Public Auction 67 / Banknotes

warning
This auction is archived, you cannot bid or buy items from this auction!
info
Public Auction 71 is currently running, you can find items like this there and bid on them!
View type:view_columnview_stream
2201
2 800 CZK
227052 - 1919 Ba.6, 1000 Koruna 1902 with printed revenue, 2 pcs of,
+1
Jakost
1919 Ba.6, 1000 Koruna 1902 with printed revenue, 2 pcs of, set 1207 and 1228, grey-green background print; both cross folded, without tearing in margins, folds in corners, lower folded on 8 parts (condition 2-), have/has evidently forged revenue
Starting price: 1 500 CZK +86,7 %
U:A5
Sold: : 2 800 CZK
2202
1 600 CZK
Tip
227051 - 1919 Ba.6, 1000 Koruna 1902 with printed revenue, set 1209;
+1
Jakost/Jakost
1919 Ba.6, 1000 Koruna 1902 with printed revenue, set 1209; 1x vertical fold, small tearing in/at fold at top
Starting price: 1 000 CZK +60,0 %
U:A5
Sold: : 1 600 CZK
2203
4 000 CZK
Tip
231126 - 1934 Ba.27, 1000CZK, set A, vertical fold
+1
Jakost
1934 Ba.27, 1000CZK, set A, vertical fold
Starting price: 1 000 CZK +300,0 %
U:A5
Sold: : 4 000 CZK
2204
4 000 CZK
Tip
231302 - 1943 TEREZÍN 1-7, complete set bank-notes Terezín ghetto,
+1
Jakost
1943 TEREZÍN 1-7, complete set bank-notes Terezín ghetto, values 100, 50 and 20K set H, B, B; very fine
Starting price: 2 200 CZK +81,8 %
U:A5
Sold: : 4 000 CZK
2205
1 400 CZK
231795 - 1961-1988 Ba.98, 104, 105, comp. 3 pcs of bank-notes, 100Kč
+1
Jakost
1961-1988 Ba.98, 104, 105, comp. 3 pcs of bank-notes, 100Kčs issue II 1961 set X69 + 50Kčs 1987 set F46 + 20Kčs 1988 set E44; very fine
Starting price: 300 CZK +366,7 %
U:A5
Sold: : 1 400 CZK
2206
1 200 CZK
231739 - 1917 VĚZEŇSKÉ ORDER / comp. 3 pcs of orders Theresienstad
+1
Jakost/Jakost
1917 VĚZEŇSKÉ ORDER / comp. 3 pcs of orders Theresienstadt (Terezín) 1.4.1917: DH.2d, 10h, condition 0 + DH.5a, 1 Koruna, condition N + DH.8c, 10K, condition 0
Starting price: 1 000 CZK +20,0 %
U:A5
Sold: : 1 200 CZK
2207
1 300 CZK
Tip
231295 - 1921 CHINA / comp. of 2 bank-notes The Chinese Italian Banki
+1
Jakost/Jakost
1921 CHINA / comp. of 2 bank-notes The Chinese Italian Banking Corporation: Pi.S254 - 5 Yüan 1938, condition 0, Pi.S255 - 10 Yüan, condition 2; nice selection of
Starting price: 1 000 CZK +30,0 %
U:A5
Sold: : 1 300 CZK
2208
17 000 CZK
231289 - 1948, 1949 CHINA / comp. of 3 bank-notes ČLR: Pi.801 - 5 Y
+1
Jakost/Jakost/Jakost
1948, 1949 CHINA / comp. of 3 bank-notes ČLR: Pi.801 - 5 Yüan, condition 0, Pi.816 - 10 Yüan, condition 3, Pi.836 - 100 Yüan, condition N; nice selection of
Starting price: 600 CZK +2 733,3 %
U:A5
Sold: : 17 000 CZK
2209
600 CZK
231286 - 1938, 1941 CHINA / comp. of 3 bank-notes Federal Reserve Ban
+1
Jakost/Jakost
1938, 1941 CHINA / comp. of 3 bank-notes Federal Reserve Bank of China: Pi.48 - 10 Fen 1938, condition N, Pi.J62 - 5 Yüan 1938, 4 špendlíkové holes, otherwise condition 2, Pi.73 - 5 Yüan 1941, condition 2; nice selection of
Starting price: 600 CZK +0,0 %
U:A5
Sold: : 600 CZK

Public Auction 67 / Banknotes - Information

Papírová platidla

Bankovka neboli cenný papír s určitou peněžní hodnotou je bezúročný platební prostředek, vydávaný centrální bankou. Bankovkami se zabývá sběratelský vědní obor označovaný jako notafilie.

Bankovky se historicky vyvinuly z obchodních směnek. V případě předložení směnky byla původnímu majiteli vydána bankovka, kterou se banka zavazovala vyplatit při předložení určité množství zlata popřípadě určitou sumu. Před bankovkami byly v oběhu pouze peníze z drahých materiálů, které samy o sobě byly nositeli hodnoty – na rozdíl od bankovek – nezávisle na bance, státu či úřední moci. Nejčastější byly zlaté mince, jejich nevýhodou bylo to, že byly poměrně těžké a že se opotřebovávaly.

Za první papírová platidla jsou obecně pokládány směnky čínských obchodníků datované do 7. století po Kr., ale za všeobecnou měnu jsou uznány až v 10. století. Marco Polo roku 1298 píše, že bankovky jsou v oběhu i v Persii a Japonsku.

Aby se nemusely vyměňovat pytlíky mincí, zavedli ve středověku evropští obchodníci takzvané úvěrové úpisy. Od 17. století vydávaly takové úpisy přímo banky. V té době kovová platidla nestačila pokrývat prudký růst objemu transakcí v obchodním styku.

Začaly se používat směnky jakožto cenné papíry, ve kterých se jejich vydavatel zavazuje vyplatit držiteli určitou částku. Se směnkami se tak začalo obchodovat. Směnky měly v praxi několik nevýhod – byly vždy vypsány na pevnou částku a jejich reálná hodnota závisela na platební morálce konkrétního vydavatele (emitenta).

Banky proto začaly směnky vykupovat a vyměňovat je za směnky vlastní – bankovky. Ty mohly být kryty vykoupenými směnkami nebo zlatem. Vzhledem k problémům s tímto systémem byl vytvořen monopol na vydávání bankovek, který byl svěřen centrální bance. V České republice tak smí bankovky vydávat pouze Česká národní banka. Protože je to dáno zákonem, patří bankovky ČNB (koruny české) mezi měny s nuceným oběhem.

První bankovky na území rakouské monarchie se začaly vydávat za vlády Marie Terezie. Poukazy začala emitovat Vídeňská městská banka, proto se začaly nazývat „Banco-zettel“, doslova „bankovní lístek“. Počeštěním vznikl název „bankocetle“ a pro bankovky obecně název „banknóty“.