Mail Auction 18 / Philately / Czechoslovakia 1918-1939 / Chainbreaker Issue 1920

warning
This auction is archived, you cannot bid or buy items from this auction!
info
Public Auction 67 is currently running, you can find items like this there and bid on them!
View type:view_columnview_stream
63051 - Pof.148TBa, opposite facing pair close, mint never hinged,
Jakost
Pof.148TBa, opposite facing pair close, mint never hinged, c.v.. 800CZK
Starting price: CZK
62909 - Pof.151-161A, comb perforation 14, complete set of, mint ne
Jakost
Pof.151-161A, comb perforation 14, complete set of, mint never hinged
Starting price: CZK
62118 - Pof.151-161N, unissued imperforated, outside 156N and 159N,
+1
Jakost
Pof.151-161N, unissued imperforated, outside 156N and 159N, 151N with full machine offset, several pieces expertized, good quality, c.v.. ca.. 2250CZK
Starting price: CZK
63605 - Pof.151A, blk-of-12 with flaw print white hands, mint never
Jakost
Pof.151A, blk-of-12 with flaw print "white hands", mint never hinged
Starting price: CZK
63607 - trial print 20h, 2 pcs of, blue and red, definitive printin
Jakost
trial print 20h, 2 pcs of, blue and red, definitive printing, on stamp paper with gum, mint never hinged
Starting price: CZK
63606 - PLATE PROOF plate proof design/sketch 20h stamp. in blue co
Jakost
PLATE PROOF plate proof design/sketch 20h stamp. in blue color, 3.návrh - lined background, on stamp paper with gum, mint never hinged
Starting price: CZK
64864 - Pof.152A, 25h brown, double impression, exp. by Gilbert
Jakost
Pof.152A, 25h brown, double impression, exp. by Gilbert
Starting price: CZK
63417 - Pof.152N, on reverse machine offset, mint never hinged, exp
Jakost
Pof.152N, on reverse machine offset, mint never hinged, exp. by Gilbert + owner's mark
Starting price: CZK
63418 - trial print 25h, black on white paper without gum, exp. by
Jakost
trial print 25h, black on white paper without gum, exp. by Chvalovsky
Starting price: CZK
63419 - trial print 25h, brown on white paper, exp. by Chvalovsky
Jakost
trial print 25h, brown on white paper, exp. by Chvalovsky
Starting price: CZK
62851 - PLATE PROOF stamp design 25h, one numeral(s), without year,
Jakost
PLATE PROOF stamp design 25h, one numeral(s), without year, red color, white paper, imperforated, unclear print, label
Starting price: CZK
62913 - PLATE PROOF stamp design with date 28.X.1918 in the picture
Jakost
PLATE PROOF stamp design with date 28.X.1918 in the picture, incomplete-printing printing trial/expertization in/at orange color, from joined printing with T. G. Masaryk, lightly hinged on/for upper margin out of stmp., exp. by Stupka
Starting price: CZK
64849 - Pof.153N, 2 pcs of 30h violet, various shades + machine off
Jakost
Pof.153N, 2 pcs of 30h violet, various shades + machine offset on/for darker stamp., exp. by Gilbert.., Karasek., c.v.. 600CZK
Starting price: CZK
63415 - Pof.153N, wide margins, machine offset, mint never hinged,
Jakost
Pof.153N, wide margins, machine offset, mint never hinged, exp. by Gilbert
Starting price: CZK
63032 - Pof.154I., 40h type I., comb perforation 14, good quality,
Jakost
Pof.154I., 40h type I., comb perforation 14, good quality, c.v.. 250CZK
Starting price: CZK
62910 - Pof.154II.N, 40h hinged, exp. by Stupka + Pof.155N 50h red,
Jakost
Pof.154II.N, 40h hinged, exp. by Stupka + Pof.155N 50h red, mint never hinged, exp. by Gilbert.., St.
Starting price: CZK
63416 - Pof.154N II., imperforated horizontal pair, on reverse mach
Jakost
Pof.154N II., imperforated horizontal pair, on reverse machine offset, mint never hinged, exp. by Gilbert
Starting price: CZK
64861 - Pof.154N, 2 pcs of type I + T II., type I exp. by Gilbert K
+1
Jakost
Pof.154N, 2 pcs of type I + T II., type I exp. by Gilbert Karásek, c.v.. 5600CZK
Starting price: CZK
63040 - Pof.156B, line perforation 13¾;, nice quality, marked
Jakost
Pof.156B, line perforation 13¾;, nice quality, marked and exp. by Gilbert., c.v.. 400CZK
Starting price: CZK
64850 - Pof.156N, 50h green, exp. by Gilbert.., Šula, c.v.. 3500CZ
+1
Jakost
Pof.156N, 50h green, exp. by Gilbert.., Šula, c.v.. 3500CZK
Starting price: CZK
63071 - Pof.156TBa, opposite facing pair close, mint never hinged,
Jakost
Pof.156TBa, opposite facing pair close, mint never hinged, c.v.. 1800CZK
Starting price: CZK
63074 - Pof.156TBb opposite facing pair wide, label on/for mezikuse
Jakost
Pof.156TBb opposite facing pair wide, label on/for mezikuse, exp. by Hirsch.., Tribuna, c.v.. 2000CZK
Starting price: CZK
63422 - Pof.157N, 60h imperforated, horizontal pair with lower marg
Jakost
Pof.157N, 60h imperforated, horizontal pair with lower margin and control-numbers, on reverse machine offset, smaller folds in paper
Starting price: CZK
63421 - Pof.157N, 60h imperforated, on reverse machine offset, exp.
Jakost
Pof.157N, 60h imperforated, on reverse machine offset, exp. by Chvalovsky
Starting price: CZK
63431 - trial print 60h light green on stamp paper with gum, from j
Jakost
trial print 60h light green on stamp paper with gum, from joined printing, mint never hinged, exp. by Chvalovsky
Starting price: CZK
63042 - Pof.158B, 100h, line perforation 13¾;, off center in t
Jakost
Pof.158B, 100h, line perforation 13¾;, off center in the direction of up, lightly hinged in gum, exp. by Mrnak.., c.v.. 350CZK
Starting price: CZK
62450 - Pof.158B, 100h, line perforation 13¾;, marked and exp.
Jakost
Pof.158B, 100h, line perforation 13¾;, marked and exp. by Stupka , good quality, c.v.. 600CZK
Starting price: CZK
63433 - Pof.158B, 100h, line perforation 13¾;, dark color shad
Jakost
Pof.158B, 100h, line perforation 13¾;, dark color shade, mint never hinged, exp. by Gilbert.., Mrňák., Be.
Starting price: CZK
64863 - Pof.158N, 100h imperforated, exp. Mrňák
Jakost
Pof.158N, 100h imperforated, exp. Mrňák
Starting price: CZK
62912 - trial print 185h, block of four, in black color on yellowy
Jakost
trial print 185h, block of four, in black color on yellowy paper
Starting price: CZK
63047 - Pof.159B, 150h, line perforation 13¾;, corner piece wi
Jakost
Pof.159B, 150h, line perforation 13¾;, corner piece with margin (pos. 1), light incomplete-printing in lower part of stmp, nice quality, exp. by Mrnak.., c.v.. 2000CZK
Starting price: CZK
61764 - trial print 185h in/at orange color on/for browny maculatu
+1
Jakost
trial print 185h in/at orange color on/for browny maculature paper, full machine offset, nice quality
Starting price: CZK
64693 - Pof.161, 250h grey-green, folded paper
Jakost
Pof.161, 250h grey-green, folded paper
Starting price: CZK
62911 - Pof.161A, marginal block-of-4, full machine offset, mint ne
Jakost
Pof.161A, marginal block-of-4, full machine offset, mint never hinged
Starting price: CZK
62860 - 1920 Reg letter with Pof.143 + 3x 152, MC Prague/ 28.VII.20/
Jakost
1920 Reg letter with Pof.143 + 3x 152, MC Prague/ 28.VII.20/ VII. Sokol festival, postal rate III, festival Reg label, good condition
Starting price: CZK
U:A5
64654 - 1921 Reg letter to Switzerland, with Pof.143, 145-147, 152,
Jakost
1921 Reg letter to Switzerland, with Pof.143, 145-147, 152, 160, CDS Brno 12.1.21, arrival postmark
Starting price: CZK
65517 - 1921-23 comp. 2 pcs of entires, commercial letter sent abroa
Jakost
1921-23 comp. 2 pcs of entires, commercial letter sent abroad with Pof.152, 155 2x, commercial PC sent Ex, with Pof.156 in horiz. str-of-3, 1x light crosswise fold, 1x light stains
Starting price: CZK
64182 - 1925 money deposit order segment with message, with 50h gree
+1
Jakost
1925 money deposit order segment with message, with 50h green, CDS DOLNÍ BĚLÁ 26.V.25
Starting price: CZK

Mail Auction 18 / Philately / Czechoslovakia 1918-1939 / Chainbreaker Issue 1920 - Information

18.6. 1920  Osvobozená republika

Autorem poštovních známek Osvobozená republika je Vratislav Hugo Brunner. Známky byly vydány v 11 různých hodnotách, od 20 h - do 250 haléřů, hodnota 50 haléřů ve 2 různých barvách (červená a žlutozelená). Všechny poštovní známky této emise vytiskla tiskárna České grafické Unie v Praze knihtiskem (KT). Stejně jako u předchozí emise Holubice byly i tyto známky vydávány postupně, ve 3 obdobích: v červnu 1920 hodnoty 20, 25 a 30 haléřů, v srpnu 1920 hodnoty 40, 50 /červená/, 60, 100, 185 a 250 haléřů, poslední 2 hodnoty 50 h /zelená/ a 150 h vyšly až v dubnu 1922. Pro tisk jednotlivých hodnot byl použit různý počet tiskových desek (TD), od 2 - do 40 kusů, v různých sestavách. Buď dvě a dvě různé hodnoty, nebo dvě desky jedné hodnoty emise Holubice a dvě desky jedné hodnoty emise Osvobozená republika (OR). U některých hodnot emise OR se dosud nepodařilo přesně zjistit kolika TD byly vytištěny, neboť byly vydány v dnes těžko uvěřitelných nákladech. Např. 60 h modrá necelých 269 milionů, 50 h zelená skoro 470 milionů kusů! Platnost poštovních známek Osvobozená republika nebyla ukončena ve stejný den, z oběhu byly jednotlivé hodnoty stahovány postupně. Dnem 30.4.1921 skončila platnost hodnot 20 a 25 haléřů, o 9 měsíců později, dne 31.1.1923 přestaly platit hodnoty 50 /červená/, 100, 150, 185 a 250 haléřů a dne 31.12.1925 byla ukončena platnost hodnot 30, 40, 50 /zelená/ a 60 haléřů. Kromě bílého papíru s hladkým lepem byl pro tisk poštovních známek této emise použit i papír nažloutlý až nahnědlý, též tenký s prosvítajícím tiskem i tlustší. Kromě bílého byl rovněž použit lep nažloutlý pórovitý, někdy i rýhovaný a také žlutohnědý. Všechny známky byly opatřeny hřebenovým zoubkováním HZ 14, u hodnot 40, 50, 60, 100 a 150 haléřů bylo použito i řádkové zoubkování ŘZ 13¾. Se stejným zoubkováním ŘZ 13¾ existují i hodnoty 20, 25, 30, 185 a 250 haléřů, které nebyly úředně vydány. Zajímavou specializací u poštovních známek emise OR jsou desková čísla (DČ) vyskytující se u dolních rohových známek (ZP 91 a ZP 100) na dolních okrajích PA a deskové značky na ochranných rámech na svislých okrajích PA. Sběratelé deskových a výrobních vad si s ohledem na celkový počet TD rozhodně přijdou na své.