Mail Auction 21 / Philately / German occupation of Bohemia-Moravia / Postage Due Stamps

warning
This auction is archived, you cannot bid or buy items from this auction!
View type:view_columnview_stream
81666 - 1940 whole accounting sheet with fee paid high postage-due f
Jakost
1940 whole accounting sheet with fee paid high postage-due franking 26,50K, Pof.DL14, DL12, DL9, DL6, CDS ČESKÉ BUDĚJOVICE 26.VII.40; only fold
Starting price: CZK
U:A4
81684 - 1940 court letter returned back, mounted Postage due stamp 1
Jakost
1940 court letter returned back, mounted Postage due stamp 10x 10h, Pof.DL2, cancelled by postmark DUCHCOV V Č. 21.II.40, good condition
Starting price: CZK
U:A5
80114 - 1940-42 comp. 5 pcs of entires with Postage due stamps, 3x n
Jakost
1940-42 comp. 5 pcs of entires with Postage due stamps, 3x nevyplaceno, 1x insufficiently franked/paid, 1x payment postage recipient, various CDS, good condition
Starting price: CZK
U:A5
78101 - 1941 letter official mailing after/around Brno, returned, Po
Jakost
1941 letter official mailing after/around Brno, returned, Postage due stamp Pof.DL8 with CDS BRNO/ 16.7.41 and hand-made postmark "Neplatno", good condition
Starting price: CZK
U:A5
78102 - 1941 letter official mailing after/around Brno, returned, Po
Jakost
1941 letter official mailing after/around Brno, returned, Postage due stamp Pof.DL8, with CDS BRNO/ 16.1.41 and hand-made postmark " Invalidated", good condition
Starting price: CZK
U:A5
79730 - 1941 Pof.DL9, mounted on/for part/-s postal blank form/-s, C
Jakost
1941 Pof.DL9, mounted on/for part/-s postal blank form/-s, CDS Prag 1/ 15.V.41, additional four-line cancel. with German - Czech text, fee for neodevzdaný telephone listing, interesting
Starting price: CZK
U:A5
77732 - 1941 service letter in the place, franked with. postage-due.
+1
Jakost
1941 service letter in the place, franked with. postage-due. stmp 80h (payment recipient in/at basic rate), sent back as undelivered (recipient died), postage due annulled, new order to delivery (alternate recipient), CDS BRNO 1 and 2, on reverse 3x presentation postmark, well preserved, interesting
Starting price: CZK
U:A5
77735 - 1941 service letter in the place, franked with. postage-due.
Jakost
1941 service letter in the place, franked with. postage-due. stmp 80h (payment recipient in/at basic rate), sent back as undelivered, postage due annulled, new order to delivery, mounted other postage-due stmp in/at basic rate 80h, MC + CDS BRNO 1 and 2, on reverse 3x presentation postmark, well preserved, interesting
Starting price: CZK
U:A5

Mail Auction 21 / Philately / German occupation of Bohemia-Moravia / Postage Due Stamps - Information

1.12. 1939  Doplatní

Poštovní známky emise doplatní byly vydány dle návrhu A. Erhardta. Tištěno knihtiskem KT. Emise byla vydána ve 14 hodnotách 5h až 80h v červené barvě a 1K až 20K v modré barvě. Přepážkové archy PA 5x10 známkových polí nebo 2x 5x10 spojené meziarším. Hřebenová perforace HZ 14 postupuje zleva do prava nebo zprava doleva.

Pro sběratelské účely pošta dodávala další dvě podoby zmenšených PA vytvořené rozřezáním původních přepážkových archů 2x 5x10 spojené meziarším. A sice PA "14" se sedmi dvoj-známkových meziarší s horním okrajem a PA "20" dvaceti-pás s dvěma meziaršími s dolním okrajem a deskovými čísly DČ.

Emise doplatních poštovních známek se vyznačuje množstvím deskových čísel DČ v kombinaci s různě postupujícím hřebenovým zoubkováním x-y nebo y-x.

Data vydání: 10.6. 1940 - hodnoty 80h a 1,20K, ostatní hodnoty 1.12. 1939

Platnost formálně do 31.3. 1943, uživání doplatních poštovních známek skončilo 31.10. 1942

Po ukončení užívání doplatních poštovních známek byly zásilky označeny červeným rámečkovým razítkem Nachgebühr / Doplatné.