Písemná aukce 20 / Filatelie / Největší zájem

sign_info Prohlížíte si aukci v archivu, v této aukci již nelze dražit!
73470
Jakost
Pof.RV1-21, Pražský přetisk - malý znak, kompletní série, hodnota 3K žilkovaný papír, všechny zk. Gi., resp. Lý., Gi., navíc hodnota 2K Pof.RV16a, kat. 3200Kč, vyvolávací cena:
U:A5
75862
+1
Jakost
Pof.15, 50h fialová, sestava 457ks zn. s určenými ZP, 1. a 2.TD, vyvolávací cena:
U:A4
74158
Jakost
Pof.21a, 120h světle šedá, široké okraje, pěkná, kat. 500Kč, vyvolávací cena:
U:A5
63398
+1
Jakost
Pof.21b, 120h stříbřitě šedá, zk. Gi., kat. 5000Kč, vyvolávací cena:
U:A5
74159
Jakost
Pof.22 200h, tmavě modrá (švestková), pěkná, vyvolávací cena:
U:A5
74160
Jakost
Pof.26 1000h, fialová, velké okraje, pěkná, kat. 500Kč, vyvolávací cena:
U:A5
62111
Jakost
ZT hodnoty 10h, 4ks neotypie, tmavě zelená, sytě červená, tmavofialová, oranžová, pěkné okraje, papír s lepem, pěkná kvalita, vyvolávací cena:
U:A5
74301
Jakost
Pof.33x, Koruna 3h, tlustý papír, pěkná kvalita, kat. 250Kč, vyvolávací cena:
U:A5
73404
Jakost
Pof.83-88, Doplatní přetisk PORTO, kompletní série, 5ks (bez č.86) zk. Gi., resp. Mahr, kat. 4500Kč, vyvolávací cena:
U:A5
73145
Jakost
Pof.113, Parlament 80f zelená, sestava 6-blok a 8-blok s horním okrajem, obsahuje spojené typy všech 3 typů přetisku, zk. Gi., zvlněný papír, vyvolávací cena:
U:A5
73482
Jakost
Pof.SO1-23 (bez SO3-5, 7), hodnota 500h modrý i černý přetisk, hodnota 1000h 2ks, většina zn. zk. Mahr + Pof.SO33-43 (hodnota 5h lom) + SO1B-14C, 9ks běžných zoubkovaných známek, kat. cca 700Kč , vyvolávací cena:
U:A5
73201
Jakost
1940 Pof.50-51, hodnota 1,20K 2x, 53, 100-101, Německý ČK, sestava 6ks kompletních archů, vyvolávací cena:
U:A3v–
74775
Jakost
1960-66 Pof.1101-1108, 1480-1483, 1563, 1565, 1485 sestava barevných odchylek emisí Hrady a Města, celkem 31ks zn., vyvolávací cena:
U:A4
74260
Jakost
1967 Pof.1630-1636, kompletní 25ks TL (!), včetně DV 1/1 Pof.1632, luxusní, kat. 1100Kč, vyvolávací cena:
U:A4
72424
+2
Jakost
1840-1920 partie cca 200 ks známek různá vydání, několik perfinů, i lepší hodnoty, různá kvalita, vysoký katalog, vyvolávací cena:
U:A4
74905
Jakost
1840-71 Mi.1, 7, (obě těsný střih), 9A, 4 2x, 13Z 3x, 14, 15, 18-22, 23-25, 38, 39, 40, 45, 47, 48, 53, 58 atd., sestava 35ks zn., různá kvalita, kat. cca 3200€, vyvolávací cena:
U:A5
75608
+1
Jakost
1944 SLOVENSKO Ba.N5, 5000Ks Kníže Mojmír, kat. 2.500Kč, kvalita 0, vyvolávací cena:
U:A5
75610
+1
Jakost
1964 ČSR II. Ba.99a, 50Kčs červená, série K01, kat. 3000Kč, kvalita 0, vyvolávací cena:
U:A5
73358
+7
Jakost
1913 Čermák, Skrbek: Mince Království českého za panování rodu habsburského od roku 1526, 3 svazky, nákl. Hoblík, Pardubice, 1028 stran, velké množství obrázků v 198 tabulích, dobrý stav, vyvolávací cena:
U:Z
74595
Jakost
1919-23 ČSR I. sestava dražších známek nižší kvality (KVP), Pof.9N, Pof.58a (zelenočerný přetisk), Pof.176-9 (P5, P6 P5, P8),, Pof.L1 + L3, ražené L1-L3, 2x L4-L6, spěšné na bílém papíru Pof.S1+S2, většina známek dobrý lep, část známek zkoušená, stojí za prohlédnutí, vysoký katalog, výhodná nabídka!, vyvolávací cena:
U:O5
73716
+2
Jakost
1918-20 ČSR I. / HRADČANY sestava cca 3.200ks známek emise Hradčany, včetně typů, roztříděno do sáčků, k tomu 30ks pohlednic vyfr. zn. Hradčany, vše v ploché krabici, vyvolávací cena:
U:Z
73812
+38
Jakost
1918-39 ČSR I. / NOVINOVÉ, DOPLATNÍ specializovaná sbírka, pečlivě uspořádáno a popsáno, DV a tiskové nahodilosti, vady přetisků, obtisky, složky, okraje a DČ, uloženo na albových listech Schaubek ve šroubovém albu, pochází z Německa, kat. 4000Kč, vyvolávací cena:
U:Z
73748
+3
Jakost
1920 ČSR I. / OR, HOLUBICE, HaV sestava cca 4.500ks razítkovaných známek, k tomu 30ks celistvostí, část ostatní knihtiskové vydání, uloženo v sáčcích, vyvolávací cena:
U:O4
72377
+9
Jakost
1918-39 ČSR I. / SOKOL V LETU Pof.1-8, sbírka deskových vad a retuší na všech hodnotách této emise, včetně pásek a bloků a přes 40 ks výstřižků s poštovním použitím, v albu na 40 listech přehledně zpracováno, katalogová cena přes 20000Kč, vyvolávací cena:
U:Z
73806
+10
Jakost
1918-39 ČSR I. partie volně sypaných známek, převážně čisté, 4-bloky, pásky, okraje, uloženo v krabičce, vhodné ke studiu, vyvolávací cena:
U:Z
73816
+15
Jakost
1928-39 ČSR I. specializovaná sbírka, obsahuje okraje s DČ, kupóny, meziarší, také Nitra 50h (zkoušeno, horší kvalita), 4-bloky, tiskové speciality, uloženo na volných albových listech, 8-listovém zásobníku a výmětovém listu, kat. přes 20.000Kč, vyvolávací cena:
U:Z
75175
+18
Jakost
1918-39 ČSR I. částečná generální sbírka na albových listech Stibůrek v pérových deskách, obsahuje také rakouské předběžné a souběžné známky, k tomu 12ks albových listů Schaubek se starými rakouskými známkami, vše v pérových deskách, vysoký katalog, stojí za prohlídku, vyvolávací cena:
U:Z
73814
+58
Jakost
1918-39 ČSR I. neúplná generální sbírka známek, obsahuje zajímavé Hradčany, PČ 1919, červená čísla, Červený kříž, Kongres, Slet, Letecké, Vojenské, hodnotné položky zkoušeny, uloženo na albových listech KA-BE ve šroubovém albu, vysoký katalog, hezké, vyvolávací cena:
U:Z
74015
+6
Jakost
1928-38 ČSR I. sestava zn. a aršíků z 30. let, obsahuje mj. Pof.233-242, 254-257, 265-267 atd., DZ, kupóny, spojky, část se stopou, vše v zásobníku A4, vyvolávací cena:
U:Z
73793
+67
Jakost
1918-39 ČSR I. zajímavá generální sbírka s mírnou specializací, obsahuje Hradčany vícekrát, kupóny, aršíky, SO 1920, Skautské aj., uloženo na albových listech Schaubek v kožených pérových deskách, k tomu 2ks výmětových listů, kat. pouze album přes 20.000Kč, výhodné, vyvolávací cena:
U:Z
73779
+19
Jakost
1918-90 ČSR I.+II. zbytková partie, obsahuje Hradčany, SO 1920, Letecké aj., ČSR II. roztříděno do obálek, pochází z pozůstalosti, nepřebráno, uloženo ve větší krabici, celkem 6kg materiálu, vyvolávací cena:
U:K
73160
+11
Jakost
1920-80 ČSR I.+II. sestava přes 6.000ks známek, jednotlivě a v blocích, mnoho známek se záznamem, celkem 1½kg materiálu, uloženo v krabici od bot, vyvolávací cena:
U:K
74259
+34
Jakost
1918-63 ČSR I.+II. velmi zajímavá sestava známek, převážně svěží, obsahuje mj. kompletní sérii Hradčany Pof.1-26, 6N a 13N zk. Gi., 48-50, 55, 66-67, 69, 80-81, 101-110, 119-123, 139, 151-159, 148TBa, 164-169, L1-L3 nezoubkované a zoubkované, přetisk SO 1920, novinová provizoria NN20, Potravní daň PD3 a PD4, svislé košické meziarší, 840-843, 853-857 A+B A1268B aj., uloženo na volných zásobníkových listech, zkoušeno převážně Gi. + Kar., velmi vysoký katalog, vyvolávací cena:
U:Z
73751
+3
Jakost
1900-1990 ČSR I.+II., CELÝ SVĚT velká partie celistvostí, dopisy, celiny, lístky PP, pohlednice, telegramy, k tomu pytlík s vystříhanými a smytými známkami, vhodné pro další zpracování, uloženo ve větší krabici, vyvolávací cena:
U:K
76195
+5
Jakost
1900-50 ČSR I.+II., ČaM, RAKOUSKO, NĚMECKO zbytková sestava balíčkovaných známek a známek v zásobnících, uloženo ve 14-listovém zásobníku A4, 12-listovém zásobníku A5, albu ČSR I. a v obálkách a sáčcích, vše ve středně velké krabici, pochází z pozůstalosti po sběrateli, vhodné k přebrání a dalšímu zpracování, vyvolávací cena:
U:K
74139
+2
Jakost
1920-2000 ČSR I.+II., ČESKO, NĚMECKO obchodní zásoba razítkovaných známek v krabičkách, vyvolávací cena:
U:K
73157
+29
Jakost
1939-45 ČaM obchodní zásoba převážně svěžích známek, varianty kupónů, 20-pásy, DZ, Novinové s DČ, uloženo ve velkém 20-listovém zásobníku, kat. přes 40.000Kč, velmi výhodná nabídka, vyvolávací cena:
U:Z
75172
+13
Jakost
1939-45 ČaM partie známek, obsahuje mj. 2x Přetiskovou emisi, 4-bloky, kupóny, varianty, okraje, DČ, uloženo na volných albových listech a 3ks zásobníků, vše v kartónové krabici, vyvolávací cena:
U:K
73265
+27
Jakost
1939-45 ČaM sestava známek, 4-bloky, meziarší, kupóny, varianty kupónů, DČ, DZ, části bloků, přebytky, obsahuje mj. kompletní svěží Přetiskovou emisi ve 4-blocích, Krajinky, faksimile Terezínského aršíku, Novinové, Doplatní aj., vysoký katalog, vyvolávací cena:
U:Z
73340
+52
Jakost
1939-45 SLOVENSKO velká obchodní zásoba známek a aršíků, jednotlivé známky, 4-bloky, pásky, meziarší, části bloků, rastry, DČ, obsahuje mj. kompletní Přetiskovou emisi, Novinové 1939 ve 4-blocích, Hlinka DČ, aršík Dětem 11x, Doplatní, uloženo v přeplněném velkém 16-listovém zásobníku a kroužkovém zásobníku, velmi vysoký katalog, pouze lepší položky přes 35.000Sk, stojí za prohlídku, vyvolávací cena:
U:Z
72989
+19
Jakost
1939-45 SLOVENSKO sestava známek, bloků a aršíků na albových listech, částečně zaskleno, část po nálepce, obsahuje Přetiskovou sérii bez Alb.19b, 22, zk. Koz., Modrý Štefánik, výplatní Hlinka v rohových 4-blocích s okraji a DČ a daty tisku, meziarší, aršík Dětem, Tiso 1945 4-známkové meziarší, Novinové, Doplatní, příležitostné známky aj., , vyvolávací cena:
U:Z
74016
+8
Jakost
1945-55 ČSR II. menší zásoba zn. a aršíků ve vícelistovém zásobníku A4, část 4-bloky, dle majitele kat. cca 8000Kč, vyvolávací cena:
U:Z
73364
+18
Jakost
1945-90 ČSR II. obchodní zásoba známek, PL a aršíků, obsahuje hlavně léta 1945-53, 1976-90, nekompletní, 4-bloky, část vícekrát, uloženo v 10ks velkých zásobníků, k tomu sbírka ČSR II. 1963-69 (část ražená a po nálepce) na albových listech v pérových deskách, Slovensko 1939-45, malá obchodní zásoba v 11-listovém zásobníku, vše ve větší krabici, celkem 23kg materiálu, kat. cca 25.000Kč, vyvolávací cena:
U:K
73970
+5
Jakost
1945-88 ČSR II. sestava převážně čistých zn. a aršíků v zánovním 8-listovém zásobníku, kat. cca 4000Kč, vyvolávací cena:
U:Z
74282
+4
Jakost
1945-75 ČSR II. sestava převážně svěžích aršíků, PL a známek v blocích, obsahuje také část ústřižků balíkových průvodek se známkami s DV, uloženo v ploché krabici, vyvolávací cena:
U:Z
72983
+18
Jakost
1945-80 ČSR II. sestava známek, aršíků, 10-bloků, bloků, kupónů a černotisků, svěží, razítkované i po nálepce, úplné a neúplné ročníky, obsahuje mj. Košické svislé meziarší ve 4-blocích, Partyzánský aršík, aršík Bratislava 1952, *Pof.A1216, **Pof.A1268B, **Pof.PL1574, PL Umění, Pof.PT9, 11, uloženo na albových listech v pérových deskách a 9ks zásobníků různých formátů, vše ve středně velké krabici, celkem 8,8kg materiálu, vyvolávací cena:
U:K
73550
+6
Jakost
1945-2000 ČSR II. velká sestava známek, PA a aršíků, obsahuje mj. Košický aršík 20x, Umění, velké množství PA aj., k tomu ražené aršíky ČSR I., část nominálu ČR a příměs aršíků z ciziny, uloženo mezi papíry v plochých krabicích, pochází z pozůstalosti po sběrateli, vhodné ke studiu a dalšímu zpracování, velmi výhodná nabídka!!, vyvolávací cena:
U:K
75184
+19
Jakost
1945-92 ČSR II. velká sestava známek, PL, aršíků, CDV a PT, obsahuje mj. hodnotné aršíky, Umění I. aj., uloženo ve 3ks velkých zásobníků a 2ks krabiček, vše ve střední krabici, celkem 6kg materiálu, pochází z pozůstalosti, vysoký katalog, odhadem 50.000Kč, výhodné, vyvolávací cena:
U:K
73267
+23
Jakost
1993-2007 ČESKO sestava známek, aršíků, PL, částí bloků, vše vícekrát, uloženo ve 4ks zásobníků A4, vysoký nominál přes 29.000Kč, vyvolávací cena:
U:Z
76243
+134
Jakost
1850-1918 AUSTRIA vysoce specializovaná sbírka známek a celistvostí obsahující základní řady, perforace, papíry, průsvitky, obtisky, DV, TV, barevná razítka a příklady poštovního použití, uloženo na 64 listech v kroužkových deskách a 2ks velkých zásobníků A4, obsahuje mj. dopis vyfr. zn. I. emise 1Kr+2Kr s atestem, známka Mi.1, typ Ia, braunorange s atestem, výstřižek s 5ks známek 3Kr, tisk na zadní straně Mi.1 a část Ondřejského kříže, dopis vyfr. dvojicí 9Kr, typ IIa, dopis Lombardsko-Benátsko vyfr. 3ks zn. 45c, I.typ, vzadu 30c, dopis vyfr. zn. 3Kr + kolek 6Kr vzadu jako R, Merkur 1851, I. typ, rýhovaný papír na novinách, dopis vyfr. zn. vydání 1858 15Kr, II.typ, + vzadu 10Kr, červené oválné razítko WIEN, dopis vyfr. smíšenou frankaturou zn. 1861 5Kr + 1858 10Kr, celinová obálka vydání 1867 3Kr dofr. zn. 2Kr, noviny zaslané z Anglie do Rakouska s Novinovou 2Kr, typ Ia, Mi.1a aj., dle majitele kat. Ferch. celkem cca 110.000€, cena stanovena majitelem, vyvolávací cena:
U:Z
73388
+12
Jakost
1919-38 AUSTRIA neúplná sbírka známek včetně Doplatních, množství zajímavých položek, většina * známek pouze s nepatrnou stopou, pečlivě popsáno a uspořádáno, uloženo v 8-listovém zásobníku A4, hezká kvalita, vyvolávací cena:
U:Z
73455
+18
Jakost
1850-1938 AUSTRIA obchodní zásoba známek, pečlivě utříděno, uloženo v 16-listovém zásobníku A4, slušná kvalita, vyvolávací cena:
U:Z
72202
+46
Jakost
1850-1937 AUSTRIA sbírka známek se specializací na zoubkování, typy, razítka známek, Doplatní, FP, Militarpost, včetně 82ks korespondenčních lístků, dopisů, dopisnic, průvodek, vše v kroužkovém zásobníku na 91 listech, mimořádná nabídka!!, vyvolávací cena:
U:Z
75866
+4
Jakost
1850 AUSTRIA sestava více jak 200ks zn. I.emise, obsahuje mj. 4x 1Kr žlutá, 2x 2Kr černá, několik kusů centesové hodnoty, výstřižky, razítka, vady, barvy atd.; různá kvalita, zajímavá sestava!, vyvolávací cena:
U:O4
74157
+27
Jakost
1850-1940 EUROPE velká partie známek převážně z Evropy, staré výběrové sešity, výmětové listy, krabičky a obálky, obsahuje staré známky včetně klasických známek, silněji zastoupeny země: Německo, Itálie, Anglie, Švýcarsko, Rumunsko, aj., mnoho hodnotných známek, uloženo ve velké kartónové krabici, pochází z pozůstalosti, nepřebráno, katalogová cena v desítkách tisíc Michel-Euro, vhodné pro další zpracování a prodej, celkem 14kg materiálu, vyvolávací cena:
U:K
74423
+2
Jakost
1860-1980 EUROPE velká sestava převážně razítkovaných známek z Evropy a zámoří, obsahuje země: ČSR, Čína, Itálie, Jugoslávie, Německo, Polsko, Rakousko, USA, Velká Británie, uloženo v 18ks zásobníků, pochází z pozůstalosti po sběrateli, vše v plné banánové krabici, celkem 22kg materiálu, vyvolávací cena:
U:K
73254
+14
Jakost
1880-1950 EUROPE přebytky známek, obsahuje ČSR I., Rakousko, Německo, Staroněmecké státy, Maďarsko aj., uloženo v 5ks zásobníků A4, na volných albových listech ve sloze a v albu Schwaneberger, celkem 12kg materiálu, vyvolávací cena:
U:Z
76302
+11
Jakost
1860-1990 EUROPE sestava známek, zastoupena hlavně Francie včetně kolonií, Německo aj., uloženo v 38-listovém zásobníku, vyvolávací cena:
U:Z
74621
+20
Jakost
1870-1940 EUROPE Švédsko, Španělsko, Maďarsko, staroněmecké státy, San Marino, obsahuje zejména hodnotné položky Maďarska, bez ověření, uloženo na albových listech v pérových deskách, mnoho známek se záznamem, různá kvalita, stojí za prohlídku, vyvolávací cena:
U:Z
73074
+5
Jakost
1910-60 FRANCE / COLONIES menší sestava známek z bývalých kolonií, malá část nástupnické země, uloženo v malém 4-listovém zásobníku A5, vyvolávací cena:
U:Z
:: © Burda Auction, s.r.o (Filatelie Burda) - Pořádání aukcí, prodej a nákup filatelistického a dalšího sběratelského materiálu (Filatelie, Poštovní známky, Celiny, Celistvosti, Dopisy, Filokratie, Pohlednice a dalších) ::