Online Auction 64 / Philately / Czechoslovakia 1918-1939 / Postage Due Stamps

warning
This auction is archived, you cannot bid or buy items from this auction!
View type:view_columnview_stream
1295
1 500 CZK
Tip
217615 - 1919 Pof.DL1vz-DL6vz, Ornament 5h - 30h with overprint VZORE
+1
Jakost
1919 Pof.DL1vz-DL6vz, Ornament 5h - 30h with overprint VZOREC - L downward; all light label, exp. Vrba
Starting price: 1 000 CZK +50,0 %
U:A5
Sold: : 1 500 CZK
1296
6 500 CZK
Tip
223165 - 1919 Pof.DL1vz-13vz, Ornament 5h-1000h imperforated with ove
+1
Jakost
1919 Pof.DL1vz-13vz, Ornament 5h-1000h imperforated with overprint VZOREC L downward; mint never hinged mint never hinged, all exp. Vrba
Starting price: 3 000 CZK +116,7 %
U:A5
Sold: : 6 500 CZK
1297
2 200 CZK
Tip
217610 - 1919 Pof.DL1vz-8vz, Ornament 5h-50h (without 25h) with overp
+1
Jakost
1919 Pof.DL1vz-8vz, Ornament 5h-50h (without 25h) with overprint VZOREC - L downward, perf line perforation 13¾; all with label, exp. Vrba
Starting price: 1 000 CZK +120,0 %
U:A5
Sold: : 2 200 CZK
1298
1 300 CZK
Tip
217572 - 1922 Pof.DL17 RT + DL15-18 plate variety, Postage Due - over
Jakost/Jakost/Jakost
1922 Pof.DL17 RT + DL15-18 plate variety, Postage Due - overprint issue Hradcany, value 30/3h violet marginal piece with retouch branch on pos. 90/2 + all values overprint with plate variety interrupted branch (1x block of four, 2x pair); mint never hinged, only stamp. with RT lightly hinged, exp. Štolfa
Starting price: 1 000 CZK +30,0 %
U:A5
Sold: : 1 300 CZK
1299
600 CZK
181065 - 1922 DL16-DL28, Postage Due - overprint issue Hradcany, vari
Jakost/Jakost
1922 DL16-DL28, Postage Due - overprint issue Hradcany, various values 20/3h - 200/400h with private perf or perforation, total 13 pcs of stamp. and 1x block of four values 200/400h
Starting price: 500 CZK +20,0 %
U:A5
Sold: : 600 CZK
1300
400 CZK
217602 - 1922 Pof.DL16, Postage Due - overprint issue Hradcany 20/3h
+1
Jakost
1922 Pof.DL16, Postage Due - overprint issue Hradcany 20/3h violet, expressive shift of overprint downward out of stmp; lightly hinged, exp. by Gilbert
Starting price: 400 CZK +0,0 %
U:A5
Sold: : 400 CZK
1301
4 000 CZK
Tip
217601 - 1922 Pof.DL19 IIp, Postage Due - overprint issue Hradcany 50
+1
Jakost
1922 Pof.DL19 IIp, Postage Due - overprint issue Hradcany 50/75h grey-green, bar type, pos. 29/2; mint never hinged, marked and exp. Vrba
Starting price: 1 500 CZK +166,7 %
U:A5
Sold: : 4 000 CZK
1302
600 CZK
Tip
222798 - 1922 Pof.DL19a + DL25, Hradčany, comp. 2 pcs of blocks of 8
+1
Jakost/Jakost
1922 Pof.DL19a + DL25, Hradčany, comp. 2 pcs of blocks of 8, corner values 50/75h + value 100/120h; mint never hinged, value 100/120h minor gum fault
Starting price: 500 CZK +20,0 %
U:A5
Sold: : 600 CZK
1303
900 CZK
Tip
217598 - 1922 Pof.DL19VV, Postage Due - overprint issue Hradcany 50/7
+1
Jakost
1922 Pof.DL19VV, Postage Due - overprint issue Hradcany 50/75h grey-green, double overprint; label, exp. Vrba
Starting price: 900 CZK +0,0 %
U:A5
Sold: : 900 CZK
1304
1 500 CZK
Tip
217600 - 1922 Pof.DL22 IIr, Postage Due - overprint issue Hradcany 60
+1
Jakost
1922 Pof.DL22 IIr, Postage Due - overprint issue Hradcany 60/75h grey-green, frame type, pos. 21/1, stronger paper; practically lightly hinged, marked and exp. Vrba
Starting price: 1 500 CZK +0,0 %
U:A5
Sold: : 1 500 CZK
1305
17 000 CZK
Tip
222713 - 1922 PLATE PROOF  Postage Due - overprint issue Hradcany, pl
+1
Jakost
1922 PLATE PROOF Postage Due - overprint issue Hradcany, plate proof "Czechoslovak Post / DOPLATIT (surtax)" in black color on stmp 40h orange, Pof.14; lightly hinged, exp. by Karasek., Vrba, rare usage hledaného proof print in black color!
Starting price: 7 000 CZK +142,9 %
U:A5
Sold: : 17 000 CZK
1306
9 000 CZK
Tip
223597 - 1922 1922 PLATE PROOF Postage Due - overprint issue Hradcany
+1
Jakost
1922 1922 PLATE PROOF Postage Due - overprint issue Hradcany, overprint trial printing "Czechoslovak Post / DOPLATIT (surtax)" in black color on stmp 15h bricky red with line perforation 13¾; without gum, exp. Vrba, rare usage hledaného proof print refused design/sketch!
Starting price: 5 000 CZK +80,0 %
U:A5
Sold: : 9 000 CZK
1307
7 500 CZK
Tip
222712 - 1922 PLATE PROOF Postage Due - overprint issue Hradcany, ove
+1
Jakost
1922 PLATE PROOF Postage Due - overprint issue Hradcany, overprint trial printing "Czechoslovak Post / DOPLATIT (surtax)" in red color on stmp 10h green with line perforation 13¾, Pof.6C; lightly hinged, exp. by Karasek., Vrba, rare usage hledaného proof print!
Starting price: 7 000 CZK +7,1 %
U:A5
Sold: : 7 500 CZK
1308
1 000 CZK
Tip
217603 - 1926 Pof.DL46 production flaw, Postage Due - overprint issue
+1
Jakost/Jakost
1926 Pof.DL46 production flaw, Postage Due - overprint issue Agriculture and Science 60/400h brown, horiz. corner Pr with omitted marginal vertical perf, stamp. I. type; label, exp. Vrba
Starting price: 1 000 CZK +0,0 %
U:A5
Sold: : 1 000 CZK
1309
900 CZK
223250 - 1926 Pof.DL47B, Postage Due - overprint issue Agriculture an
+1
Jakost
1926 Pof.DL47B, Postage Due - overprint issue Agriculture and Science 100/600h violet, comb perforation 13¾ : 13½; mint never hinged
Starting price: 800 CZK +12,5 %
U:A5
Sold: : 900 CZK
1310
17 000 CZK
Tip
217597 - 1927 Pof.DL53B, Postage Due - overprint issue Chainbreaker 1
+2
Jakost
1927 Pof.DL53B, Postage Due - overprint issue Chainbreaker 100h brown, perf line perforation 13¾; mint never hinged, c.v.. 10.000CZK, from old collection, marked by Tribuna., Hirsch and Gilbert + certificate Vrba, very fine piece with rare perf!
Starting price: 9 000 CZK +88,9 %
U:A5
Sold: : 17 000 CZK
1311
64 000 CZK
Tip
217540 - 1928 Pof.DL60+DL60, Definitive issue, unissued 4-stamps SVIS
+2
Jakost/Jakost
1928 Pof.DL60+DL60, Definitive issue, unissued 4-stamps SVISLÉ MEZIARŠÍ values 50h + 50h, imperforated, with wide L margin and DESKOVÝM ČÍSLEM "34"; superb, exp. by Gilbert., certificate Vrba, cat. Merkur-Revue 31.000Kč, rare usage rare gutter with plate number!
Starting price: 25 000 CZK +156,0 %
U:A5
Sold: : 64 000 CZK
1312
1 000 CZK
Tip
222802 - 1923 to exhaustion-issue - Hradčany/ Fiscal revenues  pokus
+1
Jakost
1923 to exhaustion-issue - Hradčany/ Fiscal revenues pokus about/by payment post. mailing fiscal stamp. 50h + 10h issue 1919, post neuznala and zatížila postage-due, CDS PRAGUE 14/ 9.IX.23, receiver declined surtax uhradit, postage due 2x 60/80h annulled, dolepený card with report "Post Off. žádá about/by collection postage-due from sender, paid/franked mixed franking 100/120h and 20h Ornament with print CDS PRAGUE 22/ 14.IX.23 + supplemented with 2 pcs of entires with surtax zapravenými výpotřebními stamp.; fold in envelope with revenues, other without defects
Starting price: 1 000 CZK +0,0 %
U:A5
Sold: : 1 000 CZK
1313
1 300 CZK
223697 - 1925-1938 VÝPOTŘEBNÍ + DEFINITIVNÍ / selection of 29 pcs
+2
Jakost
1925-1938 VÝPOTŘEBNÍ + DEFINITIVNÍ / selection of 29 pcs of mainly official entires burdened by surtax, 13 pcs of with surtax with issue to exhaustion- on/for postage-due 50/400h and 60/250h, 16 pcs of entires with issue Definitive with used values 10h, 20h, 30h, 50h, 60h and 1CZK; good condition
Starting price: 700 CZK +85,7 %
U:A4
Sold: : 1 300 CZK
1314
600 CZK
223622 - 1926 to exhaustion-issue issue Agriculture and Science and H
Jakost
1926 to exhaustion-issue issue Agriculture and Science and Hradčany, comp. of 2 court summons with fee paid mixed franking postage-due stamp. Výpotřebního issue, issue Agriculture and Science 60/400h brown types I + II thin and wide zero and Hradčany 60/50h blue, both mailing with mailing CDS PRAGUE 4/ 8.XI. resp. 1.XII.26; only on reverse torn flap
Starting price: 600 CZK +0,0 %
U:A5
Sold: : 600 CZK
1315
500 CZK
222804 - 1927 Hradčany, comp. 2 pcs of blank forms Newspaper assignm
+1
Jakost
1927 Hradčany, comp. 2 pcs of blank forms Newspaper assignment with usage to exhaustion- Postage due stamp 200/400h blue-violet, Pof.DL28, CDS TARANSKÁ LOMNICA 21.VI.27 and JÁNSKÉ LÁZNĚ 19.V.27, printed-matters with imprint No.142 (I.-1922) and (II.-1921); only vertical fold
Starting price: 500 CZK +0,0 %
U:A4
Sold: : 500 CZK

Online Auction 64 / Philately / Czechoslovakia 1918-1939 / Postage Due Stamps - Information

28.10.1918  Po tomto datu byly na území ČSR nadále používány doplatní známky rakouské a uherské, které ve filatelistické terminologii označujeme jako známky předběžné. V českých zemích to byly rakouské doplatní známky vydání 1908 - "velká čísla" (13 různých hodnot), vydání 1916 - "malá čísla" (11 hodnot) a výplatní známky vydání 1916 a 1917 s přetiskem "PORTO" (6 hodnot). Na Slovensku zůstaly v poštovním provozu 8 různých hodnot uherských doplatních známek z let 1915-1918 - "červené číslice".. 

1.2.1919  Secesní ornament

Návrh předlohy pro I. emisi doplatních známek vytvořil opět Alfons Mucha. Charakteristická ornamentální kresba s výrazným číslicovým motivem, v horní polovině s nápisem DOPLATIT provedeným secesním písmem. Jeho jméno je uvedeno v levém dolním rohu u všech známek této emise. Původní návrh s hodnotou 20 haléřů sloužil jako výchozí pro předlohy ostatních hodnot. Pro každou hodnotu byl zpravidla zhotoven jeden pár tiskových desek (TD), pouze hodnota 30 h s největším nákladem byla vytištěna z více TD, hodnoty 40 h a 500 h pouze z jedné TD. Tiskové desky nemají žádné označení. Tiskové formy tvořily vždy 4 TD různých hodnot stejné barvy, jsou známy i tiskové formy složené z TD doplatních známek 25 h, 30h, 50 h 500 h a 1000 h a TD různých hodnot I. emise výplatních známek Hradčany. Tisk doplatních známek byl proveden knihtiskem, hodnoty 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 a 50 haléřů v barvě olivově hnědé, 100 h hnědá, 250 h oranžová, 400h červená 500 h zelená, 1000 h fialová a 2000 h modrá. U všech hodnot existuje široká škála barevných odstínů. Doplatní známky byly tištěny několik let, zpočátku byl použit papír horší kvality různé jakosti i původu ze zásob tiskárny, později kvalitnější bílý papír, který byl opatřen lepem ještě před tiskem. Použitý lep byl u všech hodnot nahnědlý, později bezbarvý a lesklý. Konkrétní data vydání jednotlivých hodnot nebyla úředně oznámena. Údaje uváděné v odborné literatuře jsou nejrannější dny, kdy byly zjištěny v poštovním provozu. Známky byly vydány nezoubkované, jejich oddělování z archů bylo ale nepraktické a tak zejména větší poštovní úřady si nechaly své známky na své náklady opatřit řádkovou perforací různých rozměrů. Ojediněle se vyskytují i známky s průpichem nebo průsekem. 

Mimořádně vzácná jsou všechna svislá nabo vodorovná meziarší stejných nebo různých hodnot, pocházející z nerozřezaných tiskových archů na známkovém papíru, běžnější je jejich výstyt na makulaturních papírech. Pro Světovou poštovní unii v Bernu byl nezjištěný počet doplatních známek téměř všech hodnot (mino 250 h, 400 h a 2000 h) této emise opatřen svislým přetiskem VZOREC v černé barvě na levé nebo pravé straně známek, zdola nahoru či shora dolů. Některé hodnoty dokonce pošta opatřila 3 různými druhy řádkového zoubkování. Pro přetisk VZOREC byly použity přetiskové desky zhotovené původně pro emisi Hradčany. Většina nákladu nakonec skončila v rukou filatelistů. Doplatní známky nebyly ve volném prodeji, pro sběratelské účely je bylo možné zakoupit pouze u filatelistické přepážky na poště Praha 1. Platnost doplatních známek 250 h a 400 h skončila 31.7.1924, u ostatních hodnot byla ukonena 15.8.1928.

Vzhledem ke značným zásobám některých výplatních známek z let 1918-1920 emisí Hradčany, Hospodářství a věda a Osvobozená republika rozhodlo tehdejší ministerstvo pošt a telegrafů využít z hospodářských důvodů tyto známky jako tzv. doplatní provizoria a nechalo je opatřit příslušnými přetisky.

18.1.1922  Doplatní - I. výpotřební vydání (Hradčany)