Sálová aukce 46 / Autogramy, rukopisy

warning
Prohlížíte si aukci v archivu, v této aukci již nelze dražit!
Zobrazení:view_columnview_stream
173391 - 1914-16 BIENERTH - SCHMERLING Richard hrabě (1863-1918), rak
Jakost
1914-16 BIENERTH - SCHMERLING Richard hrabě (1863-1918), rakousko-uherský šlechtic, císařský ministr, ministerský předseda, místodržící Dolního Rakouska, 2x listina s podpisem + RÉGNER VON BLEYLEBEN (1866-1945), rakousko-uherský šlechtic, místodržící na Moravě a v Dolním Rakousku, podpis na listině; přeloženo, velmi dobrý stav
Vyvolávací cena:
U:A4
172928 - 1797 FRANTIŠEK II. (I.) HABSBURSKÝ (1768-1835), poslední cís
Jakost
1797 FRANTIŠEK II. (I.) HABSBURSKÝ (1768-1835), poslední císař Svaté říše římské národa německého, český a uherský král, rakouský císař, skládaná pergamenová listina udělující a potvrzující privilegia komendě Řádu německých rytířů v Bruntále, s velkou majestátní pečetí v dřevěném pouzdře, dáno ve Vídni roku 1797, rozměr listiny 72x50cm; vše v plechovém pouzdře, místy patina a skvrny, v místě císařského podpisu proděravění, přesto velmi zajímavé, vzácné
Vyvolávací cena:
U:X
173387 - 1935 LOBKOWICZ Ferdinand (1850-1926), poslední Nejvyšší marš
Jakost
1935 LOBKOWICZ Ferdinand (1850-1926), poslední Nejvyšší maršálek Království českého (1907-1913), člen Panské sněmovny, nositel řádu Zlatého rouna, vlastnoruční podpis na dopise Zemského výboru Království českého, přeloženo, jinak dobrý stav + fotopohlednice knížete s manželkou, na zadní straně rovněž podpis; zajímavé, hledané
Vyvolávací cena:
U:A5
172936 - 1911 LUITPOLD BAVORSKÝ (1821-1912), bavorský princ regent ze
Jakost
1911 LUITPOLD BAVORSKÝ (1821-1912), bavorský princ regent ze starobylého rodu Wittelsbachů, dopis adresovaný na kardinála Lva Skrbenského z Hříště, včetně obálky s panovnickou pečetí; křížem přeloženo, zajímavé
Vyvolávací cena:
U:A4
172938 - 1770 MARIE TEREZIE (1740-1780), římská císařovna, česká a uh
+1
Jakost
1770 MARIE TEREZIE (1740-1780), římská císařovna, česká a uherská královna, císařský mandát udělující dámský Řád hvězdového kříže hraběnce Karolíně Štampachové z Unwerthu, suchá císařská pečeť, dáno ve Vídni 1770; spolupodpis Antonie Liechnštejnské z Dietrichštejna, vynikající stav, složeno, rozměr 42x32cm, vzácné
Vyvolávací cena:
U:A5
173399 - 1935 THURN-TAXIS Alexander (1851-1939), významný český šlech
Jakost
1935 THURN-TAXIS Alexander (1851-1939), významný český šlechtic, člen Panské sněmovny, člen Řádu maltézských rytířů, podpis s věnováním na pohlednici zaslané z jeho panství Loučeň; lehká patina
Vyvolávací cena:
U:A5
172549 - 1909 BENEŠ Edvard (1884–1948), druhý československý preziden
+3
Jakost
1909 BENEŠ Edvard (1884–1948), druhý československý prezident, ministr zahraničí, zcela mimořádný 2-stránkový manuscript z roku 1909 (v češtině a totéž v němčině) - vlastnoručně psaná žádost adresovaná na C.K. ministerstvo kultu a vyučování ve věci udělení státního stipendia pro podporu umělců a spisovatelů, tehdy 25-letý Beneš v něm jmenuje důvody pro jeho udělení, dosažené studijní výsledky atd.; velice zajímavý text z raného období počátku politické kariéry E. Beneše na konci prvního decénia 20. století - k tomu přiložena zpráva C.K. Policejního ředitelství o vrácení žádostí zpět E. Benešovi, zcela výjimečný dokument (!), dobře zachovalý stav
Vyvolávací cena:
U:A3s|
172563 - 1946 DRTINA Prokop (1908-1980), čs. právník a významný polit
+1
Jakost
1946 DRTINA Prokop (1908-1980), čs. právník a významný politik ČSNS, ministr spravedlnosti v období tzv. třetí republiky 1945-1948, po Únoru odsouzen ve vykonstruovaném procesu; vlastnoruční podpis na strojopisném ministerském dopise; vodorovně přeloženo
Vyvolávací cena:
U:A5
172535 - 1960 DUBČEK Alexander (1921–1992), československý a slovensk
Jakost
1960 DUBČEK Alexander (1921–1992), československý a slovenský politik, hlavní představitel Pražského jara 1968, vlastnoruční podpis na blahopřejném listu k 3. pětiletce s hlavičkou tajemníka ÚV KSČ; na levé straně otvory po pořadači, křižné sklady
Vyvolávací cena:
U:A4
172533 - 1949 GOTTWALD Klement (1896–1953), československý komunistic
Jakost
1949 GOTTWALD Klement (1896–1953), československý komunistický politik, prezident + CLEMENTIS Vladimír (1902-1952), československý politik, ministr zahraničí, v roce 1952 popraven v rámci procesu s Rudolfem Slánským, vlastnoruční podpisy na prezidentském dekretu; výborný stav, vzácné
Vyvolávací cena:
U:A4
172588 - 1990-92 HAVEL Václav (1936-2011), československý a český pre
Jakost
1990-92 HAVEL Václav (1936-2011), československý a český prezident, podpis na dekretu zprošťující B. Čudu úřadu velvyslance v Číně + SCHWARZENBERG Karel (*1937), kancléř prezidenta, politik, podpis na zprávě informující ministra zahraničí Jiřího Dienstbiera o zproštění B. Čudy + ČALFA Marián (*1946), československý premiér, politik, podpis na pověřovacím dekretu; zajímavé
Vyvolávací cena:
U:A4
168078 - 1938 HLINKA Andrej (1864-1938), slovenský katolický kněz a p
+1
Jakost
1938 HLINKA Andrej (1864-1938), slovenský katolický kněz a politik, vůdce "Hlinkovy slovenské ľudové strany"; foto s vlastnoručním podpisem
Vyvolávací cena:
U:A5
172578 - 1949 HODINOVÁ-SPURNÁ Anežka (1895-1963), významná komunistic
Jakost
1949 HODINOVÁ-SPURNÁ Anežka (1895-1963), významná komunistická funkcionářka, poslankyně, vlastnoruční podpis na kádrové zprávě, adresováno na Artura Londona, v procesu s Rudolfem Slánským odsouzen k trestu doživotí; vlevo otvory po pořadači, zajímavé
Vyvolávací cena:
U:A4
172540 - 1975 HUSÁK Gustáv (1913–1991), československý komunistický p
Jakost
1975 HUSÁK Gustáv (1913–1991), československý komunistický politik, prezident, představitel tzv. normalizace, podpis na prezidentském dekretu, vodorovně přeloženo
Vyvolávací cena:
U:A4
172565 - 1927-32 KROFTA Kamil (1876-1945), český historik Gollovy ško
Jakost
1927-32 KROFTA Kamil (1876-1945), český historik Gollovy školy, univerzitní profesor, československý politik a diplomat, ministr zahraničí v letech 1936-1938, vlastnoruční podpis na dopise s hlavičkou Ministerstva zahraničních věcí, vlevo otvory od pořadače, přeloženo + FIERLINGER Zdeněk (1891–1976), předseda československé vlády 1945-1946, velvyslanec v SSSR, předseda ČSD, komunistický politik, podpis na cyklostylovém dopise adresovaném na Kamila Kroftu; lehké křižné sklady
Vyvolávací cena:
U:A4
172347 - 1926 MASARYK Jan (1886–1948), významný československý politi
+2
Jakost
1926 MASARYK Jan (1886–1948), významný československý politik, ministr zahraničí, syn T.G.M., strojopisné osobní doporučení s plným podpisem, psáno v Londýně, adresováno do USA, včetně obálky; velmi dobrý stav
Vyvolávací cena:
U:A5
172538 - 1933 MASARYK Tomáš Garrigue (1850–1937), první československ
Jakost
1933 MASARYK Tomáš Garrigue (1850–1937), první československý prezident, podpis na prezidentském jmenovacím dekretu, udělující vyšší služební hodnost na Ministerstvu zahraničních věci Zdeňkovi Fierlingerovi (1891–1976), pozdější předseda československé vlády 1945-1946, velvyslanec v SSSR, komunistický politik, předseda ČSD, připojen podpis ministra zahraničí Edvarda Beneše (1884–1948), druhý československý prezident, ministr zahraničí atd.; výborný stav
Vyvolávací cena:
U:A4
172585 - 1950-60 MINISTŘI velmi zajímavá sestava oficiálních dopisů
+1
Jakost
1950-60 MINISTŘI velmi zajímavá sestava oficiálních dopisů s podpisy poválečných komunistických ministrů a funkcionářů, obsahuje: ŠIMŮNEK Otakar (1908-1972), ministr chemického průmyslu; JONÁŠ Josef (1913-1960), ministr stavebnictví a paliv; NEUMANN Alois (1901-1977), ministr pošt 1948-1960 a spravedlnosti 1960-1968; LOMSKÝ Bohumír (1914-1982), ministr národní obrany 1956-1968; GREGOR Antonín (1908-1986), ministr zahraničního obchodu 1948-1952; POSPÍŠIL Antonín (1903-1973), ministr dopravy 1951-1958 (2x) atd.; ZMRHAL Antonín (1882-1954), ministr vnitřního obchodu; doplněno o vizitky Václava Noska a Zdeňka Fierlingera, děkovný lístek K. Gottwalda + děkovný dopis s podpisem Marie Zápotocké; otvory po pořadači, celkově velmi dobrý stav
Vyvolávací cena:
U:A4
172579 - 1956-60 MINISTŘI velmi zajímavá sestava oficiálních dopisů
Jakost
1956-60 MINISTŘI velmi zajímavá sestava oficiálních dopisů s podpisy poválečných komunistických ministrů a funkcionářů, obsahuje: ŠIROKÝ Viliam (1902-1971), předseda vlády 1953-1963; DOLANSKÝ Jaromír (1895-1973), ministr financí 1946-1949; BARÁK Rudolf (1915-1995), ministr vnitra 1953-1961; DAVID Václav (1910-1996), ministr zahraničí 1953-1968; PLOJHAR Josef (1902-1980), předseda ČSL, ministr zdravotnictví 1948-1968; otvory po pořadači
Vyvolávací cena:
U:A4
172332 - 1916 NEJEDLÝ Zdeněk (1878–1962), český historik a politik, m
+1
Jakost
1916 NEJEDLÝ Zdeněk (1878–1962), český historik a politik, ministr školství a práce, vlastnoručně psaný text s podpisem na zadní straně vlastní portrétní fotopohlednice, ateliér Bufka
Vyvolávací cena:
U:A5
172573 - 1953 NOSEK Václav (1892-1955), komunistický politik, ministr
Jakost
1953 NOSEK Václav (1892-1955), komunistický politik, ministr vnitra v letech 1945-1953, ministr pracovních sil, klíčová osobnost v procesu ovládnutí Československa komunisty; vlastnoruční podpis na ministerském listě, vlevo otvory po pořadači
Vyvolávací cena:
U:A4
172541 - 1960? NOVOTNÝ Antonín (1904–1975), československý komunistic
+1
Jakost
1960? NOVOTNÝ Antonín (1904–1975), československý komunistický politik a prezident v letech 1957–1968, vlastnoruční podpis na blahopřejném lístku s hlavičkou prezidentského úřadu; vlevo otvory po pořadači
Vyvolávací cena:
U:A5
173418 - 1868-1888 PALACKÝ Jan (1830-1908), významný český geograf, b
Jakost
1868-1888 PALACKÝ Jan (1830-1908), významný český geograf, biogeograf, univerzitní profesor, národně obrozenecký politik a mecenáš, syn Františka Palackého, podpis na vizitce Ústřední matice školské + vlastnoručně psaný jednostránkový dopis; mimořádně zajímavá osobnost z období vrcholné fáze Národního obrození, zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A4
172349 - 1948 PETR Alois (1889-1951), československý politik, poslane
Jakost
1948 PETR Alois (1889-1951), československý politik, poslanec a pozdější předseda ČSL, ministr dopravy v letech 1948-1951, představitel prokomunistického křídla lidovců; vlastnoruční podpis na jmenovacím dekretu ministra dopravy; celkově zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A4
172577 - 1955 PLOJHAR Josef (1902-1980), římskokatolický kněz a polit
+1
Jakost
1955 PLOJHAR Josef (1902-1980), římskokatolický kněz a politik, předseda ČSL, od roku 1945 úzce spolupracoval s KSČ, po roce 1948 ministr zdravotnictví; ministerský děkovný dopis s podpisem + blahopřejný dopis ministra paliv Josefa Jonáše adresovaný na Plojhara; vlevo otvory po pořadači, zajímavé
Vyvolávací cena:
U:A4
173408 - 1914 PODLIPNÝ Jan (1848-1914), významný český advokát a poli
+1
Jakost
1914 PODLIPNÝ Jan (1848-1914), významný český advokát a politik, starosta města Prahy v letech 1897-1900, poslanec českého zemského sněmu a první starosta České obce sokolské (1889–1906), vlastnoručně psaný text s podpisem na portrétní pohlednici, psáno krátce před smrtí, zajímavá osobnost
Vyvolávací cena:
U:A5
169998 - 1892 RIEGER František Ladislav (1818–1903), český politik a
+1
Jakost
1892 RIEGER František Ladislav (1818–1903), český politik a publicista, poslanec Českého zemského sněmu, Říšské rady, Říšského sněmu, člen Panské sněmovny a vůdčí osobnost Staročechů; vlastnoručně psaný dopis s podpisem; velmi dobrý stav, zajímavý text
Vyvolávací cena:
U:A5
172567 - 1946 RIPKA Hubert (1895-1958), významný český politik, minis
+1
Jakost
1946 RIPKA Hubert (1895-1958), významný český politik, ministr zahraničních věcí exilové vlády v Londýně, ministr zahraničního obchodu 1945-1948; vlastnoruční podpis na ministerském listě; vodorovně přeloženo, zajímavé
Vyvolávací cena:
U:A5
173388 - 1998 SAMARANCH Juan Antonio (1920 - 2010), světoznámý španěl
Jakost
1998 SAMARANCH Juan Antonio (1920 - 2010), světoznámý španělský sportovní funkcionář, šlechtic a bývalý prezident Mezinárodního olympijského výboru v letech 1980–2001, podpis na fotografii + vizitka Olympijského výboru; hledané
Vyvolávací cena:
U:A5
173425 - 1911 SCHEINER Josef (1861–1932), významný český právník, pol
Jakost
1911 SCHEINER Josef (1861–1932), významný český právník, politik a starosta Sokola, strojopisný dopis s ozdobnou hlavičkou Předsednictvo české obce sokolské; zajímavé
Vyvolávací cena:
U:A4
172331 - 1925 SOUKUP František (1871–1940), český politik, novinář a
+1
Jakost
1925 SOUKUP František (1871–1940), český politik, novinář a publicista, ministr a předseda Senátu, jeden z "pěti mužů 28. října 1918"; vlastnoruční podpis na pohlednici zaslaný z pohřbu německého prezidenta Friedricha Eberta (1871-1925); zajímavé
Vyvolávací cena:
U:A5
172575 - 1960 ŠIROKÝ Viliam (1902-1971), československý komunistický
+1
Jakost
1960 ŠIROKÝ Viliam (1902-1971), československý komunistický politik, v letech 1953–1963 předseda československé vlády, vlastnoruční podpis na kondolenčním dopise s hlavičkou předsedy vlády + přiložena děkovná odpověď s podpisem ministra paliv Josefa Jonáše; vlevo otvory od pořadače, zajímavé
Vyvolávací cena:
U:A4
172528 - 1955 ZÁPOTOCKÝ Antonín (1884–1957), československý komunisti
Jakost
1955 ZÁPOTOCKÝ Antonín (1884–1957), československý komunistický prezident, premiér + DAVID Václav (1910-1996), komunistický politik, ministr zahraničí 1953-68, vlastnoruční podpisy na prezidentském pověřovacím dekretu jmenujícím JUDr. Františka Josífa mimořádným vyslancem v Belgii; vlevo nahoře malé stopy po kancelářské sponce, jinak bezvadné, zajímavé
Vyvolávací cena:
U:A4
172341 - 1859 NÁPRSTEK Vojta (1826-1894), slavný český národopisec, s
+3
Jakost
1859 NÁPRSTEK Vojta (1826-1894), slavný český národopisec, spisovatel, novinář, filantrop, mecenáš, vlastnoruční podpis s věnováním "bibliotéce Slovanské Lípy v St. Louis" v knize Karla Vladislava Zapa: Základové všeobecného zeměpisu, vydáno 1849; celkově dobrý velmi dobrý stav, zajímavé, vzácné
Vyvolávací cena:
U:O5
173885 - 1874 MENDEL Gregor Johann (1822–1884), zakladatel genetiky,
+1
Jakost
1874 MENDEL Gregor Johann (1822–1884), zakladatel genetiky, kolkovaná kvitance s vlastnoručním podpisem, 2 listinné kolky emise 1870, otisk pečetě augustiniánského kláštera Svatého Tomáše na Starém Brně; velmi dobrý stav, mimořádně zajímavé, hledané i v zahraničí!
Vyvolávací cena:
U:A3s|
173405 - 1900? THOMAYER Josef (1853-1927), významný český lékař světo
+1
Jakost
1900? THOMAYER Josef (1853-1927), významný český lékař světové úrovně, jeden ze zakladatelů české lékařské vědy, podpis na výstřižku; přiložena čb fotografie z novin
Vyvolávací cena:
U:A5
173386 - 1899 TOMEK Václav Vladivoj rytíř (1818-1905), český historik
Jakost
1899 TOMEK Václav Vladivoj rytíř (1818-1905), český historik, archivář, politik, rektor Karlovy Univerzity, poslanec českého a Říšského sněmu, vlastnoruční podpis na dopise, týkající se vydávání edice historických pramenů Monumenta Vaticana, připojen podpis Františka Dvorského (1846-1917), moravský vlastivědní badatel, přírodovědec; zachovalé, zajímavé
Vyvolávací cena:
U:A5
172274 - 1900-1980 VĚDCI, LÉKAŘI zajímavá sestava 14 fotografií a lí
Jakost/Jakost
1900-1980 VĚDCI, LÉKAŘI zajímavá sestava 14 fotografií a lístků s rukopisy a podpisy významných lékařů a vědců, mj. František Burian, zakladatel oboru plastické chirurgie v ČSSR, Kristián Hynek, Vladimír Vondráček, František Ninger, Alois Valenta, Stanislav Mentl, dále Vojtěch Jarník, matematik; Karel Petr, matematik; Albert Pilát, mykolog; Rudolf Schneider, meteorolog; Josef Koněrza, železniční projektant, Alexandr Nesmejanov, prezident Akademie věd SSSR
Vyvolávací cena:
U:A5
172416 - 1905 VRÁZ Enrique Stanko (1860–1932), český cestovatel, foto
+1
Jakost
1905 VRÁZ Enrique Stanko (1860–1932), český cestovatel, fotograf, spisovatel; podpis na vlastní fotopohlednici "E. ST. VRÁZ v Yukatanu", poštovně prošlé do Rožďalovic, s vlastnoručním podpisem; dv - na horním okraji stržený papír od přilepení do alba
Vyvolávací cena:
U:A5
172217 - 1930? BASS Eduard (1888–1946), český spisovatel a novinář, z
+1
Jakost
1930? BASS Eduard (1888–1946), český spisovatel a novinář, zpěvák atd., autor Klabzubovy jedenáctky, podpis na kartónu s fotografií
Vyvolávací cena:
U:A5
172346 - 1933 BULGAKOV Valentin Fjodorovič (1886-1966), slavný životo
+1
Jakost
1933 BULGAKOV Valentin Fjodorovič (1886-1966), slavný životopisec a sekretář Lva Nikolajeviče Tolstoje, kulturní činitel, vlastnoručně psaný dopis adresovaný na Karla Hujera + pohlednice Bulgakova s L. N. Tolstojem; zajímavé
Vyvolávací cena:
U:A5
173397 - 1980? HRABAL Bohumil (1914-1997), český prozaik, spisovatel
+1
Jakost
1980? HRABAL Bohumil (1914-1997), český prozaik, spisovatel - pábitel, vlastnoruční podpis na lístku na autografy, doplněno čb reprodukcí portrétní fotografie
Vyvolávací cena:
U:A5
172438 - 1926 KARÁSEK Jiří ze Lvovic (1871-1951), dekadentní básník,
+1
Jakost
1926 KARÁSEK Jiří ze Lvovic (1871-1951), dekadentní básník, spisovatel a sběratel (mj. uspořádal pražské Poštovní muzeum a byl i jeho 1. ředitelem!); vlastnoručně psaný dopis na hlavičkovém papíru s razítkem jeho galerie, s plným podpisem; křížem přeloženo, jinak velmi dobrý stav
Vyvolávací cena:
U:A4
173413 - 1929 KARÁSEK Josef Jiří Antonín (1871-1951), básník, spisova
+1
Jakost
1929 KARÁSEK Josef Jiří Antonín (1871-1951), básník, spisovatel a kritik, přední představitel české dekadence, podpis na portrétní fotopohlednici
Vyvolávací cena:
U:A5
172216 - 1935 KVAPIL Jaroslav (1868–1950), významný český básník a dr
+1
Jakost
1935 KVAPIL Jaroslav (1868–1950), významný český básník a dramatik, vlastnoruční podpis na portrétní fotopohlednici, ateliér Langhans; velmi pěkný stav, vzadu pouze stopy po nalepení v exponátu
Vyvolávací cena:
U:A5
173332 - 1910 MRŠTÍK Vilém (1863-1912), významný český spisovatel, dr
+1
Jakost
1910 MRŠTÍK Vilém (1863-1912), významný český spisovatel, dramatik (Maryša), překladatel; vlastnoručně psaný 2-stránkový dopis s podpisem, kondolenční osobní text ... "Zemřeli mi již dva bratři, vím tedy co asi znamená, zčista jasna ztratiti sestru..."; působivý obsah a styl, psáno v Divákách 20.10.1910, vysoce hodnotný manuscript z posledního období autorova života (v melancholii a duševní krizi ukončil V. Mrštík svůj život sebevraždou právě v Divákách 2.3. 1912)
Vyvolávací cena:
U:A4
173422 - 1970 SEIFERT Jaroslav (1901–1986), český básník, spisovatel,
+2
Jakost
1970 SEIFERT Jaroslav (1901–1986), český básník, spisovatel, novinář a překladatel, nositel Nobelovy ceny za literaturu (1984), vlastnoruční podpis jako předseda Svazu českých spisovatelů v legitimaci spisovatele J. Kvapila; zajímavé
Vyvolávací cena:
U:A5
173385 - 1889 SLÁDEK Josef Václav (1845-1908), významný český básník,
+1
Jakost
1889 SLÁDEK Josef Václav (1845-1908), významný český básník, vlastnoručně psaný text na dopisnici s podpisem, adresováno na spisovatele Josefa Leopolda Hrdinu (1856-1933); ohyb, zajímavé
Vyvolávací cena:
U:A5
172935 - 1902 VRCHLICKÝ Jaroslav (vlastním jménem Emil Bohuslav Frída
Jakost
1902 VRCHLICKÝ Jaroslav (vlastním jménem Emil Bohuslav Frída, 1853–1912), český spisovatel, básník a překladatel; vlastnoruční podpis na listě s hlavičkou Spolek českých spisovatelů belletristů Máj v Praze; křížem přeloženo, dekorativní
Vyvolávací cena:
U:A4
172221 - 1900-1980 [SBÍRKY] SPISOVATELÉ/ BÁSNÍCI mimořádná sestava
+2
Jakost/Jakost
1900-1980 [SBÍRKY] SPISOVATELÉ/ BÁSNÍCI mimořádná sestava více než 40 portrétních fotopohlednic a lístků s podpisy významných českých spisovatelů a básníků, obsahuje mj. Josef Pekař, Egon Hostovský, Vojtěch Martínek, František S. Procházka, Jaromír Borecký, Karel Leyer, Zdeněk Bar, Rudolf Procházka, Emil Synek, Růžena Utěšilová, Jaroslav Hilbert, Jaroslav Marcha, Karel Horký, A. C. Nor, Ludvík Vaculík atd.; velmi dobrý stav, zajímavá sestava, vhodné pro doplnění sbírek i další zpracování
Vyvolávací cena:
U:O5
173411 - 1936 BIDLO František (1895-1945), významný český kreslíř, ka
+1
Jakost
1936 BIDLO František (1895-1945), významný český kreslíř, karikaturista a ilustrátor, vlastnoručně psaný dopis s podpisem
Vyvolávací cena:
U:A4
172015 - 1936 BURIAN Emil František (1904-1959), významný český básní
+1
Jakost
1936 BURIAN Emil František (1904-1959), významný český básník, režisér, publicista, hudební skladatel; vlastnoruční podpis na lístku na autogramy s krátkým notovým zápisem; zajímavé
Vyvolávací cena:
U:A5
172284 - 1936-50 HUDBA/ MILSTEIN Nathan (1904-1922), světoznámý, pův
Jakost
1936-50 HUDBA/ MILSTEIN Nathan (1904-1922), světoznámý, původem ruský houslový virtuóz + MUNCH Charles (1891-1968), světoznámý dirigent + GIESEKING Walter (1895-1956), světoznámý pianista a hudební skladatel, sestava 3ks velkoformátových fotografií s podpisy; zajímavé
Vyvolávací cena:
U:A4
172215 - 1920-60 HUDBA/ sestava 11ks fotopohlednic, fotografií a lís
Jakost/Jakost
1920-60 HUDBA/ sestava 11ks fotopohlednic, fotografií a lístků s podpisy významných čs. virtuózů: Ilja Hurník, Václav Holzknecht, Spytihněv Šorm, Josef Bartoň, Josef Muzika, Jan Heřman, Ludvík Reisner, Ervína Brokšová, Jan Panenka (2x), Bohuš Heran; velmi dobrý stav, zajímavé
Vyvolávací cena:
U:A5
172212 - 1920-60 HUDBA/ sestava 6ks fotopohlednic, fotografií a lís
Jakost/Jakost
1920-60 HUDBA/ sestava 6ks fotopohlednic, fotografií a lístků s podpisy virtuózů z významných komorních těles: 2x Ševčíkovo kvarteto, Smetanovo kvarteto a Smetanovo trio, Janáčkovo kvarteto, Novákovo kvarteto; velmi dobrý stav, zajímavé
Vyvolávací cena:
U:A5
173403 - 1910-18? JANÁČEK Leoš (1854–1928), významný český hudební sk
+1
Jakost
1910-18? JANÁČEK Leoš (1854–1928), významný český hudební skladatel, rukopis s novoročním přáním na vizitce s hlavičkou L. Janáčka z období R-U; vzácný rukopis!, velmi dobrý stav
Vyvolávací cena:
U:A5
172423 - 1947 KUBELÍK Rafael Jeroným (1914-1996), světově proslulý č
+1
Jakost
1947 KUBELÍK Rafael Jeroným (1914-1996), světově proslulý český dirigent, skladatel a houslista, m.j. hudební ředitel Královské opery v Londýně, šéfdirigent symfonického orchestru Bavorského rozhlasu, dirigent Metropolitní opery v New Yorku; vlastnoruční podpis s věnováním na portrétní fotografii 125x175m, velmi zajímavé
Vyvolávací cena:
U:A5
172932 - 1930-42 KUBELÍK Jan (1880–1940), český houslový virtuos a hu
Jakost
1930-42 KUBELÍK Jan (1880–1940), český houslový virtuos a hudební skladatel, podpis na portrétní fotopohlednic + KUBELÍK Rafael Jeroným (1914–1996), světoznámý dirigent, podpis na hudební programu
Vyvolávací cena:
U:A4
172434 - 1927 KUBÍN Otakar (Coubine Othon, 1883-1969), český malíř,
Jakost
1927 KUBÍN Otakar (Coubine Othon, 1883-1969), český malíř, sochař a grafik proslulý zejména ve Francii, vlastnoručně česky psaný soukromý dopis z jeho pobytu v Simiane, s podpisem Kubín; výborný stav, ojedinělé
Vyvolávací cena:
U:A4
172225 - 1910 MANÉN Juan (1883-1978), světoznámý španělský houslový v
+1
Jakost
1910 MANÉN Juan (1883-1978), světoznámý španělský houslový virtuóz a skladatel, portrétní reprodukce 15x24cm s vlastnoručním věnováním a podpisem; výborný stav, na zadní straně lehké nálepky po umístění v exponátu, vzácné
Vyvolávací cena:
U:A4