Public Auction 61 / Banknotes / Austria-Hungary

warning
This auction is archived, you cannot bid or buy items from this auction!
View type:view_columnview_stream
1685
700 CZK
213790 - 1849 PROVISIONAL COUPONS / 10 Kreuzer Kbelnice by/on/at Jič
+1
Jakost
1849 PROVISIONAL COUPONS / 10 Kreuzer Kbelnice by/on/at Jičín - Franz. Matouš, March 1849, paper white, on the reverse side ornamentace in brown color; nice quality
Starting price: 600 CZK +16,7 %
U:A5
Sold: : 700 CZK
1686
4 000 CZK
213791 - 1917-1940 AUSTRIA-HUNGARY / CZECHOSLOVAKIA 1918-39 / BOHEMIA
+3
Jakost
1917-1940 AUSTRIA-HUNGARY / CZECHOSLOVAKIA 1918-39 / BOHEMIA-MORAVIA / comp. 9 pcs of bank-notes, Ba.RU3,9 - 2 Koruna and 50k, Ba.3,6 - stamped 20K and 1000 Koruna, Ba.8,18,25 - 5CZK and 100CZK and Ba.30,31 - 1 Koruna and 5 Koruna; various quality
Starting price: 900 CZK +344,4 %
U:A5
Sold: : 4 000 CZK

Public Auction 61 / Banknotes / Austria-Hungary - Information

Papírová platidla na českém území do roku 1918

První bankovky habsburské monarchie, a tedy i první bankovky platné na území dnešní České republiky, zavedla Marie Terezie roku 1762. Jejich emitentem byla vídeňská městská banka a od jejich německého označení "Wiener Stadt-Banco-Zettel" pochází i dodnes občas užívané pojmenování "bankocetle" či "bankocedule". Žádné z nejstarších bankocetlí se v originále nedochovaly. Protože plnily roli směnek, byly po ukončení platnosti všechny veřejně páleny na znamení vyrovnání dluhu. Jejich vzhled je znám pouze z formulářů, kterými bylo oznamováno jejich vydání, jež však byly tištěny ze stejných desek, jako originály. Rovněž další emise 18. století se dochovaly přinejlepším jen v několika jednotlivých originálních exemplářích.

Napoleonské války vedly ke zvýšenému vydávání bankovek, kterými byly kryty válečné výdaje říše. Postupem doby rostl význam bankovek v penežním oběhu, což se projevilo i na jejich vzhledu. Bylo opuštěno do té doby praktikované ruční psaní pořadových čísel a vlastnoruční podepisování jednotlivých exemplářů úředníky. Přidávány byly nové ochranné prvky mající zamezit snadnému napodobení, ve 40. letech se např. poprvé objevují ve výzdobě bankovek figurální motivy provedené jemnou rytinou. V 70. letech už vnější vzhled bankovek vesměs odpovídá našemu chápání bankovkové grafiky, jako hlavní výzdobný prvek však slouží figurální alegorie a anonymní portréty ideálních typů lidí. Většina bankovek z 19. století se řadí mezi vzácné.

Po měnové reformě v roce 1892, kterou byly krejcary a zlaté nahrazeny haléři a korunami, vyšly roku 1900 i první bankovky znějící na novou měnu. Jinak však korunové bankovky po výtvarné stránce pokračovaly v dosavadní tradici, pouze klasicistní styl rychle vystřídala secese. Po vypuknutí I. světové války byly tištěny i do té doby neobvyklé bankovky nižších hodnot, aby nahradily mince z drahých kovů, které si obyvatelstvo začalo schovávat pro budoucnost, takže z oběhu zcela vymizely.

V revolučních dnech podzimu 1918 vyšly poslední rakousko-uherské bankovky. 25 a 200 koruny byly tištěné narychlo a pouze po jedné straně. Bankovka s nezvykle vysokým nominálem 10.000 korun, poslední bankovka Rakousko-Uherska vůbec, již na našem území obíhala pouze sporadicky v rakouském příhraničí.