Mail Auction 21 / Philately / German occupation of Bohemia-Moravia / Forerunners

warning
This auction is archived, you cannot bid or buy items from this auction!
info
Public Auction 67 is currently running, you can find items like this there and bid on them!
View type:view_columnview_stream
77737 - 1939 money letter (money letter), franked with. Czechosl. st
Jakost
1939 money letter (money letter), franked with. Czechosl. stamps Pof.311+312, Czech CDS MORAVSKÁ OSTRAVA 1/ 30.X.39, Czech value label, envelope money letter issue A1935, on reverse 2x whole seal, good condition
Starting price: CZK
U:A5
76655 - 1939 letter to Slezská Ostrava, franked with. forerunner st
Jakost
1939 letter to Slezská Ostrava, franked with. forerunner stamp. Pof.340KL (Fügner 1CZK), MC PRAGUE 25/ 8.V.39, good condition
Starting price: CZK
U:A5
80292 - 1939 airmail letter to Vienna, with Pof.L7, L10, CDS Praha1/
Jakost
1939 airmail letter to Vienna, with Pof.L7, L10, CDS Praha1/30.3.39, on reverse arrival postmark Wien 110, good condition
Starting price: CZK
U:A5
80307 - 1939 airmail letter to Vienna, with Pof.L8 3x, CDS frame Pra
Jakost
1939 airmail letter to Vienna, with Pof.L8 3x, CDS frame Praha7/letecká post 8.4.39, good condition
Starting price: CZK
U:A5
80146 - 1939 business postcard franked with. forerunner OT stmp  Pof
Jakost
1939 business postcard franked with. forerunner OT stmp Pof.OT1, imperforated, MC PRAGUE 47/ 18.IX.39, well preserved
Starting price: CZK
U:A5
78967 - 1939 Reg letter in the place, with Pof.302, A347, CDS ŽIDLO
Jakost
1939 Reg letter in the place, with Pof.302, A347, CDS ŽIDLOCHOVICE 15.XII.39, last day of validity, exact franking, philatelic mailing Us post, good condition, rare!!
Starting price: CZK
U:A5
78000 - 1939 Reg letter format A5, franked with. mixed franking Czec
Jakost
1939 Reg letter format A5, franked with. mixed franking Czechosl. stamp. Pof.309 + Bohemian and Moravian stamp. Pof.24 2x, Czech CDS BRODEK U P./ 13.XI.39, Czech Reg label, off. mailing, good condition
Starting price: CZK
U:A5
78968 - 1939 Reg letter in the place, with Pof.302,347, last day of
Jakost
1939 Reg letter in the place, with Pof.302,347, last day of validity, exact franking, filatelistiký origin, good condition
Starting price: CZK
U:A5
80312 - 1939 Reg letter to Vienna, mixed franking Czechosl. and Bohe
Jakost
1939 Reg letter to Vienna, mixed franking Czechosl. and Bohemian and Moravian stamps, CDS Praha1/9.9.39, on reverse arrival postmark, good condition
Starting price: CZK
U:A5
80313 - 1939 Reg, express and airmail letter to Vienna, franked with
Jakost
1939 Reg, express and airmail letter to Vienna, franked with. whole sets III. air-mail issue (stamp. Pof.L14B), special postmark PR3/c 4x, arrival postmark on reverse, philatelic, after all exceptional entire, good condition
Starting price: CZK
U:A5
80308 - 1939 Reg and airmail letter to Vienna, with Pof.L12, CDS Pra
Jakost
1939 Reg and airmail letter to Vienna, with Pof.L12, CDS Praha1/18.4.39, on reverse air and arrival postmark, good condition
Starting price: CZK
U:A5
80309 - 1939 Reg and airmail letter to Vienna with Pof.L11, CDS Prah
Jakost
1939 Reg and airmail letter to Vienna with Pof.L11, CDS Praha1/20.5.39, air-mail and arrival postmark on reverse, good condition
Starting price: CZK
U:A5
80116 - 1939 comp. 11 pcs of forerunner and parallel entires, 2x Cze
+1
Jakost
1939 comp. 11 pcs of forerunner and parallel entires, 2x Czechosl. CDV, other franking Czechosl. stamps, various CDS, 2x date 16.III.39, good condition
Starting price: CZK
U:A5
80318 - 1939 comp. 2 pcs of Reg letters sent to Vienna, 1x mixed fra
Jakost
1939 comp. 2 pcs of Reg letters sent to Vienna, 1x mixed franking, 1x forerunner franking, good quality
Starting price: CZK
U:A5
80302 - 1939 comp. 4 pcs of letters with Pof.L15, various multiple f
Jakost
1939 comp. 4 pcs of letters with Pof.L15, various multiple franking, other attributes air-mail transport missing, 3x exchange control Br.2, good condition
Starting price: CZK
U:A5
81622 - 1939 service letter state tracks sent from přechodu Vlára
Jakost
1939 service letter state tracks sent from přechodu Vlára pass to Prague through/over post Brno 2, burdened by postage due 1CZK stamp. Pof.DL62, decorative, good condition
Starting price: CZK
U:A5
81625 - 1939 service letter sent by German Off. Mail Prague 2, burde
Jakost
1939 service letter sent by German Off. Mail Prague 2, burdened by postage due 2,40 Koruna, franked/paid stamp. Pof.DL61 str-of-4, CDS Prague 31/7.12.39, slightly wrinkled envelope
Starting price: CZK
U:A5
81672 - 1939 off. Reg letter Ministry of Finance - Return card, moun
Jakost
1939 off. Reg letter Ministry of Finance - Return card, mounted Czechosl. stamp. 50h Plzeň, Pof.344 with CDS PRAGUE 10.VII.39 and delivery blue 50h, Pof.DR1B with CDS JIČÍN 10.VII.39; more/larger envelope with fold and tearing in upper margin
Starting price: CZK
U:A4

Mail Auction 21 / Philately / German occupation of Bohemia-Moravia / Forerunners - Information

Předběžné a souběžné čs. poštovní známky

Československé poštovní známky platné do 15. 3. 1939 na budoucím území protektorátu Čechy a Morava platily po jeho vzniku jako předběžné

-pro výplatní poštovní známky do 14. 7. 1939

-pro novinové poštovní známky do 24. 8. 1939

-pro poštovní známky pro obchodní tiskopisy do 30. 11. 1939

-pro doruční poštovní známky do 30. 11. 1939

-pro doplatní poštovní známky do 30. 11. 1939

Po datu vydání příslušné emise označujeme poštovní známky bývalého československa za souběžné a to do ukončení platnosti všech čs. známek 15. 12. 1939.