Aukce 74 / Autogramy, rukopisy / Politici a veřejně činné osoby

Zobrazení:view_columnview_stream
3198
11 000 
Tip
253894 - 1910 BADEN-POWELL Generál Robert (1857-1941), hrdina búrsk
Jakost
1910 BADEN-POWELL Generál Robert (1857-1941), hrdina búrské války, zakladatel Skautského hnutí; vlastnoruční podpis "Robert Baden-Powell / Chief Scout" na fotografii 140/190; bezvadně zachovalé, mimořádná nabídka autografu této světově významné osobnosti!
Vyvolávací cena: 10 000 
U:A5 | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3199
1 600 
252752 - BENEŠ Edvard (1884–1948), druhý čs. prezident a minist
Jakost
BENEŠ Edvard (1884–1948), druhý čs. prezident a ministr zahraničí, vlastnoruční podpis na pamětním listě; dekorativní
Vyvolávací cena: 1 600 
U:A4 | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3200
---- Kč
253442 - 1948 BENEŠOVÁ Hana (1885–1974), manželka prezidenta Edv
+1
Jakost
1948 BENEŠOVÁ Hana (1885–1974), manželka prezidenta Edvarda Beneše, vlastnoruční podpis na poděkování za projevenou soustrast při úmrtí chotě; vč. původní obálky, bezvadné
Vyvolávací cena: 600 
U:A4 | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3201
---- Kč
253594 - BERAN Rudolf (1887-1954), český agrární politik, předs
+2
Jakost
BERAN Rudolf (1887-1954), český agrární politik, předseda Agrární strany a československý ministerský předseda + HRUBÝ Adolf (1893-1951), agrární politik, později člen Strany národní jednoty a protektorátní ministr zemědělství a lesnictví + KAPRAS Jan (1880-1947), český historik, právník a politik, v letech 1938-1942 ministr školství a národní osvěty, sestava 3 vlastnoručních podpisů na výstřižcích dopisů, adjustováno na exponátových listech; bezvadné, protektorátní ministři a vládní představitelé jsou velmi hledaní!
Vyvolávací cena: 1 000 
U:A4 | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3202
---- Kč
Tip
253065 - BERTRAND Henri-Gatien (1773-1844), francouzský generál, h
+1
Jakost
BERTRAND Henri-Gatien (1773-1844), francouzský generál, hrdina od Slavkova, maršál císařského paláce a jeden z nejbližších spolupracovníků Napoleona Bonaparte, kterého doprovázel na Sv. Helenu, vlastnoruční jednostránkový dopis s podpisem; zpevněný levý okraj, jinak pěkně zachovalé, velmi vzácné
Vyvolávací cena: 7 000 
U:A4 | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3203
1 100 
252003 - 1958 BUĎONNYJ Semjon Michajlovič (1883-1973), sovětský v
+1
Jakost
1958 BUĎONNYJ Semjon Michajlovič (1883-1973), sovětský vojevůdce a maršál Sovětského svazu, vlastnoručně psaný 6-řádkový text s podpisem a datací, na kartičce na autogramy
Vyvolávací cena: 1 000 
U:A5 | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3204
2 200 
252075 - CÍRKEV / sestava podpisů a rukopisů významných český
Jakost
CÍRKEV / sestava podpisů a rukopisů významných českých církevních hodnostářů: mj. kardinál Kašpar; František Kordač, arcibiskup pražský; Josef Doubrava, biskup královéhradecký; kardinál Pacelli + dvě kabinetní fotografie českobudějovického biskupa Jana Valeriána Jirsíka (bez podpisu); zachovalé, jako celek zajímavé
Vyvolávací cena: 1 000 
U:A4 | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3205
---- Kč
253037 - 1942 DARLAN François (1881-1942), francouzský admirál a p
Jakost
1942 DARLAN François (1881-1942), francouzský admirál a politik, za 2. sv. války kolaborant, člen vlády Vichistické Francie, vlastnoruční jednostránkový dopis s podpisem na hlavičkovém papíru; lehké stopy stáří, celkově ale dobře zachovalé, vzácné
Vyvolávací cena: 3 000 
U:A4 | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3206
---- Kč
247571 - 1960-192 ĎURIŠ Július (1904 - 1986) slovenský a českosl
+2
Jakost
1960-192 ĎURIŠ Július (1904 - 1986) slovenský a československý komunistický politik, dlouholetý ministr zemědělství, v letech 1953-1963 ministr financí; sestava 3 blahopřání k novému roku z let 1960-1962; zachovalé
Vyvolávací cena: 500 
U:A5 | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3207
---- Kč
Tip
253904 - 1972 FIDEL CASTRO (1926-2016), kubánský revolucionář a p
Jakost
1972 FIDEL CASTRO (1926-2016), kubánský revolucionář a prezident, fotografie - portrétCastra s Řádem Bílého lva, návštěva Prahy v roce 1972; s vlastnoručním podpisem a datem : "Fidel Castro 6 Junio 1972"; extrémně vzácné, signatury F.C. např. na trhu v USA dosahují ceny až 3.000 USD!
Vyvolávací cena: 25 000 
U:A5 | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3208
---- Kč
253628 - 1923 FIERLINGER Zdeněk (1891–1976), předseda čsl. vlád
+1
Jakost
1923 FIERLINGER Zdeněk (1891–1976), předseda čsl. vlády 1945-1946, velvyslanec v SSSR, komunistický politik, předseda ČSD, vlastnoručně psaný text s podpisem na pohlednici zaslané na ministra R. Hotowetze; zachovalé
Vyvolávací cena: 500 
U:A5 | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3209
---- Kč
252757 - 1970 FLIPO Julien Viktor (1887-1974), francouzský generál,
+1
Jakost
1970 FLIPO Julien Viktor (1887-1974), francouzský generál, vojenský atašé v Československu, vlastnoručně česky psaná kondolence k úmrtí generála Syrového, včetně původní obálky, zajímavý text; zachovalé, poměrně málo známá ale významná osobnost!
Vyvolávací cena: 1 000 
U:A5 | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3210
---- Kč
Tip
253064 - 1756 FOUQUET DE BELLE - ISLE Charles Louis Auguste (1684-176
+2
Jakost
1756 FOUQUET DE BELLE - ISLE Charles Louis Auguste (1684-1761), francouzský vojevůdce a diplomat, politicky angažovaný ve službách Ludvíka XV., ve válkách o dědictví rakouské je jeho jméno spojeno s bavorsko-francouzskou okupací Prahy, vlastnoruční přípis s podpisem na dopise, přeložený arch papíru s filigránem; velmi pěkně zachovalé, vzácné
Vyvolávací cena: 7 000 
U:A4 | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3211
1 000 
253589 - FUNK Walter (1890–1960), německý nacistický politik, m
Jakost
FUNK Walter (1890–1960), německý nacistický politik, ministr hospodářství, vlastnoruční podpis na kartičce s fotografií, adjustováno na exponátovém listě; bezvadné, hledané
Vyvolávací cena: 900 
U:A4 | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3212
2 000 
249513 - 1938 GAJDA Radola (1892–1948), vlastním jménem Rudolf Ge
Jakost
1938 GAJDA Radola (1892–1948), vlastním jménem Rudolf Geidl, český generál, legionář a politik, vlastnoručně psaný antisemitský text na lístku na autogramy s podpisem; velmi hledané
Vyvolávací cena: 2 000 
U:A5 | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3213
1 600 
Tip
252006 - 1972 GÁNDHÍOVÁ Indira (1917-1984), významná indická po
Jakost
1972 GÁNDHÍOVÁ Indira (1917-1984), významná indická politička, ministerská předsedkyně (v roce 1984 zavražděna); vlastnoruční podpis na portrétní čb fotografii, vzácné
Vyvolávací cena: 1 500 
U:A4 | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3214
---- Kč
252331 - 1993 HAVEL Václav (1936-2011), československý a český p
+1
Jakost
1993 HAVEL Václav (1936-2011), československý a český prezident, podpis v knize České korunovační klenoty vydané k volbě 1. prezidenta České republiky
Vyvolávací cena: 1 500 
U:Z | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3215
---- Kč
Tip
253558 - 1993 HAVEL Václav (1936-2011), československý a český p
+1
Jakost
1993 HAVEL Václav (1936-2011), československý a český prezident, vlastnoruční podpis na pamětním listu Volba prezidenta ČR s vzácnější variantou nápisu "President" (Pof.PAL1x); vzadu stopy po fotorůžcích, jinak bezvadné a dekorativní!
Vyvolávací cena: 4 000 
U:A5 | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3216
---- Kč
Tip
253556 - 1990 HAVEL Václav (1936-2011), československý a český p
+1
Jakost
1990 HAVEL Václav (1936-2011), československý a český prezident, vlastnoruční podpis v autorské knize Moc bezmocných; bezvadné
Vyvolávací cena: 3 000 
U:A5 | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3217
---- Kč
Tip
248982 - 1915 HINDENBURG Paul von (1847–1934), německý polní mar
+1
Jakost
1915 HINDENBURG Paul von (1847–1934), německý polní maršál, později prezident, vlastnoruční podpis na barevné pohlednici s portréty Bismarcka a Hindenburga; bezvadné a vzácné, výjimečný výskyt!
Vyvolávací cena: 5 000 
U:A5 | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3218
---- Kč
253587 - 1955-1963 KAHUDA František (1911-1987), československý fy
Jakost
1955-1963 KAHUDA František (1911-1987), československý fyzik, pedagog a politik, ministr školství + ŠTOLL Ladislav (1902-1981), komunistický politik, marxistický literární kritik, ministr školství a kultury, sestava vlastnoručních podpisů na dopisech; bezvadné
Vyvolávací cena: 1 000 
U:A4 | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3219
---- Kč
253664 - 1925 KLECANDA Vojtěch Vladimír (1888-1947), významný če
+1
Jakost
1925 KLECANDA Vojtěch Vladimír (1888-1947), významný československý legionář, generál, funkcionář Svazu skautů RČS atd., vlastnoruční text s podpisem na pohlednici zaslané z Ženevy, doplněno o jeho vizitku; zachovalé
Vyvolávací cena: 500 
U:A5 | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3220
---- Kč
253665 - 1924, 1930 KUBÁŇ Metoděj (1885-1942), český katolický
+1
Jakost
1924, 1930 KUBÁŇ Metoděj (1885-1942), český katolický duchovní, generál československé armádní duchovní správy, hrdina protinacistického odboje umučený v Dachau + MEJSTŘÍK Karel (1886-1945), čs. legionář a generál padlý během Pražského povstání, sestava 2 pohlednic s vlastnoručními texty s podpisy; zachovalé
Vyvolávací cena: 500 
U:A5 | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3221
2 200 
252018 - 1961 KUBITSCHEK DE OLIVEIRA Juscelino (1902-1976), brazilsk
+1
Jakost
1961 KUBITSCHEK DE OLIVEIRA Juscelino (1902-1976), brazilský politik českého původu a prezident v letech 1956-1961; podpis na lístku na autogramy, hledané
Vyvolávací cena: 2 000 
U:A5 | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3222
---- Kč
253617 - LETCI LUFTWAFFE / sestava 7 kartiček s podpisy německých
Jakost
LETCI LUFTWAFFE / sestava 7 kartiček s podpisy německých stíhacích letců: A. Borchers, H. Lipfert, F. Obleser, V. Petermann, E. W. Reinert, K.-H. Schnell a W. Wolfrum; bezvadné
Vyvolávací cena: 1 500 
U:A5 | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3223
---- Kč
Tip
253624 - LETCI RAF / sestava 4 kartiček s podpisy českých stíhac
+1
Jakost
LETCI RAF / sestava 4 kartiček s podpisy českých stíhacích letců: J. Stehlík (doplněno fotografií letce), K. Mrázek, M. Liškutín, J. Maňák; bezvadné
Vyvolávací cena: 2 000 
U:A5 | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3224
2 200 
253042 - 1900 LUEGER Karl (1844-1910), rakouský politik v éře Rako
Jakost
1900 LUEGER Karl (1844-1910), rakouský politik v éře Rakouska-Uherska, dlouholetý starosta Vídně a zakladatel Křesťansko-sociální strany, vlastnoruční podpis na fotografii Luegera ve společnosti dalších osob, pořízené v Karlových Varech ateliérem Adler; zachovalé a vzácné
Vyvolávací cena: 2 000 
U:A4 | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3225
---- Kč
247237 - 1928 MACDONALD Ramsay (1866-1937), britský politik, předse
+1
Jakost
1928 MACDONALD Ramsay (1866-1937), britský politik, předseda Labour Party a ministerský předseda Velké Británie v letech 1929-1935; podpis na lístku s datací "Prague Octob. 14. 1928", MacDonald v říjnu 1928 byl na "turné" ve Vídni, Praze a Berlíně; zajímavé a vzácné
Vyvolávací cena: 1 000 
U:A5 | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3226
---- Kč
Tip
251968 - MASARYK Jan (1886–1948), československý politik, minist
+1
Jakost
MASARYK Jan (1886–1948), československý politik, ministr zahraničí, vlastnoručně psané přání s podpisem a datací na čb portrétní fotografii, ateliér Stoklas; vzadu patina, celkově ale zachovalé a dekorativní
Vyvolávací cena: 2 000 
U:A4 | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3227
---- Kč
Tip
253197 - 1927 MASARYK Jan (1886–1948), československý politik, mi
+1
Jakost
1927 MASARYK Jan (1886–1948), československý politik, ministr zahraničí, vlastnoručně psaný dopis s podpisem; vodorovně přeloženo, lehká patina, celkově ale zachovalé a dekorativní
Vyvolávací cena: 4 000 
U:A5 | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3228
---- Kč
253630 - 1946 MASARYK Jan (1886–1948), československý politik, mi
+1
Jakost
1946 MASARYK Jan (1886–1948), československý politik, ministr zahraničí, vlastnoruční podpis na pohlednici zaslané z Krušných hor, raz. "Chata maršála Stalina - Klínovec); drobné skvrnky, celkově ale zachovalé, zajímavé
Vyvolávací cena: 800 
U:A5 | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3229
---- Kč
Tip
251978 - 1929 MASARYK Tomáš Garrigue (1850–1937), první českosl
+1
Jakost
1929 MASARYK Tomáš Garrigue (1850–1937), první československý prezident, podpis na lístku s datací a přilepenou čb portrétní fotopohlednicí; pěkný zachovalý stav, velmi dekorativní a hledané
Vyvolávací cena: 3 000 
U:A5 | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3230
---- Kč
247001 - 1884 MASARYK Tomáš Garrigue (1850–1937), první českosl
+2
Jakost
1884 MASARYK Tomáš Garrigue (1850–1937), první československý prezident; vlastnoručně psaný 3-stránkový dopis s podpisem; místy podlepeno, celkově ale zachovalé, rukopisy Masaryka jsou velmi hledané a sběratelsky oblíbené, zde navíc z raného období!
Vyvolávací cena: 5 000 
U:A5 | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3231
---- Kč
247034 - 1935 MILLERAND Alexandre (1859-1943), významný francouzsk
+1
Jakost
1935 MILLERAND Alexandre (1859-1943), významný francouzský politik, premiér a prezident Francie v letech 1920-1924; vlastnoručně psané přání s podpisem a datací, zajímavé
Vyvolávací cena: 1 000 
U:A5 | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3232
---- Kč
Tip
253443 - 1930 MUSSOLINI Benito (1883–1945), italský premiér, poli
+1
Jakost
1930 MUSSOLINI Benito (1883–1945), italský premiér, politik, novinář a diktátor, spolutvůrce a zakladatel fašismu a VIKTOR EMANUEL III. (1869-1947), král italský, habešský a albánský, společné vlastnoruční podpisy na úředním dokumentu s hlavičkou "Vittorio Emanuele III, per grazia di Dio e per volonta della nazione Re d´Italia"; velmi pěkně zachovalé a vzácné
Vyvolávací cena: 6 000 
U:A3s| | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3233
---- Kč
Tip
253049 - 1938 NETÍK Jan (1885-1945), čs. legionář, generál, odbo
+1
Jakost
1938 NETÍK Jan (1885-1945), čs. legionář, generál, odbojář a oběť nacismu, vlastnoruční text s podpisem na pohlednici zaslané krátce před Mnichovem ze SSSR na generála J. Syrového, připojeny spolupodpisy dalších osob; bezvadné a vzácné
Vyvolávací cena: 2 000 
U:A5 | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3234
1 100 
253667 - PALME Olof (1927-1986), švédský politik, předseda soci
Jakost
PALME Olof (1927-1986), švédský politik, předseda sociální demokracie a dvojnásobný předseda vlády Švédska zavražděný při atentátu, vlastnoruční podpis na paspartě adjustované portrtétní fotografie; zachovalé
Vyvolávací cena: 1 000 
U:A4 | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3235
---- Kč
Tip
253670 - 1921 PAVLÍK Matěj - biskup Sv. Gorazd II. (1879-1942), pů
+1
Jakost
1921 PAVLÍK Matěj - biskup Sv. Gorazd II. (1879-1942), původně římskokatolický kněz, později biskup moravské diecéze Církve československé (husitské) a následně pravoslavné církve v Československu, za podíl na ukrývání parašutistů, kteří provedli atentát na R. Heydricha, byl popraven nacisty, svatořečen v roce 1987; vlastnoručně psaný text s podpisem na pohlednici zaslané z Bělehradu zřejmě těsně po jeho vysvěcení biskupem; zachovalé, ojedinělý výskyt, vzácné!
Vyvolávací cena: 3 400 
U:A5 | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3236
---- Kč
Tip
253068 - 1822 PERRIN Claude-Victor, vévoda z Belluna (1764-1841), fr
Jakost
1822 PERRIN Claude-Victor, vévoda z Belluna (1764-1841), francouzský generál a Napoleonův maršál Francie, generálmajor královské gardy a ministr války, vlastnoruční podpis na úředním dokumentu; lehká patina, celkově ale zachovalé, vzácné
Vyvolávací cena: 5 000 
U:A3s| | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3237
---- Kč
252017 - PÉTAIN Philippe (1856-1951), slavný francouzský vojevůd
+1
Jakost
PÉTAIN Philippe (1856-1951), slavný francouzský vojevůdce, maršál, prezident; vlastnoruční podpis na portrétní pohlednici
Vyvolávací cena: 1 000 
U:A5 | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3238
1 100 
252036 - 1861 PICHL Josef Bojislav (1813-1888), významný český l
+3
Jakost
1861 PICHL Josef Bojislav (1813-1888), významný český lékař, spisovatel, novinář, překladatel a organizátor národního života, 4-stránkový vlastnoručně psaný dopis s podpisem; zachovalý stav, zajímavý rukopis významné vlastenecké osobnosti 19. století
Vyvolávací cena: 1 000 
U:A5 | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3239
---- Kč
252013 - 1848 PINKAS Adolf Maria (1800-1865), český politik, jedna
Jakost
1848 PINKAS Adolf Maria (1800-1865), český politik, jedna z hlavních postav revoluce v roce 1848, starosta Prahy, jeho pravnukem byl mj. Jiří Voskovec; vlastnoručně psaný dopis s podpisem, významná osobnost
Vyvolávací cena: 1 500 
U:A4 | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3240
1 600 
247224 - 1899 RIEGER František Ladislav (1818–1903), český polit
+1
Jakost
1899 RIEGER František Ladislav (1818–1903), český politik a publicista, poslanec Českého zemského sněmu, Říšské rady, Říšského sněmu, člen Panské sněmovny a vůdčí osobnost Staročechů; vlastnoručně psaný stránkový dopis s podpisem; zachovalé, hledaný rukopis významné osobnosti českých dějin druhé poloviny 19. století!
Vyvolávací cena: 1 500 
U:A5 | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3241
---- Kč
248983 - 1884 RIEGROVÁ-PALACKÁ Marie (1833–1891), dcera Františk
+1
Jakost
1884 RIEGROVÁ-PALACKÁ Marie (1833–1891), dcera Františka Palackého, manželka Františka Ladislava Riegra, veřejná činitelka, vlastnoručně psaný 3-stránkový dopis s celým podpisem; zajímavý text, křížem přeloženo, zachovalé
Vyvolávací cena: 1 800 
U:A4 | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3242
2 200 
Tip
253583 - 1929, 1938 SETON-WATSON Robert William (1879-1951), britský
+1
Jakost/Jakost
1929, 1938 SETON-WATSON Robert William (1879-1951), britský publicista a historik, zastánce ČSR, vlastnoruční podpis na větší portrétní fotografii ateliéru Langhans, doplněný o vlastnoruční text (citaci) s podpisem na lístku papíru; bezvadné, dekorativní
Vyvolávací cena: 2 000 
U:A4 | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3243
---- Kč
252766 - 1907 SCHEINER Josef (1861–1932), významný český právn
Jakost
1907 SCHEINER Josef (1861–1932), významný český právník, politik a starosta Sokola, vlastnoruční podpis na dopise "Slavnostního výboru" k V. všesokolskému sletu v roce 1907; dekorativní, významná osobnost, zajímavé
Vyvolávací cena: 600 
U:A5 | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3244
---- Kč
252014 - 1937 SOUKUP František (1871-1940), český sociálně-demok
+1
Jakost
1937 SOUKUP František (1871-1940), český sociálně-demokratický politik, novinář a publicista, jeden z mužů 28. října, předseda senátu; vlastnoručně psaný dopis na hlavičkovém papíru s podpisem a datací
Vyvolávací cena: 800 
U:A5 | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3245
---- Kč
253627 - 1966 SVOBODA Ludvík (1895-1979), generál a československ
+1
Jakost
1966 SVOBODA Ludvík (1895-1979), generál a československý prezident, vlastnoruční podpis na pohlednici zaslané z XIII. sjezdu KSČ; zachovalé a hledané
Vyvolávací cena: 800 
U:A5 | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3246
---- Kč
251759 - 1968 SVOBODA Ludvík (1895-1979), generál a československ
+1
Jakost
1968 SVOBODA Ludvík (1895-1979), generál a československý prezident, vlastnoruční podpis na portrétní fotografii, doplněno o zn. s červeným PR 50 LET ČSR; zachovalé, dekorativní a hledané
Vyvolávací cena: 700 
U:A5 | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3247
---- Kč
250234 - 1968 SVOBODA Ludvík (1895-1979), generál a československ
+1
Jakost
1968 SVOBODA Ludvík (1895-1979), generál a československý prezident, vlastnoruční podpis na příležitostní obálce s černým PR výstavy PRAGA 68; bez poškození, hledané
Vyvolávací cena: 900 
U:A5 | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3248
---- Kč
Tip
253559 - SYROVÝ Jan (1888-1970), československý armádní generá
Jakost
SYROVÝ Jan (1888-1970), československý armádní generál, náčelník hlavního štábu, velitel čs. legií v Rusku, předseda vlády v období Mnichovské dohody, ministr obrany, národní hrdina; vlastnoruční podpis na výstřižku dopisu, adjustováno na exponátovém listě; bezvadné, hledané
Vyvolávací cena: 1 300 
U:A4 | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3249
---- Kč
252153 - 1955-1970 ŠIROKÝ Viliam (1902-1971), československý komu
+1
Jakost/Jakost
1955-1970 ŠIROKÝ Viliam (1902-1971), československý komunistický politik, v letech 1953–1963 předseda československé vlády, vlastnoruční text s podpisem na pohlednici zaslané z Vietnamu na A. Novotného, připojen spolupodpis Širokého ženy Margity + BIĽAK Vasil (1917-2014), slovenský komunistický politik, přední neostalinista, podporovatel sovětské invaze a normalizace a ideolog KSČ, vlastnoruční podpis na podpisovém lístku; bezvadné
Vyvolávací cena: 800 
U:A5 | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3250
15 000 
Tip
248980 - 1905-1906 ŠTEFÁNIK Milan Rastislav (1880–1919), významn
+1
Jakost
1905-1906 ŠTEFÁNIK Milan Rastislav (1880–1919), významný slovenský politik, generál francouzské armády, astronom, vlastnoruční 11-řádkový koncept dopisu ve slovenštině s plným podpisem "Milan Štefánik", adresováno údajně na Rolanda Bonaparta (1858-1924, francouzský princ a prezident zeměpisné společnosti Société de Géographie), v textu mj. zmíněn Meudon, kde Štefánik pracoval na hvězdárně u profesora Janssena; bezvadný a vzácný rukopis z počátku Štefánikovy kariéry!
Vyvolávací cena: 15 000 
U:A5 | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3251
2 200 
253613 - TIBBETS Paul Warfield (1915-2007), americký brigádní gen
+1
Jakost
TIBBETS Paul Warfield (1915-2007), americký brigádní generál letectva ve výslužbě, roku 1945 pilot amerického bombardéru, který shodil atomovou bombu na japonské město Hirošima, vlastnoruční podpis s osobním razítkem na kartičce; bezvadné, výjimečný výskyt
Vyvolávací cena: 2 000 
U:A5 | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3252
---- Kč
252016 - TORRADO Osvaldo Dorticos (1919-1983), kubánský politik a
+1
Jakost
TORRADO Osvaldo Dorticos (1919-1983), kubánský politik a prezident v letech 1959-1973; vlastnoruční podpis na lístku na autogramy
Vyvolávací cena: 900 
U:A5 | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3253
---- Kč
Tip
253045 - VIEST Rudolf (1890-1944/1945), slovenský divizní generál
+1
Jakost
VIEST Rudolf (1890-1944/1945), slovenský divizní generál, ministr čs. exilové vlády v Londýně, nacisty zavražděný velitel povstalecké armády na Slovensku v době SNP a jediný slovenský generál v předválečné ČSR, vlastnoruční 5-řádkový text na rubu vlastní vizitky; bezvadné a vzácné
Vyvolávací cena: 2 000 
U:A5 | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3254
1 600 
252769 - 1920-1945 VOSKA Emanuel Viktor (1875–1960), průmyslník,
+1
Jakost
1920-1945 VOSKA Emanuel Viktor (1875–1960), průmyslník, významný představitel prvního i druhého československého odboje a za první světové války agent tajné služby USA; zajímavý konvolut fotografií a propagačních materiálů mj. 2x s podpisem; zachovalé a velmi zajímavé
Vyvolávací cena: 1 500 
U:A4 | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3255
---- Kč
253623 - 1993 VRÁNA Adolf (1908-1997), čs. vojenský letec, za 2. s
Jakost
1993 VRÁNA Adolf (1908-1997), čs. vojenský letec, za 2. sv. války příslušník 312. čs. bombardovací perutě RAF, účastník bitev o Anglii a o Atlantik, vlastnoruční podpis na dopise zaslaném z domova důchodců v Anglii, v němž Vrána strávil poslední roky života; bezvadné, ojedinělé
Vyvolávací cena: 800 
U:A4 | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3256
---- Kč
Tip
253631 - 1918 VZNIK ČSR / pohlednice s podpisy účastníků jednán
+1
Jakost
1918 VZNIK ČSR / pohlednice s podpisy účastníků jednání Národního výboru československého, Českého svazu a Čs. národní rady o podobě nového státu v Ženevě 28.10.-1.11. 1918: A. Kalina, E. V. Voska, P. Šámal, K. Kramář, Š. Osuský, F. Staněk, I. Markovič, V. Klofáč, J. Preiss, E. Beneš a L. Strimpl, výsledky jednání stanovily podobu nového státu (republika, prof. Masaryk prezidentem apod.); chybějící růžek, jinak velmi pěkně zachovalé, výjimečný kontext, unikát!
Vyvolávací cena: 8 500 
U:A5 | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3257
---- Kč
253592 - 1939 WINEREK Zdenko (1886-1949), čs. generál, přednosta p
Jakost
1939 WINEREK Zdenko (1886-1949), čs. generál, přednosta presidia MNO, vlastnoruční podpis na kartičce, adjustováno na exponátovém listě; bezvadné
Vyvolávací cena: 700 
U:A4 | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek