava zn., 4-bloky, kupóny, okraje, DZ, DČ, naprosta většina svěží, uloženo ve 2ks 10-listových zásobníků A5, vyvolávací cena:
U:A5
68920
+68
Jakost
1939-45 ČaM sestava známek, 4-bloky, kupóny, varianty, téměř kompletní DČ a DZ, včetně vzácných, výborná kvalita, uloženo ve 4ks zásobníků, dobrá kvalita, vysoký katalog přes 65.000Kč, stojí za prohlídku, vyvolávací cena:
68697
+22
Jakost
1939-45 ČaM sestava známek, 4-bloky, meziarší, DČ, DZ, kupóny, uloženo ve 4ks zásobníků a 10ks výběrových sešitů A5, vyvolávací cena:
70994
+10
Jakost
1939-45 ČaM sestava známek, části archů, okraje, kupóny, spodní pásy a rohy s DZ, obsahuje mj. Novinové Pof.NV10-18, uloženo v 8listovém zásobníku, kat. 2700Kč, vyvolávací cena:
67962
+17
Jakost
1939-45 ČaM specializovaná sbírka ražených zn. na zasklených listech Leuchtturm v pérových deskách, kompletní přetisková emise i s kupóny, vybrané vady přetisku a DV dalších emisí, převážně svislé a vodorovné spojky, kupóny, včetně zkoušené připouštěcí zn. Terezín na výstřižku (zk. Gi.), vysoký katalog, pochází z Německa, vyvolávací cena:
69744
+9
Jakost
1939-45 ČaM zásoba převážně čistých zn. v poškozeném zásobníku A4, přetisková emise, část čisté, část ražené, koncové hodnoty 2x, kupóny, DZ Krajinky, DČ, meziarší doplatní 6x atd., různá kvalita, katalog cca 6000Kč, vyvolávací cena:
:: © Burda Auction, s.r.o (Filatelie Burda) - Pořádání aukcí, prodej a nákup filatelistického a dalšího sběratelského materiálu (Filatelie, Poštovní známky, Celiny, Celistvosti, Dopisy, Filokratie, Pohlednice a dalších) ::