Mail Auction 20 / Philately / German occupation of Bohemia-Moravia / Postage Due Stamps

warning
This auction is archived, you cannot bid or buy items from this auction!
View type:view_columnview_stream
73761 - 1939 Pof.DL1-14 Postage due stmp gutter 2-stamps with plate
+1
Jakost
1939 Pof.DL1-14 Postage due stmp gutter 2-stamps with plate number, complete set of 25 pcs of, good quality, c.v.. 6900CZK
Starting price: CZK
U:A4
73170 - 1939 Pof.DL1-14, selection of incomplete sheets with margin
Jakost
1939 Pof.DL1-14, selection of incomplete sheets with margin and plate number, all sheets always with vytrženou 1 stmp, high catalogue value
Starting price: CZK
U:A3v–
75221 - 1939 Pof.DL1-14M, complete set 2-stamps gutter with plate nu
Jakost
1939 Pof.DL1-14M, complete set 2-stamps gutter with plate number in vertical pairs, incl. values 50h with plate number 3-40 and 3A-40, interesting offer, mint never hinged, c.v.. 7300CZK
Starting price: CZK
U:A4
75220 - 1939 Pof.DL1-14M, complete set 2-stamps gutter with plate nu
+1
Jakost
1939 Pof.DL1-14M, complete set 2-stamps gutter with plate number, incl. values 50h with plate number 3-40 and 3A-40, total 25 pcs of, rare chance to supplement collection, mint never hinged, c.v.. 6900CZK
Starting price: CZK
U:A4
71381 - 1941 unpaid commercial letter sent to Employment office, wit
Jakost
1941 unpaid commercial letter sent to Employment office, with note. "K úřednímu vyzvání/ postal-charge refunds recipient", delivery post this neuznala, mounted stamp. Pof.DL7, DL10, CDS VYSOKÉ MÝTO/ 27.V.41-7, recipient mailing refused, letter returned postal office HORNÍ JELENÍ with pokynem "Collect postage due 1,80K" on/for mounted card with CDS VYSOKÉ MÝTO/ 28.V.41, mounted other Postage due stamp Pof.DL4 2x, DL10, CDS HORNÍ JELENÍ/ 29.V.41, interesting and well preserved
Starting price: CZK
U:A5

Mail Auction 20 / Philately / German occupation of Bohemia-Moravia / Postage Due Stamps - Information

1.12. 1939  Doplatní

Poštovní známky emise doplatní byly vydány dle návrhu A. Erhardta. Tištěno knihtiskem KT. Emise byla vydána ve 14 hodnotách 5h až 80h v červené barvě a 1K až 20K v modré barvě. Přepážkové archy PA 5x10 známkových polí nebo 2x 5x10 spojené meziarším. Hřebenová perforace HZ 14 postupuje zleva do prava nebo zprava doleva.

Pro sběratelské účely pošta dodávala další dvě podoby zmenšených PA vytvořené rozřezáním původních přepážkových archů 2x 5x10 spojené meziarším. A sice PA "14" se sedmi dvoj-známkových meziarší s horním okrajem a PA "20" dvaceti-pás s dvěma meziaršími s dolním okrajem a deskovými čísly DČ.

Emise doplatních poštovních známek se vyznačuje množstvím deskových čísel DČ v kombinaci s různě postupujícím hřebenovým zoubkováním x-y nebo y-x.

Data vydání: 10.6. 1940 - hodnoty 80h a 1,20K, ostatní hodnoty 1.12. 1939

Platnost formálně do 31.3. 1943, uživání doplatních poštovních známek skončilo 31.10. 1942

Po ukončení užívání doplatních poštovních známek byly zásilky označeny červeným rámečkovým razítkem Nachgebühr / Doplatné.