Písemná aukce 20 / Ostatní sběratelské obory

sign_info Prohlížíte si aukci v archivu, v této aukci již nelze dražit!
75982
Jakost
1808 MILITARIA legitimace člena zemské obrany (Landwehrkarte), Bučovice, dobrý stav, vyvolávací cena:
U:A4
75952
Jakost
1816 MILITARIA dovolenkový doklad, povolení k opuštění útvaru, Johann Tománek, Syrovice, lehké skvrny ve skladech, vyvolávací cena:
U:A4
75957
Jakost
1832 MILITARIA dovolenkový doklad, povolení k opuštění útvaru, Antonín Štěpánovský, 2. dragounský batalion, Znojmo, hezké, vyvolávací cena:
U:A5
75950
Jakost
1845 MILITARIA dovolenkový doklad, rakouská orlice, Josef Beneš, Prace, dobrý stav, vyvolávací cena:
U:A4
75949
Jakost
1846 MILITARIA složený dovolenkový doklad, František Chotecký, panství Podolí, dobrý stav, vyvolávací cena:
U:A4
75999
+1
Jakost
1860 legitimační lístek, úřední razítko Boskowitz, vzadu s nalepeným kolkem 15kr, křížový sklad, vyvolávací cena:
U:A5
73936
Jakost
1887 členský list spolku pro výstavbu kostela v Liboci u Sokolova, vystaveno na barona Ottokara Juncker Schweissinga, formát 17x12cm, dobře zachovalé, vyvolávací cena:
U:A5
73929
+1
Jakost
1838-90 sestava 2ks písemností, vysvědčení o vykonání plavecké zkoušky, Wels, kolek 15kr, formát větší A4, křížem přeloženo; povolení k sňatku, vydalo K.u.K. Militar - Fuhrveßens - Corps Commando Wien, přeložený roh se suchou pečetí, formát větší A4, křížem přeloženo, vše dobře zachovalé, vyvolávací cena:
U:A3s|
76050
Jakost
1893 rybářský lístek s kolkem 1Fl, emise 1888, region Lednice (Eisgrub), razítko Mikulov, křížem složeno, vyvolávací cena:
U:A5
75404
+2
Jakost
1896-1921 sestava 5ks výučních listů mj. truhlář - Líšov, 2x Vídeň, obuvník - Votice, truhlář - Duchcov; výrazné přehyby, vyvolávací cena:
U:A3s|
75516
Jakost
1908-11 MILITARIA sestava 2ks záznamníků střeleckých zásahů Pěchotního pluku Erzerzhog Carl No.3, použité se záznamy výsledků střelby; bez poškození, vyvolávací cena:
U:A5
73937
+1
Jakost
1919 MILITARIA lístek totožnosti, vystaveno na poručíka v záloze ve službách Čs. záložní nemocnice v Hradci Králové, 2-dílné, vč. fotografie, razítka posádkového velitelství a záložní nemocnice, zachovalé, vyvolávací cena:
U:A5
74335
Jakost
1921 legitimace včetně číslovaného odznaku návštěvníka Orientálního trhu v Bratislavě, sklady, k tomu smytá propagační nálepka, vyvolávací cena:
U:A4
75414
Jakost
1922 osvědčení pro malý pohraniční styk z obce Weigsdorf do Německa; silné přehyby, vyvolávací cena:
U:A3s|
73958
+1
Jakost
1927 vysvědčení pro pilota, Učiliště pro letectvo, Prostějov, foto pilota, podpisy velitelů, oboustranný formulář, kartón, formát větší A4, středem přeloženo, zachovalé, vyvolávací cena:
U:A3s|
74762
Jakost
1928 sjezdová legitimace a průkaz člena Čs. strany národně socialistické, zachovalé, vyvolávací cena:
U:A5
73375
+1
Jakost
1928 SPORT průkazka účastnice IX. letních olympijských her v Amsterdamu, vyvolávací cena:
U:A5
73959
+1
Jakost
1928 vysvědčení pro absolventa Učiliště pro letectvo v Prostějově, mechanický kurs 1927/28, formát větší A4, horní okraj poškozen, středem přeloženo, ještě zachovalé, vyvolávací cena:
U:A3s|
74756
+1
Jakost
1929-42 sestava 3ks řidičských průkazů, zachovalé, vyvolávací cena:
U:A5
74468
+1
Jakost
1930 legitimace pro vstup do vládní budovy v Užhorodě, na rubu podpis a nálepka města Užhorodu, mírně natrženo, vyvolávací cena:
U:A5
73938
+1
Jakost
1934 členská legitimace Moravsko-slezského automobilového klubu, bez fota, jen vyplněno jméno, dobře zachovalé, vyvolávací cena:
U:A5
75766
Jakost
1935 SKAUTING skautská legitimace, faksimile podpisů Dr. Beneše a Svojsíka, členské známky, naprosto zachovalý, vyvolávací cena:
U:A5
73931
Jakost
1937 VSTUPENKY pro jednu osobu, pro účastníka pohřbu presidenta T.G. Masaryka, 21. září 1937, místo na Staroměstském náměstí, přeložené, ale zachovalé, vyvolávací cena:
U:A5
72231
Jakost
1939 Vládní vojsko, křestní list vyhotovený podle vládního nařízení k prokázání rodového původu příslušníka Vládního vojska, kolkované, řádkové razítko VV Prapor 1, formát A4, přeloženo do obálky, otvory z pořadače, jinak zachovalé, vyvolávací cena:
U:A4
73939
+1
Jakost
1941 propustka, velitelství Velké Paříže, vystaveno dne 7.10.1941 do 8.10.1941, razítko útvarové a hotelové, zachovalé, vyvolávací cena:
U:A5
75517
Jakost
1942 zbrojní pas, "Waffenpass", vylepeny 2 8K kolky, vydáno v Olomouci; zachovalé, vyvolávací cena:
U:A5
74494
+2
Jakost
1942 ŽELEZNICE průkazka na zlevněnou jízdu na dráze, protektorátní kolky a kontrolní známky, bez fota, zajímavé, vyvolávací cena:
U:A5
74508
Jakost
1943-44 MILITARIA sestava 3ks smutečních oznámení, 1x poddůstojník Luftwaffe, 2x malý lístek s fotem padlých vojáků, zachovalé, vyvolávací cena:
U:A5
73940
+1
Jakost
1944 řidičský průkaz Wehrmachtu, vystaveno v Olomouci, včetně fotografie, papír s textilními vlákny, zachovalé, vyvolávací cena:
U:A5
73941
+1
Jakost
1953 TOTALITA průkazka pro soudce z lidu u Nižšího vojenského soudu v Žilině, známky stáří, KVP, vyvolávací cena:
U:A5
74348
Jakost
1980 TOTALITA lístek formátu A6 pro označení nežádoucí osoby v ČSSR, nevyplněný, příčně přeloženo, zajímavý dokument, vyvolávací cena:
U:A5
73953
Jakost
1853 RAKOUSKO Actien-Schein, akciová poukázka č.4485 pro rok 1853, výbor pro výstavu přístrojů, Praha, pěkná kvalita, vyvolávací cena:
U:A5
73623
Jakost
1874 RAKOUSKO-UHERSKO akcie Ústecko-teplické železniční společnosti na 210G, včetně talonů, znehodnoceno perforací, výrazný sklad, zajímavé, vyvolávací cena:
U:A3s|
71414
Jakost
1875 RAKOUSKO-UHERSKO oboustranný tiskopis pojišťovny v Pešti, zdobné záhlaví s hvězdou a nápisem "ve jménu Boha...", přeloženo, utržený růžek papíru mimo tisk, jinak zachovalé, vyvolávací cena:
U:A3s|
71413
Jakost
1877 RAKOUSKO-UHERSKO oboustranný tiskopis pojišťovny Donau, pobočka Brno, zdobné záhlaví s alegorií ochránkyně obchodu, přeloženo, zachovalé, vyvolávací cena:
U:A3v–
76064
Jakost
1879 RAKOUSKO-UHERSKO podílový list, Österreichischer-Kunst-Verein, lehký příčný sklad, vyvolávací cena:
U:A4
73621
Jakost
1882 RAKOUSKO-UHERSKO obligace Červeného kříže na 10G, suchá pečeť, československý kolek, výrazný sklad, reparace natržení v okrajích, vyvolávací cena:
U:A3s|
76066
Jakost
1886 RAKOUSKO-UHERSKO podílový list, Österreichischer-Kunst-Verein, lehký příčný sklad, vyvolávací cena:
U:A4
73627
Jakost
1888 SRBSKO prémiová obligace srbského království, 10 dinárů ve zlatě, kolek, lehká skvrna, sklad, vyvolávací cena:
U:A3s|
74881
Jakost
1889 RAKOUSKO-UHERSKO Boden-Credit-Anstalt, II. emise, 100 Gulden, včetně talonů, čs. kolek a razítko, křížový sklad, krátké natržení ve skladu, vyvolávací cena:
U:A3s|
73626
Jakost
1889 RAKOUSKO-UHERSKO obligace K.u.K. privátní rakouské kreditní banky, II. emise, 100G, otřepený okraj, výrazný sklad, vyvolávací cena:
U:A3s|
73619
Jakost
1894 RAKOUSKO-UHERSKO směnka na 50G, vtištěný kolek 5kr, množství ručně psaných záznamů a razítek, lehká skvrna v dolním okraji, přeloženo, vyvolávací cena:
U:A5
75135
+1
Jakost
1906-08 RAKOUSKO-UHERSKO sestava 11ks směnek s natištěnými kolky v hodnotách 1,40K, 2K, 4K a 8K, psáno česky, razítka a ruční poznámky, vyvolávací cena:
U:A4
72335
+1
Jakost
1917 RAKOUSKO-UHERSKO pojišťovací knížka pojištovny Allianz Wien, vylepené poplatkové známky do r. 1926, zachovalé, vyvolávací cena:
U:A5
73034
Jakost
1917 RAKOUSKO-UHERSKO VI. rakouská státní válečná půjčka, hodnota 1000 korun, umořitelná, daně prostá, větší část talonů připojena, předloženo 19.3.1919 Bance a akciové směnárenské společnosti Merkur v Praze, vylepen půlený (!) kolek 1Kč, přeloženo do obálky, zachovalé, vyvolávací cena:
U:A3s|
73630
Jakost
1922 ČSR I. dlužní úpis, státní půjčka 100£, včetně několika talonů, znehodnoceno perforací, přeloženo, vyvolávací cena:
U:A3s|
73633
Jakost
1924 ČSR I. dlužní úpis, státní půjčka 100£, včetně několika talonů, znehodnoceno perforací, rezavé skvrny po sponkách v okraji, vyvolávací cena:
U:A3s|
73617
Jakost
1933 POLSKO akcie cementárny Goleszów, perforace v rozích, vyvolávací cena:
U:A4
74320
+1
Jakost
1936-70 USA sestava 7ks akcií, různé společnosti a hodnoty, dekorativní, vyvolávací cena:
U:A3s|
75411
Jakost
1941 ČaM sestava 4ks akcií Buštěhradských kamenouhelných dolů "PRAGO" na 200K, 5000K, 10000K, 20000K, bez talonů; bez přehybů, vyvolávací cena:
U:A3s|
76000
Jakost
1802 RAKOUSKO třídílný los třídní loterie, zachovalý, vyvolávací cena:
U:A4
76005
Jakost
1818-70 RAKOUSKO sestava 2ks losů, lehké příčné sklady, vyvolávací cena:
U:A4
76004
Jakost
1819 RAKOUSKO sestava 3ks losů, dobrý stav, vyvolávací cena:
U:A4
76003
Jakost
1819-25 RAKOUSKO sestava 2ks losů, 1x silně popsaný, vyvolávací cena:
U:A4
76007
Jakost
1837 RAKOUSKO slosovací listina, zdobená hlavička s orlicí, brožura, 54 stran, lehké skvrny v papíru, vyvolávací cena:
U:A4
76068
Jakost
1871 RAKOUSKO-UHERSKO obrázkový los, lehké skvrny v papíru, otvory po kancelářské sponce v horním okraji, vyvolávací cena:
U:A5
74208
Jakost
1878 RAKOUSKO-UHERSKO loterijní kalendář na rok 1878, menší plakát cca A3, pěkná grafika záhlaví, přeloženo, drobné skvrny, vyvolávací cena:
U:A4
74692
Jakost
1905-13 RAKOUSKO-UHERSKO sestava 5ks losů, 1x s otvory, zajímavé, vyvolávací cena:
U:A5
74133
Jakost
1922 ČSR I. los věcné loterie ve prospěch zbudování asylového domu pro bývalé legionáře, pěkný barevný tisk, zachovalý, vyvolávací cena:
U:A5
73614
Jakost
1922 RAKOUSKO stavební los, 1200K, číslo 089/0,824, výborný stav, vyvolávací cena:
U:A4
:: © Burda Auction, s.r.o (Filatelie Burda) - Pořádání aukcí, prodej a nákup filatelistického a dalšího sběratelského materiálu (Filatelie, Poštovní známky, Celiny, Celistvosti, Dopisy, Filokratie, Pohlednice a dalších) ::