Sálová aukce 46 / Sběratelská literatura

warning
Prohlížíte si aukci v archivu, v této aukci již nelze dražit!
info
Aktuálně běží Aukce 63, kde můžete najít podobné položky a dražit!
Zobrazení:view_columnview_stream
173803 - 2000-08 Specialkatalog Karpaten - Ukraine, autor G. von Stei
+3
Jakost
2000-08 Specialkatalog Karpaten - Ukraine, autor G. von Steiden, München 2000, 192 stran, německo - ukrajinsky, bez poškození + Kárpátaljai postatörténeti füzetek, H. Lajos (Poštovní historie Podkarpatské Rusi do roku 1918), Neírtelek 2008, 60 stran, maďarsky, bez poškození
Vyvolávací cena:
U:O4
173460 - 1963 Die Postwertzeichen des Sudetenlandes, autor Dr. J. Hug
+3
Jakost
1963 Die Postwertzeichen des Sudetenlandes, autor Dr. J. Hugo Hörr, II. vydání 1963, 480 str.; příručka pro Sudety, lehká patina
Vyvolávací cena:
U:Z
173774 - 1981-2007 RUSKO - sestava 6ks monografií a katalogů; Dobin
Jakost
1981-2007 RUSKO - sestava 6ks monografií a katalogů; Dobin: Postmarks of Russian Empire; Skipton/Levin: The Mute Cancels of Russia 1914-1917 part I+II; Skipton/Prigara : The Russian Post in The Turkey, China, Kingdom Poland; kat. Standard 1857-1960; specializovaný katalog ruských celin 1845-1917 vyd. 2007 - velmi důležitá publikace!
Vyvolávací cena:
U:Z
173771 - 1990 TURECKO - Obrazová monografie I.a II. emise TUGHRA a D
+1
Jakost
1990 TURECKO - Obrazová monografie I.a II. emise TUGHRA a DULOZ, vydal Vedat Kocak mj. na základě svého světově proslulého exponátu; 200 stran s obrázky a popisy známek dopisů, typů, ZT, razítek aj. specialit; publikace ukazuje bohatost těchto emisí, "strukturu" turecké klasiky a je skvělou názornou pomůckou pro každého zájemce o staré Turecko; navíc specializovaný katalog Pulhan 1968 s velmi cennou úvodní částí o razítkách
Vyvolávací cena:
U:Z
173773 - 1999-2006 STANDARD - ve světovém měřítku odborně nejle
+1
Jakost
1999-2006 STANDARD - ve světovém měřítku odborně nejlepší specializovaný katalog na Rusko a SSSR, díl 1. - Rusko, předznámková razítka a dopisy; díl 2. - Rusko 1845-1917; díl 5. - SSSR 1923-1940; jako nové
Vyvolávací cena:
U:Z
173775 - 2009 STANLEY GIBBONS - Middle East 2009; specializovaný kat
+1
Jakost
2009 STANLEY GIBBONS - Middle East 2009; specializovaný katalog, obsahuje všechny arabské státy včetně Egypta, celý Blízký východ, Irák a Izrael
Vyvolávací cena:
U:Z
172005 - 2012 STANLEY GIBBONS - Stamp Catalogue 2013, Commonwealth &
+1
Jakost
2012 STANLEY GIBBONS - Stamp Catalogue 2013, Commonwealth & British Empire Stamps 1840-1970; prestižní katalog známek Commonwealthu, formát A4; stopy používání, celkově však dobrý stav
Vyvolávací cena:
U:Z