Mail Auction 16 / Picture Postcards / Theme / Celebrities - Czech

sign_info This auction is archived, you cannot bid or buy items from this auction!
51994
+1
Jakost
1928 A. Mucha, L. Šaloun and A.Kalvoda on/for Us photo postcard, bumped corners, starting price: CZK
52211
+1
Jakost
1938 married couple Škulinovi, postcard cestovatelů with signature, Reg on/for Ministry abroad, franked with. 3 pcs of stamps Kenya, Tanganyika, Uganda Mi.33-35, CDS Kampala 28.JA.1938; good condition, starting price: CZK
50990
+1
Jakost
1916? portrait emperor Carl I., brown shade, picture side nice, back light stains, starting price: CZK
48162
Jakost
1935? aristic fotoportréty Voskovce and Wericha with stínohrou, photo Neckář, British made as postcard, Un, well preserved, starting price: CZK
:: © Burda Auction, s.r.o (Filatelie Burda) - Pořádání aukcí, prodej a nákup filatelistického a dalšího sběratelského materiálu (Filatelie, Poštovní známky, Celiny, Celistvosti, Dopisy, Filokratie, Pohlednice a dalších) ::