Písemná aukce 21 / Sbírky, partie / Další sběratelské obory

warning
Prohlížíte si aukci v archivu, v této aukci již nelze dražit!
Zobrazení:view_columnview_stream
81782 - 1890-1980 AUTOGRAFY sestava cca 100ks různých dokladů s
+7
Jakost
1890-1980 AUTOGRAFY sestava cca 100ks různých dokladů s podpisy slavných lidí, herci, sportovci, fotografie, pohlednice, lístky, výstřižky atd. pozůstalost po sběrateli, obsahuje i velmi zajímavé kusy
Vyvolávací cena:
U:O4
68335 - 1906 AUTOGRAFY sestava podpisových archů s mnoha desítka
+5
Jakost
1906 AUTOGRAFY sestava podpisových archů s mnoha desítkami podpisů, mezi nimi řada význačných osobností , výpis některých jmen připojen, např. Stretti, Kotěra, Braunerová, Vrchlická, Jiří Karásek ze Lvovic, Herites, Šetelík, Wenig J.Š.Malostranský, Jirásek a mnoho dalších, téměř 13 stran (větší A4) podpisů, i ve dvou sloupcích, jde o materiál k dalšímu bádání
Vyvolávací cena:
U:O4
82101 - 1870-1900 FIREMNÍ ÚČTY / BRNO sestava 43ks firemních ú
+14
Jakost
1870-1900 FIREMNÍ ÚČTY / BRNO sestava 43ks firemních účtů, hezké hlavičky, obsahuje mj. pivovar aj., standardní kvalita
Vyvolávací cena:
U:O4
82103 - 1870-1920 FIREMNÍ ÚČTY / MORAVA, SLEZSKO sestava 37ks fi
+14
Jakost
1870-1920 FIREMNÍ ÚČTY / MORAVA, SLEZSKO sestava 37ks firemních účtů, hezké hlavičky, standardní kvalita
Vyvolávací cena:
U:O4
82104 - 1870-1920 FIREMNÍ ÚČTY / WIEN sestava 50ks firemních ú
+20
Jakost
1870-1920 FIREMNÍ ÚČTY / WIEN sestava 50ks firemních účtů, hezké hlavičky, standardní kvalita
Vyvolávací cena:
U:O4
81942 - 1859-78 FISKÁLNÍ CENINY sestava 35ks listin s nalepenými
+8
Jakost
1859-78 FISKÁLNÍ CENINY sestava 35ks listin s nalepenými kolky, kvitance, šlechtická korespondence, dobrý stav, velmi zajímavé
Vyvolávací cena:
U:O4
78511 - 1850-1910 FISKÁLNÍ CENINY sestava kolkových zn. z různ
+4
Jakost
1850-1910 FISKÁLNÍ CENINY sestava kolkových zn. z různých zemí Evropy, jako RU, Německo, Rumunsko, jubilejní zn. ČSKT, 6K poplatková zn. Hostinských a výčepníků v Praze, výstavní nálepky Bruxelles 1897, Praha 1898 atd., vše v malém zásobníku A5 a jedné vlepené obálce
Vyvolávací cena:
U:Z
75147 - 1925-40 FISKÁLNÍ CENINY / ČSR sestava cca 120ks firemní
+9
Jakost
1925-40 FISKÁLNÍ CENINY / ČSR sestava cca 120ks firemních účtů, většina s kolky, různé firmy z oblasti Slezska a Vysočiny, standardní kvalita
Vyvolávací cena:
U:O4
81024 - 1946-48 FISKÁLNÍ CENINY / ČSR II. sestava přes 100ks ú
+18
Jakost
1946-48 FISKÁLNÍ CENINY / ČSR II. sestava přes 100ks úředních listin s kolky, rodné listy, plné moci, žádosti, svědectví aj., pochází z okresního soudu v Bratislavě, standardní kvalita
Vyvolávací cena:
U:O4
76042 - 1900-16 FISKÁLNÍ CENINY / RAKOUSKO sestava 14ks různých
+3
Jakost
1900-16 FISKÁLNÍ CENINY / RAKOUSKO sestava 14ks různých nákladních listů s předtištěnými kolky, různá razítka a barvy, nálepky, soukromé přítisky, aj., standardní kvalita
Vyvolávací cena:
U:O4
79412 - 1820-99 FISKÁLNÍ CENINY / RAKOUSKO sestava 20ks listin s
+15
Jakost
1820-99 FISKÁLNÍ CENINY / RAKOUSKO sestava 20ks listin s předtištěnými a nalepenými kolky různých hodnot, část šlechtická korespondence Defours, Thurn-Taxis, různý stav
Vyvolávací cena:
U:O4
78060 - 1912-30 FISKÁLNÍ CENINY / RU, ČSR sestava nákladních l
+8
Jakost
1912-30 FISKÁLNÍ CENINY / RU, ČSR sestava nákladních listů, nákladní listy pro rychlé zboží, náhradní nákladní listy atd., služební raz. Teschen, Jiglau, Žďár n.S., Rožná n.P. atd., různé firemní přítisky, ; část horší kvalita
Vyvolávací cena:
U:O4
78461 - 1854-98 FISKÁLNÍ CENINY, Austria menší sbírka smytých
+18
Jakost
1854-98 FISKÁLNÍ CENINY, Austria menší sbírka smytých použitých kolků seřazených dle jednotlivých emisí, obsahuje i cennější kusy florenových (zlatkových) hodnot, doplněno několika kusy různých kolků USA a dalších zemí, uloženo v jednom starším zásobníku; převážně dobrá kvalita, vhodné k dalšímu zpracování!
Vyvolávací cena:
U:Z
79816 - 1930 FOLKLORISTIKA / PODKARPATSKÁ RUS sestava suvenýrů z
+5
Jakost
1930 FOLKLORISTIKA / PODKARPATSKÁ RUS sestava suvenýrů z Podkarpatské Rusi, 1x střední krabice, 1x malá krabička, obě dřevěné, zdobené lidovými motivy, 1x velké nepoužité fotoalbum ve zdobených dřevěných deskách, 1x malé zdobené album plné pohlednic s motvy z Podkarpatské Rusi, vše uloženo v kartónové krabici, dobrý stav, zajímavé
Vyvolávací cena:
U:K
80661 - 1890-1920 FOTOGRAFIE sestava 19ks různých fotografií, po
+4
Jakost
1890-1920 FOTOGRAFIE sestava 19ks různých fotografií, portréty, postavy, rodinné události, skupinové školní a vojenské fotografie, práce u rumpálu, různé formáty, ateliér Kremer Litoměřice, Langhans Praha, Synek Mělník, Wasservogel Olomouc, Römišr Mladá Boleslav, Černý Šopka, Eller Ústí aj., část lehké skvrny
Vyvolávací cena:
U:O4
80665 - 1980 FOTOGRAFIE sestava 59ks fotografií MNO, vojenská del
+7
Jakost
1980 FOTOGRAFIE sestava 59ks fotografií MNO, vojenská delegace Nigérie, nákup letadel v Aero Vodochody, formát 28x21cm, zajímavý dobový dokument
Vyvolávací cena:
U:O4
81847 - 1938-42 FOTOGRAFIE / PROPAGANDA sestava 34ks reprodukcí ze
+4
Jakost
1938-42 FOTOGRAFIE / PROPAGANDA sestava 34ks reprodukcí ze suvenýrového alba, formáty 12x8cm a 17x12cm, zajímavé záběry, vzadu stopy po přilepení, 1x poškozený okraj
Vyvolávací cena:
U:O5
79286 - 1950-55 HISTORICKÉ DOKUMENTY / KOREA sestava fotografií,
+23
Jakost
1950-55 HISTORICKÉ DOKUMENTY / KOREA sestava fotografií, pohlednic, památníku a publikace Úvod do Musculus Test, zdravotnická příručka přepsaná ručně do korejského jazyka, množství hezkých pérovek, popsané fotoalbum s ukázkami zdravotnických výkonů, fotografie z civilního života, uloženo v krabici, velmi zajímavý dokumentační materiál
Vyvolávací cena:
U:K
78238 - 1870-1918 MEDAILE / RAKOUSKO-UHERSKO sestava 8ks pamětníc
+1
Jakost
1870-1918 MEDAILE / RAKOUSKO-UHERSKO sestava 8ks pamětních medailí, Franz Josef 7x, Karel 1x, různý stav
Vyvolávací cena:
U:O4
78358 - 1914 MILITARIA francouzská a ruská válečná flotila, ta
+2
Jakost
1914 MILITARIA francouzská a ruská válečná flotila, tablo lodí, siluety s názvy, podrobné technické tabulky, formát 50x36cm, složeno do formátu A5, výborný stav
Vyvolávací cena:
U:O5
80602 - 1762-1986 MINCE / ČSR I.+II., ČaM, EVROPA sestava cca 200
+5
Jakost
1762-1986 MINCE / ČSR I.+II., ČaM, EVROPA sestava cca 200ks mincí, obsahuje mj. stříbrné mince ČSR I., Německo, Itálie aj., staré mince a pamětní medaile, uloženo v obálkách, vše v malé krabičce
Vyvolávací cena:
U:Z
78226 - 1921-22 MINCE / NĚMECKO sestava 9ks mincí, nouzové vydá
+1
Jakost
1921-22 MINCE / NĚMECKO sestava 9ks mincí, nouzové vydání, keramika Sachsen 1921 20Pf, 50Pf, 1Mk, 2Mk, Dresden 1922 20Mk, kov Westfalen 1921 50Pf, 1Mk, 5Mk, 10Mk, kvalita 1/1
Vyvolávací cena:
U:O4
78224 - 1858-91 MINCE / RAKOUSKO-UHERSKO sestava 22ks mincí FJ, mi
+3
Jakost
1858-91 MINCE / RAKOUSKO-UHERSKO sestava 22ks mincí FJ, mincovna A: 1858, 1860 3x, 1861, 1863, 1870, mincovna bez označení: 1873, 1877-80, 1882-85, 1887, 1891, mincovna KB: 1879, 1888 2x, mincovna GYF: 1868, kvalita 0/1-
Vyvolávací cena:
U:O4
80624 - 1898-1986 NOTAFILIE Rusko, Německo, Jugoslávie, Bulharsko
+3
Jakost
1898-1986 NOTAFILIE Rusko, Německo, Jugoslávie, Bulharsko, Rakousko, Maďarsko, různorodá sestava bankovek, různý stav
Vyvolávací cena:
U:O4
79687 - 1919-39 NOTAFILIE sestava 30ks čs. bankovek, různé hodno
+1
Jakost
1919-39 NOTAFILIE sestava 30ks čs. bankovek, různé hodnoty, některé Specimen, snížená kvalita několika bankovek
Vyvolávací cena:
U:O5
79682 - 1910-1925 NOTAFILIE zbytková sestava cca 50ks bankovek rů
+1
Jakost
1910-1925 NOTAFILIE zbytková sestava cca 50ks bankovek různých států Evropy, většina nízká kvalita
Vyvolávací cena:
U:O5
79356 - 1863-1978 NOTAFILIE / LOSY / R-U, ČSR sestava cca 25ks slo
+2
Jakost
1863-1978 NOTAFILIE / LOSY / R-U, ČSR sestava cca 25ks slosovacích a výherních listin, zajímavé
Vyvolávací cena:
U:O4
80619 - 1939-45 NOTAFILIE / ČaM, ČSR II. větší sestava bankove
+3
Jakost
1939-45 NOTAFILIE / ČaM, ČSR II. větší sestava bankovek ČaM, obsahuje větší množství bankovek 100K Bruncvík aj., k tomu příměs korunových poukázek ČSR, různá kvalita
Vyvolávací cena:
U:O5
78242 - 1918-25 NOTAFILIE / NĚMECKO, RAKOUSKO sestava více než 1
+4
Jakost
1918-25 NOTAFILIE / NĚMECKO, RAKOUSKO sestava více než 190ks nouzových poukázek, obsahuje 4x Ústí nad Labem, kvalita 1-2
Vyvolávací cena:
U:O4
78946 - 1900-40 PROPAGAČNÍ NÁLEPKY menší sestava nálepek, obs
+4
Jakost
1900-40 PROPAGAČNÍ NÁLEPKY menší sestava nálepek, obsahuje také známky městských pošt, uloženo v malém 2-listovém zásobníku, KVP
Vyvolávací cena:
U:O5
78597 - 1930-78 PROPAGAČNÍ NÁLEPKY / ČSR  sestava různých pro
+7
Jakost
1930-78 PROPAGAČNÍ NÁLEPKY / ČSR sestava různých propagačních nálepek ve starším zásobníku A4, menší část Rijáček, Ochrana matek, Masarykova liga proti tuberkuloze, výstavní nálepky - 10-bloky Bruxelles 58, Města, Sokol atd., zajímavé, část horší kvalita
Vyvolávací cena:
U:Z
79661 - 1900-80 PROPAGAČNÍ NÁLEPKY / EVROPA sestava cca 1000ks p
+13
Jakost
1900-80 PROPAGAČNÍ NÁLEPKY / EVROPA sestava cca 1000ks propagačních nálepek s motivem výrobků a významných událostí, uloženo ve velkém 10-listovém zásobníku A4, vybraná kvalita
Vyvolávací cena:
U:Z
79666 - 1900-40 PROPAGAČNÍ NÁLEPKY / EVROPA sestava propagační
+14
Jakost
1900-40 PROPAGAČNÍ NÁLEPKY / EVROPA sestava propagačních nálepek s motivem měst, výstav, výrobků a významných událostí, uloženo v 12-listovém zásobníku A4
Vyvolávací cena:
U:Z
79958 - 1900-1960 PROPAGAČNÍ NÁLEPKY / WW, sbírka cca 600ks prop
+8
Jakost
1900-1960 PROPAGAČNÍ NÁLEPKY / WW, sbírka cca 600ks propagačních nálepek, hodně reklam, litografické a další zajímavé, různá kvalita, uloženo v zásobníku A4/12listů
Vyvolávací cena:
U:Z
79833 - 1870-1950 SVATÉ OBRÁZKY sestava svatých obrázků, ulož
+14
Jakost
1870-1950 SVATÉ OBRÁZKY sestava svatých obrázků, uloženo v 27ks euroobalů A4, v kroužkovém zásobníku
Vyvolávací cena:
U:Z
79276 - 1925-55 ŠLECHTICKÁ KORESPONDENCE větší sestava dopisů
+10
Jakost
1925-55 ŠLECHTICKÁ KORESPONDENCE větší sestava dopisů s obsahem, telegramů a pohlednic, adresováno na členy rodiny Thurn-Taxis, uloženo v krabici od bot, různý stav
Vyvolávací cena:
U:K
80594 - 1945-70 ZÁPALKOVÉ NÁLEPKY sestava zápalkových nálepek
+12
Jakost
1945-70 ZÁPALKOVÉ NÁLEPKY sestava zápalkových nálepek převážně pro roce 1945, uloženo ve 12-listovém zásobníku A4 a krabičce
Vyvolávací cena:
U:Z
79977 - 1918-76 ZÁPALKOVÉ NÁLEPKY / ČSR neúplná sbírka nále
+4
Jakost
1918-76 ZÁPALKOVÉ NÁLEPKY / ČSR neúplná sbírka nálepek, větší bloky a série, celé PL, dublety, k tomu katalogy, ceníky, vše ve středně velké krabici, celkem 7kg materiálu
Vyvolávací cena:
U:K
79345 - 1850-60 ŽELEZNICE sestava 7ks listin, nákladní list, zdo
+2
Jakost
1850-60 ŽELEZNICE sestava 7ks listin, nákladní list, zdobené záhlaví, historická lokomotiva, výkazy, kolky, razítka aj., standardní kvalita
Vyvolávací cena:
U:O4