Mail Auction 17 / Picture Postcards / Topography / Europe / Russia

warning
This auction is archived, you cannot bid or buy items from this auction!
info
Public Auction 59 is currently running, you can find items like this there and bid on them!
56232 - 1904 Dalniy (Дальнiй;) -
+1
Jakost
1904 Dalniy (Дальнiй;) - general view; long address, Un, wrinkled corners, starting price: CZK
56233 - 1917 Per (Перь. При
+1
Jakost
1917 Per (Перь;. Пристань Ржэвинa), port with lodičkami; Un, good condition, starting price: CZK
56234 - 1916 Sankt Petersburg (Санкт-&
+1
Jakost
1916 Sankt Petersburg (Санкт-Петербург;) - Něvský prospectus, tram; sent by FP, military unit postmark K.u.K.. Baukompagnie Nr.118, bumped corners, starting price: CZK
57030 - 1918 VLADIVOSTOK (Владив
+1
Jakost
1918 VLADIVOSTOK (Владивосток;) - 3-views, port, cathedral, Y.M.C.A.; Un, very light stain, starting price: CZK
56235 - 1916 Zlatooust (Златоу&#
+1
Jakost
1916 Zlatooust (Златоусть) - general view; Un, light stains, bumped corners, starting price: CZK
:: © Burda Auction, s.r.o (Filatelie Burda) - Pořádání aukcí, prodej a nákup filatelistického a dalšího sběratelského materiálu (Filatelie, Poštovní známky, Celiny, Celistvosti, Dopisy, Filokratie, Pohlednice a dalších) ::