Aukce 63 / Filatelie / ČSR I. / Hradčany 1918 - zoubkované

Zobrazení:view_columnview_stream
2280
800 
Tip
215352 - Pof.1D, 1h hnědá, levá polovina archu s neúřední perf
+1
Jakost/Jakost
Pof.1D, 1h hnědá, levá polovina archu s neúřední perforací ŘZ 11½, výrobní perforační vady - vynechaná částečně svislá a slepá vodorovná perforace; svěží, poznámka tužkou na zadní straně "Soukromá perforace 11½ Jan Karásek"
Vyvolávací cena: 800  +0,0 %
U:A4 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 800 Kč
2281
1 100 
215285 - Pof.3E-11E, 5h světle zelená, 5h modrozelená, 15h a 25h
+1
Jakost/Jakost
Pof.3E-11E, 5h světle zelená, 5h modrozelená, 15h a 25h fialová - kompletní řada 4ks zn. s perforací ŘZ 11½ : 10¾; 15h lehká stopa, ostatní svěží, 2ks zk. Mr, Gi
Vyvolávací cena: 800  +37,5 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 1 100 Kč
2282
1 900 
Tip
221183 - Pof.4A Is, 5h modrozelená, perforace HZ 13¾ : 13½, spir
+1
Jakost
Pof.4A Is, 5h modrozelená, perforace HZ 13¾ : 13½, spirálový typ, ZP 91/2 - jediné ZP z celé TD, zn. s dolním okrajem a počitadlem; zrnko v papíru, označeno a zk. Vrba
Vyvolávací cena: 1 400  +35,7 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 1 900 Kč
2283
2 000 
215321 - Pof.4Ab Is, 5h tmavě zelená, levý horní rohový 12-blok
+1
Jakost/Jakost
Pof.4Ab Is, 5h tmavě zelená, levý horní rohový 12-blok s perforací HZ 13¾ : 13½, TD 6, 1 zn. s tiskovou vadou - šikmá barevná čára; svěží, 1x dvl
Vyvolávací cena: 600  +233,3 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 2 000 Kč
2284
6 500 
Tip
219893 - Pof.4B STp, 5h modrozelená (smaragdový odstín), 4-blok s
+1
Jakost/Jakost
Pof.4B STp, 5h modrozelená (smaragdový odstín), 4-blok s horním okrajem a perforací HZ 11¾, spojený příčkový typ ZP 18/3, částečný obtisk; svěží, zk. Vrba
Vyvolávací cena: 4 000  +62,5 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 6 500 Kč
2285
1 300 
Tip
215494 - Pof.4B VV, 5h modrozelená, pravý dolní rohový 4-blok s
+1
Jakost/Jakost
Pof.4B VV, 5h modrozelená, pravý dolní rohový 4-blok s počitadly a VV - posun perforace do obrazu zn. s dvojitým úderem perforačního hřebene, HZ 11¾, navíc DZ; svěží, zk. Vrba, Ša
Vyvolávací cena: 1 200  +8,3 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 1 300 Kč
2286
5 500 
Tip
215309 - Pof.4Ba STs, 5h tmavě modrozelená, 16-blok s horním okra
+1
Jakost/Jakost
Pof.4Ba STs, 5h tmavě modrozelená, 16-blok s horním okrajem a perforací HZ 11¾, se spojeným spirálovým typem ZP 22, TD 3; svěží, zk. Ška
Vyvolávací cena: 3 000  +83,3 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 5 500 Kč
2287
21 000 
Tip
215279 - Pof.4D STp, 5h modrozelená, 4-blok s perforací ŘZ 11½,
+3
Jakost/Jakost
Pof.4D STp, 5h modrozelená, 4-blok s perforací ŘZ 11½, spojený příčkový podtyp, ZP 10/4; velmi pěkný svěží celek bez nálepky, pouze v okraji mimo zn. zrnko v papíru, nový atest Vrba (!), Karásek, zk. Mr, Gi, kat. Pofis 7.000Kč+, Merkur 30.000Kč+, vzácný 4-blok se spojeným příčkovým typem - opraven původní popis položky!
Vyvolávací cena: 2 800  +650,0 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 21 000 Kč
2288
5 500 
Tip
219911 - Pof.4D IIs, 5h modrozelená, perforace ŘZ 11½, krajový 4
+1
Jakost/Jakost
Pof.4D IIs, 5h modrozelená, perforace ŘZ 11½, krajový 4-blok s počítadly; svěží, zrnko v papíru, zk. Gi
Vyvolávací cena: 4 000  +37,5 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 5 500 Kč
2289
1 000 
215320 - Pof.4E IIs, 5h modrozelená, 4-blok s perforací ŘZ 11½ :
+1
Jakost/Jakost
Pof.4E IIs, 5h modrozelená, 4-blok s perforací ŘZ 11½ : 10¾, TD 2, ZP 43-44/53-54
Vyvolávací cena: 300  +233,3 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 1 000 Kč
2290
11 000 
Tip
215376 - Pof.4E STp, 5h modrozelená, 6-blok s perforací ŘZ 11½ :
+1
Jakost/Jakost
Pof.4E STp, 5h modrozelená, 6-blok s perforací ŘZ 11½ : 10¾, spojený typ příčky na ZP 37/1; po nálepce, zk. Škaloud, světlý odstín, kat. Merkur 18.000Kč
Vyvolávací cena: 9 000  +22,2 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 11 000 Kč
2291
2 600 
215318 - Pof.4F IIs, 5h modrozelená, levý horní rohový 4-blok s
+1
Jakost/Jakost
Pof.4F IIs, 5h modrozelená, levý horní rohový 4-blok s perforací ŘZ 13¾ : 11½, TD 4; svěží
Vyvolávací cena: 700  +271,4 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 2 600 Kč
2292
8 000 
Tip
219904 - Pof.4F STp, 5h modrozelená, perforace ŘZ 13¾ : 11½, dek
+1
Jakost/Jakost/Jakost
Pof.4F STp, 5h modrozelená, perforace ŘZ 13¾ : 11½, dekorativní krajový 9-blok se spojeným příčkovým typem, na prostřední zn. II. typ příčky, ZP 18/3; svěží, několik nepatrných skvrnek v perforaci, zk. Vrba, kat. Merkur 18.000Kč
Vyvolávací cena: 8 000  +0,0 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 8 000 Kč
2293
6 000 
Tip
219901 - Pof.4F STp, 5h modrozelená, vodorovná 2-páska, perforace
+1
Jakost/Jakost
Pof.4F STp, 5h modrozelená, vodorovná 2-páska, perforace ŘZ 13¾ : 11½, spojený příčkový typ, ZP 7/4; svěží, zk. Vrba, kat. Merkur 18.000Kč, spojený příčkový typ se vzácnou perforací!
Vyvolávací cena: 6 000  +0,0 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 6 000 Kč
2294
---- Kč
Tip
219885 - Pof.4 STp, 5h modrozelená s průsekem, 4-blok se spojeným
+1
Jakost/Jakost
Pof.4 STp, 5h modrozelená s průsekem, 4-blok se spojeným příčkovým typem, ZP 37, TD 1; svěží, zk. Vrba
Vyvolávací cena: 2 000 
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vráceno
2295
1 000 
220977 - Pof.6, 10h zelená se soukromou perforací ŘZ 11½; po ná
+1
Jakost
Pof.6, 10h zelená se soukromou perforací ŘZ 11½; po nálepce
Vyvolávací cena: 1 000  +0,0 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 1 000 Kč
2296
1 800 
219960 - Pof.6A, 10h zelená, 4-blok s perforací HZ 13¾ : 13½, DV
+1
Jakost/Jakost
Pof.6A, 10h zelená, 4-blok s perforací HZ 13¾ : 13½, DV na ZP 24/2 a VV kroužek ve věžích na ZP 25/2 ; svěží, zk. Vrba
Vyvolávací cena: 800  +125,0 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 1 800 Kč
2297
1 400 
Tip
215395 - Pof.6C VV, 10h zelená, dolní krajový 6-blok s počitadly
+1
Jakost/Jakost
Pof.6C VV, 10h zelená, dolní krajový 6-blok s počitadly a VV - posun perforace doprava a nahoru do obrazu zn., ŘZ 13¾; svěží, zk. Vrba
Vyvolávací cena: 800  +75,0 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 1 400 Kč
2298
2 200 
Tip
215465 - Pof.6C VV, 10h zelená, pravý horní rohový 4-blok s VV -
+1
Jakost/Jakost
Pof.6C VV, 10h zelená, pravý horní rohový 4-blok s VV - výrazný posun perforace vzniklý přeložkou, perforace ŘZ 13¾; nálepka v okraji, zk. Vrba, dekorativní
Vyvolávací cena: 1 000  +120,0 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 2 200 Kč
2299
1 800 
215310 - Pof.7A IIs, 7Cd Is, sestava 2ks 4-bloků hodnoty 15h, 1x 15
+1
Jakost/Jakost
Pof.7A IIs, 7Cd Is, sestava 2ks 4-bloků hodnoty 15h, 1x 15h cihlově červená, 4-blok s dolním okrajem a perforací HZ 13¾ : 13½ + 1x 15h rumělková 4-blok s pravým okrajem a nápichovým bodem s perforací ŘZ 13¾, TD 5; svěží
Vyvolávací cena: 300  +500,0 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 1 800 Kč
2300
900 
215497 - Pof.7A STk, 15h cihlově červená, levá horní rohová 2-
+1
Jakost/Jakost/Jakost
Pof.7A STk, 15h cihlově červená, levá horní rohová 2-páska, perforace HZ 13¾ : 13½, kombinované spojené typy příčky a spirály a podtypu příčky, ZP 1-2, TD 1; svěží, nálepka pouze v okraji, zk. Kar
Vyvolávací cena: 500  +80,0 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 900 Kč
2301
3 600 
Tip
215518 - Pof.7A STs+k, 15h cihlově červená, levý dolní rohový
+1
Jakost/Jakost
Pof.7A STs+k, 15h cihlově červená, levý dolní rohový 15-blok s počitadly, perforace HZ 13¾ : 13½, 4x I. typ spirály z toho 1x kombinovaný ST s II. typem příčky, TD 1; svěží, zk. Gi, Be
Vyvolávací cena: 3 000  +20,0 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 3 600 Kč
2302
2 200 
221184 - Pof.7Aa, 15h hnědočervená, HZ 13¾ : 13½, hledaná TD 7
+1
Jakost
Pof.7Aa, 15h hnědočervená, HZ 13¾ : 13½, hledaná TD 7, ZP 78; zk, Vrba
Vyvolávací cena: 500  +340,0 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 2 200 Kč
2303
17 000 
Tip
219898 - Pof.7Ab IIs, 15h červená, hledaná TD 7 (!), ZP 37, HZ 13
+2
Jakost
Pof.7Ab IIs, 15h červená, hledaná TD 7 (!), ZP 37, HZ 13¾ : 13½; svěží, zk. Šu, Vrba, atest Vrba, hledaná barva na vzácné tiskové desce!
Vyvolávací cena: 13 000  +30,8 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 17 000 Kč
2304
2 400 
221520 - Pof.7D IIp, 15h cihlově červená, II. typ příčky a spi
+1
Jakost
Pof.7D IIp, 15h cihlově červená, II. typ příčky a spirály, ŘZ 11½; svěží, zk. Vrba
Vyvolávací cena: 600  +300,0 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 2 400 Kč
2305
4 500 
Tip
215498 - Pof.7D STk, 15h cihlově červená, 4-blok, ŘZ 11½, spoje
+3
Jakost/Jakost
Pof.7D STk, 15h cihlově červená, 4-blok, ŘZ 11½, spojené typy spirály a příčky s podtypem IIa, ZP 23-24/ 33-34, TD 1; svěží, atest Pitt
Vyvolávací cena: 2 200  +104,6 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 4 500 Kč
2306
2 000 
Tip
219729 - Pof.7E, 15h cihlově červená, ŘZ 11½ : 10¾; svěží,
+1
Jakost
Pof.7E, 15h cihlově červená, ŘZ 11½ : 10¾; svěží, dobře centrovaný kus, zk. Vrba
Vyvolávací cena: 800  +150,0 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 2 000 Kč
2307
3 200 
219865 - Pof.7F Is, 15h cihlově červená, ŘZ 13¾ : 11½, spirál
+1
Jakost
Pof.7F Is, 15h cihlově červená, ŘZ 13¾ : 11½, spirálový typ ZP 94/1, široký dolní okraj s počitadlem; svěží, drobné zrnko v papíru, zk. Vrba
Vyvolávací cena: 700  +357,1 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 3 200 Kč
2308
2 200 
Tip
215426 - Pof.7F STp, 15h cihlově červená, krajový vodorovný 10-
+1
Jakost/Jakost
Pof.7F STp, 15h cihlově červená, krajový vodorovný 10-blok se spojeným typem příčky na ZP 75/2, ŘZ 13¾ : 11½; svěží, dvl na jedné zn. mimo ST, zk. Vrba
Vyvolávací cena: 1 000  +120,0 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 2 200 Kč
2309
9 500 
Tip
215480 - Pof.7F STs+p+k, 15h cihlově červená, levý horní rohov
+1
Jakost/Jakost
Pof.7F STs+p+k, 15h cihlově červená, levý horní rohový 20-blok, ŘZ 13¾ : 11½, 2x I. typ spirály, 1x I. typ spirály a II. typ příčky, 1x I. typ spirály a podtyp příčky IIa, 3x II. typ příčky, 2x podtyp příčky IIa; svěží, zk. Vrba, dekorativní víceblok se spojenými typy!
Vyvolávací cena: 5 000  +90,0 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 9 500 Kč
2310
3 400 
Tip
215326 - Pof.7G IIs, 15h cihlově červená, ŘZ 11½ : 13¾; svěž
+1
Jakost
Pof.7G IIs, 15h cihlově červená, ŘZ 11½ : 13¾; svěží, zk. Gi, Vrba
Vyvolávací cena: 2 400  +41,7 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 3 400 Kč
2311
29 000 
Tip
215327 - Pof.7H IIp, 15h cihlově červená, ŘZ 13¾ : 10¾, pří
+2
Jakost
Pof.7H IIp, 15h cihlově červená, ŘZ 13¾ : 10¾, příčkový podtyp IIa, ZP 16/1; svěží, atest Vrba, zk. Mr, Gi, Pit, příčkový podtyp na vzácné perforaci!
Vyvolávací cena: 19 000  +52,6 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 29 000 Kč
2312
5 000 
Tip
215283 - Pof.7L Is+IIp, 15 cihlově červená, nepřepážková perf
+1
Jakost
Pof.7L Is+IIp, 15 cihlově červená, nepřepážková perforace ŘZ 10½, ZP 91/1, kombinovaný I. typ spirály a II. typ příčky; lehká stopa, zk. Kar, vzácný výskyt!
Vyvolávací cena: 5 000  +0,0 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 5 000 Kč
2313
2 000 
Tip
215407 - Pof.9A VV, 20h karmínová, HZ 13¾ : 13½, vodorovná 2-p
+1
Jakost/Jakost/Jakost
Pof.9A VV, 20h karmínová, HZ 13¾ : 13½, vodorovná 2-páska s velkou tiskovou a perforační přeložkou na levé zn. a vlasovou složkou na pravé zn. + posun perforace; levá zn. s přeložkou svěží, zk. Gi
Vyvolávací cena: 600  +233,3 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 2 000 Kč
2314
1 000 
215312 - Pof.9C STs, 20h karmínová, pravý horní rohový 4-blok s
+1
Jakost/Jakost/Jakost
Pof.9C STs, 20h karmínová, pravý horní rohový 4-blok s perforací ŘZ 13¾, spojený spirálový typ, ZP 9/1, retuš pravého rámu DV 10/1; svěží svislá 2-páska se spojeným typem, lehké stopy po nálepkách v obou krajních zn., zk. Kar
Vyvolávací cena: 900  +11,1 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 1 000 Kč
2315
1 100 
Tip
215311 - Pof.9C, 20h karmínová, 4-blok, perforace ŘZ 13¾; svěž
+1
Jakost
Pof.9C, 20h karmínová, 4-blok, perforace ŘZ 13¾; svěží
Vyvolávací cena: 800  +37,5 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 1 100 Kč
2316
1 300 
215476 - Pof.11D IIp, 25h fialová, ŘZ 11½, II. typ příčky; po
+1
Jakost
Pof.11D IIp, 25h fialová, ŘZ 11½, II. typ příčky; po nálepce, zk. Vrba
Vyvolávací cena: 1 000  +30,0 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 1 300 Kč
2317
6 000 
Tip
219907 - Pof.11D IIs, 25h fialová, ŘZ 11½, 2x krajový kus s poč
+1
Jakost
Pof.11D IIs, 25h fialová, ŘZ 11½, 2x krajový kus s počítadlem ze stejného ZP 94/1, různé odstíny barvy; luxusní, zk. Gi, Vrba
Vyvolávací cena: 3 200  +87,5 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 6 000 Kč
2318
8 000 
Tip
215308 - Pof.11Db IIs, 25h hnědofialová, ŘZ 11½; svěží pěkn
+1
Jakost
Pof.11Db IIs, 25h hnědofialová, ŘZ 11½; svěží pěkně centrovaný kus, zk. Gi
Vyvolávací cena: 2 000  +300,0 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 8 000 Kč
2319
1 500 
Tip
215294 - Pof.11E IIp, 25h fialová, ŘZ 11½ : 10¾, II. typ příč
+1
Jakost
Pof.11E IIp, 25h fialová, ŘZ 11½ : 10¾, II. typ příčky; nepatrná stopa po nálepce, zk. Vrba
Vyvolávací cena: 1 000  +50,0 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 1 500 Kč
2320
2 200 
Tip
215429 - Pof.11E STp, 25h fialová, vodorovná 2-páska, ŘZ 11½ :
+1
Jakost/Jakost
Pof.11E STp, 25h fialová, vodorovná 2-páska, ŘZ 11½ : 10¾, spojené typy příček; svěží, zk. Gi
Vyvolávací cena: 2 000  +10,0 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 2 200 Kč
2321
1 600 
Tip
220143 - Pof.11F IIp, 25h fialová, ŘZ 13¾ : 11½, příčkový ty
+1
Jakost
Pof.11F IIp, 25h fialová, ŘZ 13¾ : 11½, příčkový typ ZP 4/2; svěží, zk. Vrba
Vyvolávací cena: 800  +100,0 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 1 600 Kč
2322
1 000 
Tip
219232 - Pof.11F IIp, 25h fialová, ŘZ 13¾ : 11½, příčkový ty
+1
Jakost
Pof.11F IIp, 25h fialová, ŘZ 13¾ : 11½, příčkový typ, ZP 7/2; luxusní, zk. Vrba
Vyvolávací cena: 1 000  +0,0 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 1 000 Kč
2323
4 500 
Tip
219727 - Pof.11F STs, 25h fialová, ŘZ 13¾ : 11½, krajová 2-pás
+1
Jakost/Jakost
Pof.11F STs, 25h fialová, ŘZ 13¾ : 11½, krajová 2-páska se spojeným typem spirál, ZP 58-59/2; svěží, zk. Vrba
Vyvolávací cena: 4 000  +12,5 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 4 500 Kč
2324
2 400 
215281 - Pof.11Fa Is, 25h černofialová, ŘZ 13¾ : 11½, spirálov
+2
Jakost
Pof.11Fa Is, 25h černofialová, ŘZ 13¾ : 11½, spirálový typ, ZP 31/2; nálepka, krátký zoubek v levém horním růžku, atest Kar
Vyvolávací cena: 600  +300,0 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 2 400 Kč
2325
9 000 
Tip
215809 - Pof.11H IIs, 25h fialová, perforace ŘZ 13¾ : 10¾, krajo
+1
Jakost
Pof.11H IIs, 25h fialová, perforace ŘZ 13¾ : 10¾, krajový kus; svěží, zk. Kar, Vrba, vzácné zoubkování!
Vyvolávací cena: 8 000  +12,5 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 9 000 Kč
2326
3 200 
Tip
215332 - Pof.13Aa, 30h tmavě fialová, HZ 13¾ : 13½, lehký otisk
+1
Jakost
Pof.13Aa, 30h tmavě fialová, HZ 13¾ : 13½, lehký otisk znárodněného DR PLÁNICE 12/6 20; viditelná čára modrou rudkou přes známku, zk. Gi, Vrba
Vyvolávací cena: 2 000  +60,0 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 3 200 Kč
2327
1 600 
Tip
215404 - Pof.13B VV, 30h světle fialová, HZ 11¾, vodorovný 6-blo
+1
Jakost/Jakost/Jakost
Pof.13B VV, 30h světle fialová, HZ 11¾, vodorovný 6-blok s dolním okrajem a výrazným odskokem předposledního úderu perforačního hřebene do obrazu všech 3 spodních zn.; stopa pouze ve 2 horních zn., zk. Kar
Vyvolávací cena: 500  +220,0 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 1 600 Kč
2328
5 500 
Tip
215223 - Pof.13D, 30h světle fialová, se vzácnou perforací ŘZ 1
+1
Jakost
Pof.13D, 30h světle fialová, se vzácnou perforací ŘZ 11½, DR SUŠICE 24.VII.20; atest Karásek, zk. Mr, Kar, pěkný kus, lehký otisk razítka
Vyvolávací cena: 2 400  +129,2 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 5 500 Kč
2329
7 000 
Tip
215315 - Pof.18D STs, 75h šedozelená, nepřepážkové zoubkován
+1
Jakost/Jakost
Pof.18D STs, 75h šedozelená, nepřepážkové zoubkování ŘZ 11½, levý dolní rohový 4-blok s počítadly se spojenými spirálovými typy; svěží, označeno a zk. Kar
Vyvolávací cena: 7 000  +0,0 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 7 000 Kč
2330
13 000 
Tip
219233 - Pof.22Aa, 200h fialově modrá, 4-blok s HZ 13¾ : 13½, ve
+1
Jakost/Jakost
Pof.22Aa, 200h fialově modrá, 4-blok s HZ 13¾ : 13½, velmi tmavý sytý odstín (švestkový); svěží bez nálepky, levá dolní zn. svislý ohyb, zk. Vrba, pěkný celek
Vyvolávací cena: 3 000  +333,3 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 13 000 Kč
2331
2 600 
Tip
219234 - Pof.22Aa, 200h fialově modrá, HZ 13¾ : 13½, velmi tmav
+1
Jakost
Pof.22Aa, 200h fialově modrá, HZ 13¾ : 13½, velmi tmavý odstín (švestkový); nahoře dvl, zk. Vrba
Vyvolávací cena: 800  +225,0 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 2 600 Kč
2332
1 100 
221539 - Pof.25 + 25D, 500h hnědá, 2ks, 1x s ŘZ 13¾ a 1x s ŘZ 1
+1
Jakost
Pof.25 + 25D, 500h hnědá, 2ks, 1x s ŘZ 13¾ a 1x s ŘZ 11½ (zrnko v papíru); po nálepce, zk. Vrba
Vyvolávací cena: 500  +120,0 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 1 100 Kč
2333
600 
215304 - Pof.25D IIr, 500h hnědá, ministerská perforace ŘZ 11½,
+1
Jakost
Pof.25D IIr, 500h hnědá, ministerská perforace ŘZ 11½, II. typ rámečku, ZP 93/1, fragment DR; zk. Maleček
Vyvolávací cena: 600  +0,0 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 600 Kč
2334
3 600 
Tip
215539 - Pof.26D, 1000h fialová, 4-blok, perforace ŘZ 11½; bez n
+1
Jakost/Jakost
Pof.26D, 1000h fialová, 4-blok, perforace ŘZ 11½; bez nálepky, nahoře skvrnka, zk. Vrba
Vyvolávací cena: 1 500  +140,0 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 3 600 Kč
2335
32 000 
215241 - ZT svislé 4-zn. stejnosměrné meziarší 5h modrozelená
+3
Jakost/Jakost
ZT svislé 4-zn. stejnosměrné meziarší 5h modrozelená, s deskovou značkou IV a pravým okrajem, ŘZ 11½ : 13¾, na šedém makulaturním papíru bez lepu; v okraji z části povolená perforace, atest Vrba, velmi vzácné!
Vyvolávací cena: 15 000  +113,3 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 32 000 Kč
2336
6 000 
Tip
215428 - Pof.5Ms(2), 10h červená, svislé stejnosměrné 2-zn. mez
+1
Jakost/Jakost
Pof.5Ms(2), 10h červená, svislé stejnosměrné 2-zn. meziarší, soukromé zoubkování ŘZ 11½, lehce přeložené; po nálepce, zk. Kar
Vyvolávací cena: 2 000  +200,0 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 6 000 Kč
2337
800 
215201 - Pof.11Lvz, 18Lvz, 25h fialová, 75 šedozelená, neúředn
+1
Jakost
Pof.11Lvz, 18Lvz, 25h fialová, 75 šedozelená, neúřední perforace ŘZ 10½, přetisk "VZOREC", na hodnotě 25h obtisk přetisku na lepu; po nálepce, zk. Vrba
Vyvolávací cena: 600  +33,3 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 800 Kč
2338
1 100 
215199 - Pof.14Dvz, 15Dvz, 40h oranžová a 50h fialová, s perforac
+1
Jakost/Jakost
Pof.14Dvz, 15Dvz, 40h oranžová a 50h fialová, s perforací ŘZ 11½ a přetiskem "VZOREC"; 40h po nálepce, 50h svěží, zk. Vrba
Vyvolávací cena: 1 000  +10,0 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 1 100 Kč
2339
3 200 
219726 - Pof.15Dvz, 50h fialová s přetiskem VZOREC, krajový kus s
+1
Jakost
Pof.15Dvz, 50h fialová s přetiskem VZOREC, krajový kus s ŘZ 11½; svěží, zk. Be
Vyvolávací cena: 700  +357,1 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 3 200 Kč