Písemná aukce 20 / Filatelie / Evropa / Rakousko / Celiny

sign_info Prohlížíte si aukci v archivu, v této aukci již nelze dražit!
74043
+1
Jakost
1867 Mi.U44, celinová obálka zaslaná jako R, dofrank. 5Kr. vpředu + 10Kr vzadu, Mi.37+38, DR MÜHLBACH/ 9.12. a řádkové raz. "RECOM.", vzadu tranzitní raz. a příchozí DR POLNA/ 12.12., obálka vlevo cca 1cm zastřižená, nahoře 6mm natržená, ještě zachovalé, vyvolávací cena:
U:A5
72745
Jakost
1874 dopisnice 2Kr "žluťásek" s podacím náprstkovým DR PROSNITZ/ 12/11 74, příchozí POZSONY/ 13/11 74; bez poškození, vyvolávací cena:
U:A5
72866
Jakost
1874 sestava 2ks dopisnic žluťásek, pěkné barevné odstíny, zajímavá příchozí razítka jako Neu Raussnitz, zachovalé, vyvolávací cena:
U:A5
73386
Jakost
1874 sestava 8ks dopisnic žluťásek, Mi.1, 2, různá česká razítka, studijní materiál, nižší kvalita, KVP, vyvolávací cena:
U:A5
72415
Jakost
1875 novinová páska 2kr FJI s pruhy (Mi.S1), DR ZNOJMO/ 18.3.75, vzadu horší přích. OLMÜTZ Stadt/ 19.3.75, zachovalé, kat. 17,50€, vyvolávací cena:
U:A5
68877
+1
Jakost
1881 Mi.U55, celinová obálka VI. emise 5Kr, dofr. zn. 5Kr téže emise, zaslaná jako VZOREK BEZ CENY (!) na Hraběte Haugwitze do Náměště nad Oslavou, podací DR BUCHLOVICE/ 31/7 81, na zadní straně 2x tranzitní raz. a příchozí DR Namiest 1/8 81, zachovalé pečetě BUCHLAU; natržená klopa, drobné přehyby a skvrny přesto ojedinělé!!, vyvolávací cena:
U:A5
75653
Jakost
1883-1910 sestava 8ks různých celin, obsahuje mj. 4ks novinových pásek, 1x skládaný formulář berního úřadu se zn. 2Kr černá, 1x soukromá COB firmy Rudolf Friedl Wien, COB Mi.U63, U65, atd., převážně dobrá kvalita, vyvolávací cena:
U:A5
74069
Jakost
1888 dopisnice Mi.P44, německo - český text, dofrankovaná Mi.45, DR PRAG/ 25.8.88, adresovaná do Švýcarska, DR Ambulant/ 26.VIII.88 a příchozí BURGDORF/ 27.VIII.88 vpředu, hezká jakost, vyvolávací cena:
U:A5
74759
Jakost
1890 zálepka 5Kr zaslaná jako R, dofr. zn. 10Kr, DR TEPLITZ STADT 11/11/90, dobrý stav, vyvolávací cena:
U:A5
71386
Jakost
1890-1914 sestava 17ks nepoužitých celin RU, dvojité, lepší varianty a soukromé obálky, zajímavé, kvalita dobrá (2ks obálek nižší kvalita), vyvolávací cena:
U:A5
73427
Jakost
1890-1914 sestava 4ks celin, 2x dvojitá celina FJ jednostranně prošlá celá, 1x prošlá zálepka, 1x psaní k potrubní poště 15kr čisté, dobrá kvalita, vyvolávací cena:
U:A5
72868
Jakost
1894-1910 sestava 4ks celinových formulářů, podací lístky na telegram, různá vydání, 2x DR Feldsberg, Landskron, zachovalé, vyvolávací cena:
U:A5
74945
Jakost
1896 dopisnice kat. Ferch. 59 zaslaná Ex z Vídně do Ústí n.L. dofr. zn. Mi.51, 52, 53 2x, 4- barevná frankatura, celistvost ve Vídni přepravena potrubní poštou 2.11.1896, na líci celiny příchozí raz. AUSSIG/ 3.11.96, spodní roh přeložen, jinak zachovalá, mimořádná celistvost, vyvolávací cena:
U:A5
71459
Jakost
1896 dvojitá celina 2Kr FJ, hnědá, neoddělená, oboustranně prošlá, zásilka z Prahy do Budapešti a zpět, skvrny a stopy poštovního provozu, vyvolávací cena:
U:A5
75931
Jakost
1901 Pražská potrubní pošta dopisnice Mi.RP19, 20h, podací DR PRAHA 10/ 3/2 01 a PRAHA 1/ 3/2 01; bez poškození, kat. Ferch. 65€, vyvolávací cena:
U:A5
75915
Jakost
1903 Pražská potrubní pošta, zálepka Mi.RK8, 30h bez okrajů s DR PRAHA 2/ 13/6 03, PRAHA 1 a vzadu PRAHA 13, všechny náležitosti; bez poškození, kat. Ferch. 100€, vyvolávací cena:
U:A5
75933
Jakost
1905 Pražská potrubní pošta dopisnice Mi.RP19, 20h, podací DR PRAHA 2/ 6/9 05 a příchozí DR PRAHA 10/ 6/9 05;, bez poškození, kat. Ferch. 65€, vyvolávací cena:
U:A5
71458
Jakost
1908 korespondenční lístek 5h FJ zelený, dotištěna stejná zn. 5h a dofrank. na Reko, filatelistická zásilka v Praze, odesilatel Fr. Šašek, zachovalé, vyvolávací cena:
U:A5
75130
Jakost
1908 spořitelní celina (spořenka) s natištěnou zn. 10h červená 2ks, 1x s dolepenou zn. FJ 10h, 1x FJ 5h, zachovalé, vyvolávací cena:
U:A5
75928
Jakost
1916 Pražská potrubní pošta, dopisnice Mi.RP29 25h adresována na ředitelství Pošt a telegrafů v Praze, podací DR PRAHA 8/ 7.IX.16; bez poškození, kat. Ferch. 40€, vyvolávací cena:
U:A5
71466
Jakost
1917 rakouská celina 8h Karel dofrank. zn. 25h a 30h FJ, odeslaná Reko, Ex, DR MÖDLING/ 13.8.17, zasláno do Uh. Hradiště, přetržená R nálepka, stopy poštovního provozu, vyvolávací cena:
U:A5
72330
+1
Jakost
1882 poštovní průvodka zásilky na dobírku (Sch.31), díl 1, bez poukázky, německo - česká mutace, vtištěný kolek 5Kr z roku 1881, dolepen kolek 10Kr z r. 1883, DR BRNO/ 13.12.82, přích. HOLLESCHAU/ 14.12.82, vráceno zpět do Brna, sloupnutá pečeť, lehký svislý lom, vyvolávací cena:
U:A5
74410
Jakost
1890-1900 sestava 5ks dopisnic znehodnocených náprstkovými razítky např. Leština, Bohdalau, Knihnitz, 3ks přeloženy, vyvolávací cena:
U:A5
75502
+1
Jakost
1899 dopisnice 2Kr Mi.P113 se soukromým přítiskem brněnské administrace "Rodinné listy románové" s vylepeným kolkem 2H vydání 1898, DR 21/7 99, vyvolávací cena:
U:A5
74703
Jakost
1900-03 2ks rakouských celin, 1x zajímavě dofrank. zálepka, 1x podací lístek na telegram - raz. Brno, přeloženo, vyvolávací cena:
U:A5
75276
Jakost
1918 dopisnice Karel 8h, dofrankovaná novinovou známkou 2h, zvýšené poštovné na 10h, DR MEZIMOSTÍ/ 16.X.18, zachovalé, vzácná kombinace, vyvolávací cena:
U:A5
75674
+1
Jakost
1927 příležitostná dopisnice Mi.P275 přepravená I. letem Vídeň - Praha - Berlin, dofrankované, černé DR WIEN/ 21.II.27, červené DR WIEN FLUGPOST/ 21.III.27, přích. BERLIN C LUFTPOST/ 21.3.27, červený kašet, soukromý přítisk, bez textu, dobře zachovalé, vyvolávací cena:
U:A5
:: © Burda Auction, s.r.o (Filatelie Burda) - Pořádání aukcí, prodej a nákup filatelistického a dalšího sběratelského materiálu (Filatelie, Poštovní známky, Celiny, Celistvosti, Dopisy, Filokratie, Pohlednice a dalších) ::