Public Auction 61 / Banknotes / Austria-Hungary

warning
This auction is archived, you cannot bid or buy items from this auction!
info
Public Auction 70 is currently running, you can find items like this there and bid on them!
View type:view_columnview_stream
1685
700 CZK
213790 - 1849 PROVISIONAL COUPONS / 10 Kreuzer Kbelnice by/on/at Jič
+1
Jakost
1849 PROVISIONAL COUPONS / 10 Kreuzer Kbelnice by/on/at Jičín - Franz. Matouš, March 1849, paper white, on the reverse side ornamentace in brown color; nice quality
Starting price: 600 CZK +16,7 %
U:A5
Sold: : 700 CZK
1686
4 000 CZK
213791 - 1917-1940 AUSTRIA-HUNGARY / CZECHOSLOVAKIA 1918-39 / BOHEMIA
+3
Jakost
1917-1940 AUSTRIA-HUNGARY / CZECHOSLOVAKIA 1918-39 / BOHEMIA-MORAVIA / comp. 9 pcs of bank-notes, Ba.RU3,9 - 2 Koruna and 50k, Ba.3,6 - stamped 20K and 1000 Koruna, Ba.8,18,25 - 5CZK and 100CZK and Ba.30,31 - 1 Koruna and 5 Koruna; various quality
Starting price: 900 CZK +344,4 %
U:A5
Sold: : 4 000 CZK

Public Auction 61 / Banknotes / Austria-Hungary - Information

Papírová platidla na českém území do roku 1918

První bankovky habsburské monarchie, a tedy i první bankovky platné na území dnešní České republiky, zavedla Marie Terezie roku 1762. Jejich emitentem byla vídeňská městská banka a od jejich německého označení "Wiener Stadt-Banco-Zettel" pochází i dodnes občas užívané pojmenování "bankocetle" či "bankocedule". Žádné z nejstarších bankocetlí se v originále nedochovaly. Protože plnily roli směnek, byly po ukončení platnosti všechny veřejně páleny na znamení vyrovnání dluhu. Jejich vzhled je znám pouze z formulářů, kterými bylo oznamováno jejich vydání, jež však byly tištěny ze stejných desek, jako originály. Rovněž další emise 18. století se dochovaly přinejlepším jen v několika jednotlivých originálních exemplářích.

Napoleonské války vedly ke zvýšenému vydávání bankovek, kterými byly kryty válečné výdaje říše. Postupem doby rostl význam bankovek v penežním oběhu, což se projevilo i na jejich vzhledu. Bylo opuštěno do té doby praktikované ruční psaní pořadových čísel a vlastnoruční podepisování jednotlivých exemplářů úředníky. Přidávány byly nové ochranné prvky mající zamezit snadnému napodobení, ve 40. letech se např. poprvé objevují ve výzdobě bankovek figurální motivy provedené jemnou rytinou. V 70. letech už vnější vzhled bankovek vesměs odpovídá našemu chápání bankovkové grafiky, jako hlavní výzdobný prvek však slouží figurální alegorie a anonymní portréty ideálních typů lidí. Většina bankovek z 19. století se řadí mezi vzácné.

Po měnové reformě v roce 1892, kterou byly krejcary a zlaté nahrazeny haléři a korunami, vyšly roku 1900 i první bankovky znějící na novou měnu. Jinak však korunové bankovky po výtvarné stránce pokračovaly v dosavadní tradici, pouze klasicistní styl rychle vystřídala secese. Po vypuknutí I. světové války byly tištěny i do té doby neobvyklé bankovky nižších hodnot, aby nahradily mince z drahých kovů, které si obyvatelstvo začalo schovávat pro budoucnost, takže z oběhu zcela vymizely.

V revolučních dnech podzimu 1918 vyšly poslední rakousko-uherské bankovky. 25 a 200 koruny byly tištěné narychlo a pouze po jedné straně. Bankovka s nezvykle vysokým nominálem 10.000 korun, poslední bankovka Rakousko-Uherska vůbec, již na našem území obíhala pouze sporadicky v rakouském příhraničí.