Public Auction 57 / Revenue Stamps

warning
This auction is archived, you cannot bid or buy items from this auction!
View type:view_columnview_stream
2201
1 100 CZK
Tip
201512 - 1918 AUSTRIA-HUNGARY / PLATE PROOF last revenues Austrian em
+1
Jakost
1918 AUSTRIA-HUNGARY / PLATE PROOF last revenues Austrian empire, thanks to rozpadu Austria-Hungary already unissued, Charles I. 2h and 40h in/at Art Nouveau frame; rare occurrence!
Starting price: 1 000 CZK +10,0 %
U:A5
Sold: : 1 100 CZK
2202
1 100 CZK
Tip
202507 - 1920 CZECHOSLOVAKIA 1918-39 PLATE PROOF revenue 25h, author
+1
Jakost
1920 CZECHOSLOVAKIA 1918-39 PLATE PROOF revenue 25h, author Bruner, size 34x43mm in/at olive color on chalky paper greater format 132x158mm
Starting price: 1 000 CZK +10,0 %
U:A5
Sold: : 1 100 CZK
2203
400 CZK
203124 - 1798 AUSTRIA-HUNGARY  2 pcs of tax bollettes with fee after/
Jakost
1798 AUSTRIA-HUNGARY 2 pcs of tax bollettes with fee after/behind wine; good condition
Starting price: 300 CZK +33,3 %
U:A5
Sold: : 400 CZK

Public Auction 57 / Revenue Stamps - Information

Fiskální ceniny - kolkové známky a signety

Fiskální filatelie zahrnuje kolky, kolkové známky, kolkové signety, známky daňové, dávkové, poplatkové - mj. příspěvkové, propagační, příležitostné, místní neboli městské poplatkové známky, bolety a další.

Signety jsou kolky tištěné přímo na listiny, oznamovací kolky, dále kolky na vlasové pudry, líčidla a škrob

Kolková známka je cenina, potvrzující zaplacení správního či soudního poplatku nebo daně. Kolky jsou buď známky k vylepení na dokumenty, nebo tištěné přímo na papír dokumentu. Kolky se vylepují na směnky, šeky, dlužní úpisy (promesa), kupní a jiné smlouvy. Do této kategorie patří také dávkové známky, kalendářní a novinové kolky, bankovkové kolky a kolky na hrací karty.

Cenné papíry obsahují kolky z tržeb z cenných papírů a kolkované cenné papíry.

Průkazky a legitimace obsahují rybářské a honební lístky, dobytčí pasy, osobní průkazy.

Kolky vojenské hranice

Kontrolní a uzavírací známky na mlýnské výrobky, cukr, kypřící prášek do pečiva, cigaretové kolky, kolky potvrzující daň ze šumivého vína v lahvích, daň ze zápalek, umělých sladidel, výbušných látek a uzavírací známky tabákových výrobků.

Zvláštní známky obsahují oznamovací kolky, statistické známky, daň z masa, daň z piva v sudech, tabákových náhražek, známky desátkové daně, známky pro platbu školného, soudní doruční známky, městské kolky, národní kolky, daňové stvrzenky, juxty a bolety, známky Slovakotur, známky potravní daně, kolky na poštovních průvodkách a statistických ohláškách, kolky na rozhlasových koncesích, známky k hracím automatům, dálniční kupony, veterinární poplatkové známky, pojišťovací známky a známky kuponové privatizace.

Jiné známky obsahují známky Červeného kříže, Sokolské známky, členské příspěvkové a jiné známky, známky městské hromadné dopravy, reklamní známky, místopisné známky, výstavní a příležitostné, charitativní, propagandistické, vlastenecké a národopisné, známky léčebného fondu, známky rozhlasového poplatku, železniční známky a známky ostatní dopravy, dopisní zálepky, pečetky atd.