Písemná aukce 20 / Fiskální ceniny

warning
Prohlížíte si aukci v archivu, v této aukci již nelze dražit!
info
Aktuálně běží Aukce 59, kde můžete najít podobné položky a dražit!
73169 - 1919 ČSR I. ZT kolku 1K, rohový 25-blok s okraji, ohnutý rů
Jakost
1919 ČSR I. ZT kolku 1K, rohový 25-blok s okraji, ohnutý růžek, vyvolávací cena:
U:A4
71395 - 1919 ČSR I. ZT kolku 1K, nezoubkovaný, 2ks archů po 90 ks,
Jakost
1919 ČSR I. ZT kolku 1K, nezoubkovaný, 2ks archů po 90 ks, 1 arch v okraji poškozen, přeloženo, kat. cca 1000Kč , vyvolávací cena:
U:A3v–
74475 - 1930-45 ČSR I., ČaM sestava 18 ks nálepek různých hodnot za
Jakost
1930-45 ČSR I., ČaM sestava 18 ks nálepek různých hodnot za povozní služby, pojistné a sběr železa, použité, nižší kvalita, vyvolávací cena:
U:A5
75424 - 1940-42 SUDETY sestava 3ks dokumentů s německými kolky, zne
+1
Jakost
1940-42 SUDETY sestava 3ks dokumentů s německými kolky, znehodnoceno úředními razítky Zwittau, vyvolávací cena:
U:A4
70768 - 1860 AUSTRIA 4-stránkový platební výkaz s kolky emise 1858,
Jakost
1860 AUSTRIA 4-stránkový platební výkaz s kolky emise 1858, 14 Zl a 3 Zl, 50 Kr, kolek 14 Zl zoubkování 15:13½, zachovalé, vyvolávací cena:
U:A3s|
74889 - 1860 AUSTRIA hlavičkový formulář Franz Josef I. s vylepeným
+1
Jakost
1860 AUSTRIA hlavičkový formulář Franz Josef I. s vylepenými kolky 30kr a 6kr, hezká pečeť, výborný stav, vyvolávací cena:
U:A3s|
75980 - 1750 RAKOUSKO kvitance o přijaté platbě, BUČOVICE, červená
+1
Jakost
1750 RAKOUSKO kvitance o přijaté platbě, BUČOVICE, červená pečeť, kolek Marie Terezie 2kr, Morava (Koř.13), zachovalé, vyvolávací cena:
U:A3s|
75989 - 1760 AUSTRIA Lednice, závěť složená a původně zapečetěná ja
+1
Jakost
1760 AUSTRIA Lednice, závěť složená a původně zapečetěná jako dopis, 2x červená pečeť (1x poškozeno), kolek Marie Terezie, Morava, 2kr (Koř.13), natrženo ve skladu, lehké skvrny, vyvolávací cena:
U:A3s|
71420 - 1844 AUSTRIA listina s kolky emisí 1836/40 a to 30Kr,10Kr a
Jakost
1844 AUSTRIA listina s kolky emisí 1836/40 a to 30Kr,10Kr a 6Kr a 2 kontrolní kolky, přeloženo, zachovalé, velmi dekorativní, vyvolávací cena:
U:A3s|
71424 - 1810 AUSTRIA listina stvrzující půjčku 4600 Zl, celkem 6 ko
Jakost
1810 AUSTRIA listina stvrzující půjčku 4600 Zl, celkem 6 kolků - 4,2 a 1 Zl +3 x kontrolní kolek, vše emise 1803, suchá a červená pečeť, přeloženo, vyvolávací cena:
U:A3s|
71421 - 1863-1908 AUSTRIA listiny s hlavičkou rakousko-uherské Žel
+2
Jakost
1863-1908 AUSTRIA listiny s hlavičkou rakousko-uherské Železniční společnosti 3ks s kolky 2. emise, 12. emise a natištěným kolkem 1 K (1908), suché pečetě, přeloženo, lehce natrženo, jinak zachovalé, vyvolávací cena:
U:A3s|
74846 - 1884 AUSTRIA nákladní list pro rychlozboží (Eil-Frachtbrief
Jakost
1884 AUSTRIA nákladní list pro rychlozboží (Eil-Frachtbrief) s kolkem 1Kr vydání 1883, řádková razítka NIMBURG a KOLIN, zachovalé, vyvolávací cena:
U:A4
70594 - 1878 RAKOUSKO nákladní list s dobírkou, německo - italské v
+1
Jakost
1878 RAKOUSKO nákladní list s dobírkou, německo - italské vydání, DR TRIEST, pečeť, různé poštovní poznámky, adrersováno na Graf Mittrovsky, doplněno o celní kvitanci, přeloženo, zachovalé, vyvolávací cena:
U:A4
75846 - 1879 AUSTRIA nákladní list s předtištěným kolkem 5kr, jedno
Jakost
1879 AUSTRIA nákladní list s předtištěným kolkem 5kr, jednokruhové razítko PRAHA MALÁ STR./ 29/11/79, pečeť, příčný sklad, natržení v levém okraji, vyvolávací cena:
U:A4
75841 - 1875 AUSTRIA nákladní list s předtištěným kolkem 5kr, náprs
Jakost
1875 AUSTRIA nákladní list s předtištěným kolkem 5kr, náprstkové razítko BRÜNN 30/3/75, výborný stav, vyvolávací cena:
U:A4
75842 - 1878 AUSTRIA nákladní list s předtištěným kolkem 5kr, náprs
Jakost
1878 AUSTRIA nákladní list s předtištěným kolkem 5kr, náprstkové razítko WIEN 22/2/78, pečeť, příčné sklady, vyvolávací cena:
U:A4
75844 - 1879 AUSTRIA nákladní list s předtištěným kolkem 5kr, náprs
Jakost
1879 AUSTRIA nákladní list s předtištěným kolkem 5kr, náprstkové razítko WIEN 25/11/79, pečeť, příčné sklady, vyvolávací cena:
U:A4
76020 - 1879 AUSTRIA nákladní list s vytištěným kolkem 5kr, razítko
Jakost
1879 AUSTRIA nákladní list s vytištěným kolkem 5kr, razítko WIEN, červená pečeť, lehké skvrny, natrženo v pravém okraji (2cm), vyvolávací cena:
U:A4
75930 - 1862 AUSTRIA nákladní list z Kanic do Vranovic, oválné razí
+1
Jakost
1862 AUSTRIA nákladní list z Kanic do Vranovic, oválné razítko, lehké skvrny, natržení v horním okraji, vyvolávací cena:
U:A3s|
75927 - 1855 AUSTRIA nákladní list z Lovosic do Mikulova, v záhlaví
+1
Jakost
1855 AUSTRIA nákladní list z Lovosic do Mikulova, v záhlaví rakouská orlice, připojena vážní boleta, zajímavá razítka, ruční poznámky, lehké skvrny ve skladech, vyvolávací cena:
U:A3s|
75893 - 1854 AUSTRIA nákladní list z Prahy do Pardubic, v záhlaví r
+1
Jakost
1854 AUSTRIA nákladní list z Prahy do Pardubic, v záhlaví rakouská orlice, zajímavá razítka, , ruční poznámky, velmi zajímavý způsob znehodnocení prostřižením tiskopisu, vyvolávací cena:
U:A3s|
75925 - 1856 AUSTRIA nákladní list z Prahy do Vídně, v záhlaví dobo
+1
Jakost
1856 AUSTRIA nákladní list z Prahy do Vídně, v záhlaví dobová lokomotiva, zajímavá razítka, ruční poznámky, zahnědlé, vyvolávací cena:
U:A3s|
75926 - 1856 RAKOUSKO nákladní list z Rájce do Vídně, v záhlaví rak
+1
Jakost
1856 RAKOUSKO nákladní list z Rájce do Vídně, v záhlaví rakouská orlice, zajímavá razítka, ruční poznámky, zahnědlé pouze ve skladech, vyvolávací cena:
U:A3s|
71416 - 1856 AUSTRIA potvrzení o příjmu 2500 Zl s kolkem 8 Zl emis
Jakost
1856 AUSTRIA potvrzení o příjmu 2500 Zl s kolkem 8 Zl emise 1854, přeloženo přes kolek (nepoškozen), zajímavé, vyvolávací cena:
U:A3s|
70763 - 1856 AUSTRIA potvrzení o příjmu 7727 Zl, kolky 10 Zl a 15 K
Jakost
1856 AUSTRIA potvrzení o příjmu 7727 Zl, kolky 10 Zl a 15 Kr emise 1854, úřední razítka, tlakové pečeti, přeloženo, zajímavé, vyvolávací cena:
U:A3s|
71394 - 1876 AUSTRIA přední strana kalendáře s nalepeným kolkem pro
Jakost
1876 AUSTRIA přední strana kalendáře s nalepeným kolkem pro kalendáře vydání 1875, hodnota 6Kr FJ, zachovalé, vyvolávací cena:
U:A4
76051 - 1852-62 RAKOUSKO sestava 13ks nákladních listů, různé typy
+9
Jakost
1852-62 RAKOUSKO sestava 13ks nákladních listů, různé typy a varianty, 11x Ferdinandova severní dráha, téměř u všech v hlavičce vyobrazení dobové lokomotivy a symbolů obchodu, hezké, vyvolávací cena:
U:A3s|
75945 - 1856-91 AUSTRIA sestava 17ks podacích recepisů k nákladním
+2
Jakost
1856-91 AUSTRIA sestava 17ks podacích recepisů k nákladním listům, různé varianty, různé podací úřady, standardní kvalita, vyvolávací cena:
U:A3s|
76060 - 1873-75 AUSTRIA sestava 3ks kolkovaných podílových listů na
Jakost
1873-75 AUSTRIA sestava 3ks kolkovaných podílových listů na jméno Franz Graf Mittrowsky, Brno, vyvolávací cena:
U:A4
74906 - 1850 AUSTRIA sestava 3ks kvitancí s kolky, lehké skvrny v o
+2
Jakost
1850 AUSTRIA sestava 3ks kvitancí s kolky, lehké skvrny v okrajích, vyvolávací cena:
U:A3s|
74904 - 1805-33 AUSTRIA sestava 3ks listin s kolky, smlouvy o převo
+2
Jakost
1805-33 AUSTRIA sestava 3ks listin s kolky, smlouvy o převodu nemovitostí, skvrny ve skladech, vyvolávací cena:
U:A3s|
74893 - 1858-1901 AUSTRIA sestava 4ks kvitancí s kolky, různé hodno
+3
Jakost
1858-1901 AUSTRIA sestava 4ks kvitancí s kolky, různé hodnoty, 1x zhoršená kvalita, vyvolávací cena:
U:A3s|
74891 - 1875-92 AUSTRIA sestava 5ks různých listin s kolky, vysoké
+4
Jakost
1875-92 AUSTRIA sestava 5ks různých listin s kolky, vysoké hodnoty, různá kvalita, přesto zajímavé, vyvolávací cena:
U:A3s|
75400 - 1863-93 AUSTRIA sestava 6ks listin s vylepenými kolky, mj.
+3
Jakost
1863-93 AUSTRIA sestava 6ks listin s vylepenými kolky, mj. 1/2Kr kolky emise 1864, listina s 10ks 1/2Kr kolků vydání 1875, listina s kolky 4fl, 3fl z roku 1863, dále kolky 15fl vydání 1893, 5fl vydání 1883 atd.; přehyby, archivační otvory, vyvolávací cena:
U:A3s|
75991 - 1831-63 RAKOUSKO sestava 7ks nákladních a povozních listů,
+2
Jakost
1831-63 RAKOUSKO sestava 7ks nákladních a povozních listů, firemní přítisky, přepravní razítka a poznámky, Pardubice, Neslovice, Vídeň, Praha, velmi zajímavé, vyvolávací cena:
U:A3s|
75967 - 1865-78 RAKOUSKO-UHERSKO sestava 8ks podacích recepisů k ná
+1
Jakost
1865-78 RAKOUSKO-UHERSKO sestava 8ks podacích recepisů k nákladním listům, razítka Znaim, Skalitz-Boskowitz, Lettowitz, Raitz, Moravské Budějovice, Brünn, Mislitz, zachovalé, vyvolávací cena:
U:A4
76031 - 1855? RAKOUSKO soukromý nákladní list k balíčku s obsahem b
Jakost
1855? RAKOUSKO soukromý nákladní list k balíčku s obsahem bankovek a mincí, řádkové razítko WIEN, dobrý stav, vyvolávací cena:
U:A4
76023 - 1878 AUSTRIA soukromý nákladní list s nalepeným kolkem 5kr,
Jakost
1878 AUSTRIA soukromý nákladní list s nalepeným kolkem 5kr, razítko BRÜNN, hezká červená pečeť, příčný sklad, hezké, vyvolávací cena:
U:A4
76029 - 1860 AUSTRIA soukromý nákladní list, řádkové razítko BRÜNN,
Jakost
1860 AUSTRIA soukromý nákladní list, řádkové razítko BRÜNN, hezká červená pečeť, vráceno z Vídně, křížový sklad, vyvolávací cena:
U:A4
76027 - 1850? AUSTRIA soukromý nákladní list, řádkové razítko OLMÜT
Jakost
1850? AUSTRIA soukromý nákladní list, řádkové razítko OLMÜTZ, hezká červená pečeť, skvrna v pravém horním rohu, vyvolávací cena:
U:A4
76032 - 1860? RAKOUSKO soukromý tištěný nákladní list, náprstkové r
Jakost
1860? RAKOUSKO soukromý tištěný nákladní list, náprstkové razítko GRATZ, ruční poznámky, příčně přeloženo, lehké skvrny, vyvolávací cena:
U:A4
71422 - 1837 AUSTRIA tištěný cestovní pas s kolkem 6 Kr a kontrolní
Jakost
1837 AUSTRIA tištěný cestovní pas s kolkem 6 Kr a kontrolním kolkem, razítko panství Podolí, vyvolávací cena:
U:A3s|
71415 - 1856 AUSTRIA tištěný nájemní protokol s kolky emise 1854, 1
Jakost
1856 AUSTRIA tištěný nájemní protokol s kolky emise 1854, 12Zl + 2 Zl(!!!) + 45 a 4x 15 Kr, pečeť, drobné skvrny na kolku 12Zl z překlížení, mimořádné, vyvolávací cena:
U:A3s|
75976 - 1830 AUSTRIA velmi zajímavá historická listina s pečetěmi,
+1
Jakost
1830 AUSTRIA velmi zajímavá historická listina s pečetěmi, červená a suchá pečeť, slezský kolek 15gr a rakouské kolky 15kr a 30kr, 2 kontrolní kolky, zajímavá smíšená frankatura, zachovalé, vyvolávací cena:
U:A3s|
70773 - 1866 AUSTRIA vícestránkový protokol s kolky emise 1858, 186
Jakost
1866 AUSTRIA vícestránkový protokol s kolky emise 1858, 1866 a 1870, smíšená frankatura, 10, 3 a 1 Zl, 3x 50, 60, 15, 7 a 5 Krejcarů, modrá razítka i na kolcích, pečeť, zachovalé, vyvolávací cena:
U:A3s|
70766 - 1865 AUSTRIA vícestránkový tištěný kontrolní výkaz s kolky
Jakost
1865 AUSTRIA vícestránkový tištěný kontrolní výkaz s kolky emise 1858, 12 Zl a 4x 50Kr, pečeť, zachovalé, vyvolávací cena:
U:A3s|
75962 - 1848 AUSTRIA výuční list obuvníka, DOLNÍ KOUNICE, krásná če
Jakost
1848 AUSTRIA výuční list obuvníka, DOLNÍ KOUNICE, krásná červená pečeť obuvnického cechu, vtištěný kolek 30kr, vzadu skvrny ve skladech, vyvolávací cena:
U:A3s|
75959 - 1844 AUSTRIA výuční list, razítko Vídeň, vtištěný kolek 30k
Jakost
1844 AUSTRIA výuční list, razítko Vídeň, vtištěný kolek 30kr a kontrolní kolek, lehké skvrny, vyvolávací cena:
U:A3s|
74900 - 1800 AUSTRIA vzorník 13ks kolků různých hodnot, bezvadné
Jakost
1800 AUSTRIA vzorník 13ks kolků různých hodnot, bezvadné, vyvolávací cena:
U:A4
76021 - 1860? AUSTRIA / ŠLECHTICKÁ KORESPONDENCE soukromý nákladní
Jakost
1860? AUSTRIA / ŠLECHTICKÁ KORESPONDENCE soukromý nákladní list s nalepeným kolkem 5kr, razítko WIEN, červená pečeť, adresát hraběnka Mitrowsky, zajímavé, vyvolávací cena:
U:A4
76026 - 1860? AUSTRIA / ŠLECHTICKÁ KORESPONDENCE soukromý nákladní l
Jakost
1860? AUSTRIA / ŠLECHTICKÁ KORESPONDENCE soukromý nákladní list, řádkové razítko WIEN, červená pečeť, adresát hraběnka Mitrowsky, hezké, vyvolávací cena:
U:A4
70587 - 1871 AUSTRIA nákladní list s dobírkou, DR Wien Landstrasse,
Jakost
1871 AUSTRIA nákladní list s dobírkou, DR Wien Landstrasse, zelená poštovní nálepka, poškozená pečeť, zachovalé, vyvolávací cena:
U:A4
75934 - 1855 AUSTRIA nákladní list z Prahy do Polničky u Žďáru (Pell
+1
Jakost
1855 AUSTRIA nákladní list z Prahy do Polničky u Žďáru (Pelles bei Saar), v záhlaví dobová lokomotiva, zajímavá razítka, ruční poznámky, zachovalé, vyvolávací cena:
U:A3s|
75935 - 1857 RAKOUSKO nákladní list z Rájce do Vídně, v záhlaví dob
+1
Jakost
1857 RAKOUSKO nákladní list z Rájce do Vídně, v záhlaví dobová lokomotiva, razítka, ruční poznámky, lehké skvrny, vyvolávací cena:
U:A3s|
75938 - 1867 BELGIUM nákladní list s celní boletou, německo - franc
Jakost
1867 BELGIUM nákladní list s celní boletou, německo - francouzská varianta, Brusel–Znojmo, razítka, nálepka, velmi zajímavé, vyvolávací cena:
U:A3s|
75941 - 1853 FRANCE nákladní list Paris–Wien, oválné razítko DRESDE
+1
Jakost
1853 FRANCE nákladní list Paris–Wien, oválné razítko DRESDEN, zachovalé, vyvolávací cena:
U:A3s|
75940 - 1855 NĚMECKO nákladní list München–Brno, 2-řádkové razítko
+1
Jakost
1855 NĚMECKO nákladní list München–Brno, 2-řádkové razítko MÜNCHEN/ 16.AUG.1855, ruční poznámky, zajímavé, vyvolávací cena:
U:A3s|
75936 - 1862 GERMANY nákladní list německých drah Gotha–Brno, razít
+1
Jakost
1862 GERMANY nákladní list německých drah Gotha–Brno, razítka, ruční poznámky, znehodnoceno ustřižením rohu, zajímavé, vyvolávací cena:
U:A3s|
75943 - 1850-53 GERMANY sestava 2ks nákladních listů, česko-saská ž
+1
Jakost
1850-53 GERMANY sestava 2ks nákladních listů, česko-saská železnice, různé varianty, různá razítka a poznámky, velmi zajímavé, vyvolávací cena:
U:A3s|
75972 - 1881-91 GERMANY sestava 9ks nákladních listů z Pruska a Sle
+5
Jakost
1881-91 GERMANY sestava 9ks nákladních listů z Pruska a Slezska, různé formuláře, razítka a poznámky, nádražní a celní bolety, soukromé přítisky, standardní kvalita, vyvolávací cena:
U:A3s|