Mail Auction 18 / Philately / Occupations / Polish Occupation

warning
This auction is archived, you cannot bid or buy items from this auction!
View type:view_columnview_stream
65545 - 1939 letter sent from occupied Karviná to Prague, with Mi.3
Jakost
1939 letter sent from occupied Karviná to Prague, with Mi.318, 346 with CDS Karwina 1/ 4.V.39; good condition
Starting price: CZK
65597 - 1939 commercial letter from occupied Fryštát, with Mi.316,
Jakost
1939 commercial letter from occupied Fryštát, with Mi.316, 317 with CDS Frysztat 24.II.39; in/at one stamp. slightly rusty spot from office paperclip
Starting price: CZK

Mail Auction 18 / Philately / Occupations / Polish Occupation - Information

Po Mnichovské dohodě dne 2. 10. 1938 překročila polská vojska řeku Olši a zabrala celý politický okres Fryštát, okres Jablunkov, část okresů Český Těšín a Frýdek. Celý zábor tzv. Zaolzie byl připojen ke Katowickému vojvodství.