Online Auction 65 / Philately / Europe / Turkey

warning
This auction is archived, you cannot bid or buy items from this auction!
View type:view_columnview_stream
486
4 000 CZK
Tip
223875 - 1853 Mi.1-4, Toughra 20Pa - 5Ghr; very fine, c.v. for cheape
+1
Jakost
1853 Mi.1-4, Toughra 20Pa - 5Ghr; very fine, c.v. for cheapest types 320€, sought first issue!
Starting price: 2 600 CZK +53,9 %
U:A5
Sold: : 4 000 CZK
487
900 CZK
223873 - 1915 Mi.259-260, overprint 10/100Pia - 25/200Pia; complete s
+1
Jakost
1915 Mi.259-260, overprint 10/100Pia - 25/200Pia; complete set, c.v.. 140€
Starting price: 700 CZK +28,6 %
U:A5
Sold: : 900 CZK
488
4 000 CZK
Tip
226087 - 1870 SHIP MAIL / T. B. Morton Steamship Company; block of fo
+1
Jakost/Jakost
1870 SHIP MAIL / T. B. Morton Steamship Company; block of four Mi.VIIaA Journal Stamp 10 Paras; small original folds in gum, very nice block with interesting plate variety - omission in "O" in the word JOURNAL lower; c.v.. 600€
Starting price: 3 600 CZK +11,1 %
U:A5
Sold: : 4 000 CZK
489
---- CZK
223880 - 1880-1920 7 used and two unused p.stat, i.a. 2x uprated by.,
+3
Jakost/Jakost
1880-1920 7 used and two unused p.stat, i.a. 2x uprated by., part to Bohemia, various issue and CDS; interesting
Starting price: 1 000 CZK
U:A5
Returned
490
2 200 CZK
223882 - 1870 2 folded letters with issue Duloz, various CDS; interes
+1
Jakost
1870 2 folded letters with issue Duloz, various CDS; interesting
Starting price: 900 CZK +144,4 %
U:A5
Sold: : 2 200 CZK
491
1 000 CZK
223881 - 1900-1920 6 entires, i.a. 2x richly franked with dispatch-no
+1
Jakost
1900-1920 6 entires, i.a. 2x richly franked with dispatch-note, 4x sent to Bohemia, various franking and CDS; interesting
Starting price: 1 000 CZK +0,0 %
U:A5
Sold: : 1 000 CZK
492
1 100 CZK
223883 - 1918 2 Reg letters sent to Bohemia, both CDS PERA, various f
+1
Jakost
1918 2 Reg letters sent to Bohemia, both CDS PERA, various frankings and censorship; opened from 3 sides, 1x missing part of back side
Starting price: 900 CZK +22,2 %
U:A5
Sold: : 1 100 CZK
493
54 000 CZK
Tip
223874 - 1863-1921 [COLLECTIONS]  extraordinary specialized mainly co
+273
Jakost/Jakost
1863-1921 [COLLECTIONS] extraordinary specialized mainly complete collection on pages with descriptions in 3 spring folders, from first issue 1863 Toughra and postage-dues, various issues Duloz, overprint, Sultan road, then postage-due, Surtax, i.a. issue 1911 and 1916, then local issues, blocks, shades, postmarks, also several entires etc..; rare, very high catalogue value!
Starting price: 50 000 CZK +8,0 %
U:Z
Sold: : 54 000 CZK
494
16 000 CZK
Tip
223876 - 1863-1926 [COLLECTIONS]  DUPLICATION / contains i.a. r incom
+36
Jakost/Jakost
1863-1926 [COLLECTIONS] DUPLICATION / contains i.a. r incomplete collection on pages in spring folder, i.a. 48 stamps from issue Sultan road, then duplication in 5 small stockbooks, i.a. several stamps of issue Toughra etc.., identified postmark etc..; various quality, it is worth seeing
Starting price: 5 000 CZK +220,0 %
U:Z
Sold: : 16 000 CZK

Online Auction 65 / Philately / Europe / Turkey - Information

Turecko, jako 80-milionová regionální velmoc, se vyznačuje rostoucím ekonomickým a kulturním sebevědomím. U patriotické a čím dál silnější střední třídy je patrný trend historicismu, zájmu o tureckou minulost, kulturní a uměleckou, což má své sběratelské dopady, a to i ve filatelii. Vnímání sběratelství jako projevu národní kultury je v Turecku rozšířené. Zejména v posledních dvou desetiletích roste v Turecku samém počet filatelistů a vznikly tam slavné a velké sbírky, tedy nejen, jako doposud, v cizině. Od 60. let 20. stol. se v Turecku konají významné mezinárodní i světové výstavy přitahující nejvýznamnější exponáty. Význační sběratelé z Turecka jsou pravidelně zastoupeni v jury na zahraničních výstavách. Filatelie jako taková má v Turecku institucionální podporu o jaké se většině zemí může jen zdát. Turecké ministerstvo PTT (pošta, telefon, telegraf) a Poštovní muzeum v Ankaře jsou silné instituce, bohatě dotované za účelem odborné podpory trhu a sbírání známek, organizace burz a obchodu se známkami, organizace mnoha mezinárodních výstav (2x světová), pořádání odborných akcí, kongresů a přednáškových cyklů, motivace mladých lidí pro filatelii , zavádění "filatelistické vzdělanosti" ve školách (!), vydávání odborných publikací, tržních rešerší a studií a časopisů o filatelii, atd. "Turecká" filatelistická komunita je navíc globální, díky silné emigraci a díky množství sběratelů tradičně zejména v Německu a v USA. Pořádají se "Světové kongresy sběratelů známek osmanské říše" a obdobné akce, činorodé jsou domácí a mezinárodní organizace sdružující zájemce o klasické Turecko. V USA působí Ottoman and Near East Philatelic Organizations (ONEPS), v Anglii Oriental Philatelic Association of London (OPAL), v Německu ArGe Osmanisches Reich (AROS), v Turecku pak 7 velkých celonárodních organizací a svazů.

Turecko se svými pestrými dějinami a coby křižovatka obchodních cest má velmi bohatou poštovní historii. Provázanost s okolním světem, silné obchodní a poštovní zastoupení všech velkých evropských států na tureckém území, měnící se hranice a hlavně vysoce byrokratizovaný osmanský stát znamenaly intenzivní poštovní provoz, jenž dal vzniknout zajímavým známkovým vydáním a vzácným celistvostem. Impuls pro "tureckou" filatelii samozřejmě vzešel z ciziny. Již koncem 19. století neunikla zajímavost tureckého poštovnictví a rarity zejména klasického období především německým a britským filatelistům. Slavný katalog bratří Senfů z Lipska již roku 1888 věnuje tureckým známkám mimořádně velký prostor. Během cca 130 let sběratelské tradice vyšlo v zahraničí nepřeberné množství odborné literatury věnované tureckým emisím a poštovní historii. Světově proslulé sbírky turecké klasiky vytvořili od konce 19. stol. vynikající sběratelé jako Kroll, E. Heger, A. Doursun, A. Passer (Praha ! 1865-1938), Brandt, M. Nouri, A. Birken, Engler, T. Kuyas , A. Garmiryan, K. Alanyali, O. Hornung, Max Plantinga a dlouhá řada dalších. Turecké rarity zajímaly i ty největší sběratele všech dob, připomeňme sbírku Turecka u M. Burruse (prodáno u Robson Lowe 1964).

Těžiště vzácnosti tureckých poštovních známek spočívá v emisi Tugra 1863, Duloz 1865-1876, Novinové od roku 1891 a Provizoria 1920-1921 (často náklad jen v desítkách kusů) a také ve vydáních staré lodní pošty a různých lokálních a provizorních.

Novinové 1891 se staly sběratelsky oblíbenými už na počátku jejich platnosti a záhy se objevily padělky ke škodě sběratelů. Dnes je situace taková, že naprostá většina těchto známek na běžném trhu jsou falza. Dochované pravé jsou poměrně vzácné, neboť z nákladu se zachovalo relativně málo exemplářů, jak jest obecně u novinových vydání obvyklé. Označení "novinové" není zcela přesné, neboť známky byly určeny k frankování zásilek jakýchkoli tiskovin. Stejně jako je tomu třeba u rakouských novinových, se tyto známky prodávaly se slevou (dle některých pramenů až 30%) na základě zvláštního povolení, pouze velkým vydavatelům a redakcím, a to po 100ks arších. Zlevněné, např. 20para červené, byly při diskontním prodeji označené na poštách (distribuce povolena jen na velkých istanbulských úřadech) zmíněnými přetisky, aby nedošlo k zneužití, aby se tyto známky zkrátka odlišily od plnocenných výplatních. Poštmistři přetiskovali celé archy ručně jednotlivými přetisky, pro ušetření práce často přes 2 známky, většinou v černé barvě, vzácně v červené a modré, vznikly tak též různé polohy a nepravidelnosti přetisků, vynechané přetisky, barevné soutisky, nedotisky apod. Tyto varianty a také skutečnost, že do té doby vzniklo v Evropě jen minimum přetiskových vydání, přitáhly pozornost již soudobých sběratelů (H. Kroll 1894, aj.). Vydání 1891 bylo brzy vypotřebováno a v r. 1892 vychází nové - tytéž přetisky na výplatních 1892 "Znak a Tugra".