Public Auction 67 / Faleristics

warning
This auction is archived, you cannot bid or buy items from this auction!
info
Public Auction 71 is currently running, you can find items like this there and bid on them!
View type:view_columnview_stream
2214
3 200 CZK
230149 - 1958 National exhibition of stamps Brno 1958, jednostranná
+2
Jakost
1958 National exhibition of stamps Brno 1958, jednostranná pozlacená silver medal, on/for reversu Ag hallmark 987/1000, size 50x50 mm, weight/scale 81,9g, etui
Starting price: 1 000 CZK +220,0 %
U:X
Sold: : 3 200 CZK
2215
1 200 CZK
230151 -  [COLLECTIONS]  selection badges on 2 sheets + in/at small l
+3
Jakost
[COLLECTIONS] selection badges on 2 sheets + in/at small little-box, supplemented with about/by several various memorial medals and plaket, i.a. AE Medal 1938 - Mnichovská agreement, Br 55 mm, author M. Beutler, part from philatelic exhibitions; placed in box
Starting price: 1 000 CZK +20,0 %
U:K
Sold: : 1 200 CZK

Public Auction 67 / Faleristics - Information

Faleristika

Faleristika je pomocná věda historická, která se zabývá popisem a historií řádů a vyznamenání. Pojednává o viditelně nošených vyznamenáních, tedy řádech, medailích a odznacích, jež byly uděleny za zásluhy jakéhokoli druhu.

Název faleristika zavedl jako první československý voják a sběratel řádů Oldřich Pilc kolem roku 1937. Výraz je odvozen ze starořeckého slova τὰ φάλαρα, označující kovové ozdoby na přilbách válečníků a jejich koní, převzatého Římany ve tvaru phalerae jako označení vojenských vyznamenání. Byly to kruhové medaile z bronzu, stříbra a zlata, s vyobrazením bohů a nošené na hrudi těchto válečníků.

Faleristika má úzký vztah k heraldice jako nauce o znacích. Heraldika i faleristika mají společné kořeny v době křižáckých válek, kdy se bojující rytíři zdobili symboly. Tyto symboly se staly odznaky tehdejších prvních rytířských řádů. Faleristika převzala heraldickou terminologii při popisování řádů. Předně zásady popisu z pohledu nositele řádu a nikoli z pohledu pozorovatele – čili pravá a levá strana se udávají obráceně.  Záležitostí praktické heraldiky, tj. dodržováním jejích zásad, tvorbou a popisem znaků se kdysi zabývali příslušní královští úředníci – heroldi.