Public Auction 67 / Revenue Stamps

warning
This auction is archived, you cannot bid or buy items from this auction!
info
Public Auction 71 is currently running, you can find items like this there and bid on them!
View type:view_columnview_stream
2210
15 000 CZK
Tip
231118 - 1860-1945 [COLLECTIONS]  GERMANY / big collection German rev
+117
Jakost/Jakost/Jakost
1860-1945 [COLLECTIONS] GERMANY / big collection German revenues in two full albums Linden, contains German states, empire, Výmarská republic, III. empire, fiscal, tobacco, court, freight and other; all nafoceno, very interesting collection
Starting price: 15 000 CZK +0,0 %
U:Z
Sold: : 15 000 CZK
2211
11 000 CZK
Tip
231123 - 1860-1950 [COLLECTIONS] / USA / collection revenues in/at fu
+42
Jakost/Jakost/Jakost
1860-1950 [COLLECTIONS] / USA / collection revenues in/at full album Linder, contains fiscal, tobacco, on/for alkohol and other, perfins, various způsoby cancellation; very interesting and color collection
Starting price: 4 000 CZK +175,0 %
U:Z
Sold: : 11 000 CZK
2212
3 200 CZK
Tip
231125 - 1918-1980 [COLLECTIONS] POLAND / collection mainly Polish re
+41
Jakost/Jakost/Jakost
1918-1980 [COLLECTIONS] POLAND / collection mainly Polish revenues in/at full 20-listovem stockbook A4, revenues fiscal, court and other, cut-squares, multiblocks, in/at smaller míře contains also other states especially. Hungary; interesting and heterogeneous collection
Starting price: 2 000 CZK +60,0 %
U:Z
Sold: : 3 200 CZK

Public Auction 67 / Revenue Stamps - Information

Fiskální ceniny - kolkové známky a signety

Fiskální filatelie zahrnuje kolky, kolkové známky, kolkové signety, známky daňové, dávkové, poplatkové - mj. příspěvkové, propagační, příležitostné, místní neboli městské poplatkové známky, bolety a další.

Signety jsou kolky tištěné přímo na listiny, oznamovací kolky, dále kolky na vlasové pudry, líčidla a škrob

Kolková známka je cenina, potvrzující zaplacení správního či soudního poplatku nebo daně. Kolky jsou buď známky k vylepení na dokumenty, nebo tištěné přímo na papír dokumentu. Kolky se vylepují na směnky, šeky, dlužní úpisy (promesa), kupní a jiné smlouvy. Do této kategorie patří také dávkové známky, kalendářní a novinové kolky, bankovkové kolky a kolky na hrací karty.

Cenné papíry obsahují kolky z tržeb z cenných papírů a kolkované cenné papíry.

Průkazky a legitimace obsahují rybářské a honební lístky, dobytčí pasy, osobní průkazy.

Kolky vojenské hranice

Kontrolní a uzavírací známky na mlýnské výrobky, cukr, kypřící prášek do pečiva, cigaretové kolky, kolky potvrzující daň ze šumivého vína v lahvích, daň ze zápalek, umělých sladidel, výbušných látek a uzavírací známky tabákových výrobků.

Zvláštní známky obsahují oznamovací kolky, statistické známky, daň z masa, daň z piva v sudech, tabákových náhražek, známky desátkové daně, známky pro platbu školného, soudní doruční známky, městské kolky, národní kolky, daňové stvrzenky, juxty a bolety, známky Slovakotur, známky potravní daně, kolky na poštovních průvodkách a statistických ohláškách, kolky na rozhlasových koncesích, známky k hracím automatům, dálniční kupony, veterinární poplatkové známky, pojišťovací známky a známky kuponové privatizace.

Jiné známky obsahují známky Červeného kříže, Sokolské známky, členské příspěvkové a jiné známky, známky městské hromadné dopravy, reklamní známky, místopisné známky, výstavní a příležitostné, charitativní, propagandistické, vlastenecké a národopisné, známky léčebného fondu, známky rozhlasového poplatku, železniční známky a známky ostatní dopravy, dopisní zálepky, pečetky atd.