Sálová aukce 46 / Historické dokumenty, mapy

sign_info Prohlížíte si aukci v archivu, v této aukci již nelze dražit!
173384
+1
Jakost
1755 HOHENZOLLERN potvrzení pro kněžnu Kinskou, rozenou Hohenzollern - vládnoucí rod v Prusku a později v Německém císařství o přijetí 100 Fl. jako poplatek za divadelní lóži na vystoupení hudební akademie a veškerá francouzská představení v sezóně 1755-1756; zajímavé, vyvolávací cena:
U:A4
172356
+10
Jakost
1775 ANLEITUNG ZUM SCHÖNSCHREIBEN dobová školní učebnice písma kurentu pro rakouské země, autor J. Schalte, mj. obsahuje vyobrazení správného držení těla a brka při psaní, dále kompletní abecedu, vyobrazení správného sklonu písma atd.; mimořádně zajímavé, stopy stáří, patina, úvodní dekorativní strana natržení , vyvolávací cena:
U:A3s|
172926
Jakost
1861-76 FUNERÁLIE/ PARTE sestava tří dobových smutečních oznámení významných českých národních obrozenců: Václav HANKA (1791-1861), František PALACKÝ (1798-1876), Pavel Josef ŠAFAŘÍK (1795-1861); různý stav, drobnější natržení, zajímavé, vyvolávací cena:
U:A3s|
172364
Jakost
1918-45 ODBOJ / SOKOL sestava různých odbojových a krajanských vydání novin: Československá samostatnost, Paříž 12. října 1918 (!) + příloha V boj! + Poselství, Chicago 1919 + Slovenský Sokol, New Jersey, leden 1930 + Alliance, anglické vydání, Praha 30. listopadu 1945; celkově dobrý stav, zajímavé , vyvolávací cena:
U:A3s|
172330
+5
Jakost
1836 VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝBORU ČESKÉ SPOŘITELNICE tištěné přednesení hraběte Karla Chotka, nejvyššího purkrabí na Pražském hradě za Jednotu české spořitelnice založené v roce 1824, obsahuje souhrnnou výroční zprávu, přehled členů předsednictva atd.; zachovalé, zajímavé, vyvolávací cena:
U:O4
172295
+2
Jakost
1850-1914 [SBÍRKY] RAKOUSKO-UHERSKO konvolut dokumentů vztahujících se k osobnosti primátora Prahy Karlu Grošovi (1865-1938), primátor v letech 1905-1918, obsahuje mj. oficiální povolení FJ I. o přijetí ruského carského řádu Svatého Stanislava uděleného ruským carem K. Grošovi v roce 1907, dopis rady města Paříže adresovaný na K. Groše + konvolut dokumentů kapelního mistra Stavovského divadla Jana Majera, mj. jmenovací listina Rakouského spolku přátel hudby z roku 1838 atd. + další soubor různých dokumentů, část šlechtická korespondence; různý stav, zajímavý soubor!, vyvolávací cena:
U:Z
173353
+8
Jakost
1731, 1811 KAREL VI. (1711-1740), FRANTIŠEK II. (I.) (1792-1835) sestava dvou tištěných císařských cirkulářů a nařízení týkajících se řemesel a obchodu, mj. 1x suchá císařská pečeť Karla VI.; stopy staří, celkově zachovalé, vyvolávací cena:
U:Z
:: © Burda Auction, s.r.o (Filatelie Burda) - Pořádání aukcí, prodej a nákup filatelistického a dalšího sběratelského materiálu (Filatelie, Poštovní známky, Celiny, Celistvosti, Dopisy, Filokratie, Pohlednice a dalších) ::