Písemná aukce 16 / Sbírky, partie / Filatelie / Celistvosti

warning
Prohlížíte si aukci v archivu, v této aukci již nelze dražit!
Zobrazení:view_columnview_stream
48789 - 1919-39 ČSR I. menší sbírka celistvostí na 22 volných
Jakost
1919-39 ČSR I. menší sbírka celistvostí na 22 volných albových listech, obsahuje předběžné, smíšené, Hradčanské frankatury na různých celistvostech - celiny, poštovní průvodky, ústřižky průvodek; doplněno několika celistvostmi a ústřižky s razítky z Podkarpatské Rusi; různá kvalita
Vyvolávací cena:
51594 - 1918-38 ČSR I. sestava 130ks celistvostí, z 1/3 vyfr. Hra
Jakost
1918-38 ČSR I. sestava 130ks celistvostí, z 1/3 vyfr. Hradčanskými zn., část dosílané zásilky, potrubní pošta, R, Ex, VLP atd., doplněno 100ks ústřižků pošt. průvodek vyfr. zn. Hradčany 50h fialová, různá kvalita
Vyvolávací cena:
U:A5
50353 - 1919-20 ČSR I. sestava 192ks ústřižků pošt. průvodek
+1
Jakost
1919-20 ČSR I. sestava 192ks ústřižků pošt. průvodek vyfr. převážně Hradčanskými zn., vše v plném 8listovém zásobníku A4, obsahuje mj. předběžné frankatury, vyšší hodnoty, několik ústřižků se zn. SO1920 atd.
Vyvolávací cena:
47207 - 1920-38 ČSR I. sestava 95ks firemních lístků vyfr. zn.
Jakost
1920-38 ČSR I. sestava 95ks firemních lístků vyfr. zn. knihtiskových vydání jako OR a Holubice (30ks), 1x CDV14 s firemním přítiskem atd.
Vyvolávací cena:
50869 - 1919-22 ČSR I. sestava cca 130ks ústřižků průvodek vy
+1
Jakost
1919-22 ČSR I. sestava cca 130ks ústřižků průvodek vyfr. převážně zn. Hradčany, uloženo v krabičce
Vyvolávací cena:
51342 - 1918-39 ČSR I. sestava cca 80ks celistvostí včetně R, E
Jakost
1918-39 ČSR I. sestava cca 80ks celistvostí včetně R, Ex, letecky a potrubní pošty, frankatura předběžná, Hradčany, PČ1919 atd.
Vyvolávací cena:
U:A5
49971 - 1918-15 ČSR I. sestava ústřižků průvodek s různou fr
+1
Jakost
1918-15 ČSR I. sestava ústřižků průvodek s různou frankaturou, převládají Hradčany, uloženo ve středně velké krabici
Vyvolávací cena:
51288 - 1939 ČSR I. + ČaM sestava 60ks úředních odpovědních
Jakost
1939 ČSR I. + ČaM sestava 60ks úředních odpovědních dopisů Státních drah s razítky posledního dne 14.III.39 a 2ks 1. dne 15.III.39, razítka VLP, propagační SR atd.
Vyvolávací cena:
U:A5
51318 - 1918-75 ČSR I.+II. sestava ústřižků průvodek vyfr. zn
+1
Jakost
1918-75 ČSR I.+II. sestava ústřižků průvodek vyfr. zn. Hradčany, mnohé se zajímavými razítky, letecké dopisy, dopisnice, polský zábor aj., pochází z pozůstalosti, nezpracováno, vše v krabici od bot
Vyvolávací cena:
51247 - 1915-50 ČSR I.+II. velké množství celistvostí, nejčas
+1
Jakost
1915-50 ČSR I.+II. velké množství celistvostí, nejčastěji z ČSR I., uloženo ve velké krabici cca 11kg
Vyvolávací cena:
51600 - 1920-37 ČSR I./ DOPLATNÍ sestava 23ks celistvostí jako s
Jakost
1920-37 ČSR I./ DOPLATNÍ sestava 23ks celistvostí jako soudní obsílky a platební šekové poukázky, vyfr. různými emisemi doplatních zn., doplněno 10ks předních částí obálek
Vyvolávací cena:
49330 - 1920-21 ČSR I./ HaV sestava více jak 70ks ústřižků po
Jakost
1920-21 ČSR I./ HaV sestava více jak 70ks ústřižků pošt. průvodek a dalších výstřižků vyfr.zn. emise HaV 1920, převážně hodnota 300h
Vyvolávací cena:
49336 - 1919-20 ČSR I./ HRADČANY sestava 25ks celistvostí s růz
Jakost
1919-20 ČSR I./ HRADČANY sestava 25ks celistvostí s různými frankaturami, z toho 6x poštovní průvodka (1x 1000h, 1x 500h), tiskopis v I.TO, 4x R dopis, 1x pohlednice do USA, 1x CPŘ s přítiskem atd., různá kvalita
Vyvolávací cena:
49845 - 1918-19 ČSR I./ HRADČANY sestava ústřižků průvodek v
Jakost
1918-19 ČSR I./ HRADČANY sestava ústřižků průvodek vyfrankovaných emisí Hradčany, uloženo ve 2ks výběrových sešitů A5
Vyvolávací cena:
49328 - 1919-20 ČSR I./ HRADČANY sestava více jak 70ks ústřiž
Jakost
1919-20 ČSR I./ HRADČANY sestava více jak 70ks ústřižků průvodek s hradčanskými frankaturami, různé formuláře, razítka atd.
Vyvolávací cena:
52037 - 1939-44 ČaM sestava 23ks celistvostí, z toho 8x jako R, 1
Jakost
1939-44 ČaM sestava 23ks celistvostí, z toho 8x jako R, 1x Ex, 1x předběžná frankatura s raz. devizové kontroly, smíšená frankatura, dofr. celina, doplatné, služební, atd., zajímavé
Vyvolávací cena:
51494 - 1939-45 ČaM sestava více jak 40ks dopisů adresovaných n
Jakost
1939-45 ČaM sestava více jak 40ks dopisů adresovaných na redakci Lidovýn novin v Brně, cca ½ jako R nebo Ex, obsahuje pamětní razítka, několik dopisů ze Sudet a Slovenska, zajímavé frankatury
Vyvolávací cena:
51603 - 1939-44 SLOVENSKO sestava 45ks různých celistvostí, čás
Jakost
1939-44 SLOVENSKO sestava 45ks různých celistvostí, část R, různé frankatury vydání Hlinka, Tiso, některé do Protektorátu atd., různá kvalita
Vyvolávací cena:
47227 - 1948-1992 ČSR II. FDC, kompletní sbírka obálek prvního
+1
Jakost
1948-1992 ČSR II. FDC, kompletní sbírka obálek prvního dne vydání ve dvou krabicích, celkem 6kg
Vyvolávací cena:
47247 - 1960-92 ČSR II. nekompletní sbírka FDC, hlavně zastoup
+1
Jakost
1960-92 ČSR II. nekompletní sbírka FDC, hlavně zastoupeno období 1970-92, uloženo ve 3 zásobnících a část volně v sáčcích v jedné krabici, 5kg materiálu
Vyvolávací cena:
48058 - 1949-64 ČSR II. sbírka FDC v krabici, kompletní (?), ně
+1
Jakost
1949-64 ČSR II. sbírka FDC v krabici, kompletní (?), některé kusy mírně zažloutlé okraje
Vyvolávací cena:
51692 - 1947-92 ČSR II. sestava 1196ks FDC, chybí některé obál
+1
Jakost
1947-92 ČSR II. sestava 1196ks FDC, chybí některé obálky z 50. a 60. let, od 70. let zcela kompletní, obsahuje mj. sérii Umění 1966, uloženo ve větší ploché krabici
Vyvolávací cena:
51872 - 1947-53 ČSR II. sestava FDC do měnové reformy, kat. 520K
Jakost
1947-53 ČSR II. sestava FDC do měnové reformy, kat. 520Kč
Vyvolávací cena:
51873 - 1953-60 ČSR II. sestava FDC po měnové reformě, kat. 430
Jakost
1953-60 ČSR II. sestava FDC po měnové reformě, kat. 430Kč
Vyvolávací cena:
51128 - 1947-84 ČSR II. sestava FDC, nekompletní, uloženo ve 2 k
+1
Jakost
1947-84 ČSR II. sestava FDC, nekompletní, uloženo ve 2 krabicích, kat. cca 3500Kč
Vyvolávací cena:
51491 - 1930-39 ČSR II. sestava více jak 50ks celistvostí dopln
Jakost
1930-39 ČSR II. sestava více jak 50ks celistvostí doplněna množstvím předních dílů obálek, vše korespondence na redakci Lidových novin v Brně, obsahuje mnohá pamětní razítka, část R, nebo Ex, doplatné atd., zajímavé
Vyvolávací cena:
51487 - 1945-48 ČSR II. sestava více jak 65ks celistvostí přev
Jakost
1945-48 ČSR II. sestava více jak 65ks celistvostí převážně s provizorními razítky 1945, část jako R nebo Ex, vše korespondence na Redakci Lidových novin v Brně, zajímavé
Vyvolávací cena:
49681 - 1945-80 ČSR II. větší sestava více než 500ks dopisů
+1
Jakost
1945-80 ČSR II. větší sestava více než 500ks dopisů a celin, uloženo ve středně velké krabici, hmotnost 2,1kg
Vyvolávací cena:
52525 - 1930-80 ČSR II.+I. sestava cca 100ks dopisů převážně
Jakost
1930-80 ČSR II.+I. sestava cca 100ks dopisů převážně adresovaných do Švýcarska, část filatelistická korespondence z let 1945-48, doplněno celistvostmi z období ČaM, Slovenského státu atd., různá kvalita
Vyvolávací cena:
50897 - 1953 ČSR II./ DOPLATNÍ sestava 14ks firemních dopisů fo
Jakost
1953 ČSR II./ DOPLATNÍ sestava 14ks firemních dopisů formátu A5 s bohatými frankaturami doplatních zn. na předních stranách obálek, velmi zajímavé; část obálek nešetrně otevřena
Vyvolávací cena:
Jakost
1945 ČSR II./ PROVIZORIA sestava 100ks dopisů s provizorními razítky, z toho 65ks jako R(!), velmi zajímavé, zachovalé
Vyvolávací cena:
51616 - 1945-50 ČSR II./ PROVIZORIA + DOPLATNÍ sestava 95ks různ
+2
Jakost
1945-50 ČSR II./ PROVIZORIA + DOPLATNÍ sestava 95ks různých celistvostí s provizorními razítky, část jako R, doplněno sbírkou celistvostí zatížených doplatným - hotově i s doplatními zn. emise 1946, část velký formát, z části uloženo na listech v kroužkových deskách
Vyvolávací cena:
51598 - 1946-48 ČSR II./ SLUŽEBNÍ sestava 17ks úředních dopis
+2
Jakost
1946-48 ČSR II./ SLUŽEBNÍ sestava 17ks úředních dopisů a zpátečních lístků ze soudních obsílek vyfr. služebními zn. obou vydání, 1x smíšená frankatura s výplatní zn., různá kvalita
Vyvolávací cena:
52524 - 1950 ČSR II./ VĚZNICE sestava 15ks dopisnic a pohlednic z
Jakost
1950 ČSR II./ VĚZNICE sestava 15ks dopisnic a pohlednic zaslaných do a z věznice Bratislava na jednoho vězně, různá cenzurní razítka a razítka s nařízením; horší stav většina s rezavými skvrnami
Vyvolávací cena:
50884 - 1915-2000 ČSR, ČESKO velká sestava dopisů, CDV prošlý
+1
Jakost
1915-2000 ČSR, ČESKO velká sestava dopisů, CDV prošlých i neprošlých, dopisnic Feldposty, obálek FDC, poštovních i jiných formulářů, pamětních listů a zásobník se zn. TGM, vše uloženo ve velké krabici o hmotnosti 15kg
Vyvolávací cena:
48546 - 1993-2005 ČESKO sbírka FDC doplněno o příležitostnou
Jakost
1993-2005 ČESKO sbírka FDC doplněno o příležitostnou obálku ČP, Pof.POB2, dle majitele kompletní, vše v krabici od bot, několik kusů lehce zašpiněno, vysoký katalog(!)
Vyvolávací cena:
48831 - 1999-2000 ČESKO, RAKOUSKO velká sestava dopisů a výstř
Jakost
1999-2000 ČESKO, RAKOUSKO velká sestava dopisů a výstřižků se známkami z osobní korespondence, uloženo ve velké banánové krabici, hmotnost 17kg, osobní prohlídka možná pouze ve Střelicích
Vyvolávací cena:
48488 - 1998-2002 SLOVENSKO sestava 185ks adresních záznamních l
Jakost
1998-2002 SLOVENSKO sestava 185ks adresních záznamních lístků s vysokými frankaturami převážně výplatních známek
Vyvolávací cena:
51590 - 1949-63 AUSTRIA sestava 110ks dopisů a lístků vyfr. zn.
Jakost
1949-63 AUSTRIA sestava 110ks dopisů a lístků vyfr. zn. emise Kroje, část R, nebo Ex, do ciziny, cenzury atd., zajímavé, různá kvalita
Vyvolávací cena:
50929 - 1917-23 AUSTRIA sestava 12ks bankovních R dopisů adresova
Jakost
1917-23 AUSTRIA sestava 12ks bankovních R dopisů adresovaných do ČSR, zajímavé inflační frankatury mj. Mi.407, 404, 405 atd., vše velké formáty
Vyvolávací cena:
49284 - 1867-80 AUSTRIA sestava více jak 100ks výstřižků se zn
Jakost
1867-80 AUSTRIA sestava více jak 100ks výstřižků se zn. VI. emise s různými razítky, vylepeno na 7 albových listech
Vyvolávací cena:
48818 - 1900-85 AUSTRIA, GERMANY  sestava celistvostí, mnoho zají
+1
Jakost
1900-85 AUSTRIA, GERMANY sestava celistvostí, mnoho zajímavých, fotografie, vše uloženo ve středně velké krabici 2,1kg
Vyvolávací cena:
39838 - 1950-85 AUSTRIA, GERMANY, SWITZERLAND sestava moderních do
+1
Jakost
1950-85 AUSTRIA, GERMANY, SWITZERLAND sestava moderních dopisů a sáček skartu, vše uloženo ve středně velké krabici cca 3,2kg
Vyvolávací cena:
51456 - 1879-1954 BELGIUM, NETHERLANDS sestava 20ks celistvostí, n
Jakost
1879-1954 BELGIUM, NETHERLANDS sestava 20ks celistvostí, některé zajímavé
Vyvolávací cena:
51243 - 1910-80 EUROPA veliká krabice dopisů a dopisnic, mnohé f
+1
Jakost
1910-80 EUROPA veliká krabice dopisů a dopisnic, mnohé filatelisticky zajímavé, hmotnost cca 11kg
Vyvolávací cena:
51239 - 1935-85 EUROPE sestava dopisů ve středně velké krabici
+1
Jakost
1935-85 EUROPE sestava dopisů ve středně velké krabici cca 2,6kg
Vyvolávací cena:
51454 - 1885-1938 FRANCE sestava 20ks celistvostí, různý stav
Jakost
1885-1938 FRANCE sestava 20ks celistvostí, různý stav
Vyvolávací cena:
50346 - 1955-75 ITALY sestava cca 175ks filatelistických dopisů z
Jakost
1955-75 ITALY sestava cca 175ks filatelistických dopisů z Padovy do Československa, část FDC, část cenzury ČSSR
Vyvolávací cena:
51129 - 1950-80 POLAND, (HUNGARY) sestava více než 1000ks FDC, v
+1
Jakost
1950-80 POLAND, (HUNGARY) sestava více než 1000ks FDC, vše ve středně velké krabici, kat. 3600Kč
Vyvolávací cena:
51517 - 1990-2 SOVIET UNION nástupnické země, partie 21ks celist
Jakost
1990-2 SOVIET UNION nástupnické země, partie 21ks celistvostí, celinových obálek a FDC nástupnických států (Litva, Lotyšsko, Estonsko, Ukrajina, Bělorusko), některé použité, i jako R, jiné čisté, dobrá kvalita
Vyvolávací cena:
51449 - 1928-53 SOVIET UNION sestava 32ks celistvostí, konzulárn
Jakost
1928-53 SOVIET UNION sestava 32ks celistvostí, konzulární pošta, dopisnice, "šátečky"; různý stav
Vyvolávací cena:
50349 - 1970-88 SPAIN sestava cca 550ks filatelisticky frankovanýc
+1
Jakost
1970-88 SPAIN sestava cca 550ks filatelisticky frankovaných dopisů, část cenzury ČSSR, uloženo v krabici od bot
Vyvolávací cena:
50488 - 1930-41 SWITZERLAND sestava 11ks převážně leteckých do
Jakost
1930-41 SWITZERLAND sestava 11ks převážně leteckých dopisů adresovaných do ČSR / Protektorátu, z toho 9x jako R, letecké známky, prošlé německou cenzurou, část podlouhlé obálky a větší formát A5, část horší kvalita
Vyvolávací cena:
50341 - 1960-70 MEXICO sestava asi 300ks dopisů zaslaných na jedn
Jakost
1960-70 MEXICO sestava asi 300ks dopisů zaslaných na jednoho adresáta do ČSSR, malá část FDC
Vyvolávací cena:
50343 - 1953-68 CUBA sestava 29ks dopisů do Československa, někt
Jakost
1953-68 CUBA sestava 29ks dopisů do Československa, některé se zajímavou frankaturou
Vyvolávací cena:
50689 - 1955-61 ISRAEL partie 30ks celistvostí zasílaných do ČS
Jakost
1955-61 ISRAEL partie 30ks celistvostí zasílaných do ČSR, část FDC, různé frankatury i kvalita
Vyvolávací cena:
50348 - 1959-669 JAPAN sestava 142ks FDC
Jakost
1959-669 JAPAN sestava 142ks FDC
Vyvolávací cena:
48770 - 1955-98 AUSTRALIA velká sestava FDC, uloženo ve 12ks velk
+10
Jakost
1955-98 AUSTRALIA velká sestava FDC, uloženo ve 12ks velkých kroužkových zásobníků A4, zajímavá nabídka
Vyvolávací cena:
47778 - 1900-1970 GREAT BRITAIN, INDIA, NEW ZEALAND, MALTA, BRITISH
Jakost
1900-1970 GREAT BRITAIN, INDIA, NEW ZEALAND, MALTA, BRITISH COL. sestava 68ks dopisů, řada R zásilek, běžná jakost, tržní hodnota cca 7000Kč
Vyvolávací cena:
51496 - 1936-47 WW sestava více jak 50ks různých dopisů adresov
Jakost
1936-47 WW sestava více jak 50ks různých dopisů adresovaných do ČSR na redakci Lidových novin v Brně, větší část dopisy z Rumunska, Jugoslávie, Jižní Ameriky atd., část horší kvalita - obálky otevřené ze 3 stran
Vyvolávací cena: