Mail Auction 21 / Philately / Occupations / Polish Occupation

warning
This auction is archived, you cannot bid or buy items from this auction!
View type:view_columnview_stream
78399 - 1919 2 postcard franked with. Polish postage stmp.:  Mi.3x 1
Jakost
1919 2 postcard franked with. Polish postage stmp.: Mi.3x 100, CDS Teschen 1/ 20.III.19, addressed to to Styria; Mi.65, 2x 67, CDS Teschen 2/ 1.X.19, addressed to to Vienna, well preserved
Starting price: CZK
U:A5
78050 - 1939 Polish PC 15Gr sent to zabraném territory to Jablunkov
Jakost
1939 Polish PC 15Gr sent to zabraném territory to Jablunkova, CDS KARWINA 1/ 6.V.39, well preserved
Starting price: CZK
U:A5
79338 - 1938 2x entire, 1x postcard with Polish stmp 15Gr., CDS CIES
+1
Jakost
1938 2x entire, 1x postcard with Polish stmp 15Gr., CDS CIESZYN 2/ 25,XII.38, 1x letter - printed matter, to Nového Bohumín, sent back as undelivered, MC PRAGUE 55/ 3.X.38, arrival postmark. BOGUMIN 2/ 15.X.38 + handwritten notice (in Polish), good condition
Starting price: CZK
U:A5
76609 - 1939 Reg letter sent from Těšín to Slezská Ostrava, fran
+1
Jakost
1939 Reg letter sent from Těšín to Slezská Ostrava, franked with. Polish stamps 1Zl + 20Gr., CDS CIESZYN 2/ 23.V.39, Reg cancel with additional writing, on reverse label customs control, signs of age, still preserved
Starting price: CZK
U:A5

Mail Auction 21 / Philately / Occupations / Polish Occupation - Information

Po Mnichovské dohodě dne 2. 10. 1938 překročila polská vojska řeku Olši a zabrala celý politický okres Fryštát, okres Jablunkov, část okresů Český Těšín a Frýdek. Celý zábor tzv. Zaolzie byl připojen ke Katowickému vojvodství.