Mail Auction 14 / Philately / Czechoslovakia 1918-1939 / Economics and Science 1920

warning
This auction is archived, you cannot bid or buy items from this auction!
View type:view_columnview_stream
32806 - 1920 Pof.167ST, right upper, corner vertical pair with margi
Jakost
1920 Pof.167ST, right upper, corner vertical pair with margin and joined types II. + I.., printing plate 2, hinged on stmp T II., off center, in vert. margin detached in perforation, otherwise good condition, exp. by Stupka
Starting price: CZK
32205 - 1920 Pof.164-165, black prints values 100h and 200h on white
Jakost
1920 Pof.164-165, black prints values 100h and 200h on white paper, imperforated, without gum, exp. Gilbert
Starting price: CZK
32805 - 1920 Pof.166ZT, trial print in/at green color for value 300h
Jakost
1920 Pof.166ZT, trial print in/at green color for value 300h, browny paper, irregular margins, hint, exp. by Stupka
Starting price: CZK
34221 - 1921 comp. 4 pcs of cuts with 300h, Pof.166 with plate varie
Jakost
1921 comp. 4 pcs of cuts with 300h, Pof.166 with plate variety "telegraph wires", 1x uprated stamp. 600h, Pof.169, 1x 300h with plate variety in/at rumělkové red color Pof.166Ab
Starting price: CZK
34222 - 1921 comp. 4 pcs of cuts with 300h, Pof.166 with plate varie
Jakost
1921 comp. 4 pcs of cuts with 300h, Pof.166 with plate variety "telegraph wires", 1x cut international dispatch-note with printed stmp Hradčany 10h, various shades, good condition
Starting price: CZK

Mail Auction 14 / Philately / Czechoslovakia 1918-1939 / Economics and Science 1920 - Information

17.6. 1920  Hospodářství a věda 

Na základě výzvy Ministerstva pošt a telegrafů předložil prof. Jakub Obrovský návrh na poštovní známky emise Hospodářství a věda. Autor předpokládal, že známky budou vytištěny hlubotiskem, nakonec byly provedeny knihtiskem z galvan. Známky opět vytiskla tiskárna České grafické Unie v Praze. Dne 17.6.1920 byly vydány hodnoty 100 a 200 haléřů, hodnoty 300 a 400 haléřů 23.6.1920. Po zvýšení poštovních poplatků dnem 1.8.1920 vyšly 24.8.1920 další 2 hodnoty, 500 a 600 haléřů, vytištěné knihtiskem z leptaných desek. Od každé ze 6 různých hodnot byly vyrobeny 2 tiskové desky (TD) a sestaveny vždy pod sebe a spolu s další dvoudeskou jiné hodnoty byla vytvořena 4-desková tisková forma (TF). Ve třech TF byly hodnoty: 100+200, 300+400 a 500+600 haléřů. Poštovní známky všech hodnot bílý hladký, nebo mírně nažloutlý či našedlý papír, lep je bezbarvý, bílý nebo neatrně nažloutlý. Všechny hodnoty byly opatřeny řádkovým zoubkováním ŘZ 13¾, hodnoty 300, 500 a 600 haléřů s hřebenovým zoubkováním HZ 13¾:13½ jsou mnohem vzácnější, u neupotřebených poštovních známek 500 a 600 haléřů se perforace HZ 13¾:13½ vyskytuje vzácně. Známky byly vytištěny ve značných nákladech, řádově nižší desítky miliónů kusů a nebyly v době platnosti spotřebovány. Hodnoty 100 a 200 haléřů platily do 30.4.1921, platnost zbývajících 4 hodnot skončila 30.1.1923.

V roce 1922 byly hodnoty 100, 200 a 400h použity pro přetisk na letecké známky II. vydání a zbylé zásoby všech 6 hodnot byly využity pro přetisk sdoplatních provizorií.