Public auction 41 / Banknotes / Czech Republic

warning
This auction is archived, you cannot bid or buy items from this auction!
info
Public Auction 72 is currently running, you can find items like this there and bid on them!
View type:view_columnview_stream
156749 - 1961 Ba.CZ1, 100Kčs, stamped, revenue without red backgroun
+1
Jakost
1961 Ba.CZ1, 100Kčs, stamped, revenue without red background print, catalogue doesn't report
Starting price: CZK
U:A5
156750 - 1961-85 Ba.CZ1-CZ3a1+b, comp. of 4 banknotes, value 100 and
+1
Jakost/Jakost
1961-85 Ba.CZ1-CZ3a1+b, comp. of 4 banknotes, value 100 and 500 quality N
Starting price: CZK
U:A5
156769 - 1993 Ba.CZ1-CZ3a+b, comp. of 13 stamped banknotes in various
+1
Jakost/Jakost
1993 Ba.CZ1-CZ3a+b, comp. of 13 stamped banknotes in various quality
Starting price: CZK
U:A5
156779 - 1993-97 Ba.CZ4, 50Kč, set A 02, quality 0, Ba.CZ11, 50Kč,
+1
Jakost/Jakost
1993-97 Ba.CZ4, 50Kč, set A 02, quality 0, Ba.CZ11, 50Kč, 2 sets B 05 and B16, quality N, Ba.CZ17, 50Kč, set E 41, quality N, comp. of 4 banknotes 50Kč
Starting price: CZK
U:A5
156755 - 1994-97 Ba.CZ11 (2x), CZ12 (2x), CZ14, CZ17 (2x), CZ18 (2x)
+1
Jakost/Jakost
1994-97 Ba.CZ11 (2x), CZ12 (2x), CZ14, CZ17 (2x), CZ18 (2x) set C 01, CZ20 (2x), facevalue 1.200CZK
Starting price: CZK
U:A5
156578 - 1995 Ba.CZ12, 100CZK, unwatermarked on not printed margin, s
+1
Jakost
1995 Ba.CZ12, 100CZK, unwatermarked on not printed margin, set B 03435603
Starting price: CZK
U:A5
156753 - 1996 Ba.CZ14, 200Kč, set B 01
+1
Jakost/Jakost
1996 Ba.CZ14, 200Kč, set B 01
Starting price: CZK
U:A5

Public auction 41 / Banknotes / Czech Republic - Information

Bankovky České republiky od roku 1993

Již krátce po rozpadu federace a vzniku České republiky, dne 8. února 1993, proběhla měnová odluka, kterou vznikla samostatná měna nového státu - Koruna česká (Kč). Její fyzickou podobu prozatím představovaly dosavadní mince a bankovky bývalého Československa. Na území ČR byly pouze nejvyšší nominály 100, 500 a 1000 Kč okolkovány narychlo zhotovenými kolky tištěnými v cizině. Nesou pouze číselnou hodnotu, neboť v době jejich přípravy, ještě v roce 1992, nebyl doposud znám oficiální název ani znak nového státu.

Zároveň byla při měnové odluce do oběhu uvedena i první nová česká bankovka, 200 koruna podle návrhu Oldřicha Kulhánka. Ten byl nejprve pověřen vytvořením grafických návrhů pro novou emisi československých bankovek, avšak mezitím došlo k rozdělení federace. Jeho návrhy pak byly, v aktualizované podobě s odpovídajícími nápisy a bez portrétů slovenských osobností, realizovány jako bankovky České republiky. Tato emise bankovek platí dodnes. Při výrobě papíru pro 200 korunové bankovky v zahraničí došlo k omylu, když byl na malé části nákladu do papíru zapraven metalický proužek pro bankovky afrického Zairu. Tak vznikla nejvzácnější bankovka České republiky - dvousetkoruna s proužkem s nápisem "REPUBLIQUE DU ZAIRE". Sběrateli ceněny jsou rovněž bankovky z náhradní série Z 01, která byla vydána náhradou za při výrobě vyřazené zmetky bankovek 50, 100 a 500 Kč, které byly pro urychlení prací tištěny v zahraničí.

Jednotlivé nominály dodnes obíhají vesměs ve formě, jakou získaly v 1. polovině 90. let. Bankovky však průběžně vycházely v nových vydáních, která se od předchozích odlišovala novými a lepšími ochrannými prvky. Některé bankovky tak vyšly i ve čtyřech různých vzorech. V poslední době Česká národní banka vyšla vstříc sběratelům a přistoupila i k vydávání některých pamětních bankovek tak, jak se již dlouho děje v zahraničí. Roku 2019 byly k 100. výročí čs. koruny vydány 100 korunové bankovky s metalickým přítiskem, zároveň vyšla i první čistě pamětní bankovka, 100 koruna s portrétem ministra Rašína, pro rok 2022 se chystá obdobná bankovka s portrétem Karla Engliše. Ale i mezi současným oběživem se najdou hledané kousky, jedná se zejména o některé série, které se zřejmě dostaly do oběhu ve velmi omezené míře. Příkladem může být třeba 2000 Kč bankovka série E, jejíž cena v bezvadném stavu může na sběratelském trhu překročit i dvacetinásobek nominálu.