Písemná aukce 16 / Sbírky, partie / Filatelie / Známky / Evropa

sign_info Prohlížíte si aukci v archivu, v této aukci již nelze dražit!
51014
+1
Jakost
1928-46 ALBANIA menší sestava zn., obsahuje Mi.195-97, 308-311, 320-21, 408-414, vše na 1 výmětovém listu A4, vyvolávací cena:
48536
+1
Jakost
1913-30 ALBANIA sestava ražených zn., obsahuje mj. Mi-24-28, Mi.36-40, Mi.41-46, Mi.100-3, uloženo v malém 6-listovém zásobníku A5, vyvolávací cena:
51016
Jakost
1858-70 AUSTRIA malá sestava zn. II. až VI. emise s několika zajímavými razítky, část na výstřižcích, vše na výmětovém listu A4, vyvolávací cena:
50327
Jakost
1850-64 AUSTRIA menší sestava zn. I., II. a III. emise, celkem 30ks zn. na volných listech, mj. u II. emise 4ks výstřižků s červenými razítky Recomandirt Wien atd., vyvolávací cena:
50891
+1
Jakost
1867-85 AUSTRIA obchodní zásoba nových zn., část ražená, množství zn. Feldpost, pošta v cizině, uloženo ve velkém 14listovém zásobníku, vyvolávací cena:
52236
+2
Jakost
1960-87 AUSTRIA sestava zn. ve velkém 12listovém zásobníku, nominál cca 3.000Sch, vyvolávací cena:
50932
+1
Jakost
1850-1918 AUSTRIA sestava zn., zajímavá razítka na VI. emisi, část čisté (kolem roku 1910-18), vyvolávací cena:
51618
+1
Jakost
1945-85 AUSTRIA sestava známek a aršíků, většinou čisté, obsahuje i zn. s vyšším záznamem; uloženo v bezvadném velkém zásobníku Leuchtturm, vyvolávací cena:
48758
+1
Jakost
1900-60 AUSTRIA větší akumulace známek setříděných do malých sáčků, uloženo v dřevěné krabici, vyvolávací cena:
50470
+6
Jakost
1850-1938 AUSTRIA, BOSNIA AND HERZEGOVINA, LIECHTENSTEIN neúplná sbírka zn., obsahuje i část zn. s vyšším záznamem mj. Mi.1, 2, 156, 104, FP47, 591-96, uloženo na albových listech Stibůrek v pérových deskách, kat. cca 500€, vyvolávací cena:
49131
+2
Jakost
1867-1914 AUSTRIA-HUNGARY pošta v Levantě a na Krétě mírně specializovaná sbírka s dubletami v 1 starším zásobníku A5, obsahuje mj. různé zoubkování atd., vysoký katalog, vyvolávací cena:
49787
+3
Jakost
1849-1940 BELGIUM sbírka zn. na volných listech Stibůrek v pérových deskách, obsahuje mnoho zn. se záznamem, kat. cca 3900€, vyvolávací cena:
49788
Jakost
1941-61 BELGIUM téměř kompletní sbírka zn. na volných albových listech, kat cca 900€, vyvolávací cena:
48965
Jakost
1851-64 BELGIUM, NETHERLANDS, DENMARK, NORWAY sestava 50ks klasických zn., řada barevných odstínů, číslicová razítka, běžná jakost, kat. minimálně 1730MiM, vyvolávací cena:
49281
+1
Jakost
1879-1916 BOSNIA AND HERZEGOVINA neúplná generální sbírka na listech Stibůrek v pérových deskách, obsahuje nezoubkované známky a různá zoubkování emise Krajinky 1906, převážně ražené, dle majitele kat. cca 1000€, vyvolávací cena:
48838
+1
Jakost
1941-45 CROATIA sestava zn. a aršíků, obsahuje mj. Mi.Bl.4A a B, Mi.Bl.5A a B, série 8ks aršíků Mi.154-57, série aršíků Mi.162-65C, Mi.Bl.7, doplatní Porto Mi.1-5, ražené aršíky Mi.Bl.1 a 2, atd., uloženo v 6-listovém zásobníku A4, kat. dle majitele cca 500€, vyvolávací cena:
51878
+1
Jakost
1918-36 ESTONIA téměř kompletní sbírka v malém 6-listovém zásobníku A5, obsahuje mj. Mi.87-89, 102-105, 131-134; kat. dle majitele 780€, vyvolávací cena:
48823
+1
Jakost
1890-1970 EUROPE soubor 32ks výběrových sešitů s vysokou zbytkovou hodnotou, původ z Rakouska, velmi výhodná nabídka! , vyvolávací cena:
47857
+1
Jakost
1935-1975 EUROPE aršíky evropských států, sestava 60ks různých, obsahuje např. Belgie Mi.Bl.7, 8, 11, 12; Španělsko Mi.Bl.1, 3, 7, 8; Chorvatsko Mi.Bl.3A, 3B; Bulharsko Mi.Bl.5, NDR Mi.Kleinbogen 926-33, v zásobníku A4, seznam přiložen, kat. 683€, vyvolávací cena:
48529
+2
Jakost
1880-1940 EUROPE sestava přebytků převážně ražených zn. Černé Hory, Lucemburska, Finska, Norska, Portugalska, Rakouska, Německa, Maďarska, Francie, Srbska, Jugoslávie, Řecka, Polska a Španělska v plném velkém 12-listovém zásobníku, vyvolávací cena:
48515
+3
Jakost
1870-1940 EUROPE sestava přebytků zn. Belgie, Bulharska, Dánska, Německa, Francie, Velké Británie, Itálie, Jugoslávie, Lichtenštejnska, Litvy, Monaka, Nizozemska, Norska, Rumunska, Ruska, Švýcarska a Švédska, obsahuje mnoho dražších sérií, mj. Belgie **Mi.305-313, hodně ražené klasiky, zejména Belgie, Francie, Velká Británie, Itálie; vše v 1 velkém 12listovém zásobníku, zajímavé, vyvolávací cena:
48518
+2
Jakost
1880-1940 EUROPE sestava převážně klasických zn. zemí: Belgie, Fiume, Litva, Bulharsko, Estonsko, Švýcarsko, Rumunsko, Rusko, Turecko, Ukrajina, Velká Británie, Francie, Nizozemsko, Švédsko; vše ve velkém 16listovém zásobníku, vysoký katalog, zajímavá nabídka, vyvolávací cena:
48462
+1
Jakost
1890-1950 EUROPE soubor 14ks výběrových sešitků formátu A5 (Dánsko+Norsko, Švédsko 2x, Finsko+Dánsko+Pobaltí, Rumunsko 3x, Bulharsko, SSSR 2x, Jugoslávie 3x, různé), několik zajímavých položek, vyvolávací cena:
48469
+1
Jakost
1890-1950 EUROPE soubor 16ks výběrových sešitků formátu A5 (Dánsko, Švédsko, Velká Británie 2x, Španělsko 2x, Belgie 4x, Itálie 2x, Maďarsko 4x), různá kvalita, vyvolávací cena:
48826
+1
Jakost
1890-1990 EUROPE soubor 18ks výběrových sešitů a malého zásobníku A5, s vysokou zbytkovou hodnotou, původ z Rakouska, výhodná nabídka! , vyvolávací cena:
49409
+2
Jakost
1900-50 EUROPE zbytková sestava zn. ze zemí Srbsko, S.H.S., Jugoslávie, Chorvatsko, Rakousko, Německo, Maďarsko aj., uloženo ve velkém 12listovém zásobníku, vyvolávací cena:
51620
+1
Jakost
1918-23 FIUME partie různých známek, i čisté bez lepu, uloženo na 5 stranách 8-listového zásobníku A5, vhodné k přebrání, vyvolávací cena:
49834
+1
Jakost
1860-1990 FRANCE sestava 7ks výběrových sešitů A5, vyvolávací cena:
51632
+2
Jakost
1914-8 GERMANY kolonie a obsazená území, partie známek různé kvality a zařazení, uloženo na 5 listech 8-listového zásobníku A5 (téměř nový), vhodné k přebrání, vyvolávací cena:
50096
+2
Jakost
1874-1945 GERMANY sbírka zn. ve velkém 12listovém zásobníku, obsahuje mj. Mi.26, 351-54, 378-84, 499-507, 529-39, 695-97, 716-29, Bl.1 (IPOSTA 1930), Bl.2 (Nothilfe 1933) a jiné, sestavu razítek Bahnpost a celistvostí; kat. dle majitele cca 8000€, velmi zajímavá nabídka, vyvolávací cena:
51593
+2
Jakost
1920-41 GERMANY sestava 9ks rohových 30- a 50-bloků pro sešitková vydání, obsahuje mj. Mi.141, 144, 145, 147, 515, 516, 517, 519, vydání Germania, Hindenburg; doplněno výmětovým listem s 50ks 2-pásek ze sešitkových soutisků, vysoký katalog, vyvolávací cena:
U:A5
51314
+1
Jakost
1880-1945 GERMANY sestava zn. v dubletách, pochází z pozůstalosti, nezpracováno, mnoho zn. se záznamem, katalog dle majitele zjevně tisíce €, vyvolávací cena:
49387
+2
Jakost
1938-44 GERMANY sestava zn., obsahuje mj. Mi.716-729, 695-97 (1x skvrna), 686-88, 699, 747 atd., vše ve velkém 10listovém zásobníku A4, část zažloutlé skvrny, kat. jen kvalitní cca 1000€, vyvolávací cena:
51691
+2
Jakost
1960-84 GERMANY téměř kompletní sbírka ražených zn., pouze několik ks čistých vše po nálepce, uloženo na ručně kreslených albových listech v pérových deskách, kat. dle majitele cca 450€, vyvolávací cena:
U:A5
48825
Jakost
1930-80 GERMANY, AUSTRIA zásoba volně sypaných zn. uložená v ploché krabici, původ z Rakouska, vyvolávací cena:
48471
+1
Jakost
1890-1970 GERMANY, AUSTRIA, BOSNIA AND HERZEGOVINA soubor 14ks výběrových sešitků formátu A5 (SRN 4x, NDR 5x, Rakousko 4x, Bosna), vyvolávací cena:
49210
+1
Jakost
1850-1950 GERMANY, AUSTRIA, SWITZERLAND sestava zn. na 30 výběrových listech A5, obsahuje mj. Švýcarsko Mi.61B ražená 750€ (přehyb) atd., celkem kat. dle majitele 1700€, vyvolávací cena:
51789
+1
Jakost
1941 GERMANY, OCCUPATION, BALTIC STATES sestava zn. na 2ks výmětových listů, doplněno podrobným seznamem, obsahuje zn. Litvy I. a II. Zemské vydání a Místní vydání, Estonsko - vydání Pernau a zn. Lotyšska; kat. cca 850€, zajímavé, vyvolávací cena:
48772
+1
Jakost
1900-50 GERMANY, WHOLE WORLD zbytková sestava zn. v sáčcích a malém zásobníku A5, vše ve středně velké krabici, vyvolávací cena:
49976
+1
Jakost
1939-70 GERMANY, ZONES, PROTECTORAT, SLOVAKIA sestava zn. v obálkách, uloženo ve 2 větších krabicích, vyvolávací cena:
48413
+2
Jakost
1946-60 GERMANY/ FRG neúplná sbírka zn. na listech v pérových deskách, obsahuje několik lepších ražených položek, část čisté série a aršíky v sáčcích, vyvolávací cena:
50473
+3
Jakost
1949-88 GERMANY - EAST neúplná sbírka zn. a aršíků, obsahuje i část zn. s vyšším záznamem, uloženo na albových listech Abria ve šroubových deskách, vyvolávací cena:
50171
+1
Jakost
1975-87 GERMANY - EAST sestava 41ks aršíků, bloků a TL, menší část vylepeno na lístcích, vyvolávací cena:
49384
+2
Jakost
1936-42 GG, POLAND, HUNGARY sestava zn., obsahuje mj. GG **přetiskovou sérii, Polsko Mi.Bl.7,8 (kat. 130€) a přidané zn. Maďarska, uloženo v zásobníku A5, vyvolávací cena:
51697
+1
Jakost
1850-1992 GREAT BRITAIN sestava zn. na 2ks výmětových listů A5, vyvolávací cena:
48849
+1
Jakost
1841-1989 GREAT BRITAIN zajímavá sestava zn. a aršíků, 3 stránky klasiky, obsahuje mj. Mi.4, 7, 13z, 14a, 15, 20, 22, 23, 35, 45, Mi.72-81, Mi.102-115, Mi.117, série Emergency Post 1971 ve 4-blocích a mnoho dalších, uloženo v 6-listovém zásobníku A4, vysoký katalog, výhodné, vyvolávací cena:
52299
+2
Jakost
1958-80 GREECE menší neúplná sbírka ve 2 malých zásobnících A5, doplněno čistými zn. Sharjah, Sudan, Quatar atd., vyvolávací cena:
49778
+2
Jakost
1861-1980 GREECE sestava zn. uložena ve velkém 16listovém zásobníku A4 Pofis, vysoký katalog, vyvolávací cena:
48833
+3
Jakost
1969-96 GUERNSEY, ISLE OF MAN, JERSEY zajímavá sestava zn. včetně doplatních, aršíků a známkových sešitků, téměř kompletní, uloženo ve velkém 30-listovém zásobníku A4, kat. 16.500Kč, výhodná nabídka, vyvolávací cena:
50471
+2
Jakost
1871-1938 HUNGARY neúplná sbírka zn., obsahuje i část zn. s vyšším záznamem, uloženo na albových listech Stibůrek v pérových deskách, vyvolávací cena:
51976
+2
Jakost
1865-80 HUNGARY sestava zn. v 12listovém zásobníku, doplněna 2 výmětovými platy a několika listy se zn., obsahuje mj. Mi.478-479, 1111, 944-946, 528-537, Bl.23 atd., kat. cca 2900MiM, vyvolávací cena:
49988
+1
Jakost
1945-80 HUNGARY sestava zn. v obálkách, uloženo ve větší krabici, vyvolávací cena:
48829
+2
Jakost
1979-2000 HUNGARY sestava zn., PL a aršíků ve velkém 24listovém zásobníku A4, kat. dle majitele 2500€, zajímavá nabídka, vyvolávací cena:
49405
+2
Jakost
1860-1930 HUNGARY utříděná obchodní zásoba zn. ve velkém 16listovém zásobníku A4, vyvolávací cena:
49950
Jakost
1890-1945 HUNGARY volně sypané zn. v sáčku, vyvolávací cena:
48513
+2
Jakost
1871-1939 HUNGARY, BaM sestava zn. Uherska a Maďarska, obsahuje mj. raženou sérii Mi.8-13, ** Mi.145-161 (bez Mi.159), Mi.162-178, ** Mi.427-429, Mi.458-462, Mi.463-466, Mi.Bl3, zn. s přetiskem Regatul Romaniei atd., vysoký katalog; známky protektorátu ČaM v kat. ceně cca 800Kč, vše v 1 velkém 12listovém zásobníku, vyvolávací cena:
49835
+1
Jakost
1860-1970 ITALY sestava 12ks výběrových sešitů A5, vyvolávací cena:
50355
+1
Jakost
1865-1980 ITALY sestava zn. uložená ve velkém 16listovém zásobníku Pofis, vyvolávací cena:
51326
Jakost
1908-32 ITALY sestava zn. z kolonií a obsazených území, pošta v cizině, mnoho vzácnějších zn. se záznamem, umístěno na listech Stibůrek, kat. dle majitele 23.000MiM, vyvolávací cena:
49708
+2
Jakost
1861-1940 ITALY, ITALIAN STATES sestava zn. ve velkém zásobníku, obsahuje mnohé zajímavé zn., různá kvalita, vyvolávací cena:
:: © Burda Auction, s.r.o (Filatelie Burda) - Pořádání aukcí, prodej a nákup filatelistického a dalšího sběratelského materiálu (Filatelie, Poštovní známky, Celiny, Celistvosti, Dopisy, Filokratie, Pohlednice a dalších) ::