eShop / Autographs

View type:view_columnview_stream
217814
800 CZK
217814 - 1956-1958 KOŽÍK Francis (1909-1997), important Czech write
Jakost
1956-1958 KOŽÍK Francis (1909-1997), important Czech writer - card + postcard + card with poems, all with signatures or manuscript + JĚŘÁBEK Čestmír (1893-1981), writer, dramatist and literary critic, letter with signature
217821
800 CZK
217821 - 1911 PERNERSTORFER Engelbert (1850-1918), Austro-Hungarian (
+1
Jakost
1911 PERNERSTORFER Engelbert (1850-1918), Austro-Hungarian (Austrian) politician and journalist, on/for turn of 19. and 20. century member of parliament Empire council/court, four-line handwritten letter with signature
217822
1 000 CZK
217822 - 1932 THOMAS Albert (1878-1932), important French socialistic
+1
Jakost
1932 THOMAS Albert (1878-1932), important French socialistický politician, minister; autograph on strojopisném letter addressed on/for Czechosl. minister Ludwiga Czecha; written shortly before/(in front of) smrtí, interesting

eShop / Autographs - Information

Autogramy a rukopisy

Sběratelství rukopisů velikánů začalo už v antice, velkého rozkvětu dosáhlo v renesanci a v 17. století se rozšířilo po celé Evropě. V českých zemích patřil k největším sběratelům národní buditel Václav Hanka, který pracoval jako správce literárních sbírek Vlasteneckého muzea. Mezi velké sběratele se dále řadil architekt a podnikatel Josef Hlávka, zakladatel a redaktor Moderní revue Arnošt Procházka, dekadentní básník Jiří Karásek ze Lvovic nebo spisovatel Emanuel Lešehrad.

Autogram je vlastnoruční originální podpis osobnosti.

Autograf neboli rukopis, který znamená vlastnoruční text napsaný osobností, který může, ale nemusí být podepsaný. Pochází z řečtiny.

Parafa je zkrácený čili zjednodušený vlastnoruční podpis osobnosti, který se považuje za autogram. Parafa je označována také jako podpisová značka.

Autopen je termín pro počítačem provedený podpis osobnosti podle naprogramovaného vzoru, jak se osobnost podepisuje. Autopeny jsou běžné v USA, kdy osobnosti dostávají mnoho žádostí o autogram, zejména astronauti, filmové hvězdy nebo američtí prezidenti, kteří začali autopen používat od padesátých let 20. století.

Tištěný podpis je termín pro rozmnožené kopie originálně podepsané fotografie.

Sekretářský podpis  je termín pro autogramy, které sice vypadají jako originálně podepsané osobností, ale podepsala se za ni jeho asistentka či jiná osoba.

Zájemci o sběratelství autogramů a autografů v ČR se mohou sdružovat v Klubu sběratelů autogramů - KSA.