Public Auction 62 / Banknotes / Czechoslovakia 1953-1992

warning
This auction is archived, you cannot bid or buy items from this auction!
View type:view_columnview_stream
1678
5 000 CZK
Tip
218316 - 1957 MINISTERSKÉ FOTONÁVRHY/  bank note/-s values 25Kčs w
+1
Jakost
1957 MINISTERSKÉ FOTONÁVRHY/ bank note/-s values 25Kčs with date of printing 1957, (was/were vydána with date of printing 1958), without sériových and pořadových numbers, other emblem, texts and without authors design/sketch, paste-in in/at paper passe-partout with evidenčními numbers; good condition, rare collection!
Starting price: 5 000 CZK +0,0 %
U:A4
Sold: : 5 000 CZK
1679
1 900 CZK
215398 - 1961-1987 SELECTION of / CZECHOSLOVAKIA 1945-92 / selection
+3
Jakost/Jakost
1961-1987 SELECTION of / CZECHOSLOVAKIA 1945-92 / selection 20 pcs of, from that c.v.. Hejzlar č.114/ set U11, 29, 56, 76 and Z37, 56, 80; No.115/ set C10, 14 (2x), 22, 25, 37, 42; all quality 3/3, cat. over 2.200CZK + in addition 5 pcs of bank-notes Hungary and 1 pcs of Poland; on/for plate A4
Starting price: 700 CZK +171,4 %
U:A4
Sold: : 1 900 CZK
1680
900 CZK
217876 - 1964-1993 SELECTION of / 10 bank-notes, 8x CZECHOSLOVAKIA 19
+1
Jakost
1964-1993 SELECTION of / 10 bank-notes, 8x CZECHOSLOVAKIA 1945-92., 1x Czech Republic, 1x Peru, common sets; various, overall solid quality
Starting price: 400 CZK +125,0 %
U:A5
Sold: : 900 CZK
1681
3 000 CZK
Tip
218035 - 1944-1993 [COLLECTIONS]  SELECTION of / 20 bank-notes 1 - 10
+1
Jakost/Jakost
1944-1993 [COLLECTIONS] SELECTION of / 20 bank-notes 1 - 1000Kčs from uvedeného period, i.a. Ba.76, 97a (2x), 98e1 etc..; various, mainly good quality, as multiple interesting
Starting price: 1 000 CZK +200,0 %
U:A5
Sold: : 3 000 CZK
1682
60 000 CZK
Tip
218051 - 1969-1989 TUZEX / comp. 12 pcs of vouchers, i.a. 50Kčs (Z),
+1
Jakost/Jakost
1969-1989 TUZEX / comp. 12 pcs of vouchers, i.a. 50Kčs (Z), 5Kčs 1970 and 1973, 3x 1Kčs - 1969, 1970, 1989 and 6x 0,50Kčs; various quality, in addition supplemented with about/by original valuable envelope of Trade Bank, in which/what was/were poukazy zasílány!
Starting price: 2 000 CZK +2 900,0 %
U:A5
Sold: : 60 000 CZK

Public Auction 62 / Banknotes / Czechoslovakia 1953-1992 - Information

Československé státovky a bankovky v letech 1953 - 1992

Kritickou sitauci čs. měny, kdy například i po osmi letech od konce války stále platil přídělový systém, měla definitivně vyřešit měnová reforma, do poslední chvíle udržovaná v tajnosti a vyhlášená až těsně před provedením 1. 6. 1953. Jí mimo jiné skončila platnost všech předchozích peněz a do oběhu byly uvedeny nové mince a bankovky, přichystané v předstihu v SSSR. Státovky a bankovky vzoru 1953 sice opět nesou české motivy, jejich celkové grafické zpracování vychází z tradice ruských platidel a v českém prostředí působilo obdobně cize, jako například bankovky tištěné v Americe za první republiky.

Protože technická i výtvarná úroveň bankovek připravených v SSSR velice rychle zastarala, začalo se již od konce 50. let se zaváděním nových emisí, jejichž výroba již probíhala v Československu. První byla 25-korunová bankovka vzor 1958 s portrétem Jana Žižky, navržená předním výtvarníkem Karlem Svolinským. Brzy vyšla i ikonická stokorunová bankovka s letopočtem 1961, která platila až do roku 1993, prozatím nejdéle z českých bankovek vůbec.

Dlouhodobou snahu čs. národní banky o vytvoření jednotné emise platidel se podařilo realizovat až ve druhé půli 80. let kdy byla postupně vydána série bankovek podle návrhů Albína Brunovského. Z ní pochází také naše nejkontroverznější bankovka, brčálově zelená stokoruna s portrétem Klementa Gottwalda, která byla do oběhu uvedena skutečně v předvečer Sametové revoluce - 1. 10. 1989. Její tisk však byl již v prosinci zastaven a byla obnovena produkce stokoruny vzoru 1961, která byla tištěna až do rozpadu federace a s nalepenými kolky platila v obou nástupnických státech až do druhé poloviny roku 1993.