Sálová aukce 46 / Fiskální ceniny

sign_info Prohlížíte si aukci v archivu, v této aukci již nelze dražit!
167874
+1
Jakost
1752 HABSBURSKÁ MONARCHIE/ MARIE TEREZIE/ listina vybavená moravským kolkem 2kr M. Terezie v listě s kolkem téže emise 15kr; zachovalé, zajímavé, vyvolávací cena:
U:A3s|
167873
+3
Jakost
1847 FERDINAND V./ dlužní úpis na více než 6.000Zl, tištěný kolek emise 16G, emise 1840, podpis Vilém hrabě Mitrovský z Mitrovic a Nemyšle (1789-1857); dobrý stav, zachovalý otisk suché pečeti, vyvolávací cena:
U:A3s|
173893
+2
Jakost
1852-70 RAKOUSKO-UHERSKO sestava 27ks nákladních listů, vylepeny 5Kr kolky různých vydání, převážně zachovalé, vyvolávací cena:
U:A3s|
173889
+1
Jakost
1854 HABSBURSKÁ MONARCHIE výstřižek záhlaví listiny s kolem 1. emise 14fl C.M. se vzácnou perforací ŘZ 13½ : 15, čisté decentní razítko, vyvolávací cena:
U:A5
173891
Jakost
1855 RAKOUSKO-UHERSKO horní část listiny se 4 vylepenými kolky 1. emise hodnoty 3fl C.M., z toho 2 kolky s průsvitkou 1, perforace ŘZ 15 na 3 kusech, 1x s perforací ŘZ 13½, znehodnoceno přepisem a škrtem červenou rudkou, vyvolávací cena:
U:A4
173888
+3
Jakost
1868-72 RAKOUSKO-UHERSKO vícestránková listina - nájemní protokol s velmi výjimečnou frankaturou kolků 2. a 3. emise, především zatím jediný známý 4-blok hodnoty 12fl v 7-barevné frankatuře, platnost smlouvy prodloužena v r. 1870 a 1872, zde kolky emise 1870; velmi dobrý stav, zcela jistě unikát!, vyvolávací cena:
U:A3s|
173890
Jakost
1893 RAKOUSKO-UHERSKO listina s kolky emise 1888 hodnoty 10Kr a 3Kr, kolková zn. 3K s výrobní vadou - dvojitá spodní vodorovná perforace, užití M. Krumlov 3.7.93 - 3 dny po době platnosti; pouze lehké přehyby mimo kolky, zajímavé, vyvolávací cena:
U:A3s|
172387
+3
Jakost
1854-1920 [SBÍRKY] RAKOUSKO-UHERSKO soubor fiskálních cenin s kolky různých emisí, včetně několika listin s kolky C.M. 1854, různé zajímavé frankatury, vícenásobné atd., obsahuje účty, kvitance, smlouvy atd.; uloženo v menší kartónové krabici, celkem 3kg materiálu, nezpracováno, vyvolávací cena:
U:K
:: © Burda Auction, s.r.o (Filatelie Burda) - Pořádání aukcí, prodej a nákup filatelistického a dalšího sběratelského materiálu (Filatelie, Poštovní známky, Celiny, Celistvosti, Dopisy, Filokratie, Pohlednice a dalších) ::