Písemná aukce 16 / Sbírky, partie / Filatelie / Známky / Evropa

warning
Prohlížíte si aukci v archivu, v této aukci již nelze dražit!
info
Aktuálně běží Aukce 67, kde můžete najít podobné položky a dražit!
Zobrazení:view_columnview_stream
51014 - 1928-46 ALBANIA menší sestava zn., obsahuje Mi.195-97, 30
+1
Jakost
1928-46 ALBANIA menší sestava zn., obsahuje Mi.195-97, 308-311, 320-21, 408-414, vše na 1 výmětovém listu A4
Vyvolávací cena:
48536 - 1913-30 ALBANIA sestava ražených zn., obsahuje mj. Mi-24-
+1
Jakost
1913-30 ALBANIA sestava ražených zn., obsahuje mj. Mi-24-28, Mi.36-40, Mi.41-46, Mi.100-3, uloženo v malém 6-listovém zásobníku A5
Vyvolávací cena:
51016 - 1858-70 AUSTRIA malá sestava zn. II. až VI. emise s něko
Jakost
1858-70 AUSTRIA malá sestava zn. II. až VI. emise s několika zajímavými razítky, část na výstřižcích, vše na výmětovém listu A4
Vyvolávací cena:
50327 - 1850-64 AUSTRIA menší sestava zn. I., II. a III. emise, c
Jakost
1850-64 AUSTRIA menší sestava zn. I., II. a III. emise, celkem 30ks zn. na volných listech, mj. u II. emise 4ks výstřižků s červenými razítky Recomandirt Wien atd.
Vyvolávací cena:
50891 - 1867-85 AUSTRIA obchodní zásoba nových zn., část raže
+1
Jakost
1867-85 AUSTRIA obchodní zásoba nových zn., část ražená, množství zn. Feldpost, pošta v cizině, uloženo ve velkém 14listovém zásobníku
Vyvolávací cena:
52236 - 1960-87 AUSTRIA sestava zn. ve velkém 12listovém zásobn
+2
Jakost
1960-87 AUSTRIA sestava zn. ve velkém 12listovém zásobníku, nominál cca 3.000Sch
Vyvolávací cena:
50932 - 1850-1918 AUSTRIA sestava zn., zajímavá razítka na VI. e
+1
Jakost
1850-1918 AUSTRIA sestava zn., zajímavá razítka na VI. emisi, část čisté (kolem roku 1910-18)
Vyvolávací cena:
51618 - 1945-85 AUSTRIA sestava známek a aršíků, většinou či
+1
Jakost
1945-85 AUSTRIA sestava známek a aršíků, většinou čisté, obsahuje i zn. s vyšším záznamem; uloženo v bezvadném velkém zásobníku Leuchtturm
Vyvolávací cena:
48758 - 1900-60 AUSTRIA větší akumulace známek setříděných
+1
Jakost
1900-60 AUSTRIA větší akumulace známek setříděných do malých sáčků, uloženo v dřevěné krabici
Vyvolávací cena:
50470 - 1850-1938 AUSTRIA, BOSNIA AND HERZEGOVINA, LIECHTENSTEIN ne
+6
Jakost
1850-1938 AUSTRIA, BOSNIA AND HERZEGOVINA, LIECHTENSTEIN neúplná sbírka zn., obsahuje i část zn. s vyšším záznamem mj. Mi.1, 2, 156, 104, FP47, 591-96, uloženo na albových listech Stibůrek v pérových deskách, kat. cca 500€
Vyvolávací cena:
49131 - 1867-1914 AUSTRIA-HUNGARY pošta v Levantě a na Krétě m
+2
Jakost
1867-1914 AUSTRIA-HUNGARY pošta v Levantě a na Krétě mírně specializovaná sbírka s dubletami v 1 starším zásobníku A5, obsahuje mj. různé zoubkování atd., vysoký katalog
Vyvolávací cena:
49787 - 1849-1940 BELGIUM sbírka zn. na volných listech Stibůrek
+3
Jakost
1849-1940 BELGIUM sbírka zn. na volných listech Stibůrek v pérových deskách, obsahuje mnoho zn. se záznamem, kat. cca 3900€
Vyvolávací cena:
49788 - 1941-61 BELGIUM téměř kompletní sbírka zn. na volných
Jakost
1941-61 BELGIUM téměř kompletní sbírka zn. na volných albových listech, kat cca 900€
Vyvolávací cena:
48965 - 1851-64 BELGIUM, NETHERLANDS, DENMARK, NORWAY sestava 50ks
Jakost
1851-64 BELGIUM, NETHERLANDS, DENMARK, NORWAY sestava 50ks klasických zn., řada barevných odstínů, číslicová razítka, běžná jakost, kat. minimálně 1730MiM
Vyvolávací cena:
49281 - 1879-1916 BOSNIA AND HERZEGOVINA neúplná generální sbí
+1
Jakost
1879-1916 BOSNIA AND HERZEGOVINA neúplná generální sbírka na listech Stibůrek v pérových deskách, obsahuje nezoubkované známky a různá zoubkování emise Krajinky 1906, převážně ražené, dle majitele kat. cca 1000€
Vyvolávací cena:
48838 - 1941-45 CROATIA sestava zn. a aršíků, obsahuje mj. Mi.Bl
+1
Jakost
1941-45 CROATIA sestava zn. a aršíků, obsahuje mj. Mi.Bl.4A a B, Mi.Bl.5A a B, série 8ks aršíků Mi.154-57, série aršíků Mi.162-65C, Mi.Bl.7, doplatní Porto Mi.1-5, ražené aršíky Mi.Bl.1 a 2, atd., uloženo v 6-listovém zásobníku A4, kat. dle majitele cca 500€
Vyvolávací cena:
51878 - 1918-36 ESTONIA téměř kompletní sbírka v malém 6-list
+1
Jakost
1918-36 ESTONIA téměř kompletní sbírka v malém 6-listovém zásobníku A5, obsahuje mj. Mi.87-89, 102-105, 131-134; kat. dle majitele 780€
Vyvolávací cena:
48823 - 1890-1970 EUROPE  soubor 32ks výběrových sešitů s vyso
+1
Jakost
1890-1970 EUROPE soubor 32ks výběrových sešitů s vysokou zbytkovou hodnotou, původ z Rakouska, velmi výhodná nabídka!
Vyvolávací cena:
47857 - 1935-1975 EUROPE aršíky evropských států, sestava 60ks
+1
Jakost
1935-1975 EUROPE aršíky evropských států, sestava 60ks různých, obsahuje např. Belgie Mi.Bl.7, 8, 11, 12; Španělsko Mi.Bl.1, 3, 7, 8; Chorvatsko Mi.Bl.3A, 3B; Bulharsko Mi.Bl.5, NDR Mi.Kleinbogen 926-33, v zásobníku A4, seznam přiložen, kat. 683€
Vyvolávací cena:
48529 - 1880-1940 EUROPE sestava přebytků převážně ražených
+2
Jakost
1880-1940 EUROPE sestava přebytků převážně ražených zn. Černé Hory, Lucemburska, Finska, Norska, Portugalska, Rakouska, Německa, Maďarska, Francie, Srbska, Jugoslávie, Řecka, Polska a Španělska v plném velkém 12-listovém zásobníku
Vyvolávací cena:
48515 - 1870-1940 EUROPE sestava přebytků zn. Belgie, Bulharska,
+3
Jakost
1870-1940 EUROPE sestava přebytků zn. Belgie, Bulharska, Dánska, Německa, Francie, Velké Británie, Itálie, Jugoslávie, Lichtenštejnska, Litvy, Monaka, Nizozemska, Norska, Rumunska, Ruska, Švýcarska a Švédska, obsahuje mnoho dražších sérií, mj. Belgie **Mi.305-313, hodně ražené klasiky, zejména Belgie, Francie, Velká Británie, Itálie; vše v 1 velkém 12listovém zásobníku, zajímavé
Vyvolávací cena:
48518 - 1880-1940 EUROPE sestava převážně klasických zn. zemí
+2
Jakost
1880-1940 EUROPE sestava převážně klasických zn. zemí: Belgie, Fiume, Litva, Bulharsko, Estonsko, Švýcarsko, Rumunsko, Rusko, Turecko, Ukrajina, Velká Británie, Francie, Nizozemsko, Švédsko; vše ve velkém 16listovém zásobníku, vysoký katalog, zajímavá nabídka
Vyvolávací cena:
48462 - 1890-1950 EUROPE soubor 14ks výběrových sešitků formá
+1
Jakost
1890-1950 EUROPE soubor 14ks výběrových sešitků formátu A5 (Dánsko+Norsko, Švédsko 2x, Finsko+Dánsko+Pobaltí, Rumunsko 3x, Bulharsko, SSSR 2x, Jugoslávie 3x, různé), několik zajímavých položek
Vyvolávací cena:
48469 - 1890-1950 EUROPE soubor 16ks výběrových sešitků formá
+1
Jakost
1890-1950 EUROPE soubor 16ks výběrových sešitků formátu A5 (Dánsko, Švédsko, Velká Británie 2x, Španělsko 2x, Belgie 4x, Itálie 2x, Maďarsko 4x), různá kvalita
Vyvolávací cena:
48826 - 1890-1990 EUROPE soubor 18ks výběrových sešitů a malé
+1
Jakost
1890-1990 EUROPE soubor 18ks výběrových sešitů a malého zásobníku A5, s vysokou zbytkovou hodnotou, původ z Rakouska, výhodná nabídka!
Vyvolávací cena:
49409 - 1900-50 EUROPE zbytková sestava zn. ze zemí Srbsko, S.H.S
+2
Jakost
1900-50 EUROPE zbytková sestava zn. ze zemí Srbsko, S.H.S., Jugoslávie, Chorvatsko, Rakousko, Německo, Maďarsko aj., uloženo ve velkém 12listovém zásobníku
Vyvolávací cena:
51620 - 1918-23 FIUME partie různých známek, i čisté bez lepu,
+1
Jakost
1918-23 FIUME partie různých známek, i čisté bez lepu, uloženo na 5 stranách 8-listového zásobníku A5, vhodné k přebrání
Vyvolávací cena:
49834 - 1860-1990 FRANCE sestava 7ks výběrových sešitů A5
+1
Jakost
1860-1990 FRANCE sestava 7ks výběrových sešitů A5
Vyvolávací cena:
51632 - 1914-8 GERMANY kolonie a obsazená území, partie známek
+2
Jakost
1914-8 GERMANY kolonie a obsazená území, partie známek různé kvality a zařazení, uloženo na 5 listech 8-listového zásobníku A5 (téměř nový), vhodné k přebrání
Vyvolávací cena:
50096 - 1874-1945 GERMANY sbírka zn. ve velkém 12listovém zásob
+2
Jakost
1874-1945 GERMANY sbírka zn. ve velkém 12listovém zásobníku, obsahuje mj. Mi.26, 351-54, 378-84, 499-507, 529-39, 695-97, 716-29, Bl.1 (IPOSTA 1930), Bl.2 (Nothilfe 1933) a jiné, sestavu razítek Bahnpost a celistvostí; kat. dle majitele cca 8000€, velmi zajímavá nabídka
Vyvolávací cena:
51593 - 1920-41 GERMANY sestava 9ks rohových 30- a 50-bloků pro s
+2
Jakost
1920-41 GERMANY sestava 9ks rohových 30- a 50-bloků pro sešitková vydání, obsahuje mj. Mi.141, 144, 145, 147, 515, 516, 517, 519, vydání Germania, Hindenburg; doplněno výmětovým listem s 50ks 2-pásek ze sešitkových soutisků, vysoký katalog
Vyvolávací cena:
U:A5
51314 - 1880-1945 GERMANY sestava zn. v dubletách, pochází z poz
+1
Jakost
1880-1945 GERMANY sestava zn. v dubletách, pochází z pozůstalosti, nezpracováno, mnoho zn. se záznamem, katalog dle majitele zjevně tisíce €
Vyvolávací cena:
49387 - 1938-44 GERMANY sestava zn., obsahuje mj. Mi.716-729, 695-9
+2
Jakost
1938-44 GERMANY sestava zn., obsahuje mj. Mi.716-729, 695-97 (1x skvrna), 686-88, 699, 747 atd., vše ve velkém 10listovém zásobníku A4, část zažloutlé skvrny, kat. jen kvalitní cca 1000€
Vyvolávací cena:
51691 - 1960-84 GERMANY téměř kompletní sbírka ražených zn.,
+2
Jakost
1960-84 GERMANY téměř kompletní sbírka ražených zn., pouze několik ks čistých vše po nálepce, uloženo na ručně kreslených albových listech v pérových deskách, kat. dle majitele cca 450€
Vyvolávací cena:
U:A5
48825 - 1930-80 GERMANY, AUSTRIA zásoba volně sypaných zn. ulož
Jakost
1930-80 GERMANY, AUSTRIA zásoba volně sypaných zn. uložená v ploché krabici, původ z Rakouska
Vyvolávací cena:
48471 - 1890-1970 GERMANY, AUSTRIA, BOSNIA AND HERZEGOVINA soubor 1
+1
Jakost
1890-1970 GERMANY, AUSTRIA, BOSNIA AND HERZEGOVINA soubor 14ks výběrových sešitků formátu A5 (SRN 4x, NDR 5x, Rakousko 4x, Bosna)
Vyvolávací cena:
49210 - 1850-1950 GERMANY, AUSTRIA, SWITZERLAND sestava zn. na 30 v
+1
Jakost
1850-1950 GERMANY, AUSTRIA, SWITZERLAND sestava zn. na 30 výběrových listech A5, obsahuje mj. Švýcarsko Mi.61B ražená 750€ (přehyb) atd., celkem kat. dle majitele 1700€
Vyvolávací cena:
51789 - 1941 GERMANY, OCCUPATION, BALTIC STATES sestava zn. na 2ks
+1
Jakost
1941 GERMANY, OCCUPATION, BALTIC STATES sestava zn. na 2ks výmětových listů, doplněno podrobným seznamem, obsahuje zn. Litvy I. a II. Zemské vydání a Místní vydání, Estonsko - vydání Pernau a zn. Lotyšska; kat. cca 850€, zajímavé
Vyvolávací cena:
48772 - 1900-50 GERMANY, WHOLE WORLD zbytková sestava zn. v sáčc
+1
Jakost
1900-50 GERMANY, WHOLE WORLD zbytková sestava zn. v sáčcích a malém zásobníku A5, vše ve středně velké krabici
Vyvolávací cena:
49976 - 1939-70 GERMANY, ZONES, PROTECTORAT, SLOVAKIA sestava zn. v
+1
Jakost
1939-70 GERMANY, ZONES, PROTECTORAT, SLOVAKIA sestava zn. v obálkách, uloženo ve 2 větších krabicích
Vyvolávací cena:
48413 - 1946-60 GERMANY/ FRG neúplná sbírka zn. na listech v pé
+2
Jakost
1946-60 GERMANY/ FRG neúplná sbírka zn. na listech v pérových deskách, obsahuje několik lepších ražených položek, část čisté série a aršíky v sáčcích
Vyvolávací cena:
50473 - 1949-88 GERMANY - EAST neúplná sbírka zn. a aršíků, o
+3
Jakost
1949-88 GERMANY - EAST neúplná sbírka zn. a aršíků, obsahuje i část zn. s vyšším záznamem, uloženo na albových listech Abria ve šroubových deskách
Vyvolávací cena:
50171 - 1975-87 GERMANY - EAST sestava 41ks aršíků, bloků a TL,
+1
Jakost
1975-87 GERMANY - EAST sestava 41ks aršíků, bloků a TL, menší část vylepeno na lístcích
Vyvolávací cena:
49384 - 1936-42 GG, POLAND, HUNGARY sestava zn., obsahuje mj. GG **
+2
Jakost
1936-42 GG, POLAND, HUNGARY sestava zn., obsahuje mj. GG **přetiskovou sérii, Polsko Mi.Bl.7,8 (kat. 130€) a přidané zn. Maďarska, uloženo v zásobníku A5
Vyvolávací cena:
51697 - 1850-1992 GREAT BRITAIN sestava zn. na 2ks výmětových li
+1
Jakost
1850-1992 GREAT BRITAIN sestava zn. na 2ks výmětových listů A5
Vyvolávací cena:
48849 - 1841-1989 GREAT BRITAIN zajímavá sestava zn. a aršíků,
+1
Jakost
1841-1989 GREAT BRITAIN zajímavá sestava zn. a aršíků, 3 stránky klasiky, obsahuje mj. Mi.4, 7, 13z, 14a, 15, 20, 22, 23, 35, 45, Mi.72-81, Mi.102-115, Mi.117, série Emergency Post 1971 ve 4-blocích a mnoho dalších, uloženo v 6-listovém zásobníku A4, vysoký katalog, výhodné
Vyvolávací cena:
52299 - 1958-80 GREECE menší neúplná sbírka ve 2 malých záso
+2
Jakost
1958-80 GREECE menší neúplná sbírka ve 2 malých zásobnících A5, doplněno čistými zn. Sharjah, Sudan, Quatar atd.
Vyvolávací cena:
49778 - 1861-1980 GREECE sestava zn. uložena ve velkém 16listové
+2
Jakost
1861-1980 GREECE sestava zn. uložena ve velkém 16listovém zásobníku A4 Pofis, vysoký katalog
Vyvolávací cena:
48833 - 1969-96 GUERNSEY, ISLE OF MAN, JERSEY zajímavá sestava zn
+3
Jakost
1969-96 GUERNSEY, ISLE OF MAN, JERSEY zajímavá sestava zn. včetně doplatních, aršíků a známkových sešitků, téměř kompletní, uloženo ve velkém 30-listovém zásobníku A4, kat. 16.500Kč, výhodná nabídka
Vyvolávací cena:
50471 - 1871-1938 HUNGARY neúplná sbírka zn., obsahuje i část
+2
Jakost
1871-1938 HUNGARY neúplná sbírka zn., obsahuje i část zn. s vyšším záznamem, uloženo na albových listech Stibůrek v pérových deskách
Vyvolávací cena:
51976 - 1865-80 HUNGARY sestava zn. v 12listovém zásobníku, dopl
+2
Jakost
1865-80 HUNGARY sestava zn. v 12listovém zásobníku, doplněna 2 výmětovými platy a několika listy se zn., obsahuje mj. Mi.478-479, 1111, 944-946, 528-537, Bl.23 atd., kat. cca 2900MiM
Vyvolávací cena:
49988 - 1945-80 HUNGARY sestava zn. v obálkách, uloženo ve vět
+1
Jakost
1945-80 HUNGARY sestava zn. v obálkách, uloženo ve větší krabici
Vyvolávací cena:
48829 - 1979-2000 HUNGARY sestava zn., PL a aršíků ve velkém 24
+2
Jakost
1979-2000 HUNGARY sestava zn., PL a aršíků ve velkém 24listovém zásobníku A4, kat. dle majitele 2500€, zajímavá nabídka
Vyvolávací cena:
49405 - 1860-1930 HUNGARY utříděná obchodní zásoba zn. ve vel
+2
Jakost
1860-1930 HUNGARY utříděná obchodní zásoba zn. ve velkém 16listovém zásobníku A4
Vyvolávací cena:
49950 - 1890-1945 HUNGARY volně sypané zn. v sáčku
Jakost
1890-1945 HUNGARY volně sypané zn. v sáčku
Vyvolávací cena:
48513 - 1871-1939 HUNGARY, BaM sestava zn. Uherska a Maďarska, obs
+2
Jakost
1871-1939 HUNGARY, BaM sestava zn. Uherska a Maďarska, obsahuje mj. raženou sérii Mi.8-13, ** Mi.145-161 (bez Mi.159), Mi.162-178, ** Mi.427-429, Mi.458-462, Mi.463-466, Mi.Bl3, zn. s přetiskem Regatul Romaniei atd., vysoký katalog; známky protektorátu ČaM v kat. ceně cca 800Kč, vše v 1 velkém 12listovém zásobníku
Vyvolávací cena:
49835 - 1860-1970 ITALY sestava 12ks výběrových sešitů A5
+1
Jakost
1860-1970 ITALY sestava 12ks výběrových sešitů A5
Vyvolávací cena:
50355 - 1865-1980 ITALY sestava zn. uložená ve velkém 16listové
+1
Jakost
1865-1980 ITALY sestava zn. uložená ve velkém 16listovém zásobníku Pofis
Vyvolávací cena:
51326 - 1908-32 ITALY sestava zn. z kolonií a obsazených území,
Jakost
1908-32 ITALY sestava zn. z kolonií a obsazených území, pošta v cizině, mnoho vzácnějších zn. se záznamem, umístěno na listech Stibůrek, kat. dle majitele 23.000MiM
Vyvolávací cena:
49708 - 1861-1940 ITALY, ITALIAN STATES sestava zn. ve velkém zás
+2
Jakost
1861-1940 ITALY, ITALIAN STATES sestava zn. ve velkém zásobníku, obsahuje mnohé zajímavé zn., různá kvalita
Vyvolávací cena: