Online Auction 64 / Philately / Czechoslovakia 1945-1992 / Philatelic Domains / Monetary Reform

warning
This auction is archived, you cannot bid or buy items from this auction!
info
Public Auction 70 is currently running, you can find items like this there and bid on them!
View type:view_columnview_stream
2141
---- CZK
222831 - 1953 1. DAY / 3 letters from 1.6.1953 paid/franked according
Jakost
1953 1. DAY / 3 letters from 1.6.1953 paid/franked according to rate platného to 31.5.53: 1x Pof.487, MC BRNO 2; 1x Pof.488, CDS MICHALOVCE; 1x Pof.725, CDS ČESKÁ KAMENICE, window envelope C6, faded R margin; without postage-due, usual quality
Starting price: 900 CZK
U:A4
Returned
2142
---- CZK
Tip
223627 - 1953 LETTER plate variety CIZINY / airmail letter to 20g to
+1
Jakost
1953 LETTER plate variety CIZINY / airmail letter to 20g to Switzerland, postal-charge 60Kčs, franked with. 14-násobnou franking stamp. Pof.506, CDS PRAGUE 198/ 12.VI.53; sound condition, right paid/franked air-mail letters abroad are sought
Starting price: 1 000 CZK
U:A5
Returned
2143
---- CZK
222830 - 1953 OTISKY VÝPLATNÍCH STROJŮ / comp. 2 pcs of Ppc with m
Jakost/Jakost
1953 OTISKY VÝPLATNÍCH STROJŮ / comp. 2 pcs of Ppc with meter stmp in value 15Kčs, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ/ 15.VI.53 and PRAGUE 74/ 20.VI.53 (!) + 3 pcs of window envelopes (2x larger format) with commercial meter stmp Dřevona Prague, RAKO and Elektroodbyt Prague in value 30Kčs
Starting price: 800 CZK
U:A4 | AUTOTRANS (?)Translation request
Returned
2144
800 CZK
222065 - 1953 comp. of 12 commercial letters from period of monetary
+3
Jakost
1953 comp. of 12 commercial letters from period of monetary reform, i.a. 1x R, 1x Ex, multiple franking, 4x paid cash, 2x from 19.VI., from that 1x frankotype; various condition, as multiple interesting
Starting price: 800 CZK +0,0 %
U:A4
Sold: : 800 CZK
2145
800 CZK
222833 - 1953 SMÍŠENÉ FRANKATURY / comp. 5 pcs of Ppc with various
+1
Jakost
1953 SMÍŠENÉ FRANKATURY / comp. 5 pcs of Ppc with various mixed frankings, from that 1x also in picture side, CDS or MC from 2., 5., 11., 13. and 16.VI.53
Starting price: 800 CZK +0,0 %
U:A5
Sold: : 800 CZK
2146
1 000 CZK
222832 - 1953 VÍCENÁSOBNÉ FRANKATURY /  comp. 7 pcs of Ppc franked
+1
Jakost
1953 VÍCENÁSOBNÉ FRANKATURY / comp. 7 pcs of Ppc franked/paid postage stamp., from that 3 pcs of 10x Pof.485, MC PRAGUE 025/ 6.VI.53, LITOMĚŘICE/ 15.VI.53, KARLOVA STUDÁNKA/ 17.VI.53 + 1 pcs of 5x Pof.486, CDS BRATISLAVA 2/ 10.VI.53 + 3 pcs of 3x Pof.488, MC CHEB/ 17.VI.53, CDS ROŽNOV p. R../ 5.VI.53 and special postmark FRYŠAVA p. Žákovou horou/ Labour Union Recreation/ 18.VI.53 - sought; sound condition
Starting price: 1 000 CZK +0,0 %
U:A5
Sold: : 1 000 CZK
2147
800 CZK
222826 - 1953 MAILING VYPLACENÉ V HOTOVOSTI  comp. 5 pcs of letters
Jakost
1953 MAILING VYPLACENÉ V HOTOVOSTI comp. 5 pcs of letters from 5., 8., 11., 12. and 13.VI.53 franked/paid cash, from that 4 pcs of with various rukopisnými notices, 1 pcs of with cancel. Vyplacen cash
Starting price: 800 CZK +0,0 %
U:A5
Sold: : 800 CZK

Online Auction 64 / Philately / Czechoslovakia 1945-1992 / Philatelic Domains / Monetary Reform - Information

1.6.1953  Měnová reforma.

Zákon o peněžní reformě projednalo a schválilo Národní shromáždění Československé republiky v sobotu 30.5.1953 dopoledne a téhož dne v 17 hodin odvysílaly všechny rozhlasové stanice rozhodnutí vlády o provedení peněžní reformy s platností od 1.6.1953. Všechny obchody byly ještě v sobotu 30.5. mezi 17 - 18 hodinou uzavřeny. Fyzická výměna oběživa byla provedena na celém území Československa v době od 1. do 4. června 1953 ve Výměnných střediscích, každému občanovi bylo vyměněno jen 300 Kčs v poměru 5:1, ostatní hotovost nad tuto částku v poměru 50:1. Vklady na vkladních knížkách a běžných účtech byly přepočítány podle speciální tabulky v závislosti na celkovém zůstatku, v rozmezí od 5:1 až do 50:1. Částky do 5.000 Kčs byly vyměněny v poměru 5:1, dalších 10.000 Kčs 10:1, dalších 30.000 Kčs už 25:1, atd. Naopak veškeré dluhy státu vůči vlastnímu obyvatelstvu byly anulovány, např. jen zrušením tzv. vázaných vkladů přišli občané minimálně o 100 miliard Kčs! Touto peněžní reformou tak naprostá většina občanů přišla o své často celoživotní úspory.

Termín realizace měnové reformy se podařilo téměř do poslední chvíle utajit, nebyla na ni pošta vůbec připravena a neměla k dispozici žádné poštovní ceniny v nové měně. Bylo proto povoleno nadále používat k vyplácení zásilek veškeré do té doby platné poštovní známky v poměru 50:1, téměř všechny poštovní poplatky byly ale přepočteny v poměru 5:1.

Seznam platných poštovních známek, celin a kolkových známek.    K 31. květnu 1953 byly v platnosti výplatní a příležitostné známky Pofis č. 438-439, 489, 502-507, 519-563, 565-690, 693-718, 720-731, aršíky A 594, A 691/692, A 719, letecké známky L17-24, L25-32, L33-36 a doruční známka DR 3. Teoreticky bylo možné od 1.6.1953 použít k vyplacení zásilek 243 různých známek a 3 aršíky ve staré měně v poměru 50:1, na poštovních úřadech jich však bylo k dispozici mně než 50%. Vyplácení zásilek doplatními známkámi nebylo povoleno, obhospodařovala je poštovní správa k vyúčtování doplatného a dalších interních služeb. V době od 1. 6. - do 13. 6. 1953 byly používány v poměru 50 : 1, na mnoha poštách však byly mnohem dříve zcela vypotřebovány. V sobotu 13. 6. 1953 v odpoledních hodinách byly úředně staženy z oběhu a do poštovního provozu byly znovu vráceny ve své původní nominální hodnotě po 21. červnu 1953, jako doplatní známky v nové měně.

         K 31.5.1953 byly v platnosti všechny běžné i obrazové dopisnice  vydané v letech 1948-1952 s natištěnou známkou 1,50Kčs, Pofis CDV 94 - 110, včetně dopisnice pro cizinu CDV 96 s hodnotou 3 Kčs.  V platnosti zůstaly i všechny obrazové fotopohlednice z let 1949-1953, Pofis CPH 1 – 39, umělecké pohlednice CPH 40 - CPH 51 a celinové obálky COB 1 - COB 5. Dále poštovní výběrky z let 1945-1953 a mezinárodní odpovědka z roku 1949 CMO 10 vydaná ve dvou různých jazykových mutacích. Všechny kolkové známky vydané od září 1945 byly k 31.5.1953 rovněž platné, jejich použití k vyplacení poštovních zásilek bylo zcela výjimečné.

         Z filatelistického hlediska patří období peněžní reformy z června 1953 k nejzajímavějším úsekům celé československé filatelie, nabízející sběratelům celou škálu různých sběratelských variant a specializací.