Public Auction 57 / Faleristics

warning
This auction is archived, you cannot bid or buy items from this auction!
info
Public Auction 71 is currently running, you can find items like this there and bid on them!
View type:view_columnview_stream
2205
13 000 CZK
Tip
202966 - 1849 Order Franz Joseph I., F.J.O. 1849 with military ribbon
+2
Jakost
1849 Order Franz Joseph I., F.J.O. 1849 with military ribbon with překříženými sword, bronze gilt, smalty, marked V. Mayer & sons in Wien, puncováno asterisk, Marko.098e, incl. original značené etui with inscription F.J.O.
Starting price: 11 000 CZK +18,2 %
U:X
Sold: : 13 000 CZK
2206
2 600 CZK
Tip
202965 - 1914-1918 Čestné medal For Merit about/by Red Cross 2. roa
+2
Jakost
1914-1918 Čestné medal For Merit about/by Red Cross 2. road with war dekorací, silver, enamel, nepuncováno, original etui, marked G. A. SCHEID Wien; Marco 161d
Starting price: 2 400 CZK +8,3 %
U:X
Sold: : 2 600 CZK

Public Auction 57 / Faleristics - Information

Faleristika

Faleristika je pomocná věda historická, která se zabývá popisem a historií řádů a vyznamenání. Pojednává o viditelně nošených vyznamenáních, tedy řádech, medailích a odznacích, jež byly uděleny za zásluhy jakéhokoli druhu.

Název faleristika zavedl jako první československý voják a sběratel řádů Oldřich Pilc kolem roku 1937. Výraz je odvozen ze starořeckého slova τὰ φάλαρα, označující kovové ozdoby na přilbách válečníků a jejich koní, převzatého Římany ve tvaru phalerae jako označení vojenských vyznamenání. Byly to kruhové medaile z bronzu, stříbra a zlata, s vyobrazením bohů a nošené na hrudi těchto válečníků.

Faleristika má úzký vztah k heraldice jako nauce o znacích. Heraldika i faleristika mají společné kořeny v době křižáckých válek, kdy se bojující rytíři zdobili symboly. Tyto symboly se staly odznaky tehdejších prvních rytířských řádů. Faleristika převzala heraldickou terminologii při popisování řádů. Předně zásady popisu z pohledu nositele řádu a nikoli z pohledu pozorovatele – čili pravá a levá strana se udávají obráceně.  Záležitostí praktické heraldiky, tj. dodržováním jejích zásad, tvorbou a popisem znaků se kdysi zabývali příslušní královští úředníci – heroldi.