Online Auction 65 / Banknotes / Czech Republic

warning
This auction is archived, you cannot bid or buy items from this auction!
View type:view_columnview_stream
1845
3 800 CZK
226411 - 1993 Ba.CZ1a, 100Kč/Kčs, stamped, set C11
+1
Jakost
1993 Ba.CZ1a, 100Kč/Kčs, stamped, set C11
Starting price: 2 000 CZK +90,0 %
U:A5
Sold: : 3 800 CZK
1846
700 CZK
226412 - 1993 Ba.CZ2, 500Kč/Kčs stamped, set U35
+1
Jakost
1993 Ba.CZ2, 500Kč/Kčs stamped, set U35
Starting price: 700 CZK +0,0 %
U:A5
Sold: : 700 CZK
1847
900 CZK
226413 - 1993 Ba.CZ3a1, 1000Kč/Kčs with mounted revenue, set C86
+1
Jakost
1993 Ba.CZ3a1, 1000Kč/Kčs with mounted revenue, set C86
Starting price: 900 CZK +0,0 %
U:A5
Sold: : 900 CZK

Online Auction 65 / Banknotes / Czech Republic - Information

Bankovky České republiky od roku 1993

Již krátce po rozpadu federace a vzniku České republiky, dne 8. února 1993, proběhla měnová odluka, kterou vznikla samostatná měna nového státu - Koruna česká (Kč). Její fyzickou podobu prozatím představovaly dosavadní mince a bankovky bývalého Československa. Na území ČR byly pouze nejvyšší nominály 100, 500 a 1000 Kč okolkovány narychlo zhotovenými kolky tištěnými v cizině. Nesou pouze číselnou hodnotu, neboť v době jejich přípravy, ještě v roce 1992, nebyl doposud znám oficiální název ani znak nového státu.

Zároveň byla při měnové odluce do oběhu uvedena i první nová česká bankovka, 200 koruna podle návrhu Oldřicha Kulhánka. Ten byl nejprve pověřen vytvořením grafických návrhů pro novou emisi československých bankovek, avšak mezitím došlo k rozdělení federace. Jeho návrhy pak byly, v aktualizované podobě s odpovídajícími nápisy a bez portrétů slovenských osobností, realizovány jako bankovky České republiky. Tato emise bankovek platí dodnes. Při výrobě papíru pro 200 korunové bankovky v zahraničí došlo k omylu, když byl na malé části nákladu do papíru zapraven metalický proužek pro bankovky afrického Zairu. Tak vznikla nejvzácnější bankovka České republiky - dvousetkoruna s proužkem s nápisem "REPUBLIQUE DU ZAIRE". Sběrateli ceněny jsou rovněž bankovky z náhradní série Z 01, která byla vydána náhradou za při výrobě vyřazené zmetky bankovek 50, 100 a 500 Kč, které byly pro urychlení prací tištěny v zahraničí.

Jednotlivé nominály dodnes obíhají vesměs ve formě, jakou získaly v 1. polovině 90. let. Bankovky však průběžně vycházely v nových vydáních, která se od předchozích odlišovala novými a lepšími ochrannými prvky. Některé bankovky tak vyšly i ve čtyřech různých vzorech. V poslední době Česká národní banka vyšla vstříc sběratelům a přistoupila i k vydávání některých pamětních bankovek tak, jak se již dlouho děje v zahraničí. Roku 2019 byly k 100. výročí čs. koruny vydány 100 korunové bankovky s metalickým přítiskem, zároveň vyšla i první čistě pamětní bankovka, 100 koruna s portrétem ministra Rašína, pro rok 2022 se chystá obdobná bankovka s portrétem Karla Engliše. Ale i mezi současným oběživem se najdou hledané kousky, jedná se zejména o některé série, které se zřejmě dostaly do oběhu ve velmi omezené míře. Příkladem může být třeba 2000 Kč bankovka série E, jejíž cena v bezvadném stavu může na sběratelském trhu překročit i dvacetinásobek nominálu.