Písemná aukce 21 / Sbírky, partie / Filatelie / Známky / ČSR I.+II., ČaM, SŠ, ČR, SR

sign_info Prohlížíte si aukci v archivu, v této aukci již nelze dražit!
81914
+2
Jakost
1926-35 ČSR I, partie cca 2000ks razítkovaných známek na listech A4, z emisí Masaryk, Hrady a zámky, Praha-Tatry, Hrady, Arras, KDM, Tyrš a další, vhodné pro specialisty, vyvolávací cena:
U:O4
80707
+26
Jakost
1918-39 ČSR I. 2 menší neúplné sbírky na volných listech, převážně ražené zn., část čisté po nálepce, jen čisté zn. Kat. cca 3000Kč, vyvolávací cena:
U:Z
78956
+16
Jakost
1918-39 ČSR I. neúplná generální sbírka, obsahuje mj. Pof.81, 156TBa, kompletní série Slet a Kongres aj., uloženo na volných albových listech, kat. pouze lepší položky přes 4400Kč, vyvolávací cena:
U:Z
77585
+10
Jakost
1925-1927 ČSR I. neúplná sbírka emise Masaryk, ofset i ocelotisk, polohy průsvitek, typy, zoubkování apod. hodně dublet, vhodné pro další studijní zpracování, uloženo v zásobníku A5 12 listů, vyvolávací cena:
U:Z
79559
+4
Jakost
1919-39 ČSR I. neúplná sbírka známek, převážně razítkovaných na zasklených listech v pérových deskách, vyvolávací cena:
U:Z
79560
+11
Jakost
1919-39 ČSR I. neúplná sbírka známek, převážně razítkovaných, nalepeno na listech v poškozených pérových deskách, vyvolávací cena:
U:Z
80094
+2
Jakost
1918-21 ČSR I. partie 1200ks (dle dodavatele) známek Hradčany v sáčku + 46ks celistvostí frankovaných zn. Hradčany, některé zajímavosti jako VII. TD, typy 2x, spojené typy, data 1918, retuš na zn. 15h ZP 49 3x, ZP 36 2x, atd., vhodné ke studiu; různá kvalita, vyvolávací cena:
U:O5
78806
+22
Jakost
1924-39 ČSR I. partie 124ks známek s deskovými čísly, výplatní, novinové, letecké, doplatní, neúplné série, i některé vzácnější kusy, zaskleno na listech A5 (domácí výroba), stojí za prohlídku, dle dodavatele kat. přes 2000Kč, výhodné , vyvolávací cena:
U:O5
78579
+5
Jakost
1919-20 ČSR I. partie dublet známek Hradčany, vše poštovně použité, převážně 5. kresba, odhadem cca 1000ks známek, uloženo v zásobníku A5, vyvolávací cena:
U:Z
79235
+1
Jakost
1918-20 ČSR I. partie známek Hradčany, většinou s přetiskem SO 1920, část s doplatními přetisky, výmětový list A4, téměř vše svěží, stojí za prohlídku, vyvolávací cena:
U:A4
80751
+26
Jakost
1918-27 ČSR I. rozpracovaná sbírka známek, obsahuje mj. Hradčany 10h nezoubkovaná, PČ 1919, SO 1920 HaV, Doplatní aj., uloženo na volných albových listech, stojí za prohlídku, vyvolávací cena:
U:Z
78262
+11
Jakost
1918-39 ČSR I. sbírka převážně razítkovaných známek, některé emise svěží nebo po nálepce, bez drahých kusů, přesto zajímavé, uloženo v havidkách na volných albových listech, katalog přes 2500Kč, vyvolávací cena:
U:O4
78905
+7
Jakost
1937-43 ČSR I. sestava aršíků a známek s kupóny, obsahuje mj. Pof.0351 modrý Štefánik, Exilový aršík, uloženo na 7 stránkách 8-listového zásobníku, výhodná cena, vyvolávací cena:
U:Z
78611
+16
Jakost
1918-39 ČSR I. sestava převážně razítkovaných známek, množství dublet, uloženo ve velkém 16-listovém zásobníku a výběrovém sešitu A4, vyvolávací cena:
U:Z
80720
+28
Jakost
1918-45 ČSR I. sestava převážně ražených zn. v 1 malém zásobníku, z čistých zn. obsahuje zn. a bloky z 30. let s DČ, exilové aršíky 5ks různých, množství Novinových aršíků Bratislava 37, Košických aršíků atd., zajímavé, kat. jen čisté zn. min. 5000Kč, vyvolávací cena:
U:Z
78654
+14
Jakost
1918-20 ČSR I. sestava vad a odchylek knihtiskových známek, umístěno ve velkém výběrovém sešitě, vyvolávací cena:
U:O4
81788
+20
Jakost
1926-39 ČSR I. velká sestava známek 1. republiky s DČ, meziaršími, kupóny, 4-bloky, obsahuje i lepší položky, velmi vysoký katalogový záznam, uloženo na listech, převážně v hawidkách, vyvolávací cena:
U:Z
78467
+13
Jakost
1918-25 ČSR I. zajímavá akumulace známek, obsahuje mj. Hradčany, PČ 1919, Letecké I. emise, DČ, uloženo v obálkách, krabičkách, na výmětových listech a v zásobníku, vše ve středně velké kartónové krabici, pochází z pozůstalosti, množství lepších známek, velmi vysoký katalog, vyvolávací cena:
U:K
80452
+9
Jakost
1918-39 ČSR I. zbytková partie známek s lepem i bez lepu, obsahuje zejména Hradčany, také lepší kusy, uloženo na kartičkách a albových listech, zajímavé, vyvolávací cena:
U:O4
79714
+2
Jakost
1919-39 ČSR I. zbytková partie známek, aršíků, nálepních listů s příležitostnými razítky, věstníky atd. ..., vyvolávací cena:
U:O4
78907
+17
Jakost
1918-39 ČSR I. značně nekompletní sbírka, obsahuje mj. 4-blok Pof.DL19a, fialový přetisk, 2x spojené rámečkové typy ZP 1-2, 11-12, TD 1 aj., uloženo na volných albových listech a 1 výmětovém listu, vyvolávací cena:
U:O4
78552
+2
Jakost
1919 ČSR I. / PČ 1919 sestava převážně laciných čistých zn. se stopou na 1 výmětovém listu A4, nezkoušeno, kat. cca 1000Kč, vyvolávací cena:
U:O4
78950
+16
Jakost
1928 ČSR I. / DOPLATNÍ sbírka doplatních známek - definitivní vydání Pof.DL55-66, popsáno, uloženo v 8-listovém zásobníku A4, vyvolávací cena:
U:Z
80738
+2
Jakost
1918-20 ČSR I. / HRADČANY sestava cca 3300ks různých zn. na 1 výmětovém listu a v balíčcích, méně zastoupeny hodnoty V. kresby, vyvolávací cena:
U:O4
78269
+5
Jakost
1918 ČSR I. / HRADČANY sestava 47ks zkusmých tisků, černotisky, barevné tisky, zkusmé zoubkování, různé papíry, lepší spirálové a příčkové typy apod., uloženo na 5ks volných albových listů, popsáno, pochází ze sbírky ing. Karáska, vyvolávací cena:
U:O4
78785
+14
Jakost
1918-19 ČSR I. / HRADČANY, LEGIONÁŘSKÉ sestava známek, bloků a celých archů, DČ, DV, uloženo na 14 listech 16-listového zásobníku, vysoký katalog, výhodné, vyvolávací cena:
U:Z
78585
+8
Jakost
1920-25 ČSR I. / OSVOBOZENÁ REPUBLIKA Pof.154, 40h hnědá, sestava přes 1150ks DV, doplněno 17ks CDV23 a 31ks celistvostí s určenými DV, uloženo na 6ks výmětových listů A4 v kroužkovém pořadači, vše pečlivě určeno a popsáno, vyvolávací cena:
U:Z
80887
+24
Jakost
1937 ČSR I. / Pof.A329/330, aršík Výstava Bratislava, kompletní sbírka všech typů, barevné odchylky, odchylky papíru a lepu, zajímavá razítka apod., uloženo na albových listech v pérových deskách, pečlivě popsáno, velmi zajímavé, vyvolávací cena:
U:Z
80886
+12
Jakost
1937 ČSR I. / Pof.ANV18, aršík Výstava Bratislava, sbírka typů, neobsahuje VII. typ, uloženo na albových listech v pérových deskách, pečlivě popsáno, velmi zajímavé, vyvolávací cena:
U:Z
77771
Jakost
1920 ČSR I. / SO 1920, partie více než 100ks známek, většinou běžnější hodnoty, obsahuje barevné odstíny známek i přetisků, řadu DV přetisku, standardní jakost, vyvolávací cena:
U:A4
78279
+15
Jakost
1918 ČSR I. / SOKOL V LETU sbírka známek včetně ZT, nevydané známky, obtisky, nedotisky, perforace, perfiny, přetisky Vzorec, SO, OT, výpotřební vydání, uloženo v kroužkovém pořadači, kat. Mer. min. 11.000Kč, vyvolávací cena:
U:Z
77678
+1
Jakost
1919 ČSR I. / VOJENSKÉ Pof.PP2-4, sestava přes 100ks známek, včetně částí bloků, různé typy, barvy, DV, uloženo na 2ks kartiček, vyvolávací cena:
U:O5
81999
+1
Jakost
1922-1939 ČSR I. sestava 13ks celistvostí, návratky - různé tiskopisy, pošt. adresa průvodní, úřední převod peněz - porta prosto, vše zachovalé, vyvolávací cena:
U:O5
80090
+1
Jakost
1920-24 ČSR I., partie 1360ks (dle dodavatele) známek emise OR v sáčku + 20ks pohlednic vyfrankovaných zn. OR, některé vady na celistvostech popsané, mj. i "vajíčko v pase" na zn. 50h červená, retuš 4 ZP 39, retuš 6 ZP 9, 40h retuš 4+1 ZP 60, vhodné k dalšímu studiu; různá kvalita, vyvolávací cena:
U:O5
78807
+12
Jakost
1918-54 ČSR I.+II. sbírka DV a barevných odstínů na razítkovaných známkách ČSR I., částečně popsáno, nalepeno na listech A5 v podomácku vyrobeném albu, k tomu sbírka barevných odstínů na známkách ČSR II., výhodné, vyvolávací cena:
U:Z
78656
+2
Jakost
1918-40 ČSR I, ČaM sestava známek potravní daně, novinová provizoria, Vojenské, potravní lístky, tabačenky, vše na 1 výmětovém listu, vyvolávací cena:
U:O4
80578
+2
Jakost
1919-80 ČSR I. + ČaM + ČSR II. nesourodá sestava zn. na 4 výmětových listech, převážně ČaM jako bloky, kupóny a DČ, doplněno několika dalšími položkami ČSR + japoská mezinárodní odpovědka, kat. zn. cca 500Kč, vyvolávací cena:
U:O4
78829
+6
Jakost
1918-1945 ČSR I., ČaM neúplná sbírka, obsahuje emise Hradčany, tête-bêche u OR a Holubice, Kongres, Slet, Masaryk ocelotisk, Ma Nitra 50h, A KDM - chybí spodní řada 3 známek, letecké I. - III. emise, Doplatní, SO - Masaryk, slabší sbírka Protektorátu, kat. min. 25000Kč, vhodné pro další zpracovaní, uloženo v zásobníku A4, 32 listů, vyvolávací cena:
U:Z
80721
+17
Jakost
1930-40 ČSR I., ČaM sbírka na velkých černých kartónech formátu A3, ČSR I. obsahuje na 55 listech zn. a bloky s DČ z 30. let (převážně přilepeno na podkladu) + sbírka ČaM na 17 listech obsahuje 31ks 50-známkových archů malé Krajinky 39-40 (pod celofánem na nálepkách), archy Červený kříž II. (poškozeno) krajové pásy emise Zimní pomoc, Pof.106-107 - varianty kupónů, hmotnost celku 6,5kg, vyvolávací cena:
U:X
80869
+23
Jakost
1918-45 ČSR I., ČaM zbytková sestava známek na albových listech v pérových deskách, obsahuje příměs známek Slovenska a Maďarska, vyvolávací cena:
U:Z
78831
+17
Jakost
1919-70 ČSR I., ČSR II. neúplná sbírka, obsahuje převážně razítkované známky, i lepší položky, vysoký katalog, uloženo ve 2 deskách na listech v havidkách,, vyvolávací cena:
U:Z
78786
+6
Jakost
1936-50 ČSR I.+II. sestava cca 160ks archů, bloků a pásů s kupóny, pochází z pozůstalosti, nepřebráno, velmi vysoký katalog, vyvolávací cena:
U:Z
78258
+26
Jakost
1918-90 ČSR I.+II. sestava ražených známek 1918-72 a nekompletní sestava svěžích známek 1945-90 včetně lepších sérií z let 1955-66, vše uloženo ve velkém 32-listovém zásobníku, vysoký katalog, vyvolávací cena:
U:Z
78650
+8
Jakost
1934-78 ČSR I.+II. sestava vybraných známek, aršíků a celinových obálek, obsahuje mj. razítkovaný Exilový aršík, Partyzánský aršík s DR PRAHA, aršík Praha 1950 a nezoubkovaný aršík Praga 1962, 10-bloky, hodnotné série, prošlá COB34 aj., uloženo na 8ks samostatných výmětových listů, kat. přes 5500Kč, vyvolávací cena:
U:O4
79529
+8
Jakost
1919-70 ČSR I.+II. zbytek známek po kolování, uloženo v zásobníku A5, vyvolávací cena:
U:Z
78678
+8
Jakost
1918-60 ČSR I.+II. zbytková sestava známek a celistvostí, nálepní listy, FDC, pohlednice, tiskoviny, zásobníky, všehochuť, uloženo v krabici, celkem 10,5kg materiálu, vyvolávací cena:
U:K
79814
+2
Jakost
1919-48 ČSR I.+II., ČaM obchodní zásoba archoviny a částí archů, silně zastoupen Protektorát, vysoká katalogová cena, různá kvalita, uloženo v deskách A3, vyvolávací cena:
U:Z
79781
+29
Jakost
1919-90 ČSR I.+II., ČaM obchodní zásoby známek převážně ČSR II. 70 až 80. léta 4-6x, velmi vysoký katalog, slušná kvalita, uloženo na zásobníkových listech v deskách Schaubek a 3ks zásobnících A4, vyvolávací cena:
U:Z
78906
+21
Jakost
1918-45 ČSR I., ČaM, SLOVENSKO značně nekompletní sbírka, uloženo na albových listech v pérových deskách, různá kvalita, vyvolávací cena:
U:Z
80491
+7
Jakost
1918-2000 ČSR I.+II., SLOVENSKO, ČESKO část pozůstalosti, obsahuje mj. aršík Holubice bez čísla, několik zajímavých celistvostí, bloky, kupóny, archy Slovenska, svěží dopisnice ČR, automatové známky, všehochuť, uloženo v krabici, celkem 4,6kg materiálu, nezpracováno, vyvolávací cena:
U:K
78762
+11
Jakost
1939-45 ČaM částečná generální sbírka známek, obsahuje mj. Pof.1-19 3x (z toho 1x po nálepce), část zkoušena, uloženo na zasklených albových listech v pérových deskách, vyvolávací cena:
U:Z
78769
+52
Jakost
1939-45 ČaM generální sbírka známek, kupónů, variant, DZ a meziarší, obsahuje také razítkované Pof.17-19 s kupóny, každá známka 2x s různými kupóny, část zkoušena, uloženo na volných zasklených albových listech, stojí za prohlídku, vyvolávací cena:
U:Z
78600
+29
Jakost
1939-45 ČaM obchodní zásoba známek, bloků a celých archů, známek s okraji, DČ, kupóny a varianty, uloženo v 5ks velkých zásobníků, celkem 9,4kg materiálu, výhodné, vyvolávací cena:
U:Z
80246
+15
Jakost
1939-45 ČaM sbírka zn. v zásobníku Pofis A4, obsahuje mj. přetiskovou emisi i s kupóny, generální sbírka doplněna kupóny, spojkami Doplatní, svislými i vodorovnými podkovami Krajinky, Hitler atd., převážně čisté zn. bez stopy, kat. dle dodavatele min. 18000Kč, vyvolávací cena:
U:Z
78760
+3
Jakost
1939-45 ČaM sestava 40ks kompletních archů, obsahuje mj. 4K Ostrava, ČK 1942, 1,20K Brno, GD-OT, Smetana, Hrad 6x, Den poštovní známky 2x, Dvořák 6x aj., vysoký katalog, vyvolávací cena:
U:Z
80319
+2
Jakost
1939-45 ČaM sestava cca 180ks 10-pásů emise Novinové s DČ, I. a II. vydání, uloženo v krabičce, výborný stav, mimořádná nabídka, vyvolávací cena:
U:Z
80317
+4
Jakost
1939-45 ČaM sestava cca 300ks DČ emise Krajinky, většinou 4-bloky, a 200ks známek jednotlivě a ve 4-blocích s DČ, Novinové, Doplatní, Služební, uloženo v kartónové krabici, velmi vysoký katalog, vyvolávací cena:
U:Z
78507
+3
Jakost
1939-45 ČaM sestava vybraných vad, DČ, kupónů a přetiskové emise, obsahuje mj. Pof.1-19, Pof.40KH 5x, Pof.40 KP, Pof.NV11 dolní 20-pásy s DČ 3-43, 4-432, 6-43, Pof.NV2 20-pásy DČ 10-39, 26-41, Pof.102 různé DV, Pof.111 rohový 4-blok s podpisem atd., kat. min. 5000Kč, vyvolávací cena:
U:Z
80448
+27
Jakost
1939-45 ČaM sestava známek, rohové 4-bloky, větší bloky a pásy, spojky, kupóny a varianty kupónů, DZ apod., uloženo v 12-listovém zásobníku, v albu Letra a obálkách, vysoký katalog, vyvolávací cena:
U:Z
68809
+4
Jakost
1939-45 ČaM základní sbírka známek, přetisková série bez ověření, některé kupóny, navíc služební s DČ (1x L+P) obě emise, meziarší Lipových listů, několik DČ, miniatura AH 4,20K, 2x CDV + 2x CZA, uloženo na 5ks výmětových listů A4, pěkné a výhodné!, vyvolávací cena:
U:O4
:: © Burda Auction, s.r.o (Filatelie Burda) - Pořádání aukcí, prodej a nákup filatelistického a dalšího sběratelského materiálu (Filatelie, Poštovní známky, Celiny, Celistvosti, Dopisy, Filokratie, Pohlednice a dalších) ::