Sálová aukce 46 / Filatelie / Sbírky

sign_info Prohlížíte si aukci v archivu, v této aukci již nelze dražit!

Filatelie / Evropa / Fiume
173662
+5
Jakost/Jakost
1918-1924 [SBÍRKY] menší sbírka na 8 listech v menším zásobníku A4, obsahuje raz. i neupotřebené zn., různé série, 4-bloky atd.; vysoký katalog, vyvolávací cena:
U:Z

Filatelie / Evropa / Francie / Koloniální vydání
173294
+28
Jakost
1931-55 [SBÍRKY] velmi zajímavá sbírka všeobecných koloniálních vydání, kompletní série, obsahuje mj. 21x Výstava Paříž, 24x Výstava New York, 24x aršík Výstava Paříž 1937 (část kvp), 15x série Od Čadu k Rýnu atd.; celkově velmi dobrá kvalita, uloženo v zásobníku A4, kat. 1.200€+, vyvolávací cena:
U:Z

Filatelie / Evropa / Jugoslávie
173664
+13
Jakost/Jakost/Jakost
1919-43 [SBÍRKY] pěkná sbírka na albových listech Schaubek, obsahuje různé emise a vydání, kompletní série, mj. Mi.243-248, 285-298, letecké Mi.340-347, 393-407, exilový aršík Mi.Bl.2 ** atd.; kat. dle majitele cca 2.000€, vyvolávací cena:
U:Z

Filatelie / Evropa / Maďarsko / Sbírky a partie
173350
+1
Jakost/Jakost
1880-1990 [SBÍRKY] krabice sypaných známek Maďarska, různé emise; tisíce kusů, vyvolávací cena:
U:K
173348
+8
Jakost/Jakost/Jakost
1940-90 [SBÍRKY] ARŠÍKY sbírka aršíků ve 2 zásobnících A4, obsahuje mj. Mi.Bl.11*, 16, 19, 29, 31A, Kl.999*, Kl.1065 atd., většina 50.-80. léta; kat. min. 350€, vyvolávací cena:
U:Z

Filatelie / Evropa / Německo / Vydání 1870-1945
173457
+1
Jakost/Jakost
1922-1923 [SBÍRKY] INFLACE sestava 47ks kompletních archů inflačních emisí, včetně okrajů (!); vysoký katalog, různá kvalita, vyvolávací cena:
U:Z
173571
+3
Jakost/Jakost
1923-1938 [SBÍRKY] vybraná sestava lepších sérií, většina se stopou po nálepce, mj. letecké, Zeppeliny, Wagner, aršíky Olympiáda, A.H. atd., Mi.344-350, 355-361, 385-397, 423-424, 438-439, 529-539, 482-495, Bl.5-11 atd.; různá kvalita, kat. cca 4.300€, vyvolávací cena:
U:O4
173982
+15
Jakost/Jakost
1872-1945 [SBÍRKY] zajímavá sbírka na listech v zásobníku Leuchturm, obsahuje řadu kompletních sérií, bloky atd., mj. Mi.Bl.1 (kvp), Bl.4-8, Mi.395-397, 423*, 424, 455, 456*, 410-422, 539, 634-642, emise Germania, Výjevy, inflační emise, několik kompletních TL atd.; různá kvalita, vysoký katalog, doporučujeme prohlídku, vyvolávací cena:
U:Z

Filatelie / Evropa / Německo / NDR
173280
+12
Jakost
1949-89 [SBÍRKY] generální sbírka v 5 luxusních kroužkových deskách na zasklených listech SAFE, poměrně kompletní, obsahuje mj. Mi.286, 288, dále aršíky Mi.Bl.8-9A *, 8-9B **; chybí některé lepší série a aršíky, vyvolávací cena:
U:Z
173565
+18
Jakost/Jakost/Jakost
1948-65 [SBÍRKY] NDR obchodní zásoba převážně ražených zn. a aršíků, část příležitostná razítka, setříděno a oceněno v 16-listovém zásobníku, vyvolávací cena:
U:Z

Filatelie / Evropa / Rakousko / Předznámkové dopisy
173295
+2
Jakost
1830-60 [SBÍRKY] sestava 35ks převážně předznámkových dopisů s raz. z českých zemí, Slovenska, Maďarska, Haliče, mj. modré kruhové TIRNAU, černé GAYA, ROKITZAN, BUDWEIS atd., vyvolávací cena:
U:K

Filatelie / Evropa / Rakousko / Bosna a Hercegovina
173561
+19
Jakost/Jakost/Jakost
1879-1918 [SBÍRKY] obchodní zásoba v 12-listovém zásobníku, úvodní série razítkované, pozdější i svěží, 4-bloky jubilejních krajinek, typy přetisků, doplatní, výstřižky, části archů atd., kat. cca 2.000€, vyvolávací cena:
U:Z

Filatelie / Evropa / Rakousko / Sbírky a partie
173570
+1
Jakost/Jakost/Jakost
1850-1918 [SBÍRKY] sestava zn., výstřižků, dopisnic a dopisů, na 2 kartách A4, vyvolávací cena:
U:O4

Filatelie / Evropa / Rumunsko
173567
+20
Jakost/Jakost
1858-1943 [SBÍRKY] obchodní zásoba zn. a aršíků v plném starším zásobníku, dle majitele kat. 6.000€, vyvolávací cena:
U:Z

Filatelie / Evropa / Rusko, SSSR / Sovětský svaz 1923-1991
174000
+19
Jakost/Jakost
1954-92 [SBÍRKY] obchodní zásoba ve 20-listovém zásobníku A4, obsahuje různé série, aršíky, bloky atd.; část zn. po nálepce, vyvolávací cena:
U:Z

Filatelie / Evropa / Rusko, SSSR / Sbírky a partie
174001
+82
Jakost/Jakost/Jakost
1865-1983 [SBÍRKY] zajímavě obsazená, převážně razítkovaná sbírka v 5 albech KABE na listech, obsahuje carské období, lépe obsazeny 30. léta, kompletní série, mj. Mi.379-382, 385-388, 397-400, 462-466, 483-487, 488-493, 494-498, Čeljuskin Mi.499-508 atd.; vysoký katalog, uloženo v krabici, vyvolávací cena:
U:K
172047
+11
Jakost/Jakost
1858-1941 [SBÍRKY] menší sbírka známek carského Ruska a SSSR, obsahuje mj. různá vydání emise Znak, Romanovci Mi.82-98, zn. Občanské války, místní a soukromá vydání, pošta v Číně a Levantě, Výročí revoluce Mi.328-34, Národnosti Mi.429-49 atd. vše ve 2 zásobnících A5, různá kvalita, vyvolávací cena:
U:Z
173298
+15
Jakost/Jakost/Jakost
1880-1990 [SBÍRKY] velká obchodní zásoba v zaplněných 14 zásobnících A4 +2x A5, obsahuje především neupotřebené a raz. emise od 50. let, různé série a jejich části, menší část pak raz. zn. carského Ruska a emisí do roku 1950, navíc doplněno o malý zásobník s aršíky z 50.-80. let + několik nezoubkovaných sérií z 50.-60. let; uloženo v kartónové krabici, přes 20kg materiálu, upřednostňujeme osobní odběr, vyvolávací cena:
U:K

Filatelie / Evropa / Srbsko
173667
+4
Jakost/Jakost
1866-1920 [SBÍRKY] menší sbírka na 11 listech, obsahuje raz. i neupotřebené známky, knížecí období, novinové, dále Mi.62-71, 76-83, 95-106, I-V atd.; kat. dle majitele cca 1.100€, vyvolávací cena:
U:Z

Filatelie / Evropa / Terst
173669
+7
Jakost
1945-54 [SBÍRKY] sbírka na listech, obsahuje razítkované zn., různé série, mj. Mi.34-46 apod.; kat. cca 500€, vyvolávací cena:
U:Z

Filatelie / Evropa / Velká Británie / Sbírky a partie
173352
+9
Jakost
1850-1990 [SBÍRKY] obchodní zásoba raz. zn. v zaplněném 30-listovém zásobníku A4, obsahuje různá vydání Viktorie, Edvard VII., Jiří V., Jiří VI., Alžběta II., navíc doplněno o zn. Irska, Gibraltaru a Malty, vyvolávací cena:
U:Z

Filatelie / Evropa / EVROPA - Sbírky a partie
173284
+9
Jakost/Jakost
1956-71 [SBÍRKY] EUROPA - CEPT velmi pěkná sbírka v kroužkovém zásobníku na listech Safe, obsahuje mj. Lucembursko Mi.555-557 **/*, takřka kompletní, doplněno o razítkované zn. mj. se sérií Lucembursko Mi.555-557, vyvolávací cena:
U:Z
173286
+11
Jakost/Jakost/Jakost
1880-1990 [SBÍRKY] EVROPA, SVĚT zbytková partie po obchodníkovi, 2x zásobník A4 + 5x A5 + volně na listech + archovina, obsahuje mj. zajímavou zásobu Rakouska po roce 1945 včetně několika lepších sérií a vydání, mj. Mi.929-932, 1012-1016 atd., dále různé státy, raz. i neupotřebené, malá část klasické období, 1x zásobník OSN, Lichtenštejnsko 1972-74, archovina po roce 1945 atd.; uloženo v kartónové krabici, vyvolávací cena:
U:K

Filatelie / Afrika / Jižní a střední Afrika / Jihoafrické státy / Transvaal
164798
+3
Jakost/Jakost
1870-1910 [SBÍRKY] menší sbírka na 6 albových listech, zastoupena klasická vydání Orel s křídly, Viktorie, Edvard VII.; převážně razítkované, vč. několika lepších kusů, vyvolávací cena:
U:Z

Filatelie / Asie / Dálný východ a SNS / Čína
172171
+3
Jakost/Jakost
1930-50 [SBÍRKY] menší sbírka známek Číny a lokálních vydání, převážně 30. a 40. léta, počátky Taiwanu, různé přetisky; na 7 volných zásobníkových listech, vyvolávací cena:
U:O4
173395
+9
Jakost
1950-70 [SBÍRKY] menší sbírka převážně razítkovaných zn. na 9 oboustranně zaplněných albových listech, obsahuje některé lepší série jako Mi.689-698, 744-759, 811-818, 827-831 atd., některé série nekompletní, kat. cca 800€ + doplněno o malou příměs zn. Japonska, vyvolávací cena:
U:Z
173762
+18
Jakost
2003-2014 [SBÍRKY] TAIWAN - ročníky, kompletní série a aršíky v 9-listovém zásobníku, velké množství oblíbených námětů s vysokou tržní hodnotou, vhodné pro další zpracování a prodej; ojedinělá nabídka této neobvyklé destinace, nominál 9.800 NT$ !, vyvolávací cena:
U:Z

Filatelie / Asie / Dálný východ a SNS / Írán / Persie
173456
+10
Jakost/Jakost
1900-1990 [SBÍRKY] sbírka v 1 albu A4 + 1 album A5, obsahuje především razítkované zn., různé série a jejich části, dále náměty apod., vyvolávací cena:
U:Z

Filatelie / Celý svět - partie
173236
+3
Jakost/Jakost
1860-2000 [SBÍRKY] OBCHODNÍ ZÁSOBA - pozůstalost, 15ks zásobníků A4 + 10ks A5, obsahuje různé země, Evropa, mj. Anglie, Německo atd. + zámoří, Afrika apod., převážně raz. zn., část klasické období, neúplné série apod.; uloženo v zaplněné krabici, téměř 30kg materiálu, upřednostňujeme osobní odběr, vyvolávací cena:
U:K
173737
+1
Jakost/Jakost
1890-1990 [SBÍRKY] EVROPA, ZÁMOŘÍ, ČSR velká sestava sypaných známek a skartu rozdělená dle zemí do obálek, doplněno několika staršími výběrovými sešity, část zn. ČSR I., a ČSR II., pozůstalost po sběrateli, celá banánová krabice materiálu, vyvolávací cena:
U:K
173349
+11
Jakost/Jakost/Jakost
1930-90 [SBÍRKY] ARŠÍKY sbírka aršíků v zásobníku A4 + 4x A5, obsahuje různé země Evropy a zámoří, zajímavé náměty, převážně po roce 1945; různá kvalita, vyvolávací cena:
U:K
173455
+10
Jakost/Jakost
1880-2000 [SBÍRKY] CELÝ SVĚT různorodá partie razítkovaných i neupotřebených známek, obsahuje zn. Commonwealthu, 1x album Izrael, dále Fiume na albových listech, 1x karta A4 Andora, Jižní Amerika, Rumunsko a další; uloženo na kartách A4 a A5, 1x zásobník, vše v kartónové krabici, vyvolávací cena:
U:K
173233
+6
Jakost/Jakost/Jakost
1880-2000 [SBÍRKY] různorodá pozůstalost po obchodníkovi, obsahuje balíčky sypaných známek ciziny, Evropa, zámoří atd., několik výběrových sešítů a aršíků + partie různých celistvostí, FDC, pohlednic, celin atd., různé frankatury, destinace, známkové země, Evropa, zámoří atd., celistvosti převážně po roce 1945; uloženo v zaplněné kartónové krabici, přes 7kg materiálu, vyvolávací cena:
U:K
173292
+5
Jakost/Jakost
1935-55 [SBÍRKY] CELISTVOSTI - EVROPA, AFRIKA, JIŽNÍ AMERIKA, ASIE sestava cca 350ks různých dopisů z celého světa zaslaných do ČSR, zajímavé frankatury, část jako R, FDC, Letecky atd., pozůstalost korespondence po sběrateli, zajímavé, vyvolávací cena:
U:K
173461
+3
Jakost
1900-2000 [SBÍRKY] CELISTVOSTI - CELÝ SVĚT sbírka cca 850ks celistvostí celého světa, obsahuje různé R- i Let-dopisy, více zastoupeny Vietnam, SSSR, Maďarsko, různé frankatury; přes 7,5Kg materiálu, stojí za prohlídku, vyvolávací cena:
U:K

Filatelie / Námětová filatelie
173938
+8
Jakost
1950-88 [SBÍRKY] "POŠTOVNÍ VÁLKA - Německo" sbírka celistvostí zaslaných do různých destinací, které byly z politických důvodů vráceny, adresované mj. do Hong Kongu, SSSR atd.; zajímavé, uloženo na listech v pérovém zásobníku, cca 35 celistvostí, vyvolávací cena:
U:Z

Papírová platidla / Sbírky a partie
172209
+7
Jakost/Jakost
1890-1995 [SBÍRKY] NĚMECKO, RAKOUSKO, ČSR, POLSKO, MAĎARSKO, RUSKO, INDIE, ČÍNA ATD. sestava cca 230ks bankovek z celého světa, různá kvalita, vyvolávací cena:
U:K
173520
+17
Jakost
1903-1971 [SBÍRKY] NĚMECKO sbírka 228ks německých bankovek v kroužkovém albu; seznam přiložen, kvalita zohledněna, kat. dle majitele 870€, vyvolávací cena:
U:Z
173359
+22
Jakost
1915-2011 [SBÍRKY] POTRAVINOVÉ LÍSTKY R-U, ČSR I.PROTEKTORÁT, ČSR II., velmi pěkná sbírka potravinových lístků v zaplněném kroužkovém albu, obsahuje různé poukázky na potraviny (maso, mléko, chléb apod., dále šatenky, formuláře, převážně části archů; zajímavý konvolut, vyvolávací cena:
U:Z

Numizmatika / Sbírky a partie
173560
+9
Jakost
1852-70 Miltner H. O., Neumann J. : Beschreibung der bisher bekannten Böhmischen Privatmünzen und Medaillen, Praha 1852/1870, 838 str. + 85 litografických tabulek s vyobrazením jednotlivých mincí a medailí; původní vydání a vazba, patina, přesto velmi dobře zachovalý exemplář, vzácné!, vyvolávací cena:
U:Z

Autogramy, rukopisy / Šlechta a panovnické rody
172928
Jakost
1797 FRANTIŠEK II. (I.) HABSBURSKÝ (1768-1835), poslední císař Svaté říše římské národa německého, český a uherský král, rakouský císař, skládaná pergamenová listina udělující a potvrzující privilegia komendě Řádu německých rytířů v Bruntále, s velkou majestátní pečetí v dřevěném pouzdře, dáno ve Vídni roku 1797, rozměr listiny 72x50cm; vše v plechovém pouzdře, místy patina a skvrny, v místě císařského podpisu proděravění, přesto velmi zajímavé, vzácné, vyvolávací cena:
U:X

Autogramy, rukopisy / Umělci
172238
+2
Jakost/Jakost
1890-1990 [SBÍRKY] HUDBA mimořádná sestava více než 100 (!) portrétních fotopohlednic, fotografií a lístků s podpisy významných zahraničních operních pěvců a pěvkyň, skladatelů a virtuózů, většina určena, obsahuje mj. Walter Soomer, Lucie Weidt, Victor Hollander, Piotr Bakšejev, Hans Winckelmann, Dmitrij Slavjanksý, Ada Sari, Rudolf Asmus, Janine Andrade, Berardino Trotta, Felicie Schiavi, Leonard Hokanson, Dmitri Hnaťuk atd.; velmi dobrý stav, vhodné k doplnění sbírek a dalšímu zpracování, ojedinělá nabídka!, vyvolávací cena:
U:O4

Autogramy, rukopisy / Ostatní
173523
+53
Jakost
1880-2000 [SBÍRKY] sbírka autogramů spisovatele a religionisty Viktora Palivce v zásobníku A4, obsahuje převážně výstřižky a kartičky s podpisy, mj. : Petr Bezruč, Max Brod, Viktor Dyk, Alois Jirásek, Karolína Světlá, J.V. Sládek, Jaroslav Seifert, Karel Absolon, Vasil Bilak, Karel Kramář, Rudolf Medek+ doplněno o autografy českých politiků, hudebních umělců, sportovců; zajímavé, stojí za prohlídku, vhodné k doplnění sbírek, vyvolávací cena:
U:Z

Fiskální ceniny
172387
+3
Jakost
1854-1920 [SBÍRKY] RAKOUSKO-UHERSKO soubor fiskálních cenin s kolky různých emisí, včetně několika listin s kolky C.M. 1854, různé zajímavé frankatury, vícenásobné atd., obsahuje účty, kvitance, smlouvy atd.; uloženo v menší kartónové krabici, celkem 3kg materiálu, nezpracováno, vyvolávací cena:
U:K

Historické dokumenty, mapy / Ostatní
172295
+2
Jakost
1850-1914 [SBÍRKY] RAKOUSKO-UHERSKO konvolut dokumentů vztahujících se k osobnosti primátora Prahy Karlu Grošovi (1865-1938), primátor v letech 1905-1918, obsahuje mj. oficiální povolení FJ I. o přijetí ruského carského řádu Svatého Stanislava uděleného ruským carem K. Grošovi v roce 1907, dopis rady města Paříže adresovaný na K. Groše + konvolut dokumentů kapelního mistra Stavovského divadla Jana Majera, mj. jmenovací listina Rakouského spolku přátel hudby z roku 1838 atd. + další soubor různých dokumentů, část šlechtická korespondence; různý stav, zajímavý soubor!, vyvolávací cena:
U:Z

Historické dokumenty, mapy / Cirkuláře, věstníky
173353
+8
Jakost
1731, 1811 KAREL VI. (1711-1740), FRANTIŠEK II. (I.) (1792-1835) sestava dvou tištěných císařských cirkulářů a nařízení týkajících se řemesel a obchodu, mj. 1x suchá císařská pečeť Karla VI.; stopy staří, celkově zachovalé, vyvolávací cena:
U:Z

Pohlednice / Motiv / Sbírky a partie
173479
Jakost/Jakost
1900-1935 sestava 30 různých pohlednic, obsahuje mj. MUCHA - Pokořena zmučena, prošlá; Cirkus Kludský, Circus Charles, 4x legionářská propagandistická pohlednice, dále pohlednice s americkými herci atd.; zajímavé, různý stav, vyvolávací cena:
U:A5

Ostatní sběratelské obory / Propagační nálepky a kartičky
173517
+12
Jakost
1934 NĚMECKO/ WALDORF-ASTORIA album cigaretových propagandistických nálepek v albu "Die Nachkriegszeit 1918-1934", kompletní, 252ks; zachovalý stav, vyvolávací cena:
U:Z

Ostatní sběratelské obory / Reklamní plakáty
172294
+2
Jakost
1880-1914 [SBÍRKY] cca 150 reklamních a grafických listů, různé firmy, převážně oblast Rakouska a Německa a další státy Evropy, různá vyobrazení strojů, výrobků, továren atd.; různá kvalita, vyvolávací cena:
U:K

Ostatní sběratelské obory / Fotografie
173725
+21
Jakost
1918-20 [SBÍRKY] ČESKOSLOVENSKÉ LEGIE/ SIBIŘ sbírka 80ks legionářských fotografií a pohlednic, z toho 47ks dobových fotek, uloženo ve starším zásobníku na celistvosti, vyvolávací cena:
U:Z

Pomůcky / Pérové desky
166697
Jakost
sestava 4ks pérových desek Schaubek v červené barvě; dobrý stav, vyvolávací cena:
U:Z

Pomůcky / Zásobníky
167270
+5
Jakost
SAFE 12 luxusních kroužkových alb SAFE (OSN), vše s kazetou; jako nové, vyvolávací cena:
U:K

Pomůcky / Použité pomůcky
173559
+1
Jakost
ZÁSOBNÍKY sestava 10ks použitých zásobníků, 2ks 16-listový, 4ks 12-listové, 1ks 8-listový, 3ks 4-listové; zachovalé, vyvolávací cena:
U:K

Filatelie / ČSR I. / Hradčany 1918 - zoubkované
173459
+13
Jakost
[SBÍRKY] sbírka razítkovaných zn. v zaplněném zásobníku A4, včetně hodnot 500h a 1000h + sypané známky v balíčcích + části archů 1h, Doplatní - Hradčany 10h/3h; uloženo v krabici, vyvolávací cena:
U:K

Filatelie / ČSR I. / ČSR I. - Sbírky a partie
172978
+87
Jakost/Jakost/Jakost
1918-39 [SBÍRKY] mírně specializovaná nekompletní sbírka na 211 volných albových listech, obsahuje základní emise zn. jako Hradčany, PČ 1919, Legionářské, Holubice, OR, HaV, TGM, Slet, všechny Letecké emise, SO 1920 atd., specializace jako - různé průsvitky, typy, perforace, kupóny, desková čísla, papíry atd.; převážně svěží, menší část se stopou, minimum razítkovaných zn., část zkoušeno, padělky označeny, kat. cca 90.000Kč, vyvolávací cena:
U:K
171741
+21
Jakost/Jakost
1918-39 [SBÍRKY] sbírka na 11 listech ze zásobníku A4, obsahuje Hradčany, barvy, perforace (též ministerská), Letecké 1920-1930 mj. Pof.L1A+B, Slet, množství lepších kupónů a DČ ze 30. let, modrý Štefánik, ** aršík Londýn 43, 2x meziarší Pof.S1Ms (kvp); kat. odhadem 20.000Kč, vyvolávací cena:
U:O4
173211
+1
Jakost/Jakost
1918-39 [SBÍRKY] partie dublet, převážně raz. zn., obsahuje Hradčany, dále převážně emise z 30. let, 2x zásobník A4, 2x A5, dále na albových listech a kartách A4 a A5, navíc doplněno sestavou nálepních listů + 1x výběrový sešit + sypané známky v obálkách, vyvolávací cena:
U:K
173458
+16
Jakost/Jakost/Jakost
1918-39 [SBÍRKY] různorodá partie zn., obsahuje různé emise, více rozpracovaná emise Holubice - různé krajové vícebloky, počítadla, DČ atd., + krabička sypaných zn. především ze 30. let, vyvolávací cena:
U:K
173209
+22
Jakost/Jakost/Jakost
1918-90 [SBÍRKY] ČSR I., ČSR II., ČaM, MOTIV, CELÝ SVĚT sestava několika zásobníků a sáčků se sypanými zn., měnší část ČSR I., zn. ČSR II. na volných listech s nálepkou - část aršíků a sérií bez stopy, doplněno zásobníkem s náměty - Motýli, dublety zn. ČaM, sáčky se smytými protektorátními zn. atd.; uloženo ve větší krabici, vyvolávací cena:
U:K
173290
+3
Jakost/Jakost/Jakost
1919-39 [SBÍRKY] CELISTVOSTI sestava více jak 120ks celistvostí, obsahuje mj. několik R-dopisů, obrazové dopisnice např. Finále středoevropského poháru, firemní dopis vyfr. zn. Hradčany 25h s perfinem F.W. Wichterle - Prostějov, několik dopisů Čs. polní počty, dopisnice do ciziny atd.; zachovalé, stojí za prohlídku, vyvolávací cena:
U:K
:: © Burda Auction, s.r.o (Filatelie Burda) - Pořádání aukcí, prodej a nákup filatelistického a dalšího sběratelského materiálu (Filatelie, Poštovní známky, Celiny, Celistvosti, Dopisy, Filokratie, Pohlednice a dalších) ::