Písemná aukce 16 / Filatelie / ČSR II. / Zajímavosti poštovního provozu

warning
Prohlížíte si aukci v archivu, v této aukci již nelze dražit!
info
Aktuálně běží Aukce 59, kde můžete najít podobné položky a dražit!
48815 - 1948 cenzura  CDV zaslaná do americké zóny v Německu, cenzur
Jakost
1948 cenzura CDV zaslaná do americké zóny v Německu, cenzurní raz. Olomouc-město, DR Olomouc 22.IV.48, zachovalé
Vyvolávací cena:
48814 - 1949 cenzura  CDV zaslaná do francouzské zóny v Německu, cen
Jakost
1949 cenzura CDV zaslaná do francouzské zóny v Německu, cenzurní raz. Litoměřice, DR Lovosice 11.I.49, neúplný otisk DR, šikmý přehyb, pomačkaný horní okraj
Vyvolávací cena:
52478 - 1945 3ks Let. dopisů do Švýcarska prošlých čs. cenzurou, vza
+1
Jakost
1945 3ks Let. dopisů do Švýcarska prošlých čs. cenzurou, vzadu razítko nebo ručně Přezkoušeno s DR Praha 7 a gumovým Sobotín, 2x vylepeny letecké nálepky, zachovalé
Vyvolávací cena:
51489 - 1945 dopis zaslaný ze Slovenska do Brna prošlý slovenskou ce
+1
Jakost
1945 dopis zaslaný ze Slovenska do Brna prošlý slovenskou cenzurou - vzadu přelepka CENZUROVANÉ/ VELKÁ BYTČA, vyfr. zn. 2K, Pof.366 s DR Velké Rovné 8.VI.45 a červená pozn. "Cenz.", zachovalé
Vyvolávací cena:
51578 - 1945 CENZURA  R-dopis zaslaný do Čech, vyfr. zn. Bratislavsk
Jakost
1945 CENZURA R-dopis zaslaný do Čech, vyfr. zn. Bratislavského vydání, prošlý cenzurou(!), řádkové raz. CENZUROVANE s parafou na přední straně, DR RUŽOMBEROK/ 23.VI.45, vzadu příchozí DR BLATNÁ/ 30.VI.45, bez poškození
Vyvolávací cena:
U:A5
50125 - 1946-62 cenzury SNB - 2ks dopisů s řádkovými cenzurními razí
Jakost
1946-62 cenzury SNB - 2ks dopisů s řádkovými cenzurními razítky, 1x dopis zaslaný z Tachova do Prahy s raz. SNB Okr. velitelství Praha Vršovice přes cenzurní zálepku, 1x dopis z Jugoslávie do ČSR s červeným řádkovým raz. Městská správa SNB - Praha (natržená obálka)
Vyvolávací cena:
52476 - 1948 R dopis zaslaný přes Poštovní spořitelnu do Švýcarska,
Jakost
1948 R dopis zaslaný přes Poštovní spořitelnu do Švýcarska, vyfr. zn. Pof.475, 476, 477, 3x 478, DR Poštovní spořitelna v Praze / f/ 12.8.48, stejně tak R nálepka, vzadu příchozí DR Zürich 16.VIII.48, bez poškození
Vyvolávací cena:
48816 - 1949 cenzura  R dopis zaslaný do Stuttgartu, cenzurní raz. B
Jakost
1949 cenzura R dopis zaslaný do Stuttgartu, cenzurní raz. Brno-město, DR Brno 24.VI.49. příchozí razítko na druhé straně, lehký svislý přehyb
Vyvolávací cena:
50664 - 1959 dopis vyfr. zn. Pof.1058 2x, DR Bílovice nad Svitavou20
Jakost
1959 dopis vyfr. zn. Pof.1058 2x, DR Bílovice nad Svitavou20.X.59, dosíláno, vyvoláno, adresát neznámý a proto zasláno poštovní úložně k vypátrání odesílatele, otevřeno a přelepeno nálepkou Úředně otevřeno, zachovalé
Vyvolávací cena:
49824 - 1963-64 nedostatečně vyplacené 2 pohlednice zatížené doplatn
Jakost
1963-64 nedostatečně vyplacené 2 pohlednice zatížené doplatným s použitím výplatních známek s raz. "Doplatné", 1x z ciziny (Rakousko) a 1x v místě (Brno), zachovalé
Vyvolávací cena:
49168 - 1965 ČSR II.,  dostavníková pošta, dopis zaslaný z Žatce do
Jakost
1965 ČSR II., dostavníková pošta, dopis zaslaný z Žatce do Prahy s nálepkou "Dostavníková pošta", přítiskem na obálce "Výstava poštovních známek/ 700let Žatce" a kašetem "Dopraveno dostavníkovou poštou", DR Žatec 5.X.65, pomačkaný růžek
Vyvolávací cena:
48183 - 1974-88 sestava 3ks nedoručitelných dopisů, všechny úředně o
Jakost
1974-88 sestava 3ks nedoručitelných dopisů, všechny úředně otevřeny v úložně v Trnavě a vráceny odesílatelům, zatíženy poplatkem 1Kčs, zajímavé
Vyvolávací cena:
47860 - 1976-1990 ČSR II., sestava 11ks R-dopisů s provizorními a no
Jakost
1976-1990 ČSR II., sestava 11ks R-dopisů s provizorními a nouzovými R-nálepkami různých pošt, např. Most 1, Plzeň 2, Plzeň 8, Plzeň 17, Liberec 1, Velké Zálužie, atd., stopy poštovního provozu, zachovalé
Vyvolávací cena:
48184 - 1979 OHLÁŠKA ZÁVAD  vypravená poštou Praha 120, chybějící vý
Jakost
1979 OHLÁŠKA ZÁVAD vypravená poštou Praha 120, chybějící výplatné 5,20Kčs uhrazeno smíšenou frankaturou doplatních zn. Pof.D90, D93, D99, DR OSTRAVA 5/ 22.II.79, bez poškození
Vyvolávací cena:
U:A5
48180 - 1984 firemní R dopis s OVS Praha 5/ 22.6.84 v hodnotě 4Kčs,
Jakost
1984 firemní R dopis s OVS Praha 5/ 22.6.84 v hodnotě 4Kčs, zkušební provoz automatu na podávání R-zásilek, firma Taxograph, zachovalé
Vyvolávací cena:
48181 - 1984 R dopis s OVS Žilina 1/ 8.? v hodnotě 4Kčs, zkušební pr
Jakost
1984 R dopis s OVS Žilina 1/ 8.? v hodnotě 4Kčs, zkušební provoz automatu na podávání R-zásilek, část otisku OVS mimo obálku, zachovalé
Vyvolávací cena:
48029 - 1991 dopis ze 2. dne provozu oficiální kurýrní služby České
Jakost
1991 dopis ze 2. dne provozu oficiální kurýrní služby České pošty vyfr. zn. Pof.2927 3x, řádkové raz. Ředitelství pošt Praha/ Poštovní kurýrní služba/ 2.7.91 s rozlišovacím písmenem A, pořadové č. 10, příchozí DR Praha 612/ 2.7.91 vzadu, bez poškození, stejný dopis z 1.dne v zásilkové službě Profil (06/2006) za 2.498Kč
Vyvolávací cena:
48203 - 1965 NEPŘÍPUSTNÉ  R-dopis z Německa do ČSR vyfr. zn. Mi.473,
Jakost
1965 NEPŘÍPUSTNÉ R-dopis z Německa do ČSR vyfr. zn. Mi.473, 479 2x, 20. výročí vysídlení, DR LANDSHUT 1/ 8.8.65, vrácený zpět s poštovní nálepkou Non admis / Nepřípustné, období poštovní války, zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A5