eShop / Revenue Stamps

View type:view_columnview_stream
75940
100 CZK
75940 - 1855 GERMANY  freight letter for railroad München–Brno, 2
+1
Jakost
1855 GERMANY freight letter for railroad München–Brno, 2-lines postmark MUNICH/ 16.AUG.1855, hand-made notice, interesting
76032
140 CZK
76032 - 1860? AUSTRIA  private printed freight letter for railroad,
Jakost
1860? AUSTRIA private printed freight letter for railroad, thimple postmark GRATZ, hand-made notice, adversely folded, light stains
144901
483 CZK
144901 - 1858 AUSTRIA-HUNGARY document dated 7.11. 1858 with already
Jakost
1858 AUSTRIA-HUNGARY document dated 7.11. 1858 with already 1 week neplatným and already earlier used revenue 6 Kreuzer C.M., revenue with blue cancel. district office in/at Tišnově (!), written in Czech; sought, good condition, cross fold
128980
965 CZK
128980 - 1860 HABSBURG MONARCHY  document with 2 revenues of issue 18
Jakost
1860 HABSBURG MONARCHY document with 2 revenues of issue 1858 in head (6 Kreuzer + 7Kr), revenue 7Kr on blue paper, originally without horiz. perf, wide margins; rare, nice, good condition
133905
121 CZK
133905 - 1860-88 AUSTRIA-HUNGARY  comp. 3 pcs of delivery orders, 2x
Jakost
1860-88 AUSTRIA-HUNGARY comp. 3 pcs of delivery orders, 2x with documentary stamp, good condition
128982
965 CZK
128982 - 1861 AUSTRIA  document with revenue 15 Kreuzer with cut off
Jakost
1861 AUSTRIA document with revenue 15 Kreuzer with cut off the bottom part/-s - very rare, sought (!), signature of nobleman
128981
844 CZK
128981 - 1862 HABSBURG MONARCHY  document with 2 revenues The 2nd iss
Jakost
1862 HABSBURG MONARCHY document with 2 revenues The 2nd issue in head (4Kr + 15 Kreuzer), revenue 15 Kreuzer originally without horiz. perf, rare, good condition
133887
724 CZK
133887 - 1866 HABSBURG MONARCHY / ZNOJMO  document from 10.II.1866 wi
Jakost
1866 HABSBURG MONARCHY / ZNOJMO document from 10.II.1866 with mixed franking The 2nd issue (5 Kreuzer) and The 3rd issue (1 Kr + 12Kr !), very interesting, sought
121442
350 CZK
121442 - 1866 AUSTRIA  document from 22.8.66 with platným revenue 7K
+1
Jakost
1866 AUSTRIA document from 22.8.66 with platným revenue 7Kr issue 1866 and already half year neplatným revenue 25 Kreuzer issue 1858, cancelled cross cancel, primary mixed franking; good condition
152375
302 CZK
152375 - 1868 AUSTRIA-HUNGARY release with 2 revenues 3. issue in hea
Jakost
1868 AUSTRIA-HUNGARY release with 2 revenues 3. issue in head, revenue 12Kr zřetelně second time used; interesting, good condition
126680
724 CZK
126680 - 1870 AUSTRIA - HUNGARY  invoice f. W. Burkart, Brno, from 1.
Jakost
1870 AUSTRIA - HUNGARY invoice f. W. Burkart, Brno, from 1.VIII.1870 with mounted documentary stamps 5 Kreuzer issue 1870 and two revenues 1 Kr after validity from předešlých issues; interesting, sought
133977
242 CZK
133977 - 1873-78 AUSTRIA-HUNGARY  comp. 7 pcs of freight letters for
Jakost
1873-78 AUSTRIA-HUNGARY comp. 7 pcs of freight letters for railroad with revenues, various variants, notice and oths.

eShop / Revenue Stamps - Information

Fiskální ceniny - kolkové známky a signety

Fiskální filatelie zahrnuje kolky, kolkové známky, kolkové signety, známky daňové, dávkové, poplatkové - mj. příspěvkové, propagační, příležitostné, místní neboli městské poplatkové známky, bolety a další.

Signety jsou kolky tištěné přímo na listiny, oznamovací kolky, dále kolky na vlasové pudry, líčidla a škrob

Kolková známka je cenina, potvrzující zaplacení správního či soudního poplatku nebo daně. Kolky jsou buď známky k vylepení na dokumenty, nebo tištěné přímo na papír dokumentu. Kolky se vylepují na směnky, šeky, dlužní úpisy (promesa), kupní a jiné smlouvy. Do této kategorie patří také dávkové známky, kalendářní a novinové kolky, bankovkové kolky a kolky na hrací karty.

Cenné papíry obsahují kolky z tržeb z cenných papírů a kolkované cenné papíry.

Průkazky a legitimace obsahují rybářské a honební lístky, dobytčí pasy, osobní průkazy.

Kolky vojenské hranice

Kontrolní a uzavírací známky na mlýnské výrobky, cukr, kypřící prášek do pečiva, cigaretové kolky, kolky potvrzující daň ze šumivého vína v lahvích, daň ze zápalek, umělých sladidel, výbušných látek a uzavírací známky tabákových výrobků.

Zvláštní známky obsahují oznamovací kolky, statistické známky, daň z masa, daň z piva v sudech, tabákových náhražek, známky desátkové daně, známky pro platbu školného, soudní doruční známky, městské kolky, národní kolky, daňové stvrzenky, juxty a bolety, známky Slovakotur, známky potravní daně, kolky na poštovních průvodkách a statistických ohláškách, kolky na rozhlasových koncesích, známky k hracím automatům, dálniční kupony, veterinární poplatkové známky, pojišťovací známky a známky kuponové privatizace.

Jiné známky obsahují známky Červeného kříže, Sokolské známky, členské příspěvkové a jiné známky, známky městské hromadné dopravy, reklamní známky, místopisné známky, výstavní a příležitostné, charitativní, propagandistické, vlastenecké a národopisné, známky léčebného fondu, známky rozhlasového poplatku, železniční známky a známky ostatní dopravy, dopisní zálepky, pečetky atd.