Písemná aukce 20 / Historické dokumenty, mapy

warning
Prohlížíte si aukci v archivu, v této aukci již nelze dražit!
Zobrazení:view_columnview_stream
75998 - 1664 výnos císaře Leopolda o jmenování knížete Ferdin
Jakost
1664 výnos císaře Leopolda o jmenování knížete Ferdinanda Dittrichštejna zemským hejtmanem Markrabství moravského, česko - německý text, dokonale zachovalá císařská pečeť, podpis císaře
Vyvolávací cena:
U:A3s|
73641 - 1795 daňový cirkulář císaře a krále Františka II., 1
+2
Jakost
1795 daňový cirkulář císaře a krále Františka II., 12 stran, formát větší A4, německo - česká mutace, přeložené, celkově dobře zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A3s|
70415 - 1805 NAPOLEONSKÉ VÁLKY příměří uzavřené mezi Fran
Jakost
1805 NAPOLEONSKÉ VÁLKY příměří uzavřené mezi Francií a Rakouskem po prohrané bitvě u Slavkova (Austerlitz), 3 základní podmínky, které musí Rakousko splnit, Slavkov 5. 12., text ve francouzštině, přeloženo, utržen roh mimo text, skvrny
Vyvolávací cena:
U:A3s|
70405 - 1809 NAPOLEONSKÉ VÁLKY  provolání císaře k národům
Jakost
1809 NAPOLEONSKÉ VÁLKY provolání císaře k národům Rakouska upozorňující na ohrožení říše Napoleonem, Vídeň 8. dubna, přeloženo
Vyvolávací cena:
U:A3s|
70514 - 1809 NAPOLEONSKÉ VÁLKY  zpráva o bitvě u Aspern na Mora
Jakost
1809 NAPOLEONSKÉ VÁLKY zpráva o bitvě u Aspern na Moravském poli 21. a 22. května mezi Napoleonem a rak. armádou, dobová brožura.
Vyvolávací cena:
U:A4
70410 - 1809 NAPOLEONSKÉ VÁLKY armádní denní rozkaz francouzsk
+1
Jakost
1809 NAPOLEONSKÉ VÁLKY armádní denní rozkaz francouzské armády ze 14.10. oznamující uzavření míru s Rakouskem a přikazující maršálům oznámit tuto novinu dělovými salvami, přeloženo, lehké skvrny
Vyvolávací cena:
U:A3s|
70520 - 1809 NAPOLEONSKÉ VÁLKY Vzhůru! Vzhůru! Vlast je v nebez
Jakost
1809 NAPOLEONSKÉ VÁLKY Vzhůru! Vzhůru! Vlast je v nebezpečí! Rakušané! Vídeňané! brožura - leták burcující před Napoleonem, přeloženo
Vyvolávací cena:
U:A4
74898 - 1818 sestava 2ks cirkulářů, Franz Graf von Kolowrat, o st
+2
Jakost
1818 sestava 2ks cirkulářů, Franz Graf von Kolowrat, o státním dluhu, dobrý stav, o clu z nápojů, oddělené listy, podrobná tabulka alkoholických nápojů a celní sazba, zajímavé
Vyvolávací cena:
U:A3s|
65966 - 1669 4-stránkový církevní dopis psaný latinsky, adresov
+1
Jakost
1669 4-stránkový církevní dopis psaný latinsky, adresováno do Litoměřic, v textu slovo Wroclaw, Praha, Brno, Znojmo a další názvy měst, papírová pečeť, sklady
Vyvolávací cena:
U:A4
65965 - 1671 2-stránkový církevní dopis psaný latinsky, adresov
+1
Jakost
1671 2-stránkový církevní dopis psaný latinsky, adresováno do Litoměřic, hezká papírová pečeť, sklady
Vyvolávací cena:
U:A4
73683 - 18?? ŠLECHTICKÁ KORESPONDENCE, skládaný předznámkový
Jakost
18?? ŠLECHTICKÁ KORESPONDENCE, skládaný předznámkový dopis, adresátka kněžna von Trauttmansdorf, pisatel z knížecí rodiny Khevenhüller, DR Wien, natržení přelepeno nálepkami, znaky stáří, ještě zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A4
71779 - 1833 ŠLECHTICKÁ KORESPONDENCE skládaný předznámkový
Jakost
1833 ŠLECHTICKÁ KORESPONDENCE skládaný předznámkový dopis, oválné raz. PESTH, adresovaný per Vienne do Brna na VILÉMA, hraběte MITROVSKÉHO z NEMYŠLE, pozn. hrudkou, zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A5
71778 - 1840? ŠLECHTICKÁ KORESPONDENCE skládaný předznámkový
Jakost
1840? ŠLECHTICKÁ KORESPONDENCE skládaný předznámkový dopis, rámečkové DR Dresden 8.Dez.?, adresovaný THERESE hraběnka THUN, rozená hraběnka BRÜHL, do Děčína, rozlomená pečeť, zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A5
73678 - 1842 ŠLECHTICKÁ KORESPONDENCE, skládaný předznámkový
Jakost
1842 ŠLECHTICKÁ KORESPONDENCE, skládaný předznámkový dopis, adresátka kněžna von Trauttmansdorf, zasláno do Ischlu, řádkové DR WIEN/ 7.JUL., malá pečeť rozlomená, zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A4
73680 - 1842 ŠLECHTICKÁ KORESPONDENCE, skládaný předznámkový
Jakost
1842 ŠLECHTICKÁ KORESPONDENCE, skládaný předznámkový dopis, adresátka kněžna von Trauttmansdorf, zasláno do Ischlu, řádkové DR Wien/ 9.JUL., malá pečeť rozlomená, zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A4
73682 - 1846 ŠLECHTICKÁ KORESPONDENCE, skládaný předznámkový
Jakost
1846 ŠLECHTICKÁ KORESPONDENCE, skládaný předznámkový dopis, adresát Ervin hrabě Sylva Tarouca, psáno matkou, zasláno do Teplic, DR Prag, přích. Teplitz, zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A5
75978 - 1783-1847 sestava 5ks církevních diplomů, suché pečetě
+4
Jakost
1783-1847 sestava 5ks církevních diplomů, suché pečetě, 1x Brno, 4x Olomouc, 4x předtištěný formulář, 1x lehké skvrny
Vyvolávací cena:
U:A3s|
75860 - 1792-1901 HOHENAU, RABENSBURG sestava 7ks dokumentů z Doln
+2
Jakost
1792-1901 HOHENAU, RABENSBURG sestava 7ks dokumentů z Dolního Rakouska, obsahuje např. potvrzení francouzského důstojníka o rekvizicích z roku 1809, ratifikace smlouvy podepsaná Aloisem von Liechtenstein (hezká suchá pečeť), kolkované listiny, zdobenou fakturu, dobrý stav
Vyvolávací cena:
U:A3s|
71423 - 1795 nevyplněný tiskopis osvobozující povozy pracující
Jakost
1795 nevyplněný tiskopis osvobozující povozy pracující robotou od placení mýtného, průsvitka, původní stav
Vyvolávací cena:
U:A3s|
75854 - 1801-71 VELKÉ MEZIŘÍČÍ sestava 5ks kolkovaných dokume
+4
Jakost
1801-71 VELKÉ MEZIŘÍČÍ sestava 5ks kolkovaných dokumentů z regionu Velké Meziříčí, obsahuje např. úřední prohlášení s hlavičkou Marie Eleonora Liechtenstein, osvědčení, dobrý stav
Vyvolávací cena:
U:A3s|
74903 - 1805-28 sestava 4ks osobních dokumentů, 2x úmrtní list,
+3
Jakost
1805-28 sestava 4ks osobních dokumentů, 2x úmrtní list, oddací list, křestní list, opatřeno kolky a pečetěmi, různá kvalita, skvrny po sponkách
Vyvolávací cena:
U:A3s|
70745 - 1814 MILITARIA tištěná voj. listina s velkou rak. orlic
+1
Jakost
1814 MILITARIA tištěná voj. listina s velkou rak. orlicí, propouštěcí listina J. Loschingera z Dolních Heršpic, suchá pečeť voj. útvaru, rozměr 40x50cm; přeloženo
Vyvolávací cena:
U:A3s|
74907 - 1821-39 sestava 3ks vysvědčení, listiny s kolky a pečet
+2
Jakost
1821-39 sestava 3ks vysvědčení, listiny s kolky a pečetěmi, teologický seminář v Litoměřicích, lehké skvrny a otřepy v okrajích
Vyvolávací cena:
U:A3s|
75986 - 1823 MILITARIA úmrtní list Jiřího Řezníčka, obec Rá
Jakost
1823 MILITARIA úmrtní list Jiřího Řezníčka, obec Rájec, 2x vojenská suchá pečeť Infanterieregiment Nr.23, kolek 6kr a kontrolní kolek, hezké
Vyvolávací cena:
U:A4
76039 - 1831 sestava 8ks vyhlášek, letáků, předpisů a poučen
+6
Jakost
1831 sestava 8ks vyhlášek, letáků, předpisů a poučení, psáno německy a česky, varování před epidemií cholery, návody na ochranu před nemocí a léčebné postupy, zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A3s|
71418 - 1835 tištěná voj. listina s velkou rakouskou orlicí, pro
+2
Jakost
1835 tištěná voj. listina s velkou rakouskou orlicí, propuštění Jos. Miozulka z Branovic, suchá pečeť, průsvitka, přeloženo, zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A3s|
75983 - 1837 HASIČI ozdobně tištěné německy psané oznámení
Jakost
1837 HASIČI ozdobně tištěné německy psané oznámení o prodeji hasičské stříkačky, obec Pozořice, lehký příčný sklad
Vyvolávací cena:
U:A4
73914 - 1838 Heiraths-Licenz (povolení k sňatku), vydalo K.K. Mili
Jakost
1838 Heiraths-Licenz (povolení k sňatku), vydalo K.K. Militar - Fuhrveßens - Corps Commando Wien, přeložený roh se suchou pečetí, formát větší A4, křížem přeloženo, jinak dobře zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A3s|
73040 - 1840 stvrzenka o doručení soudní obsílky z 22.3.1840, na
Jakost
1840 stvrzenka o doručení soudní obsílky z 22.3.1840, namísto podpisu příjemce značka +++, rozměr papíru 20x33cm, malý výskyt
Vyvolávací cena:
U:A3s|
70707 - 1841 ozdobný tiskopis, povolení k vandru ve všech zemích
+1
Jakost
1841 ozdobný tiskopis, povolení k vandru ve všech zemích Rakouska, Rotrečice, razítko panství, zasláno poštou DR PILGRAM, příchozí LUNDENBURG, zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A3s|
75539 - 1844 BAVORSKO kupní smlouva na pergamenu, vtištěné kolk
+2
Jakost
1844 BAVORSKO kupní smlouva na pergamenu, vtištěné kolky 40 a 100 Guldenů, včetně zavěšené pečeti města München
Vyvolávací cena:
U:A3s|
71419 - 1850 rodokmen Andrease Polcra s kolkem 4 G (Koř. 94 - 1840)
Jakost
1850 rodokmen Andrease Polcra s kolkem 4 G (Koř. 94 - 1840) s razítkem fary Schnobolin - Olomoucko, přeloženo, zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A3s|
73676 - 1854 ŠLECHTICKÁ KORESPONDENCE, skládaný dopis bez franka
Jakost
1854 ŠLECHTICKÁ KORESPONDENCE, skládaný dopis bez frankatury, adresováno na barona Raola von Junker Bigatto, DR KÖNIGGRÄZ/ 26/9, tranz. Prag a přích. Mies, pečetěno, zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A4
76038 - 1859-1862 POHOŘELICKO sestava 9ks kolkovaných dokumentů
+4
Jakost
1859-1862 POHOŘELICKO sestava 9ks kolkovaných dokumentů s otisky pečetidel obcí z regionu Pohořelicka, obsahuje CVRČOVICE, KUPAŘOVICE, MALEŠOVICE, NOVÁ VES, NOVÉ BRÁNICE, ODROVICE, VLASATICE, VRANOVICE, zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A3s|
76035 - 1859-62 PLUMLOV, PROSTĚJOV sestava 16ks kolkovaných dokum
+7
Jakost
1859-62 PLUMLOV, PROSTĚJOV sestava 16ks kolkovaných dokumentů s otisky pečetidel obcí z regionu Plumlov a Prostějov, standardní kvalita
Vyvolávací cena:
U:A3s|
76015 - 1860 kvitance, předtištěná listina s kolky nízkých hod
Jakost
1860 kvitance, předtištěná listina s kolky nízkých hodnot, podpis hrabě Vladimír Mitrovský, dobrý stav
Vyvolávací cena:
U:A3s|
76018 - 1864 povolení k důlnímu kutání v Karviné, předtiště
+1
Jakost
1864 povolení k důlnímu kutání v Karviné, předtištěný formulář, v záhlaví rakouská orlice, symboly důlní činnosti, dobrý stav
Vyvolávací cena:
U:A3s|
75939 - 1866 duplikát celního prohlášení, hezká červená peč
+1
Jakost
1866 duplikát celního prohlášení, hezká červená pečeť, oválné razítko BRÜNN, výborný stav
Vyvolávací cena:
U:A3s|
75515 - 1896 JUDAIKA příloha Českožidovských listů Den israli
+1
Jakost
1896 JUDAIKA příloha "Českožidovských listů" Den isralitischen Wälern in Mähren!, dvojlist v němčině; přehyb
Vyvolávací cena:
U:A3s|
75408 - 1898-1913 SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ sestava 9ks, z toho 4ks če
+1
Jakost
1898-1913 SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ sestava 9ks, z toho 4ks čeští šlechtici a dále významné osobnosti české vědy a kultury; přehyby
Vyvolávací cena:
U:A3s|
74851 - 1915-21 MILITARIA sestava 6ks vojenských dokumentů, obsah
+3
Jakost
1915-21 MILITARIA sestava 6ks vojenských dokumentů, obsahuje 2x vojenský průkaz, dovolenka, propustka, domobranecký evidenční list aj., hezká razítka, výrazné sklady
Vyvolávací cena:
U:A4
73930 - 1915? MILITARIA pokyny pro rádiový provoz, rakousko-uhers
+2
Jakost
1915? MILITARIA pokyny pro rádiový provoz, rakousko-uherské letectvo, 1. světová válka, řádkové razítko K.u.K. Fliegerkompagnie No.3, 4-stránkové, přeložené, dobře zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A3s|
73673 - 1920 ŠLECHTICKÁ KORESPONDENCE, pisatelka hraběnka Frieda
Jakost
1920 ŠLECHTICKÁ KORESPONDENCE, pisatelka hraběnka Frieda Künigl, adresát hr. Kinský, vč. obálky s frankaturou, DR GRAZ/ 1.I.21, vzadu dvě nálepky, dobře zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A4
73960 - 1927-54 MILITARIA sestava dokumentů, osobní záznamy a ev
+11
Jakost
1927-54 MILITARIA sestava dokumentů, osobní záznamy a evidenční list, příslušník 6. Pěšího pluku Hanácký, ze zálohy vymazán v roce 1954, vícelistové, zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A3s|
74005 - 1938 oficiální tištěné dokumenty a korespondence ohledn
Jakost
1938 oficiální tištěné dokumenty a korespondence ohledně Mnichovského diktátu (Runciman, Hitler, Chamberlain, J. Masaryk) v příloze mapy, zachovalé, studijní materiál!!!
Vyvolávací cena:
U:A4
74006 - 1938 oficiální tištěné dokumenty o uzavření Mnichovsk
Jakost
1938 oficiální tištěné dokumenty o uzavření Mnichovské dohody a její znění, podepsali Hitler, Daladier, Chamberlain, Mussoliny, v příloze mapy okleštěného území, zachovalé, studijní materiál!!!
Vyvolávací cena:
U:A4
73933 - 1940 Metallspende des deutschen Volkes, sbírka kovů k naro
+1
Jakost
1940 Metallspende des deutschen Volkes, sbírka kovů k narozeninám vůdce, poděkování E.B.G. Baugenossenschaft Gmünd N.D., faksimile podpisu Hermanna Göringa (?), vzadu razítka a potvrzení odevzdaného množství kovů, dobře zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A5
73934 - 1942 PROPAGAČNÍ MATERIÁLY - čs. exilu v Anglii, 2 ks, U
Jakost
1942 PROPAGAČNÍ MATERIÁLY - čs. exilu v Anglii, 2 ks, UNKNOWN COUNTRY a THE CZECHOSLOVAK ARMY, kolibří velikost, několik stránek obrazová část, 1x © Jiří Mucha, dobře zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A5
73956 - 1942 SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ, příslušník Wehrmachtu padlý
Jakost
1942 SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ, příslušník Wehrmachtu padlý u Rostova v Rusku, včetně fotografie, malý formát, pěkná kvalita
Vyvolávací cena:
U:A5
75141 - 1942 tiskopis, potvrzení k používání auta, vydán ve Š
Jakost
1942 tiskopis, potvrzení k používání auta, vydán ve Šternbergu, přítisk velké červené "V", zajímavé
Vyvolávací cena:
U:A4
73935 - 1943 RAF, příloha k Dennímu rozkazu č.91/ 27.8.1943, sez
+1
Jakost
1943 RAF, příloha k Dennímu rozkazu č.91/ 27.8.1943, seznam výstroje RAF, anglicko - česky, navíc doprovodná fotografie s popisem, dobře zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A4
74445 - 1946 vstupenka na hlavní přelíčení Lidového soudu v Pr
Jakost
1946 vstupenka na hlavní přelíčení Lidového soudu v Praze proti K.H. Frankovi - katovi českého národa, podepsán Jiří Hájek, velmi zajímavé, zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A5
71771 - 1973 program oficiální návštěvy Gustáva Husáka s chot
+1
Jakost
1973 program oficiální návštěvy Gustáva Husáka s chotí v Indii + 2 pozvánky pro ministra A. Barčáka na snídani a oběd u indického premiéra + 10 pohlednic z Indie, dobře zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A4
75848 - 1756-1873 MORAVSKÝ KRUMLOV sestava 23ks dokumentů z regio
+22
Jakost
1756-1873 MORAVSKÝ KRUMLOV sestava 23ks dokumentů z regionu Moravský Krumlov, obsahuje např. listinu s podpisem Emanuel Liechtenstein, vojenské listiny, vandrovní pas, úřední prohlášení, pachtovní smlouvy, železniční listy, zdobené faktury, zbrojní pasy, část listin s pečetěmi a kolky, převážně dobrý stav
Vyvolávací cena:
U:X

Písemná aukce 20 / Historické dokumenty, mapy - Informace

Historické dokumenty a mapy

Do této kategorie řadíme mimo mapy také historické dokumenty jako různé zakládací listiny, vyhlášky a nařízení ve formě plakátů, letáky atd.